átfon ts ige 1a6

1. (átv is)(díszítésképpen) olyan módon fon be vmivel vmit, hogy a részei közé illeszti’ ❖ Haj-fürtödbe virág-koszorú ált-fonva hanyatlik (1826 Dessewffy József C2045, 304) | A hajfonat vörös szalaggal átfonva (1894 Herman Ottó C2085, 22) | [Dante a terzina] háromsoros strófáin hármas rímeket fon át olyan módon, hogy e strófák vagy terzinák egymásba kapcsolódnak, a rím átmegy egyikből a másikba, s a fonatot seholsem lehet elvágni, egyfolytában fut le az ének végéig (1934 Babits Mihály 9014132, 185).

2. (átv is)(díszítésképpen) átfog, körülfog vmi(vel) vmit, vkit’ ❖ elég ravasz volt  annak észrevételére is, hogy jövendben vezet lánczát a’ szerelemnek rósabilincseivel is átfonhattya (1813 Verseghy Ferenc C4416, 38) | a gömbölyű lábszárak gyöngysorokkal keresztben átfonva (1891 Jókai Mór CD18) | [A ciprusi rend] jelvénye egy S betűvel átfont kard volt (1893 PallasLex. CD02) | Az ünnepély azzal kezdődött, hogy egy remek szép, nemzetiszinű szalaggal átfont babérkoszorúval megkoszorúzták a Liszt-képet (1911 Zenelap 2117002, 13) | Átfontak a mindennap ólmos istrángjai (1929 Babits Mihály CD01) | a nap büvös kötelékekkel átfon [téged] (1941 e. Babits Mihály ford. CD01) | Nyakamat kígyó fonta át (1974 Rab Zsuzsa ford. 9539005, 11).

2a. átfon vmivel ’fonva beborít, körülfon vmivel vmit’ ❖ kaucsukkal vagy guttapercsával [= kaucsukszerű anyaggal] bevont, átszőtt, átfont [drót] (1879 Betűsoros árulajstrom C1111, 244) | A rugalmas zsinórral átfont szék a szövőkeretet juttatja eszünkbe (1998 Magyar Hírlap CD09).

3. ’〈kéz(zel), kar(ral)〉 átfog, körülölel, átkarol vmit, vkit’ ❖ [Karommal] átfonván karcsu termetét (1844 Frankenburg Adolf C1769, 197) | ugy átfonja őt, hogy többé semmi sem választja el tőle (1868 Benedek Aladár C3309, 200) | Boris e szavak után átfonta gömbölyű karjaival a legény vállát (1872 Tóvölgyi Titusz C4313, 51) | mind a ketten ott zokogtak egy ideig – átfonva egymást, boldogtalanul (1922 Füst Milán CD10) | Átöleltem a vállát, átfontam egészen (1962 Galambos Lajos 9166001, 104).

4. (átv is) ’vmely elem(mel), motívum(mal) sűrűn díszít, átsző vmit’ ❖ Az bánik mint mester a poétasággal, ki átfonnya versét hasznos nyájassággal (1804 Verseghy Ferenc CD01) | [Az] aranynyal átfont csujtároknak [= csótároknak, vagyis díszes nyeregtakaróknak] végehossza nincsen (1847 Jósika Miklós C2405, 161) | rózsákkal és gyöngyfüzérekkel átfont lepel (1852 Jókai Mór CD18) | A fényképész csoportba állította [az embereket] És lombfűzérrel fonta őket át (1932 Reményik Sándor CD10).

5. (ritk) ’〈(futó)növény〉 sűrűn átsző, elborít vmit’ ❖ A’ szántó […] hasogattya nyöszörögve bozóttal átfontt telkeit (1806 Verseghy Ferenc C4430, 85) | a bejárás fölött repkénnyel átfont erkély csillog (1846 Jókai Mór CD18) | [a] liánok kigyókként tekerődznek a sugár törzsekre, majd egyik fáról a másikra szökve, egymást százszorosan átfonva, olly sürüséget képeznek, mellyen csak szekerczével törhet magának utat az, kit ismeret-, dics- vagy birvágy e rengeteg áthatására buzdit (1955 Vasárnapi Újság CD56).

5a. (sajtó is) ’〈vmely hálózat, ill. vmely jelenség hálózatot alkotva〉 beborít vmit’ ❖ a világot egyre sűrűbben átfonó számítógépes hálózatok korában fontos, hogy illetéktelenek ne jussanak hozzá a hatalmas tömegű információhoz (1994 Magyar Hírlap CD09) | A hidegháború véget ért, a globalizáció átfonja életünket (1999 Magyar Hírlap CD09) | kialakult a Szerbiát, Koszovót, Boszniát, Albániát és Macedóniát is átfonó maffiagazdaság hálózata (2000 Figyelő CD2601) | Az emberek jó része […] azt gondolja a hivatalokról és a politikusokról, hogy a korrupció átfonja az egész rendszert, s ez ellen nincs is mit tenni (2000 Magyar Hírlap CD09).

6. ’〈érzés, hit stb.〉 átjár, áthat vmit, betölt vkit’ ❖ Beszédét a’ haza Szerelme fonja át (1840 Remény C3610, 71) | Valami búsongó dac fog el, Valami hivatlan hit fon át (1909 Ady Endre C0536, 265) | vágy, mely mindeneket átfon (1915 Tóth Árpád CD01) | A család, a rokonok, a házhoz járó barátok, a lakás, a szobák és a mellékhelyiségek, a ház s a félig ismeretlen lakók, néhány utca a ház körül: ez az, ami egy emberi életnek tetemes részét átfonja, áthatja, magához idomítja (1932 Sárközi György CD10).

J: átfűz.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

átfon tárgyas ige 1a6
1. (átv is)
(díszítésképpen) olyan módon fon be vmivel vmit, hogy a részei közé illeszti
Haj-fürtödbe virág-koszorú ált-fonva hanyatlik
(1826 Dessewffy József)
A hajfonat vörös szalaggal átfonva
(1894 Herman Ottó)
[Dante a terzina] háromsoros strófáin hármas rímeket fon át olyan módon, hogy e strófák vagy terzinák egymásba kapcsolódnak, a rím átmegy egyikből a másikba, s a fonatot seholsem lehet elvágni, egyfolytában fut le az ének végéig
(1934 Babits Mihály)
2. (átv is)
(díszítésképpen) átfog, körülfog vmi(vel) vmit, vkit
elég ravasz volt  annak észrevételére is, hogy jövendben vezet lánczát a’ szerelemnek rósabilincseivel is átfonhattya
(1813 Verseghy Ferenc)
a gömbölyű lábszárak gyöngysorokkal keresztben átfonva
(1891 Jókai Mór)
[A ciprusi rend] jelvénye egy S betűvel átfont kard volt
(1893 PallasLex.)
Az ünnepély azzal kezdődött, hogy egy remek szép, nemzetiszinű szalaggal átfont babérkoszorúval megkoszorúzták a Liszt-képet
(1911 Zenelap)
Átfontak a mindennap ólmos istrángjai
(1929 Babits Mihály)
a nap büvös kötelékekkel átfon [téged]
(1941 e. Babits Mihály ford.)
Nyakamat kígyó fonta át
(1974 Rab Zsuzsa ford.)
2a. átfon vmivel
fonva beborít, körülfon vmivel vmit
kaucsukkal vagy guttapercsával [= kaucsukszerű anyaggal] bevont, átszőtt, átfont [drót]
(1879 Betűsoros árulajstrom)
A rugalmas zsinórral átfont szék a szövőkeretet juttatja eszünkbe
(1998 Magyar Hírlap)
3.
〈kéz(zel), kar(ral) átfog, körülölel, átkarol vmit, vkit
[Karommal] átfonván karcsu termetét
(1844 Frankenburg Adolf)
ugy átfonja őt, hogy többé semmi sem választja el tőle
(1868 Benedek Aladár)
Boris e szavak után átfonta gömbölyű karjaival a legény vállát
(1872 Tóvölgyi Titusz)
mind a ketten ott zokogtak egy ideig – átfonva egymást, boldogtalanul
(1922 Füst Milán)
Átöleltem a vállát, átfontam egészen
(1962 Galambos Lajos)
4. (átv is)
vmely elem(mel), motívum(mal) sűrűn díszít, átsző vmit
Az bánik mint mester a poétasággal, ki átfonnya versét hasznos nyájassággal
(1804 Verseghy Ferenc)
[Az] aranynyal átfont csujtároknak [= csótároknak, vagyis díszes nyeregtakaróknak] végehossza nincsen
(1847 Jósika Miklós)
rózsákkal és gyöngyfüzérekkel átfont lepel
(1852 Jókai Mór)
A fényképész csoportba állította [az embereket] És lombfűzérrel fonta őket át
(1932 Reményik Sándor)
5. (ritk)
(futó)növény〉 sűrűn átsző, elborít vmit
A’ szántó […] hasogattya nyöszörögve bozóttal átfontt telkeit
(1806 Verseghy Ferenc)
a bejárás fölött repkénnyel átfont erkély csillog
(1846 Jókai Mór)
[a] liánok kigyókként tekerődznek a sugár törzsekre, majd egyik fáról a másikra szökve, egymást százszorosan átfonva, olly sürüséget képeznek, mellyen csak szekerczével törhet magának utat az, kit ismeret-, dics- vagy birvágy e rengeteg áthatására buzdit
(1955 Vasárnapi Újság)
5a. (sajtó is)
〈vmely hálózat, ill. vmely jelenség hálózatot alkotva〉 beborít vmit
a világot egyre sűrűbben átfonó számítógépes hálózatok korában fontos, hogy illetéktelenek ne jussanak hozzá a hatalmas tömegű információhoz
(1994 Magyar Hírlap)
A hidegháború véget ért, a globalizáció átfonja életünket
(1999 Magyar Hírlap)
kialakult a Szerbiát, Koszovót, Boszniát, Albániát és Macedóniát is átfonó maffiagazdaság hálózata
(2000 Figyelő)
Az emberek jó része […] azt gondolja a hivatalokról és a politikusokról, hogy a korrupció átfonja az egész rendszert, s ez ellen nincs is mit tenni
(2000 Magyar Hírlap)
6.
〈érzés, hit stb.〉 átjár, áthat vmit, betölt vkit
Beszédét a’ haza Szerelme fonja át
(1840 Remény)
Valami búsongó dac fog el, Valami hivatlan hit fon át
(1909 Ady Endre)
vágy, mely mindeneket átfon
(1915 Tóth Árpád)
A család, a rokonok, a házhoz járó barátok, a lakás, a szobák és a mellékhelyiségek, a ház s a félig ismeretlen lakók, néhány utca a ház körül: ez az, ami egy emberi életnek tetemes részét átfonja, áthatja, magához idomítja
(1932 Sárközi György)
J: átfűz
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások