áthajt³ tn ige 4a3 (ritk)

’〈növény〉 a gyökerével, hajtásával, indáival átnő vmin’ ❖ Roskadt romok falán a május […] vadrózsát hajtat át (1947 Rónay György ford.–Apollinaire 9573009, 104).

Vö. ÉrtSz. áthajt³; ÉKsz. áthajt³

áthajt³ tárgyatlan ige 4a3 (ritk)
〈növény〉 a gyökerével, hajtásával, indáival átnő vmin
Roskadt romok falán a május […] vadrózsát hajtat át
(1947 Rónay György ford.Apollinaire)
Vö. ÉrtSz. áthajt³; ÉKsz. áthajt³

Beállítások