áthatottság fn 3A (rég)

1. (ritk) ’az a tény, hogy vmely hatóerő, anyag stb. átjár, eltölt vmit’ ❖ Eredetiség […] jelenti az adott anyag áthatottságát a költő egyénisége által (1904 PallasLex. CD02) | Tekintetbe jön még a helynek természetes megvilágitottsága, vagyis a napfénytől való áthatottsága is (1908 Budapesti Hírlap okt. 25. C4696, 46).

2. ’〈vmely érzéstől, ill. eszmétől〉 eltöltött, áthatott (lelki)állapot’ ❖ Végtére Kedves Uram Atyámnak, Asszony Anyámnak és szeretett testvéreimnek az Istentűl minden jókat kívánok, igaz bölcsességet, ájtatosságot, a’ virtusnak vígasztalását, áthatottságot, erősséget a’ jóban (1795 Szentmarjay Ferenc 7033012, 782) | vallástóli áthatottságában (1847 Magyar Szépirodalmi Szemle C3005, 41) | a nemzeti érzéstől való áthatottság irányozza mindenkor a magyarságnak egész külső és belső életét (1896 A magyarság kézikönyve CD06) | A keresztyénség szellemétől való áthatottsága ellenére sem téved a szerző [ti. Szimonidesz Lajos] arra a tudományellenes álláspontra, hogy annak abszolút voltát hangoztassa (1927 Zoványi Jenő CD10).

2a. ’ennek a lelkiállapotnak (művészi eszközökkel való) kifejez(őd)ése, átélés, átérzés’ ❖ Barátom […] szive egész áthatottságával beszélt a szomoru tudósról (1867 Tolnai Lajos C4216, 12) | zongorán eljátszotta a „Keresztes vitézek karát és indulójá”-t, mélységes erővel, áthatottsággal (1911 Zenelap 2117002, 14).

áthatottság főnév 3A (rég)
1. (ritk)
az a tény, hogy vmely hatóerő, anyag stb. átjár, eltölt vmit
Eredetiség […] jelenti az adott anyag áthatottságát a költő egyénisége által
(1904 PallasLex.)
Tekintetbe jön még a helynek természetes megvilágitottsága, vagyis a napfénytől való áthatottsága is
(1908 Budapesti Hírlap okt. 25.)
2.
〈vmely érzéstől, ill. eszmétől〉 eltöltött, áthatott (lelki)állapot
Végtére Kedves Uram Atyámnak, Asszony Anyámnak és szeretett testvéreimnek az Istentűl minden jókat kívánok, igaz bölcsességet, ájtatosságot, a’ virtusnak vígasztalását, áthatottságot, erősséget a’ jóban
(1795 Szentmarjay Ferenc)
vallástóli áthatottságában
(1847 Magyar Szépirodalmi Szemle)
a nemzeti érzéstől való áthatottság irányozza mindenkor a magyarságnak egész külső és belső életét
(1896 A magyarság kézikönyve)
A keresztyénség szellemétől való áthatottsága ellenére sem téved a szerző [ti. Szimonidesz Lajos] arra a tudományellenes álláspontra, hogy annak abszolút voltát hangoztassa
(1927 Zoványi Jenő)
2a.
ennek a lelkiállapotnak (művészi eszközökkel való) kifejez(őd)ése, átélés, átérzés
Barátom […] szive egész áthatottságával beszélt a szomoru tudósról
(1867 Tolnai Lajos)
zongorán eljátszotta a „Keresztes vitézek karát és indulójá”-t, mélységes erővel, áthatottsággal
(1911 Zenelap)

Beállítások