áthúzódik tn ige 12a

1. (ritk) ’vmely húzó hatás révén vhol keresztülhalad, ill. vhova átkerül’ ❖ Vigyázat legyen az olyan mellső fekvő függéseknél, hol egyik vagy páros láb a kezek között húzódik át és tétetik fel a szerre a térdcsuklóban (1886 Porzsolt Lajos 8375005, 61).

1a. áthúzódik vmin (rég) ’〈érzelem (megnyilvánulása) vkinek az arcán〉 jól látható módon megjelenik’ ❖ Félelem, szégyen, iszony és büszkeség változva huzódtak át vonásin (1846 Gondol Dániel ford.–Moore C1887, 137) | amint nézi főnöke ragyogó arczát, … mosoly huzódik át arczán (1895 Vértesy Gyula C4460, 102).

2. ’〈szél, áramló levegő, ill. légáramlattal szag, zaj〉 áthalad vhol, ill. átjut (vmin keresztül) vhova’ ❖ barna s kellemes rendetlenségben vállára érő hajfürteit az ablakon áthuzódó szél lengeté (1836 Táncsics Mihály 8463007, 3) | ilyenkor huzódik át szobákról szobákra az a hideg szellő (1857 Abonyi Lajos C0503, 168) | Délutánra az utczai zaj áthúzódott Budára (1862 Jókai Mór C2256, 80) | a síp belsejében áthúzódó lég a test méretei – terjedelme, hosszúsága – szerint adja meg az alaphangot és a mellékhangokat (1911 RévaiNagyLex. C5697, 217) | kellemetlen, szinte iszapos cső-szag is húzódott át a szobába (1934 Szentkuthy Miklós 9664001, 29).

2a. (rég) ’〈gondolatok, emlékképek sora〉 felötlik vkiben, átvonul vkin’ ❖ előtte gyermek-ifjusága Áthuzódék, mint a’ hold’ világa (1846 Vörösmarty Mihály 8524346, 139) | mintha megértette volna a tünődő gondolatokat, melyek … áthuzódtak az ifju agyán (1877 Vértesi Arnold C4451, 287) | perczekre áthuzódtak … zajos gondolataimon a lelkiismeret vádjai (1895 Ágai Adolf C0545, 138).

3. ’vmi lassan, fokozatosan más helyre átkerül, máshova áttolódik’ ❖ [a] lesülyedt gyomornál a gyomorkapu is rendesen mélyebben fekszik, ezenkívül a jobboldalról áthúzódik a baloldal felé (1913 RévaiNagyLex. C5705, 182) | [Az ún. félszegúszó tengeri halaknak] fiatal korukban még rendes halalakjuk van, de a fejlődés folyamán a jobboldali szem a baloldalra húzódik át és a test ellaposodik (1926 TolnaiÚjLex. C5722, 20) | elejét kívánják venni annak, hogy a harcok az ország [ti. Magyarország] területére is áthúzódjanak (1995 Magyar Hírlap CD09).

3a. (rég) ’〈emberek csoportja, katonai csapat〉 átvonul vhol v. vhova’ ❖ Vínak, Ibrahim kitolatik; e’ közben egy verekedő csapat húzódik át [a színen] (1838 Vörösmarty Mihály 8524408, 324) | Elsötétül a táj, merre áthuzódnak [a seregek] (1855 Vajda János C4644, 83) | 9 órakor a tömeg áthúzódott a Szép utcába (1880 Mikszáth Kálmán CD04) | ünnep van tán ma? itt előttünk Proczesszió [= körmenet] huzódik át (1888 Kisteleki Ede C2708, 55).

3b. (átv is) ’vki (lassan, észrevétlenül) áttelepszik vhova (és ott meghúzódik)’ ❖ [Aladár úrfi] jónak látta áthuzódni egy közeli kávéházba calabriaszt [= kalábert, azaz alsóst] játszani (1885 Hamvai Sándor C2011, 150) | [a kislány] vasárnaponként hozzájuk húzódott át mint legközelebbi ismerőshőz; ott ült a hokedlin, s csendesen várta, hogy Eszter vagy a cseléd szóljon hozzá (1956 Németh László² 9485044, 436).

3c. ’〈emberek csoportja, népcsoport〉 a szomszédos területekről fokozatosan áttelepül vhova’ ❖ [II. András] ezt a földet is az időközben ide is áthúzódott szászságnak ajándékozta (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Egész családok húzódnak át Szerbiából és a Bánságból [a mecseki kis faluba] (1933 Illyés Gyula 9274257, 193).

3d. (ritk)(feltűnés nélkül) átpártol vki(k)hez, más párthoz csatlakozik’ ❖ még az orvos és a tanító is áthúzódott az urak pártjára (1943 Juhász Géza¹ 9283011, 121) | Székely 1997-ben csöndesen áthúzódott az FKGP-be, s ezzel – az alapszabály szerint – megszűnt MIÉP-tagsága (2000 Magyar Hírlap CD09).

3e. ’〈betegség (tünete)〉 más, szomszédos testrészen, szerven is megjelenik’ ❖ Félre húztam ingét és mellén szederjes benyomódást láttam, mely oldalára és hátára is áthúzódott (1919 Elek Artúr ford. CD10) | Másnapra a heves fájdalom és a daganat a test egész balfelére is áthúzódott (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Manapság akkor van szükség műtétre, ha a fekély átfúródik, vagy ha a szomszédos szervekbe (hasnyálmirigy, máj, vastagbél) húzódik át (1995 Magyar Hírlap CD09).

4. áthúzódik vmin (átv is) ’vmi (hosszában) végighúzódik, végigfut vmin’ ❖ Okoskodásainak fő sarka […] mint fekete fonal huzódik át értekezése e’ II-d részén is (1844 Irodalmi Areopag C2181, 59) | Ezen embernek … homlokán néhány … redő huzódott át (1847 Jósika Miklós C2403, 54) | A völgyön ér huzódott át (1890 Herczeg Ferenc C2063, 30) | [A kantáros pingvin] torka és pofája fehér, mindkettőn keskeny fekete ferdén irányított sáv húzódik át (1933 Az állatok világa ford. CD46) | az Atlanti-óceán alatt áthúzódó száloptikás kábel (1999 Magyar Hírlap CD09).

4a. áthúzódik vmin ’〈vmely állapot, törekvés stb. vmely időszakon keresztül〉 mindvégig érvényesül, ill. jelen van, végigvonul’ ❖ A bevándorlással egyidejüleg támadt nálunk az a törekvés, mely egész történetünkön áthúzódva, bennünket arra kényszerített, hogy […] szorosabb viszonyt kössünk a Balkán tartományaival (1891 Akadémiai Értesítő 8601001, 345) | [az északi és a déli arab törzsek] egymás elleni harcza az omajjád dynastia egész uralkodásán áthúzódik (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | A török hódoltság mindkét századon áthúzódik (1928 Szekfű Gyula CD42).

4b. (átv is) ’vmi vmely területen túlnyúlva, ill. vmin keresztül vhova v. vmeddig terjed, elér’ ❖ A középponti és déli Alpesek határa […] a Lago maggiore mellett Luinónál kezdődik, áthúzódik a Luganói és Comói tavon (1886 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | a szomszéd Torontál vármegyéből áthúzódó Alibunári mocsár (1897 PallasLex. CD02) | [a kapatisztítón] a középső díszt könnyen véshető apró háromszögek veszik körül, áthúzódva a nyélre is (1907 Malonyay Dezső CD07) | A parnassien [= parnasszista] könyvemlékek [Juhász Gyula] legjobb kötetébe, a „Késő Szüret”-be is áthúzódnak (1937 Cs. Szabó László CD10) | a határokon áthúzódó nyomozások (1999 Magyar Hírlap CD09).

4c. ’〈vmely esemény, ill. annak ideje〉 átnyúlik vmely következő időszakra’ ❖ [valószínűleg 1606. október 29-én] kezdődött [a gyűlés] s áthuzódott decemberre is (1868 Orbán Balázs C3352, 43) | [A veresszárnyú koncér] szaporodási időszaka júliusra is áthúzódhatik (1933 Az állatok világa ford. CD46) | a tavaszi és az őszi [országgyűlési] ülésszak is áthúzódott a nyári, illetve a téli hónapokra (2000 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

áthúzódik tárgyatlan ige 12a
1. (ritk)
vmely húzó hatás révén vhol keresztülhalad, ill. vhova átkerül
Vigyázat legyen az olyan mellső fekvő függéseknél, hol egyik vagy páros láb a kezek között húzódik át és tétetik fel a szerre a térdcsuklóban
(1886 Porzsolt Lajos)
1a. áthúzódik vmin (rég)
〈érzelem (megnyilvánulása) vkinek az arcán〉 jól látható módon megjelenik
Félelem, szégyen, iszony és büszkeség változva huzódtak át vonásin
(1846 Gondol Dániel ford.Moore)
amint nézi főnöke ragyogó arczát, … mosoly huzódik át arczán
(1895 Vértesy Gyula)
2.
〈szél, áramló levegő, ill. légáramlattal szag, zaj〉 áthalad vhol, ill. átjut (vmin keresztül) vhova
barna s kellemes rendetlenségben vállára érő hajfürteit az ablakon áthuzódó szél lengeté
(1836 Táncsics Mihály)
ilyenkor huzódik át szobákról szobákra az a hideg szellő
(1857 Abonyi Lajos)
Délutánra az utczai zaj áthúzódott Budára
(1862 Jókai Mór)
a síp belsejében áthúzódó lég a test méretei – terjedelme, hosszúsága – szerint adja meg az alaphangot és a mellékhangokat
(1911 RévaiNagyLex.)
kellemetlen, szinte iszapos cső-szag is húzódott át a szobába
(1934 Szentkuthy Miklós)
2a. (rég)
〈gondolatok, emlékképek sora〉 felötlik vkiben, átvonul vkin
előtte gyermek-ifjusága Áthuzódék, mint a’ hold’ világa
(1846 Vörösmarty Mihály)
mintha megértette volna a tünődő gondolatokat, melyek … áthuzódtak az ifju agyán
(1877 Vértesi Arnold)
perczekre áthuzódtak … zajos gondolataimon a lelkiismeret vádjai
(1895 Ágai Adolf)
3.
vmi lassan, fokozatosan más helyre átkerül, máshova áttolódik
[a] lesülyedt gyomornál a gyomorkapu is rendesen mélyebben fekszik, ezenkívül a jobboldalról áthúzódik a baloldal felé
(1913 RévaiNagyLex.)
[Az ún. félszegúszó tengeri halaknak] fiatal korukban még rendes halalakjuk van, de a fejlődés folyamán a jobboldali szem a baloldalra húzódik át és a test ellaposodik
(1926 TolnaiÚjLex.)
elejét kívánják venni annak, hogy a harcok az ország [ti. Magyarország] területére is áthúzódjanak
(1995 Magyar Hírlap)
3a. (rég)
〈emberek csoportja, katonai csapat〉 átvonul vhol v. vhova
Vínak, Ibrahim kitolatik; e’ közben egy verekedő csapat húzódik át [a színen]
(1838 Vörösmarty Mihály)
Elsötétül a táj, merre áthuzódnak [a seregek]
(1855 Vajda János)
9 órakor a tömeg áthúzódott a Szép utcába
(1880 Mikszáth Kálmán)
ünnep van tán ma? itt előttünk Proczesszió [= körmenet] huzódik át
(1888 Kisteleki Ede)
3b. (átv is)
vki (lassan, észrevétlenül) áttelepszik vhova (és ott meghúzódik)
[Aladár úrfi] jónak látta áthuzódni egy közeli kávéházba calabriaszt [= kalábert, azaz alsóst] játszani
(1885 Hamvai Sándor)
[a kislány] vasárnaponként hozzájuk húzódott át mint legközelebbi ismerőshőz; ott ült a hokedlin, s csendesen várta, hogy Eszter vagy a cseléd szóljon hozzá
(1956 Németh László²)
3c.
〈emberek csoportja, népcsoport〉 a szomszédos területekről fokozatosan áttelepül vhova
[II. András] ezt a földet is az időközben ide is áthúzódott szászságnak ajándékozta
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Egész családok húzódnak át Szerbiából és a Bánságból [a mecseki kis faluba]
(1933 Illyés Gyula)
3d. (ritk)
(feltűnés nélkül) átpártol vki(k)hez, más párthoz csatlakozik
még az orvos és a tanító is áthúzódott az urak pártjára
(1943 Juhász Géza¹)
Székely 1997-ben csöndesen áthúzódott az FKGPFüggetlen Kisgazdapárt-be, s ezzel – az alapszabály szerint – megszűnt MIÉPMagyar Igazság és Élet Pártja-tagsága
(2000 Magyar Hírlap)
3e.
〈betegség (tünete) más, szomszédos testrészen, szerven is megjelenik
Félre húztam ingét és mellén szederjes benyomódást láttam, mely oldalára és hátára is áthúzódott
(1919 Elek Artúr ford.)
Másnapra a heves fájdalom és a daganat a test egész balfelére is áthúzódott
(1933 Az állatok világa ford.)
Manapság akkor van szükség műtétre, ha a fekély átfúródik, vagy ha a szomszédos szervekbe (hasnyálmirigy, máj, vastagbél) húzódik át
(1995 Magyar Hírlap)
4. áthúzódik vmin (átv is)
vmi (hosszában) végighúzódik, végigfut vmin
Okoskodásainak fő sarka […] mint fekete fonal huzódik át értekezése e’ II-d részén is
(1844 Irodalmi Areopag)
Ezen embernek … homlokán néhány … redő huzódott át
(1847 Jósika Miklós)
A völgyön ér huzódott át
(1890 Herczeg Ferenc)
[A kantáros pingvin] torka és pofája fehér, mindkettőn keskeny fekete ferdén irányított sáv húzódik át
(1933 Az állatok világa ford.)
az Atlanti-óceán alatt áthúzódó száloptikás kábel
(1999 Magyar Hírlap)
4a. áthúzódik vmin
〈vmely állapot, törekvés stb. vmely időszakon keresztül〉 mindvégig érvényesül, ill. jelen van, végigvonul
A bevándorlással egyidejüleg támadt nálunk az a törekvés, mely egész történetünkön áthúzódva, bennünket arra kényszerített, hogy […] szorosabb viszonyt kössünk a Balkán tartományaival
(1891 Akadémiai Értesítő)
[az északi és a déli arab törzsek] egymás elleni harcza az omajjád dynastia egész uralkodásán áthúzódik
(1900 Nagy képes világtörténet)
A török hódoltság mindkét századon áthúzódik
(1928 Szekfű Gyula)
4b. (átv is)
vmi vmely területen túlnyúlva, ill. vmin keresztül vhova v. vmeddig terjed, elér
A középponti és déli Alpesek határa […] a Lago maggiore mellett Luinónál kezdődik, áthúzódik a Luganói és Comói tavon
(1886 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
a szomszéd Torontál vármegyéből áthúzódó Alibunári mocsár
(1897 PallasLex.)
[a kapatisztítón] a középső díszt könnyen véshető apró háromszögek veszik körül, áthúzódva a nyélre is
(1907 Malonyay Dezső)
A parnassien [= parnasszista] könyvemlékek [Juhász Gyula] legjobb kötetébe, a „Késő Szüret”-be is áthúzódnak
(1937 Cs. Szabó László)
a határokon áthúzódó nyomozások
(1999 Magyar Hírlap)
4c.
〈vmely esemény, ill. annak ideje〉 átnyúlik vmely következő időszakra
[valószínűleg 1606. október 29-én] kezdődött [a gyűlés] s áthuzódott decemberre is
(1868 Orbán Balázs)
[A veresszárnyú koncér] szaporodási időszaka júliusra is áthúzódhatik
(1933 Az állatok világa ford.)
a tavaszi és az őszi [országgyűlési] ülésszak is áthúzódott a nyári, illetve a téli hónapokra
(2000 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások