átír ige 1a6

1. ts ’〈írott jele(ke)t, szöveget〉 más helyre ugyanabban a formában leír, átmásol’ ❖ az adatok … régi módra hordatnak össze, átirva akárhonnan (1847 Magyar Szépirodalmi Szemle C3005, 13) | Szerafine naplója elkezdett valódi anthologia lenni e költemény szakaszaiból, miket ő abba átirt (1862 Jókai Mór C2256, 418) | Erről [a szóhagyományról] két forrás fekszik előttünk, az egyik a Malten nevü földrajzi folyóiratból van átirva a Tudománytár 1833-iki és 35-iki köteteibe (1890 Ethnographia C0130, 100) | elveszítik úgyis a noteszt, amiből átírják az osztályzatokat és így nyoma sem marad ennek a förtelmes és ostoba kis kalandnak (1923 Molnár Ákos CD10) | A régi zsebnaptárból átirom az újba a telefonszámokat, a neveket, a címeket (1937 Fenyő László CD10) | 1954 végén egy csoport író, élükön Kecskés-Tollas Tiborral, Gérecz Attilával, K. Kamillóval, Gy. Attilával és Cs. Zoltánnal a váci börtönben elhatározták, hogy ezeket a WC papírokra írt verseket egy könyvszerű füzetbe átírják (1978 Fehérváry István 1047001, 144).

1a. (Tört) ’〈(a középkorban) oklevelet〉 megóvása és érvényességének jövőbeli biztosítása érdekében meghatározott formában és körülmények között átmásol’ ❖ Ez adománylevelet II. Mátyás király Bécsben 1611-iki febr. 16-kán átirván, megerősité (1857 Nagy Iván CD31) | [Endre király] az elődei, István és László korábbi adományleveleit átirja és helybenhagyja (1871 Orbán Balázs CD22) | Béla király 1261-ben átírta az 1243. évi oklevelet (1941 Fekete Nagy Antal CD33).

1b. (Inf) ’〈vmely adathordozón tárolt adato(ka)t〉 másik adathordozóra átmásol’ ❖ A minikazettát átírták a sugárzáshoz szükséges méretű másik kazettára (1990 Lovass Zoltán 1097001, 178) | A film ekkor áll készen arra, hogy átírják biztonsági anyagra (1992 Barabás Klára ford. 2010012, 66) | [a felhasználó] kazettára is átírhatja a CD anyagát (2000 Magyar Hírlap CD09).

1c. (Biol) ’〈élő sejt örökítőanyagában információt〉 másol’ ❖ Miután a vírus behatolt a célsejtbe, „kicsomagolja magát”, és ezt követően RNS-ét átírja DNS-sé (1989 Fehér Ferenc 1046002, 25).

2. ts (Tud is) ’másfajta írással, jelöléssel, betűkkel stb. (újra) leír vmit’ ❖ az angol „hurra” a mi hangjainkra átírva többnyire „harrá”-nak hallatszik (1895 Tóth Béla¹ C4257, 6) | Csak 1678-ban írta át Korsakow az „Irmologion” czímű egyházi énekeskönyvet ötvonalas rendszerre (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | latin betűkkel átírva (1902 Magyar írók élete CD27) | [a népmesegyűjtés másik módja] a gyorsírással való följegyzés, melyet azután írunk át fonétikusan (1936 Csűry Bálint 1030002, 36) | nyugat-európai poliritmikus mértékeinket […] próbáljuk a mi pontosabb jelölésünkkel átírni (1961 Gáldi László 9167001, 21) | írjuk át a Balmer-formulát az alábbi alakba (1978 Simonyi Károly 1142001, 329) | Az impresszumokban szereplő római számokat nem írta át arab számra (2000 Ojtozi Eszter CD40).

3. ts ’〈írott jele(ke)t, szöveget〉 a vonalak újra meghúzásával olvashatóbbá tesz’ ❖ Az első nap az ember áttanulmányozza a kitöltési útmutatót, […] a második nap ceruzával piszkozatot készít, a harmadik napon pedig […] átírja az egészet tintával (1999 Magyar Hírlap CD09).

4. ts ’〈írott jele(ke)t, szöveget〉 a javítás szándékával megváltoztat úgy, hogy mást ír rá’ ❖ Az 1986/87-es tanévben használatos osztálynaplóinkban […] csak hétfői, keddi és szerdai napok voltak találhatók, másoknak, gondolom, csütörtökök és péntekek jutottak, s azt voltak kénytelenek átírni hétről hétre (1988 Beke Kata 1012002, 181) | Bejegyzés a címoldalon: […] 1601 (az évszám utolsó két jegye átírva:) 1643 (1997 Knapp Éva CD40) | [Moszkvában] a követhetetlen áremelkedések miatt egyes üzletekben naponta néha többször is átírják az árcédulákat (1998 Magyar Hírlap CD09).

4a. ’〈írott jel(ek)et, szöveget〉 a hamisítás szándékával megváltoztat úgy, hogy mást ír rá’ ❖ [az útlevél hamisításakor] a különleges betűtípussal begépelt adatokat már nem egyszerű feladat átírni (1995 Magyar Hírlap CD09) | [a polgárháború idején] tűnhettek el eredeti, jugoszláviai helyükről azok az okmányok, amelyeket később Budapesten átírtak (1996 Magyar Hírlap CD09).

4b. ’〈számítógépbe írt jele(ke)t, szöveget〉 kitöröl és helyére mást ír’ ❖ Írja át a sor elején a multi(0)-t SCSI(0)-ra! (2000 Byte Magazin CD38).

5. ts (átv is) ’〈írásművet, zeneművet stb.〉 kisebb v. nagyobb változtatással újra megír, ill. más célra, más formában átdolgoz’ ❖ a … könyvet feltárva, ez a „Sonnambulának” Thalbergtől átirt dallamaira nyílt (1863 Bérczy Károly C3616, 426) | hexameterekbe kezdi átírni a Zrinyi eposzát (1895 Irodalomtörténeti Közlemények C0212, 396) | Rembrandtot sem lehet plein-airbe átírni. Vagy a Rafael-madonnát édes élőképbe eleveníteni (1915 Zolnai Béla CD10) | Tóth Árpád igen lassan dolgozott, sokat javított, sokszor átírta első fogalmazását (1929 Oláh Gábor CD10) | átírták a Bánk főszerepét baritonra (1960 Kodály Zoltán 9341023, 412) | az 1800 oldalas regényt filmre átíró Didier Decoin (2000 Magyar Hírlap CD09).

5a. (Inf) ’〈számítógépes programot〉(más formában) újra megír és ezzel vmely más célra alkalmassá tesz’ ❖ [A UNIX elnevezésű operációs rendszert] a PC-k megjelenésekor átírták erre a gépkategóriára is (XENIX néven került forgalomba) (1987 Pajor Gábor 1116001, 17) | A SAS szoftver tizenkilenc éves története során többször írták át teljesen a programot (1995 Figyelő CD2601).

5b. (sajtó) ’módosít v. megváltoztat vmit’ ❖ az időközben hatályba lépett új pénzintézeti törvény gyökeresen átírta a hitelek minősítésére és a céltartalék-képzésre vonatkozó előírásokat (1996 Figyelő CD2601) | [1956 után] finomabb és hatékonyabb módszerekkel igyekezett a kádárizmus átírni a közösségi emlékezetet (1997 Magyar Hírlap CD09) | az internet nem egyszerűen kihívást jelent, hanem egy olyan megatrendet, amelyik átírja a jövőt (2000 Magyar Hírlap CD09).

6. ts (ritk) ’más kategóriába sorol, más nyilvántartásba átvezet, átvesz vkit, vmit’ ❖ [az athéni ifjú] 20 éves korában lépett az athenaei ephebus [= fiatal felnőtt] teljes polgárjogainak élvezetébe; ekkor ugyanis átírták a nevét a község polgári anyakönyvébe (1902 ÓkoriLex. CD28) | [Az 1520-as években] a német lakosság körében terjed a reformáció. A jobbágyokat uraik tudtuk nélkül átírják az új hitre (1990 Tények könyve CD37) | [a 16. században] a legalkalmasabbnak vélt családokat átírták a régi gyalogrendből az alakuló darabontok közé (2000 Egyed Ákos CD17).

6a. ’〈ingatlant, vagyont, birtokot, bérleményt stb., ill. jogot v. kötelezettséget〉 hivatalos nyilvántartásban vki más birtokául, tulajdonául, bérleményéül stb. tüntet fel’ ❖ A trónt örökben rátok írom át (1842 Szigligeti Ede C5781, 121) | még ma sincs átírva a Sertéstenyésztőre a földterület (1932 Móricz Zsigmond 9462011, 234) | A hölgy, akinek nevére átírták villanyórámat, […] nem létezik (1995 Magyar Hírlap CD09).

6b. (rég) ’〈összeget, tartozást〉 vki másnak a terhére ír’ ❖ a fölösleges udvarlókat egyszerűen át lehet írni jó barátnőink számlájára (1898 Irodalomtörténeti Közlemények C0215, 264).

7. tn (hiv) ’〈hivatal(os személy) más(, vele egyenrangú) hivatalhoz v. hivatalos személyhez〉 írásbeli üzenetet küld’ ❖ a király és nádor Apafinak átirtak (1857 Kőváry László C2806, 70) | A tanács […] fölirt a földmivelésügyi miniszterhez, a kultuszminiszterhez, a pénzügyminiszterhez és átirt a közmunkatanácshoz, mindegyiket arra kérve, hogy támogassák a főváros akcióját (1910 Budapesti Hírlap aug. 14. C4698, 15) | A belügyminiszter a kölni rendőrfőnök jelentése alapján átír a miniszterelnöknek: mi történjék Marxszal? (1961 Vas Zoltán 9761001, 229).

8. ts ’〈szövegrészt〉 a szöveg folytatásaként máshova ír’ ❖ ÉrtSz.

9. ts (ritk) ’〈idő(szako)t〉 írással tölt el’ ❖ Sivár napom dologba töltöm, s a hosszu éjet átirom (1905 Kosztolányi Dezső CD01).

Vö. CzF. általír vagy átír; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

átír ige 1a6
1. tárgyas
〈írott jele(ke)t, szöveget〉 más helyre ugyanabban a formában leír, átmásol
az adatok … régi módra hordatnak össze, átirva akárhonnan
(1847 Magyar Szépirodalmi Szemle)
Szerafine naplója elkezdett valódi anthologia lenni e költemény szakaszaiból, miket ő abba átirt
(1862 Jókai Mór)
Erről [a szóhagyományról] két forrás fekszik előttünk, az egyik a Malten nevü földrajzi folyóiratból van átirva a Tudománytár 1833-iki és 35-iki köteteibe
(1890 Ethnographia)
elveszítik úgyis a noteszt, amiből átírják az osztályzatokat és így nyoma sem marad ennek a förtelmes és ostoba kis kalandnak
(1923 Molnár Ákos)
A régi zsebnaptárból átirom az újba a telefonszámokat, a neveket, a címeket
(1937 Fenyő László)
1954 végén egy csoport író, élükön Kecskés-Tollas Tiborral, Gérecz Attilával, K. Kamillóval, Gy. Attilával és Cs. Zoltánnal a váci börtönben elhatározták, hogy ezeket a WCwater closet ’vízöblítéses illemhely’ papírokra írt verseket egy könyvszerű füzetbe átírják
(1978 Fehérváry István)
1a. (Tört)
(a középkorban) oklevelet〉 megóvása és érvényességének jövőbeli biztosítása érdekében meghatározott formában és körülmények között átmásol
Ez adománylevelet II. Mátyás király Bécsben 1611-iki febr.február 16-kán átirván, megerősité
(1857 Nagy Iván)
[Endre király] az elődei, István és László korábbi adományleveleit átirja és helybenhagyja
(1871 Orbán Balázs)
Béla király 1261-ben átírta az 1243. évi oklevelet
(1941 Fekete Nagy Antal)
1b. (Inf)
〈vmely adathordozón tárolt adato(ka)t〉 másik adathordozóra átmásol
A minikazettát átírták a sugárzáshoz szükséges méretű másik kazettára
(1990 Lovass Zoltán)
A film ekkor áll készen arra, hogy átírják biztonsági anyagra
(1992 Barabás Klára ford.)
[a felhasználó] kazettára is átírhatja a CDcédé anyagát
(2000 Magyar Hírlap)
1c. (Biol)
〈élő sejt örökítőanyagában információt〉 másol
Miután a vírus behatolt a célsejtbe, „kicsomagolja magát”, és ezt követően RNSribonukleinsav-ét átírja DNSdezoxiribonukleinsav-sé
(1989 Fehér Ferenc)
2. tárgyas (Tud is)
másfajta írással, jelöléssel, betűkkel stb. (újra) leír vmit
az angol „hurra” a mi hangjainkra átírva többnyire „harrá”-nak hallatszik
(1895 Tóth Béla¹)
Csak 1678-ban írta át Korsakow az „Irmologion” czímű egyházi énekeskönyvet ötvonalas rendszerre
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
latin betűkkel átírva
(1902 Magyar írók élete)
[a népmesegyűjtés másik módja] a gyorsírással való följegyzés, melyet azután írunk át fonétikusan
(1936 Csűry Bálint)
nyugat-európai poliritmikus mértékeinket […] próbáljuk a mi pontosabb jelölésünkkel átírni
(1961 Gáldi László)
írjuk át a Balmer-formulát az alábbi alakba
(1978 Simonyi Károly)
Az impresszumokban szereplő római számokat nem írta át arab számra
(2000 Ojtozi Eszter)
3. tárgyas
〈írott jele(ke)t, szöveget〉 a vonalak újra meghúzásával olvashatóbbá tesz
Az első nap az ember áttanulmányozza a kitöltési útmutatót, […] a második nap ceruzával piszkozatot készít, a harmadik napon pedig […] átírja az egészet tintával
(1999 Magyar Hírlap)
4. tárgyas
〈írott jele(ke)t, szöveget〉 a javítás szándékával megváltoztat úgy, hogy mást ír rá
Az 1986/87-es tanévben használatos osztálynaplóinkban […] csak hétfői, keddi és szerdai napok voltak találhatók, másoknak, gondolom, csütörtökök és péntekek jutottak, s azt voltak kénytelenek átírni hétről hétre
(1988 Beke Kata)
Bejegyzés a címoldalon: […] 1601 (az évszám utolsó két jegye átírva:) 1643
(1997 Knapp Éva)
[Moszkvában] a követhetetlen áremelkedések miatt egyes üzletekben naponta néha többször is átírják az árcédulákat
(1998 Magyar Hírlap)
4a.
〈írott jel(ek)et, szöveget〉 a hamisítás szándékával megváltoztat úgy, hogy mást ír rá
[az útlevél hamisításakor] a különleges betűtípussal begépelt adatokat már nem egyszerű feladat átírni
(1995 Magyar Hírlap)
[a polgárháború idején] tűnhettek el eredeti, jugoszláviai helyükről azok az okmányok, amelyeket később Budapesten átírtak
(1996 Magyar Hírlap)
4b.
〈számítógépbe írt jele(ke)t, szöveget〉 kitöröl és helyére mást ír
Írja át a sor elején a multi(0)-t SCSI(0)-ra!
(2000 Byte Magazin)
5. tárgyas (átv is)
〈írásművet, zeneművet stb.〉 kisebb v. nagyobb változtatással újra megír, ill. más célra, más formában átdolgoz
a … könyvet feltárva, ez a „Sonnambulának” Thalbergtől átirt dallamaira nyílt
(1863 Bérczy Károly)
hexameterekbe kezdi átírni a Zrinyi eposzát
(1895 Irodalomtörténeti Közlemények)
Rembrandtot sem lehet plein-airbe átírni. Vagy a Rafael-madonnát édes élőképbe eleveníteni
(1915 Zolnai Béla)
Tóth Árpád igen lassan dolgozott, sokat javított, sokszor átírta első fogalmazását
(1929 Oláh Gábor)
átírták a Bánk főszerepét baritonra
(1960 Kodály Zoltán)
az 1800 oldalas regényt filmre átíró Didier Decoin
(2000 Magyar Hírlap)
5a. (Inf)
〈számítógépes programot〉 (más formában) újra megír és ezzel vmely más célra alkalmassá tesz
[A UNIX elnevezésű operációs rendszert] a PCpersonal computer ’személyi számítógép’-k megjelenésekor átírták erre a gépkategóriára is (XENIX néven került forgalomba)
(1987 Pajor Gábor)
A SASStatistical Analysis System ’statisztikai elemzőrendszer’ szoftver tizenkilenc éves története során többször írták át teljesen a programot
(1995 Figyelő)
5b. (sajtó)
módosít v. megváltoztat vmit
az időközben hatályba lépett új pénzintézeti törvény gyökeresen átírta a hitelek minősítésére és a céltartalék-képzésre vonatkozó előírásokat
(1996 Figyelő)
[1956 után] finomabb és hatékonyabb módszerekkel igyekezett a kádárizmus átírni a közösségi emlékezetet
(1997 Magyar Hírlap)
az internet nem egyszerűen kihívást jelent, hanem egy olyan megatrendet, amelyik átírja a jövőt
(2000 Magyar Hírlap)
6. tárgyas (ritk)
más kategóriába sorol, más nyilvántartásba átvezet, átvesz vkit, vmit
[az athéni ifjú] 20 éves korában lépett az athenaei ephebus [= fiatal felnőtt] teljes polgárjogainak élvezetébe; ekkor ugyanis átírták a nevét a község polgári anyakönyvébe
(1902 ÓkoriLex.)
[Az 1520-as években] a német lakosság körében terjed a reformáció. A jobbágyokat uraik tudtuk nélkül átírják az új hitre
(1990 Tények könyve)
[a 16. században] a legalkalmasabbnak vélt családokat átírták a régi gyalogrendből az alakuló darabontok közé
(2000 Egyed Ákos)
6a.
〈ingatlant, vagyont, birtokot, bérleményt stb., ill. jogot v. kötelezettséget〉 hivatalos nyilvántartásban vki más birtokául, tulajdonául, bérleményéül stb. tüntet fel
A trónt örökben rátok írom át
(1842 Szigligeti Ede)
még ma sincs átírva a Sertéstenyésztőre a földterület
(1932 Móricz Zsigmond)
A hölgy, akinek nevére átírták villanyórámat, […] nem létezik
(1995 Magyar Hírlap)
6b. (rég)
〈összeget, tartozást〉 vki másnak a terhére ír
a fölösleges udvarlókat egyszerűen át lehet írni jó barátnőink számlájára
(1898 Irodalomtörténeti Közlemények)
7. tárgyatlan (hiv)
〈hivatal(os személy) más(, vele egyenrangú) hivatalhoz v. hivatalos személyhez〉 írásbeli üzenetet küld
a király és nádor Apafinak átirtak
(1857 Kőváry László)
A tanács […] fölirt a földmivelésügyi miniszterhez, a kultuszminiszterhez, a pénzügyminiszterhez és átirt a közmunkatanácshoz, mindegyiket arra kérve, hogy támogassák a főváros akcióját
(1910 Budapesti Hírlap aug. 14.)
A belügyminiszter a kölni rendőrfőnök jelentése alapján átír a miniszterelnöknek: mi történjék Marxszal?
(1961 Vas Zoltán)
8. tárgyas
〈szövegrészt〉 a szöveg folytatásaként máshova ír
ÉrtSz.
9. tárgyas (ritk)
〈idő(szako)t〉 írással tölt el
Sivár napom dologba töltöm, s a hosszu éjet átirom
(1905 Kosztolányi Dezső)
Vö. CzF. általír vagy átír; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások