átirat fn 3A

1. (hiv) ’vmely hatóságnak, hivatalnak, testületnek más, vele egyenrangú v. tőle független hatósághoz, hivatalhoz, testülethez intézett írásos üzenete’ ❖ A mi átirata 7-ik pontját illeti, arra nézve a fentebbi mondottak, szinte alkalmazhatók (1848 Kossuth Lajos CD32) | Intézzen a választmány a M. Tud. Akadémia elnökségéhez egy átiratot (1892 Ethnographia C0131, 222) | A bizottság úgy határozott, hogy a tanácskozáson felmerült problémák megoldása ügyében átirattal fordul az egészségügyi, a művelődésügyi és a munkaügyi miniszterhez (1963 Magyar Nemzet aug. 27. C0356, 3).

2. ’Vmely írás másolata.’

2a. ’kézzel írott szövegnek más eszközzel létrehozott másolata’ ❖ a levéltárban hozzáférhető az időben legkorábbi utólagos forrás, Losonczy Géza feljegyzése, sőt egy szöveghibákat tartalmazó gépelt átiratból az inkriminált részt Glatz Ferenc meg is jelentette (1993 Kövér György CD17) | A következő oldalon a második lajstromot közlöm betűhív átiratban […], föltüntetve azt, hogy az egyes imák milyen sorszámot kaptak az első lajstromban (1997 Koltai András CD40).

2b. (Tört) ’középkori oklevélnek érvényességét megerősítő, meghatározott formában és körülmények között létrehozott hiteles másolata’ ❖ Az okiratokat eredetében, vagy hiteles átiratban kell előmutatni a velök bizonyítani akarónak (1845 Kovách László 8574001, 55) | egy 1517. évi átiratban fenmaradt oklevél-kivonat (1913 Csánki Dezső CD33) | [a II. András által 1224-ben az erdélyi szászok részére kiadott kiváltságlevél] szövege I. Károly király 1317. évi átiratában, valamint későbbi átiratokban maradt ránk (1994 Kordé Zoltán CD17).

3. (Zene) ’vmely zeneműnek az eredetitől eltérő előadói apparátusra átültetett(, betoldásokkal, ill. kihagyásokkal átalakított) változata’ ❖ Mily gyönyörű lehetne ez [a dal] még a Rubinstein művészi átiratában! (1877 Tóth Béla¹ C4250, 67) | Szerzeményeim, még ha népdalok átiratai is, kizárólag a bécsi Universal Edition-ban jelenhetnek csak meg (1924 Bartók Béla C0858, 238) | Az átiratok és a fantáziák lényegüket tekintve nem különböznek egymástól, csak annyiban, hogy az előbbieknek ismerjük különféle nemzetiségű zeneszerzőit, az utóbbiaknak nem (1974 Pernye András 9527001, 123).

4. ’vmely szöveg, írásmű átdolgozott változata’ ❖ Muglen krónikájának átirata latin ritmusos versekben (1896 Marczali Henrik CD44) | Mintha e [Kosztolányi-]vers átiratát olvasnók (1939 Cs. Szabó László CD10) | a Toldi obszcén átiratát, amit a háború előtt és közvetlen utána is még minden ciszter diák és minden Eötvös-kollégista pompásan tudott, Faludynak is tulajdonították (1997 Magyar Hírlap CD09).

Ö: zongora~.

ÖU: oklevél-~, viszont~, ballada~, népdal~.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

átirat főnév 3A
1. (hiv)
vmely hatóságnak, hivatalnak, testületnek más, vele egyenrangú v. tőle független hatósághoz, hivatalhoz, testülethez intézett írásos üzenete
A mi átirata 7-ik pontját illeti, arra nézve a fentebbi mondottak, szinte alkalmazhatók
(1848 Kossuth Lajos)
Intézzen a választmány a M.Magyar Tud.Tudományos Akadémia elnökségéhez egy átiratot
(1892 Ethnographia)
A bizottság úgy határozott, hogy a tanácskozáson felmerült problémák megoldása ügyében átirattal fordul az egészségügyi, a művelődésügyi és a munkaügyi miniszterhez
(1963 Magyar Nemzet aug. 27.)
2.
Vmely írás másolata.
2a.
kézzel írott szövegnek más eszközzel létrehozott másolata
a levéltárban hozzáférhető az időben legkorábbi utólagos forrás, Losonczy Géza feljegyzése, sőt egy szöveghibákat tartalmazó gépelt átiratból az inkriminált részt Glatz Ferenc meg is jelentette
(1993 Kövér György)
A következő oldalon a második lajstromot közlöm betűhív átiratban […], föltüntetve azt, hogy az egyes imák milyen sorszámot kaptak az első lajstromban
(1997 Koltai András)
2b. (Tört)
középkori oklevélnek érvényességét megerősítő, meghatározott formában és körülmények között létrehozott hiteles másolata
Az okiratokat eredetében, vagy hiteles átiratban kell előmutatni a velök bizonyítani akarónak
(1845 Kovách László)
egy 1517. évi átiratban fenmaradt oklevél-kivonat
(1913 Csánki Dezső)
[a II. András által 1224-ben az erdélyi szászok részére kiadott kiváltságlevél] szövege I. Károly király 1317. évi átiratában, valamint későbbi átiratokban maradt ránk
(1994 Kordé Zoltán)
3. (Zene)
vmely zeneműnek az eredetitől eltérő előadói apparátusra átültetett(, betoldásokkal, ill. kihagyásokkal átalakított) változata
Mily gyönyörű lehetne ez [a dal] még a Rubinstein művészi átiratában!
(1877 Tóth Béla¹)
Szerzeményeim, még ha népdalok átiratai is, kizárólag a bécsi Universal Edition-ban jelenhetnek csak meg
(1924 Bartók Béla)
Az átiratok és a fantáziák lényegüket tekintve nem különböznek egymástól, csak annyiban, hogy az előbbieknek ismerjük különféle nemzetiségű zeneszerzőit, az utóbbiaknak nem
(1974 Pernye András)
4.
vmely szöveg, írásmű átdolgozott változata
Muglen krónikájának átirata latin ritmusos versekben
(1896 Marczali Henrik)
Mintha e [Kosztolányi-]vers átiratát olvasnók
(1939 Cs. Szabó László)
a Toldi obszcén átiratát, amit a háború előtt és közvetlen utána is még minden ciszter diák és minden Eötvös-kollégista pompásan tudott, Faludynak is tulajdonították
(1997 Magyar Hírlap)
ÖU: oklevél-átirat, viszontátirat, balladaátirat, népdalátirat
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások