átírás fn 4A

1. ’az átír igével kifejezett cselekvés v. folyamat’ ❖ az adós örököseitől átírás végett ismét minden száztól néhány kr. stb. (1842 Athenaeum C0024, 38).

2. ’szövegnek, betűnek, jelnek stb. másfajta írással, jelöléssel, betűvel stb. (újra) leírt, rögzített változata, ill. az a rendszer, amely szerint a jelek, betűk stb. egymásnak megfelelnek’ ❖ Nem kevés az e korbeli maradványok közől csak megújított átirása régibb szövegeknek (1864 Toldy Ferenc 8481002, 20) | A római x-nek átirása az araboknál rendesen s (1892 Goldziher Ignác C0131, 349) | [Tibeti nyelvtanában Kőrösi Csoma Sándor] elsőként hoz létre következetes, betűhű átírást (1970 Kara György CD30) | A Régi magyar kódexek sorozatban megjelent vaskos kötet az 1512–1513-ban készült Nagyszombati kódex hasonmását és betűhív átírását tartalmazza (2000 Új Könyvek CD29).

3. ’írott jelnek, szövegnek a vonalak újra meghúzásával megmásított, felülírt változata, formája’ ❖ [az írásban] tömérdek volt a törlés és az átirás (1907 Gárdonyi Géza C1842, 246) | az a bőrbe kötött versgyűjtemény, melybe maga a költő gyűjtögette össze verseit, tele van olyan költeményekkel, amelyeknek az elolvasása nagyon nehéz a sok javítás, betoldás, törlés, átírás miatt (1987–1988 Horváth Károly 2019006, 640).

4. ’írásmű, zenemű átírt, átdolgozott változata’ ❖ úgy szólván egész múlt közéletünknek latin volt a nyelve, sőt nemzeti költészetünk kezdetei is latin nyelvű átírásokban és kivonatokban maradtak ránk (1898 Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny C1507, 22) | Bartók legújabb átírásaiban a dallamkíséret és a köz- vagy utójáték közötti elhatároltság teljesen eloszlik (1921 Tóth Aladár CD10) | A közönség meleg tapsait a zongoraművész két ráadás számnak, Mozart D-dúr rondójának és Busoni átírásában Bach egyik korálfeldolgozásának stílusos eljátszásával köszönte meg (1964 Műsorfüzet C0379, 28).

5. (hiv is) ’az a jogi aktus, amelynek során vmely ingatlant, vagyont, birtokot, bérleményt stb. vkire, ill. vkinek a nevére átírnak’ ❖ A megtörtént egyezés s törvényes átirás vagy bármilly egyéb végbement szerződés után, idővesztés nélkül elkészitteti a kikötő-társaság terve részleteit (1845 Széchenyi István CD1501) | 58 nyarán Rákoscsabán találtam négyezer forintért egy kis telket […] Átírással került ugye négyezer-hatszázba (1973 László-Bencsik Sándor 9383002, 200) | A vevők, miután megvásárolták a gépkocsit, boldogan siettek a rendőrségre, hogy elintézzék az átírást (1995 Magyar Hírlap CD09).

6. (Pénz) ’vmely összegnek egyik bankszámláról a másikra átvezetésével történő, készpénz nélküli fizetési mód’ ❖ Az átiróbankoknál (Girobank) a kereskedők bizonyos pénzösszeget letesznek, s egymás közt a fizetéseket csak átirás által eszközlik (1849 Lutter Ferdinánd 8281003, 82) | [a csekk-átutalás] által a pénznek körben való forgását elkerüljük és a háromszori pénzmanipulációt átírással helyettesítik [!] (1912 RévaiNagyLex. C5701, 37) | a bankszámlák közötti átírás útján való fizetések elterjedésével szükségtelenné vált a hitelnyújtással azonos összegű készpénz (1988 Tények könyve CD37).

ÖU: információ~, oklevél~, tulajdonjog-~.

Sz: átírási.

Vö. CzF. általirás vagy átirás; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

átírás főnév 4A
1.
az átír igével kifejezett cselekvés v. folyamat
az adós örököseitől átírás végett ismét minden száztól néhány kr.krajcár stb.s a többi
(1842 Athenaeum)
2.
szövegnek, betűnek, jelnek stb. másfajta írással, jelöléssel, betűvel stb. (újra) leírt, rögzített változata, ill. az a rendszer, amely szerint a jelek, betűk stb. egymásnak megfelelnek
Nem kevés az e korbeli maradványok közől csak megújított átirása régibb szövegeknek
(1864 Toldy Ferenc)
A római x-nek átirása az araboknál rendesen s
(1892 Goldziher Ignác)
[Tibeti nyelvtanában Kőrösi Csoma Sándor] elsőként hoz létre következetes, betűhű átírást
(1970 Kara György)
A Régi magyar kódexek sorozatban megjelent vaskos kötet az 1512–1513-ban készült Nagyszombati kódex hasonmását és betűhív átírását tartalmazza
(2000 Új Könyvek)
3.
írott jelnek, szövegnek a vonalak újra meghúzásával megmásított, felülírt változata, formája
[az írásban] tömérdek volt a törlés és az átirás
(1907 Gárdonyi Géza)
az a bőrbe kötött versgyűjtemény, melybe maga a költő gyűjtögette össze verseit, tele van olyan költeményekkel, amelyeknek az elolvasása nagyon nehéz a sok javítás, betoldás, törlés, átírás miatt
(1987–1988 Horváth Károly)
4.
írásmű, zenemű átírt, átdolgozott változata
úgy szólván egész múlt közéletünknek latin volt a nyelve, sőt nemzeti költészetünk kezdetei is latin nyelvű átírásokban és kivonatokban maradtak ránk
(1898 Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny)
Bartók legújabb átírásaiban a dallamkíséret és a köz- vagy utójáték közötti elhatároltság teljesen eloszlik
(1921 Tóth Aladár)
A közönség meleg tapsait a zongoraművész két ráadás számnak, Mozart D-dúr rondójának és Busoni átírásában Bach egyik korálfeldolgozásának stílusos eljátszásával köszönte meg
(1964 Műsorfüzet)
5. (hiv is)
az a jogi aktus, amelynek során vmely ingatlant, vagyont, birtokot, bérleményt stb. vkire, ill. vkinek a nevére átírnak
A megtörtént egyezés s törvényes átirás vagy bármilly egyéb végbement szerződés után, idővesztés nélkül elkészitteti a kikötő-társaság terve részleteit
(1845 Széchenyi István)
58 nyarán Rákoscsabán találtam négyezer forintért egy kis telket […] Átírással került ugye négyezer-hatszázba
(1973 László-Bencsik Sándor)
A vevők, miután megvásárolták a gépkocsit, boldogan siettek a rendőrségre, hogy elintézzék az átírást
(1995 Magyar Hírlap)
6. (Pénz)
vmely összegnek egyik bankszámláról a másikra átvezetésével történő, készpénz nélküli fizetési mód
Az átiróbankoknál (Girobank) a kereskedők bizonyos pénzösszeget letesznek, s egymás közt a fizetéseket csak átirás által eszközlik
(1849 Lutter Ferdinánd)
[a csekk-átutalás] által a pénznek körben való forgását elkerüljük és a háromszori pénzmanipulációt átírással helyettesítik [!]
(1912 RévaiNagyLex.)
a bankszámlák közötti átírás útján való fizetések elterjedésével szükségtelenné vált a hitelnyújtással azonos összegű készpénz
(1988 Tények könyve)
ÖU: információátírás, oklevélátírás, tulajdonjog-átírás
Sz: átírási
Vö. CzF. általirás vagy átirás; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások