átjátszik ige 15a9

1. ts (rég, átv is) ’vmit ügyesen v. ügyeskedve más területre juttat, visz’ ❖ ha … a’ discussiót általános theoriakra játszuk át: … valóságos absurditásokra jutunk, mikből a’ kebellázitó keserűségen kivül nincs eredmény (1842 Pesti Hírlap C5275, 9) | Angliában, a szabadság classicus földjén, el van veszve az a nyomorult, a ki a nyilvánosság mezején fölmerült kérdést a magán bántalom mezejére átjátszani elég botor lenne (1863 Zilahy Károly 8539019, 138) | [a terv] a harctért a folyó jobb partjáról … teljesen a balpartra játszotta át (1877 Márkus István¹ C3034, 273) | a vita ismét új térre lőn átjátszva (1894 Pálffy Albert 8349003, 31) | [Carbo és Cinna] terve az volt, hogy a Sulla ellen való küzdelem terét Görögországba játszszák át (1904 ÓkoriLex. CD28).

1a. ’〈birtokában levő, ill. rábízott dolgot〉 ügyeskedéssel, rendsz. titokban és törvényellenesen vki más birtokába v. hatalma alá juttat’ ❖ [Széchi Mária] értekezett […] a módokról, melyek szerint a várat átjátszhassa (1857 Mészáros Károly² C0685, 45) | 976 holdat akart volna átjátszani a főispán a Májay grófok kezére (1885 Tolnai Lajos C4201, 25) | az ariánusok […] az egyház jogait hajlandók volnának átjátszani a fejedelem illetéktelen kezére (1965 Déry Tibor 9107006, 180) | néhányan attól félnek: a vagyonügynökség át akarja játszani valaki vagy valakik kezére az egyetlen valódi értéket, a budaörsi repülőteret (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. ts ’〈hang- v. képanyagot〉 egyik hordozóról a másikra átvesz’ ❖ magnófelvétel lemezre átjátszva (1980 NéprajziLex. CD47) | A művet mindössze 400 ezer dollárból videóra forgatták Indiában és Indonéziában, majd 35 milliméteres filmre játszották át a nyersanyagot (1995 Magyar Hírlap CD09) | Becslések szerint Magyarországon minden zenei CD-t átlag kétszer játszanak át, ami összességében 2 milliárd forint kárt okoz (2000 Figyelő CD2601).

3. ts (Távk) ’〈adóállomás rádióhullámok formájában sugárzott adást〉 felfog, felerősít és továbbít (vhova)’ ❖ szeretnénk a Tőkés-féle tévéfelvételt mielőbb Budapestre juttatni, feltehetően fontos lenne, hogy a budapesti tévé átjátssza a bukarestinek (1990 Lovass Zoltán 1097001, 177) | [az olasz Északi Liga] ezentúl nemcsak az előfizetések megtagadását javasolja majd, hanem a központi állami televízió adásait átjátszó állomások fizikai megsemmisítését is (1996 Magyar Hírlap CD09).

4. ts ’kijátszik, rászed vkit’ ❖ Végy aztán egy átjátszott törvényszéki aljegyzőt (1884–1885 Egymillió bolondság C1559, 141) | A partizánok átjátszották a németeket (1960 Esti Hírlap jan. 12. C4749, 3) | [1997-ben] a határsértők 80 százalékát sikerült elfogni, s mindössze talán 400-an tudták átjátszani a határ őrzésével megbízott fegyvereseket (1998 Magyar Hírlap CD09).

4a. (Sp) ’〈játékost〉 kicselez’ ❖ átjátszott középhátvéd (1955 Csanádi Árpád C6146, 88) | Átcselezte magát a védelmünkön, a gólvonalon megállt, és homlokára tett kézzel kereste, hol van valaki, akit még átjátszhat, majd méla undorral bepöccintette a labdát a hálóba (1966 Moldova György 9449002, 143) | A korong birtokában levő játékosnak nem is feltétlenül szükséges mindehhez valójában átjátszani az ellenfelet (1968 Peterdi Pál–Vitray Tamás C6150, 179) | [Figo] többnyire egy csellel két emberünket is átjátszotta (1999 Magyar Hírlap CD09).

4b. (Sp) ’〈labdát〉(cselezve) vhol továbbít v. vhova juttat’ ❖ Illés a pálya közepén a guruló labdát felpattintotta és átjátszotta Schuster mellett (1994 Magyar Hírlap CD09).

5. tn átjátszik vmin (ritk, irod) ’vmin (keresztül) alig észrevehetően látszik vmi’ ❖ A temetőből a kerítésre horgadt fűzfán átjátszik a kelő napsugár (1913 Kertész István CD10) | [Ellának] hamiskás mosolygás játszott át a szemén (1920–1921 Gárdonyi Géza C1841, 97).

6. ts (ritk) ’〈zenedarabot〉(gyakorlásul) újra eljátszik’ ❖ A grófné olyan szépen zongorázott, olyan nagyon tapsoltak neki, hogy egy részét a darabnak másodszor is átjátszotta (1885 Pálffy Albert 8349002, 214).

7. ts (Sp) ’〈pályán bizonyos területet v. távolságot〉(a labdával) cselezve befut, megtesz’ ❖ A fedezetek késlekedés nélkül gyorsan játszották át a pálya középső harmadát (1960 Népszabadság márc. 17. C4812, 12).

7a. átjátssza magát (Sp) ’〈játékoson〉 cselezve túljut’ ❖ ÉrtSz.

8. ts (átv is) ’〈idő(szako)t〉 játékkal eltölt’ ❖ Sok gyermek játsza [!] át e’ kertben első nyarait (1840 Trefort Ágoston C1207, 256) | A világ már átjátszott egy tavaszt (1872 Lukács Ödön C2942, 93) | Az első esztendő végén már cinkosok vagyunk és közös elhatározással rejtegetjük a felsőbb hatalmak, szülők, ellenőrző pedagógusok előtt a szomorú tényt, hogy nem tudunk semmit, s inkább csak átjátszottuk az esztendőt (1934 Márai Sándor 9421006, 194).

9. ts ’fokozatosan, alig észrevehetően vmit más jellegűvé v. mássá alakít át’ ❖ A tudós philologia gőgje és czivakodó kedve a vizsgálódó … feladatát a törvényhozóéba és uralkodóéba játszsza át (1890 Akadémiai Értesítő C0011, 359) | Magyarország agrár állam, átjátszani ipari állammá nagyon veszedelmes (1913 Kádár Endre CD10) | [Kiss József] irodalmi csalódását átjátszotta bizonyos általános, mélyen lakozó, századvégi mélabúra (1924 Kosztolányi Dezső 9359001, 154) | [Szerb Antalnak a VII. Olivér című kalandregény-karikatúrája] a cselekményt a burleszkbe, a gondolati tartalmat a persziflázsba és a műfajt a műfajparódiába játssza át (1973 Poszler György 1124004, 427).

10. tn ’vmi fokozatosan, alig észrevehetően más jellegűvé v. mássá válik, ill. átmenetet alkot vmi más (jellegű) felé’ ❖ a levélzet sajátságos, kékbe átjátszó szinére (1854 Gazdasági Lapok 8626002, 580) | A philosophia ezen része már átjátszik az arithmetikához is (1857 Beöthy László¹ C0985, 151) | E versek … egybe tartoznak, mint egy sorozatnak egymásba átjátszó tagjai (1898 Irodalomtörténeti Közlemények C0215, 141) | „Műfaji izgalom” fogja el az olvasót, a novellák esszébe játszanak át, az esszék novellába (1937 Radnóti Miklós 9543021, 540) | A műfajok mindig átjátszanak egymásba (1972 Németh G. Béla 2018011, 454) | Sík Ferenc gyulai munkája […] a székely humort jó érzékkel játszatja át a körútiba, jól tudva, hogy a kettő között nincs olyan áthidalhatatlan ellentét, mint hirdetni szokták (1989 Zappe László 2046007, 18).

10a. ts átjátssza magát vmibe (ritk) ’ua.’ ❖ A fű színe kezdte magát átjátszani a sárgába (1891 Mikszáth Kálmán CD04) | emberi mivoltuk észrevétlen a föld színébe s anyagába játsza [!] át magát (1918 Szomory Dezső 9683002, 100).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

átjátszik ige 15a9
1. tárgyas (rég, átv is)
vmit ügyesen v. ügyeskedve más területre juttat, visz
ha … a’ discussiót általános theoriakra játszuk át: … valóságos absurditásokra jutunk, mikből a’ kebellázitó keserűségen kivül nincs eredmény
(1842 Pesti Hírlap)
Angliában, a szabadság classicus földjén, el van veszve az a nyomorult, a ki a nyilvánosság mezején fölmerült kérdést a magán bántalom mezejére átjátszani elég botor lenne
(1863 Zilahy Károly)
[a terv] a harctért a folyó jobb partjáról … teljesen a balpartra játszotta át
(1877 Márkus István¹)
a vita ismét új térre lőn átjátszva
(1894 Pálffy Albert)
[Carbo és Cinna] terve az volt, hogy a Sulla ellen való küzdelem terét Görögországba játszszák át
(1904 ÓkoriLex.)
1a.
〈birtokában levő, ill. rábízott dolgot〉 ügyeskedéssel, rendsz. titokban és törvényellenesen vki más birtokába v. hatalma alá juttat
[Széchi Mária] értekezett […] a módokról, melyek szerint a várat átjátszhassa
(1857 Mészáros Károly²)
976 holdat akart volna átjátszani a főispán a Májay grófok kezére
(1885 Tolnai Lajos)
az ariánusok […] az egyház jogait hajlandók volnának átjátszani a fejedelem illetéktelen kezére
(1965 Déry Tibor)
néhányan attól félnek: a vagyonügynökség át akarja játszani valaki vagy valakik kezére az egyetlen valódi értéket, a budaörsi repülőteret
(1995 Magyar Hírlap)
2. tárgyas
〈hang- v. képanyagot〉 egyik hordozóról a másikra átvesz
magnófelvétel lemezre átjátszva
(1980 NéprajziLex.)
A művet mindössze 400 ezer dollárból videóra forgatták Indiában és Indonéziában, majd 35 milliméteres filmre játszották át a nyersanyagot
(1995 Magyar Hírlap)
Becslések szerint Magyarországon minden zenei CDcédé-t átlag kétszer játszanak át, ami összességében 2 milliárd forint kárt okoz
(2000 Figyelő)
3. tárgyas (Távk)
〈adóállomás rádióhullámok formájában sugárzott adást〉 felfog, felerősít és továbbít (vhova)
szeretnénk a Tőkés-féle tévéfelvételt mielőbb Budapestre juttatni, feltehetően fontos lenne, hogy a budapesti tévé átjátssza a bukarestinek
(1990 Lovass Zoltán)
[az olasz Északi Liga] ezentúl nemcsak az előfizetések megtagadását javasolja majd, hanem a központi állami televízió adásait átjátszó állomások fizikai megsemmisítését is
(1996 Magyar Hírlap)
4. tárgyas
kijátszik, rászed vkit
Végy aztán egy átjátszott törvényszéki aljegyzőt
(1884–1885 Egymillió bolondság)
A partizánok átjátszották a németeket
(1960 Esti Hírlap jan. 12.)
[1997-ben] a határsértők 80 százalékát sikerült elfogni, s mindössze talán 400-an tudták átjátszani a határ őrzésével megbízott fegyvereseket
(1998 Magyar Hírlap)
4a. (Sp)
〈játékost〉 kicselez
átjátszott középhátvéd
(1955 Csanádi Árpád)
Átcselezte magát a védelmünkön, a gólvonalon megállt, és homlokára tett kézzel kereste, hol van valaki, akit még átjátszhat, majd méla undorral bepöccintette a labdát a hálóba
(1966 Moldova György)
A korong birtokában levő játékosnak nem is feltétlenül szükséges mindehhez valójában átjátszani az ellenfelet
(1968 Peterdi Pál–Vitray Tamás)
[Figo] többnyire egy csellel két emberünket is átjátszotta
(1999 Magyar Hírlap)
4b. (Sp)
〈labdát〉 (cselezve) vhol továbbít v. vhova juttat
Illés a pálya közepén a guruló labdát felpattintotta és átjátszotta Schuster mellett
(1994 Magyar Hírlap)
5. tárgyatlan átjátszik vmin (ritk, irod)
vmin (keresztül) alig észrevehetően látszik vmi
A temetőből a kerítésre horgadt fűzfán átjátszik a kelő napsugár
(1913 Kertész István)
[Ellának] hamiskás mosolygás játszott át a szemén
(1920–1921 Gárdonyi Géza)
6. tárgyas (ritk)
〈zenedarabot〉 (gyakorlásul) újra eljátszik
A grófné olyan szépen zongorázott, olyan nagyon tapsoltak neki, hogy egy részét a darabnak másodszor is átjátszotta
(1885 Pálffy Albert)
7. tárgyas (Sp)
〈pályán bizonyos területet v. távolságot〉 (a labdával) cselezve befut, megtesz
A fedezetek késlekedés nélkül gyorsan játszották át a pálya középső harmadát
(1960 Népszabadság márc. 17.)
7a. átjátssza magát (Sp)
〈játékoson〉 cselezve túljut
ÉrtSz.
8. tárgyas (átv is)
〈idő(szako)t〉 játékkal eltölt
Sok gyermek játsza [!] át e’ kertben első nyarait
(1840 Trefort Ágoston)
A világ már átjátszott egy tavaszt
(1872 Lukács Ödön)
Az első esztendő végén már cinkosok vagyunk és közös elhatározással rejtegetjük a felsőbb hatalmak, szülők, ellenőrző pedagógusok előtt a szomorú tényt, hogy nem tudunk semmit, s inkább csak átjátszottuk az esztendőt
(1934 Márai Sándor)
9. tárgyas
fokozatosan, alig észrevehetően vmit más jellegűvé v. mássá alakít át
A tudós philologia gőgje és czivakodó kedve a vizsgálódó … feladatát a törvényhozóéba és uralkodóéba játszsza át
(1890 Akadémiai Értesítő)
Magyarország agrár állam, átjátszani ipari állammá nagyon veszedelmes
(1913 Kádár Endre)
[Kiss József] irodalmi csalódását átjátszotta bizonyos általános, mélyen lakozó, századvégi mélabúra
(1924 Kosztolányi Dezső)
[Szerb Antalnak a VII. Olivér című kalandregény-karikatúrája] a cselekményt a burleszkbe, a gondolati tartalmat a persziflázsba és a műfajt a műfajparódiába játssza át
(1973 Poszler György)
10. tárgyatlan
vmi fokozatosan, alig észrevehetően más jellegűvé v. mássá válik, ill. átmenetet alkot vmi más (jellegű) felé
a levélzet sajátságos, kékbe átjátszó szinére
(1854 Gazdasági Lapok)
A philosophia ezen része már átjátszik az arithmetikához is
(1857 Beöthy László¹)
E versek … egybe tartoznak, mint egy sorozatnak egymásba átjátszó tagjai
(1898 Irodalomtörténeti Közlemények)
„Műfaji izgalom” fogja el az olvasót, a novellák esszébe játszanak át, az esszék novellába
(1937 Radnóti Miklós)
A műfajok mindig átjátszanak egymásba
(1972 Németh G. Béla)
Sík Ferenc gyulai munkája […] a székely humort jó érzékkel játszatja át a körútiba, jól tudva, hogy a kettő között nincs olyan áthidalhatatlan ellentét, mint hirdetni szokták
(1989 Zappe László)
10a. tárgyas átjátssza magát vmibe (ritk)
ua.
A fű színe kezdte magát átjátszani a sárgába
(1891 Mikszáth Kálmán)
emberi mivoltuk észrevétlen a föld színébe s anyagába játsza [!] át magát
(1918 Szomory Dezső)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások