átkapcsol ige 1a

1. ts ’kapoccsal v. vmivel kapocsként átfog vmit’ ❖ fogóval Átkapcsolja […] Igy leve megfogva Az az államférfi Ki orra hegyénél Nem birt tovább nézni (1873 Csodabogár-naptár az 1873-ik évre C1317, 68) | A török nagy erős ujjai átkapcsolják gyönge kis meztelen karját (1901 Gárdonyi Géza C8718, 8) | [előkerül az iratcsomóból] egy gummiszalaggal átkapcsolt levélcsomag (1914 Budapesti Hírlap jan. 27. C4702, 9) | Feri ujjai erősen átkapcsolták az ő puha kezefejét (1931 Kassák Lajos 9314006, 55).

1a. (kissé rég) ’〈kar(ral), kéz(zel)〉 átölel, átfog vkit, vmit’ ❖ Hogy ált’kapcsolt [engem], Elhaltam volt Szerelminek miatta (1796 Csokonai Vitéz Mihály C1334, 65) | Diurna … szorosan kapcsolá át karjaival Tihamér balját (1846 Kelmenfy László C2042, 29) | belekapaszkodtam egy vasoszlopba, de kezem összecsukódott, anélkül, hogy átkapcsolta volna az oszlopot (1913 Bálint Aladár CD10).

1b. (ritk) ’vmin v. vmi körül összekapcsol vmit’ ❖ felkapta ölbe a Kaszperek nehéz holttestét és felültette a Palkóra, a lábait összekötözve kötelekkel a ló hasa alatt, és a halott meggörbített derekán a kantárt átkapcsolva (1892–1893 Mikszáth Kálmán CD04).

2. ts (átv is) ’〈szerkezetet〉(a) más(ik) állásba, ill. működési módra állít; átállít’ ❖ a [telefon]készülékeket ma ugy készítik, hogy mintegy öntudatlanul a jelzőcsengőből átkapcsoljuk beszélővé, midőn hallgatózunk, viszont csengetyüvé kapcsoljuk, ha a hallgató szerkezetet felakasztjuk (1897 PallasLex. CD02) | átkapcsolják a csigák tengelyét, s ha ez megvan, a csörlők működtetése oldalmozgást fog eredményezni (1962 Népszabadság nov. 18. C4814, 10) | napközbe rendesen dolgozik, meg él a családjával – és akkor jön az éjszaka, és mintha egy gombnyomással átkapcsolnák a hapsit, szedi elő a kesztyűt, álruhát, álarcot, fegyvert, és megy gyilkolni! (1989 Csalog Zsolt 1024022, 139).

2a. tn (átv is) ’〈gép, készülék, szerkezet〉(a) más(ik) állásba, ill. működési módra önműködően átvált, átkapcsolódik’ ❖ ha a hőmérséklet bizonyos maximumot v. minimumot ér el, az önműködő átkapcsoló tüstént „hűtésre” kapcsol át, ill. fordítva (1933 TolnaiÚjLex. C5737, 30) | Ha a szokásos adatkapcsolat megszakad, az útválasztó, […] vagy egy külön katasztrófaelhárító rendszer átkapcsol ISDN-re (1998 Byte Magazin ford. CD38) | [a fűtőberendezés központi vezérlője] telefonhívásra is átkapcsol a takarék fokozatról a komfortra (1999 Lakáskultúra CD39) | [az új Opel Omega gépkocsiban a légminőség-érzékelő] magától kapcsol át belső levegőkeringtetésre, ha benzin- vagy gázolajbűz érkezik a szellőzőrendszeren át a külvilágból (1999 Figyelő CD2601).

2b. ts (tárgy n. is) ’〈televízió-, rádiókészüléket, ill. számítógépes programot stb.〉 más csatornára, ill. alkalmazásra, nézetre stb. kapcsol’ ❖ [a rádió] románul beszél s ő sajnos nem érti. Felment Seregély az öregasszonyhoz, átkapcsolja neki, hát erre magyarul beszél (1955 Sütő András 9620004, 85) | kevesebben tudják átkapcsolni tévéjüket egy jó műsorra (1996 Magyar Hírlap CD09) | Képzeljünk el egy PC-t, amelyen úgy kapcsolhatunk át egyik dokumentumról a másikra, vagy nyithatunk meg bejövő elektronikus leveleket, hogy a kulcsszavakra, illetve a levél fejlécére pillantunk (1998 Byte Magazin ford. CD38) | [A Bookmark, vagyis „könyvjelző” eszközsor] segítségével gyorsan átkapcsolhatunk egyik nézetről a másikra, illetve bezárhatjuk az éppen nem használt összetevőket (1999 Byte Magazin ford. CD38) | A tévéreklámok alatt gyakran átkapcsolnak másik csatornára (2000 Figyelő CD2601).

2c. ts (tárgy n. is) (Gépk) ’〈sebességváltót〉 más sebességbe kapcsol’ ❖ a műszerfalon a lámpa ég Kapcsold át a sebességet És máris forog a négy kerék (1989 Bródy János C5696, 438) | [a busznak] nemcsak a fékje romlott el, hanem a sebességváltója is, […] a sofőr két kézzel sem tudott átkapcsolni alacsonyabb sebességbe (1999 Magyar Hírlap CD09).

3. ts (átv is) ’máshova kapcsol, csatlakoztat, köt vmit’ ❖ a vezetékeket a kábelbe kapcsoljuk át (1925 RévaiNagyLex. C5714, 84) | Híressé Peisistratos abban a háborúskodásban lett, amelyben sikerült Salamist is Megara hatalmi köréből Athénébe átkapcsolni (1935 Az ókor története CD42) | a monitort átkapcsoljuk egyik gépről a másikra (1999 Byte Magazin ford. CD38).

3a. (Vill) ’〈áramot vmely kapcsolószerkezet(tel)〉 más áramkörbe kapcsol’ ❖ [ha az átkapcsolót] C1-re állítjuk, akkor az áramot L1 L1 [!] lámpákra kapcsoltuk át, s ezek fognak világítani (1911 RévaiNagyLex. C5698, 247) | a kapcsoló-szerkezet az áramot más irányba […] kapcsolja át (1911 RévaiNagyLex. C5698, 247).

3b. (Távk) ’〈telefonhívást〉 vhova átirányít, ill. 〈telefonvonalat v. állomást〉 más vonallal v. állomással összeköt’ ❖ ha valaki árat kért, én nem mondtam, hanem átkapcsoltam a telefont a lakásba Zeidl urhoz (1916 Az Est okt. 3. C5259, 7) | az egyes vonalon türelmet kért, hogy végezhessen a kettesen, a hármast átkapcsoltatta a pártirodára (1951 Örkény István 9500001, 163) | 40 ezer [telefon]előfizetőt kapcsolnak át […] a korszerű [digitális] központokra (1996 Figyelő CD2601).

3c. (ritk) ’〈területet〉 más közigazgatási egységhez csatol’ ❖ [Csík vármegye] ma is fennáll, csak Gyergyóbékás, Tölgyes, Gyergyóholló, Bélbor és Borszék községeket kapcsolták át Neamt vármegye-hez (1926 TolnaiÚjLex. C5720, 218).

4. tn (ritk, biz) ’hirtelen más tevékenységi területre, témára stb. tér át, vált át’ ❖ [Kisch a versírásról] csakhamar „átkapcsolt” a napi riportra, színes hírfejre, majd pedig a regényre (1935 Méliusz József 9433003, 62) | [Ágnesnek] bajos volt, a hentes- és cukrászpapírok valóságáról a stenciles papírról ránéző reményekre átkapcsolni (1965 Németh László² 9485041, 30) | Sokan nem tudnak átkapcsolni [– mondja Peter Medak, amerikai magyar filmrendező –], nekem viszont nagyon könnyen megy: hol Angliában forgatok, hol meg Hollywoodban, időnként Párizsban rendezek operát (1996 Magyar Hírlap CD09).

Sz: átkapcsolás.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

átkapcsol ige 1a
1. tárgyas
kapoccsal v. vmivel kapocsként átfog vmit
fogóval Átkapcsolja […] Igy leve megfogva Az az államférfi Ki orra hegyénél Nem birt tovább nézni
(1873 Csodabogár-naptár az 1873-ik évre)
A török nagy erős ujjai átkapcsolják gyönge kis meztelen karját
(1901 Gárdonyi Géza)
[előkerül az iratcsomóból] egy gummiszalaggal átkapcsolt levélcsomag
(1914 Budapesti Hírlap jan. 27.)
Feri ujjai erősen átkapcsolták az ő puha kezefejét
(1931 Kassák Lajos)
1a. (kissé rég)
〈kar(ral), kéz(zel) átölel, átfog vkit, vmit
Hogy ált’kapcsolt [engem], Elhaltam volt Szerelminek miatta
(1796 Csokonai Vitéz Mihály)
Diurna … szorosan kapcsolá át karjaival Tihamér balját
(1846 Kelmenfy László)
belekapaszkodtam egy vasoszlopba, de kezem összecsukódott, anélkül, hogy átkapcsolta volna az oszlopot
(1913 Bálint Aladár)
1b. (ritk)
vmin v. vmi körül összekapcsol vmit
felkapta ölbe a Kaszperek nehéz holttestét és felültette a Palkóra, a lábait összekötözve kötelekkel a ló hasa alatt, és a halott meggörbített derekán a kantárt átkapcsolva
(1892–1893 Mikszáth Kálmán)
2. tárgyas (átv is)
〈szerkezetet〉 (a) más(ik) állásba, ill. működési módra állít; átállít
a [telefon]készülékeket ma ugy készítik, hogy mintegy öntudatlanul a jelzőcsengőből átkapcsoljuk beszélővé, midőn hallgatózunk, viszont csengetyüvé kapcsoljuk, ha a hallgató szerkezetet felakasztjuk
(1897 PallasLex.)
átkapcsolják a csigák tengelyét, s ha ez megvan, a csörlők működtetése oldalmozgást fog eredményezni
(1962 Népszabadság nov. 18.)
napközbe rendesen dolgozik, meg él a családjával – és akkor jön az éjszaka, és mintha egy gombnyomással átkapcsolnák a hapsit, szedi elő a kesztyűt, álruhát, álarcot, fegyvert, és megy gyilkolni!
(1989 Csalog Zsolt)
2a. tárgyatlan (átv is)
〈gép, készülék, szerkezet〉 (a) más(ik) állásba, ill. működési módra önműködően átvált, átkapcsolódik
ha a hőmérséklet bizonyos maximumot v.vagy minimumot ér el, az önműködő átkapcsoló tüstént „hűtésre” kapcsol át, ill.illetve fordítva
(1933 TolnaiÚjLex.)
Ha a szokásos adatkapcsolat megszakad, az útválasztó, […] vagy egy külön katasztrófaelhárító rendszer átkapcsol ISDNintegrated services digital network ’integrált szolgáltatású digitális hálózat’-re
(1998 Byte Magazin ford.)
[a fűtőberendezés központi vezérlője] telefonhívásra is átkapcsol a takarék fokozatról a komfortra
(1999 Lakáskultúra)
[az új Opel Omega gépkocsiban a légminőség-érzékelő] magától kapcsol át belső levegőkeringtetésre, ha benzin- vagy gázolajbűz érkezik a szellőzőrendszeren át a külvilágból
(1999 Figyelő)
2b. tárgyas (tárgy n. is)
〈televízió-, rádiókészüléket, ill. számítógépes programot stb.〉 más csatornára, ill. alkalmazásra, nézetre stb. kapcsol
[a rádió] románul beszél s ő sajnos nem érti. Felment Seregély az öregasszonyhoz, átkapcsolja neki, hát erre magyarul beszél
(1955 Sütő András)
kevesebben tudják átkapcsolni tévéjüket egy jó műsorra
(1996 Magyar Hírlap)
Képzeljünk el egy PCpersonal computer ’személyi számítógép’-t, amelyen úgy kapcsolhatunk át egyik dokumentumról a másikra, vagy nyithatunk meg bejövő elektronikus leveleket, hogy a kulcsszavakra, illetve a levél fejlécére pillantunk
(1998 Byte Magazin ford.)
[A Bookmark, vagyis „könyvjelző” eszközsor] segítségével gyorsan átkapcsolhatunk egyik nézetről a másikra, illetve bezárhatjuk az éppen nem használt összetevőket
(1999 Byte Magazin ford.)
A tévéreklámok alatt gyakran átkapcsolnak másik csatornára
(2000 Figyelő)
2c. tárgyas (tárgy n. is) (Gépk)
〈sebességváltót〉 más sebességbe kapcsol
a műszerfalon a lámpa ég Kapcsold át a sebességet És máris forog a négy kerék
(1989 Bródy János)
[a busznak] nemcsak a fékje romlott el, hanem a sebességváltója is, […] a sofőr két kézzel sem tudott átkapcsolni alacsonyabb sebességbe
(1999 Magyar Hírlap)
3. tárgyas (átv is)
máshova kapcsol, csatlakoztat, köt vmit
a vezetékeket a kábelbe kapcsoljuk át
(1925 RévaiNagyLex.)
Híressé Peisistratos abban a háborúskodásban lett, amelyben sikerült Salamist is Megara hatalmi köréből Athénébe átkapcsolni
(1935 Az ókor története)
a monitort átkapcsoljuk egyik gépről a másikra
(1999 Byte Magazin ford.)
3a. (Vill)
〈áramot vmely kapcsolószerkezet(tel) más áramkörbe kapcsol
[ha az átkapcsolót] C1-re állítjuk, akkor az áramot L1 L1 [!] lámpákra kapcsoltuk át, s ezek fognak világítani
(1911 RévaiNagyLex.)
a kapcsoló-szerkezet az áramot más irányba […] kapcsolja át
(1911 RévaiNagyLex.)
3b. (Távk)
〈telefonhívást〉 vhova átirányít, ill. 〈telefonvonalat v. állomást〉 más vonallal v. állomással összeköt
ha valaki árat kért, én nem mondtam, hanem átkapcsoltam a telefont a lakásba Zeidl urhoz
(1916 Az Est okt. 3.)
az egyes vonalon türelmet kért, hogy végezhessen a kettesen, a hármast átkapcsoltatta a pártirodára
(1951 Örkény István)
40 ezer [telefon]előfizetőt kapcsolnak át […] a korszerű [digitális] központokra
(1996 Figyelő)
3c. (ritk)
〈területet〉 más közigazgatási egységhez csatol
[Csík vármegye] ma is fennáll, csak Gyergyóbékás, Tölgyes, Gyergyóholló, Bélbor és Borszék községeket kapcsolták át Neamt vármegye-hez
(1926 TolnaiÚjLex.)
4. tárgyatlan (ritk, biz)
hirtelen más tevékenységi területre, témára stb. tér át, vált át
[Kisch a versírásról] csakhamar „átkapcsolt” a napi riportra, színes hírfejre, majd pedig a regényre
(1935 Méliusz József)
[Ágnesnek] bajos volt, a hentes- és cukrászpapírok valóságáról a stenciles papírról ránéző reményekre átkapcsolni
(1965 Németh László²)
Sokan nem tudnak átkapcsolni [– mondja Peter Medak, amerikai magyar filmrendező –], nekem viszont nagyon könnyen megy: hol Angliában forgatok, hol meg Hollywoodban, időnként Párizsban rendezek operát
(1996 Magyar Hírlap)
Sz: átkapcsolás
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások