átnyúlik tn ige 11a6

1. ’vmi kiterjedése, hossza v. elhelyezkedése folytán vhova, ill. vmeddig elér’ ❖ átnyúlik: hinüber, herüberreichen (1838 Magyar és német zsebszótár C2979, 35) | a borostyán’ lombja … Az ősi lakra átnyulik (1843 Garay János C1812, 113) | Ez a pusztulóban levő ősi alpi házforma nemcsak Kelet-Ausztriában honos, hanem a szlovénséggel együtt átnyúlik magyar és horvát területekre (1939 e. Györffy István 9207001, 139) | a mondat sorközépen indul s átnyúlik a következő sor közepéig, egyik versszakból a másikba (1958 Maróti Lajos 2025137, 781).

1a. átnyúlik vmin ’vmi kiterjedése, hossza v. elhelyezkedése folytán túlér, messzebb ér vmin’ ❖ Az Óriás-hegységnek […] a kréta-képződmény alatt húzódó […] hatalmas lerakódása nyúlik át a határon Csehországból a szomszédos Porosz-Sziléziába (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | az oláh és rác nemzetiség földrajzi területe is mindinkább átnyúlt a magyar határokon (1928 Szekfű Gyula CD42) | a számítógépes hálózat átnyúlik az államok határain (1994 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈folyamat, jelenség, esemény stb.〉 időben vmeddig tart, a következő időszakba (is) átér’ ❖ az értelem egy szakból másba átnyúlik (1879 Arany János C0654, 44) | [a hindu] Magada-dynastia […] későbbi korszakba is átnyúlik (1881 Szász Károly² 8426058, 52) | [az országgyűlésnek a költségvetésre vonatkozó] vitája alkalmasint átnyulik a jövő hétre is (1910 Budapesti Hírlap dec. 3. C4698, 2) | Az ünnepi eseménysorozat egész évben tart, sőt, átnyúlik 1996-ra is (1995 Magyar Hírlap CD09).

3. átnyúlik vmin (irod, átv is) ’〈út, vonal stb.〉 hosszan végighúzódik, végigfut vmin’ ❖ [a] kerten átnyuló főutban le ’s föl főranguak kocsiztak (1841 Remény C3612, 7) | mindhárom irónk előadásán szakadatlan fonálként nyulik át a bölcselkedő irány (1879 Arany János C0654, 455) | [Ady] kétségbeesett férfibánattal kereste […] minden titok megfejtését, mely átnyúlik az életen (1919 Lengyel Menyhért CD10).

J: átér.

Vö. CzF. általnyulik vagy átnyulik; ÉrtSz.; ÉKsz.

átnyúlik tárgyatlan ige 11a6
1.
vmi kiterjedése, hossza v. elhelyezkedése folytán vhova, ill. vmeddig elér
átnyúlik: hinüber, herüberreichen
(1838 Magyar és német zsebszótár)
a borostyán’ lombja … Az ősi lakra átnyulik
(1843 Garay János)
Ez a pusztulóban levő ősi alpi házforma nemcsak Kelet-Ausztriában honos, hanem a szlovénséggel együtt átnyúlik magyar és horvát területekre
(1939 e. Györffy István)
a mondat sorközépen indul s átnyúlik a következő sor közepéig, egyik versszakból a másikba
(1958 Maróti Lajos)
1a. átnyúlik vmin
vmi kiterjedése, hossza v. elhelyezkedése folytán túlér, messzebb ér vmin
Az Óriás-hegységnek […] a kréta-képződmény alatt húzódó […] hatalmas lerakódása nyúlik át a határon Csehországból a szomszédos Porosz-Sziléziába
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
az oláh és rác nemzetiség földrajzi területe is mindinkább átnyúlt a magyar határokon
(1928 Szekfű Gyula)
a számítógépes hálózat átnyúlik az államok határain
(1994 Magyar Hírlap)
2.
〈folyamat, jelenség, esemény stb.〉 időben vmeddig tart, a következő időszakba (is) átér
az értelem egy szakból másba átnyúlik
(1879 Arany János)
[a hindu] Magada-dynastia […] későbbi korszakba is átnyúlik
(1881 Szász Károly²)
[az országgyűlésnek a költségvetésre vonatkozó] vitája alkalmasint átnyulik a jövő hétre is
(1910 Budapesti Hírlap dec. 3.)
Az ünnepi eseménysorozat egész évben tart, sőt, átnyúlik 1996-ra is
(1995 Magyar Hírlap)
3. átnyúlik vmin (irod, átv is)
〈út, vonal stb.〉 hosszan végighúzódik, végigfut vmin
[a] kerten átnyuló főutban le ’s föl főranguak kocsiztak
(1841 Remény)
mindhárom irónk előadásán szakadatlan fonálként nyulik át a bölcselkedő irány
(1879 Arany János)
[Ady] kétségbeesett férfibánattal kereste […] minden titok megfejtését, mely átnyúlik az életen
(1919 Lengyel Menyhért)
J: átér
Vö. CzF. általnyulik vagy átnyulik; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások