azonközben mut hsz 0 (utalószóként is)

(/vál) ’azzal egyidejűleg, ill. annak folyamán vmikor, amíg a mellékmondatban v. a másik (mellérendelő tag)mondatban kifejtett cselekvés v. állapot tart’ ❖ Némellyek … a’ himlök között, háromféle külömbséget akarnak tenni … Azon közben pedig egy okból és egy kút-főböl származnak (1774 Tapasztalásból merített oktatás ford. C4090, 145) | Az Athénásbeliek egy időbe azt a’ parantsolatot adták ki, hogy a’ Mégara Városbéli lakoſok közzűl, fejének el-veſztéſe alatt, ſenki az ő Vároſſokba ne mennyen. Azon közbe Euklides Mégarába lakott, a’ ki-is ſok időkig halgatója, és Tanítványa vólt annak a’ híres Philoſophusnak Sokratesnek, a’ ki pedig Athénasba lakott (1796 Hatvany Pál ford. 7137002, 256) | [Omar] elfordúl, ’s a’ fölriadott mén, Mintha baját tudná, szomorún fordúl meg alatta. Hangzik azonközben siető lépése Dobónak (1827 Vörösmarty Mihály 8524383, 101) | Nevezetes állapot az minálunk: hogy minden intézet, melly Isten jóvoltára s közönség pártfogására van bízva, illy címet visel: „nemzeti”. Azonközben ez intézetek, míg e nevet viselik, düledeznek, feledékenységben vannak (1847 Jókai Mór 8209021, 141) | Miközben Aucasin szobájában űlt, édes Nicolete-jén búslakodva, azonközben Valence grófja egybegyüjtvén lovas és gyalog szolgáit, […] a vár alá vonúlt, hogy megostromolná (1921 Tóth Árpád ford. C4248, 239) | Azonközben, hogy a barát, amiként elmondottuk, hadakozék azokkal, akik a kerten bétörtek vala, Picrochole nagy sietséggel átkele embereivel a Vède gázlóján (1954 Benedek Marcell ford.–Rabelais 9042010, 44) | arra a helyre is rálapozott, amelyet azonközben jelölt ki a társaság, amíg a konyhában bekapott […] egy-egy falatot (1979 Illyés Gyula 9274061, 478).

Sz: azonközbeni.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

azonközben mutató névmási határozószó 0 (utalószóként is)
(/vál)
azzal egyidejűleg, ill. annak folyamán vmikor, amíg a mellékmondatban v. a másik (mellérendelő tag)mondatban kifejtett cselekvés v. állapot tart
Némellyek … a’ himlök között, háromféle külömbséget akarnak tenni … Azon közben pedig egy okból és egy kút-főböl származnak
(1774 Tapasztalásból merített oktatás ford.)
Az Athénásbeliek egy időbe azt a’ parantsolatot adták ki, hogy a’ Mégara Városbéli lakoſok közzűl, fejének el-veſztéſe alatt, ſenki az ő Vároſſokba ne mennyen. Azon közbe Euklides Mégarába lakott, a’ ki-is ſok időkig halgatója, és Tanítványa vólt annak a’ híres Philoſophusnak Sokratesnek, a’ ki pedig Athénasba lakott
(1796 Hatvany Pál ford.)
[Omar] elfordúl, ’s a’ fölriadott mén, Mintha baját tudná, szomorún fordúl meg alatta. Hangzik azonközben siető lépése Dobónak
(1827 Vörösmarty Mihály)
Nevezetes állapot az minálunk: hogy minden intézet, melly Isten jóvoltára s közönség pártfogására van bízva, illy címet visel: „nemzeti”. Azonközben ez intézetek, míg e nevet viselik, düledeznek, feledékenységben vannak
(1847 Jókai Mór)
Miközben Aucasin szobájában űlt, édes Nicolete-jén búslakodva, azonközben Valence grófja egybegyüjtvén lovas és gyalog szolgáit, […] a vár alá vonúlt, hogy megostromolná
(1921 Tóth Árpád ford.)
Azonközben, hogy a barát, amiként elmondottuk, hadakozék azokkal, akik a kerten bétörtek vala, Picrochole nagy sietséggel átkele embereivel a Vède gázlóján
(1954 Benedek Marcell ford.Rabelais)
arra a helyre is rálapozott, amelyet azonközben jelölt ki a társaság, amíg a konyhában bekapott […] egy-egy falatot
(1979 Illyés Gyula)
Sz: azonközbeni
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások