azonkívül mut hsz 0

’az említetteken v. az említendőkön, az elmondottakon kívül, és még hozzá; továbbá’ ❖ ö felsége és a többi méltóságok nyeregben fognak menni, paraszt szekér 4, ezekben hámos lovak kivántatnak 32, melyek az bagazsiát fogják vinni, azonkivül egy nyolcz lovas szekér Gyulai és Fabris generalis urak cselédgyei számára (1772 Történelmi Tár 7393001, 319) | [a jobbágy köteles urának] Életbl [= gabonából], Borból, azonkívl Bárányból, Ketskékbl, Méhekbl kilentzedet adni (1819 Kövy Sándor 8257002, 24) | Ládájába’ pénz, egy bögre, Azonkívül juha, ökre És – szamara volt neki (1854 Arany János 8014063, 225) | Imrus bűnének cinkosával állt szemben: aki azonkívül ezerszer többet tudott már az életről (1927 Babits Mihály C0699, 214) | poharakat, tányérokat, evőeszközöket hozott, azonkívül két üveg bort is (1957 Gyergyai Albert ford.–Camus 9202007, 36).

a. (utalószóként) ’a mellékmondatban kifejtett dolgon, körülményen kívül’ ❖ Bóldogtalan az ellenben, a’ ki neveli a’ maga kintseit; de azon kivül, hogy azokat birja ſemmi örömére nintsenek ö néki (1777 Sófalvi József ford.–Dodsley 7293007, 77) | A levelek igen fontos műszerek a növény felmaradására; azonkivül, hogy a növények táplálatot szereznek, a felettébb nedves gyümölcsnek fedezetül is szolgálnak (1847 Peregriny Elek 8360016, 306) | Karinthy Így írtok ti-je azonkívül, hogy mulattató, zseniális fintor, hathatós irodalmi tájékoztató és kritikagyűjtemény is egyben (1963 Kritika 2027009, 47).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

azonkívül mutató névmási határozószó 0
az említetteken v. az említendőkön, az elmondottakon kívül, és még hozzá; továbbá
ö felsége és a többi méltóságok nyeregben fognak menni, paraszt szekér 4, ezekben hámos lovak kivántatnak 32, melyek az bagazsiát fogják vinni, azonkivül egy nyolcz lovas szekér Gyulai és Fabris generalis urak cselédgyei számára
(1772 Történelmi Tár)
[a jobbágy köteles urának] Életbl [= gabonából], Borból, azonkívl Bárányból, Ketskékbl, Méhekbl kilentzedet adni
(1819 Kövy Sándor)
Ládájába’ pénz, egy bögre, Azonkívül juha, ökre És – szamara volt neki
(1854 Arany János)
Imrus bűnének cinkosával állt szemben: aki azonkívül ezerszer többet tudott már az életről
(1927 Babits Mihály)
poharakat, tányérokat, evőeszközöket hozott, azonkívül két üveg bort is
(1957 Gyergyai Albert ford.Camus)
a. (utalószóként)
a mellékmondatban kifejtett dolgon, körülményen kívül
Bóldogtalan az ellenben, a’ ki neveli a’ maga kintseit; de azon kivül, hogy azokat birja ſemmi örömére nintsenek ö néki
(1777 Sófalvi József ford.Dodsley)
A levelek igen fontos műszerek a növény felmaradására; azonkivül, hogy a növények táplálatot szereznek, a felettébb nedves gyümölcsnek fedezetül is szolgálnak
(1847 Peregriny Elek)
Karinthy Így írtok ti-je azonkívül, hogy mulattató, zseniális fintor, hathatós irodalmi tájékoztató és kritikagyűjtemény is egyben
(1963 Kritika)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások