azonosságtudat fn 3A

1. ’az egyénnek az a tudata, hogy vmely közösséghez tartozik, amelyhez érzelmei, es. érdekei kötik, és amely kötelessége(ke)t ró rá’ ❖ [a határon túli magyar] írók szerepe aránytalanul megnövekszik, soraikból kerülnek ki a nemzetiségi társadalom mindenesei, az anyanyelv védelmezői és ápolói, az etnikum képviselői, az azonosságtudat őrei (1982 Béládi Miklós CD53) | Nem szabad a tanulót azonosságtudatában megsérteni, érzelmi kötődéseiről becsmérlően vagy gúnyosan nyilatkozni (1993 Rubicon CD17) | Növekedni látszik […] a vallási, regionális, szociokulturális, szakmai és hobbiidentitások szerepe, vagyis azonosságtudatunk körei szaporodnak, identitásunk egyre sokrétűbbé válik (1996 Magyar Hírlap CD09) | [Tőkés László] szép, szabatos magyar beszédével is példát mutatott, jól tudva, hogy a nemzeti azonosságtudat megőrzésének az anyanyelv féltő ápolása az alapja (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. ’a személynek az a tudata, hogy önmagával (változásaiban is) állandóan azonos’ ❖ A meggyőzés, befolyásolás pszichológiai alapjairól gondolkozva tehát feltétlenül számolnunk kell az emberek fejében lévő, kételkedésből és hitből kevert furcsa egyveleggel: mely egyetlen okra, az ember azonosságtudatának fenntartására irányuló igyekezetre vezethető vissza (1986 Csepeli György 1029004, 144).

Vö. ÉKsz.².

azonosságtudat főnév 3A
1.
az egyénnek az a tudata, hogy vmely közösséghez tartozik, amelyhez érzelmei, es. érdekei kötik, és amely kötelessége(ke)t ró rá
[a határon túli magyar] írók szerepe aránytalanul megnövekszik, soraikból kerülnek ki a nemzetiségi társadalom mindenesei, az anyanyelv védelmezői és ápolói, az etnikum képviselői, az azonosságtudat őrei
(1982 Béládi Miklós)
Nem szabad a tanulót azonosságtudatában megsérteni, érzelmi kötődéseiről becsmérlően vagy gúnyosan nyilatkozni
(1993 Rubicon)
Növekedni látszik […] a vallási, regionális, szociokulturális, szakmai és hobbiidentitások szerepe, vagyis azonosságtudatunk körei szaporodnak, identitásunk egyre sokrétűbbé válik
(1996 Magyar Hírlap)
[Tőkés László] szép, szabatos magyar beszédével is példát mutatott, jól tudva, hogy a nemzeti azonosságtudat megőrzésének az anyanyelv féltő ápolása az alapja
(1997 Magyar Hírlap)
2.
a személynek az a tudata, hogy önmagával (változásaiban is) állandóan azonos
A meggyőzés, befolyásolás pszichológiai alapjairól gondolkozva tehát feltétlenül számolnunk kell az emberek fejében lévő, kételkedésből és hitből kevert furcsa egyveleggel: mely egyetlen okra, az ember azonosságtudatának fenntartására irányuló igyekezetre vezethető vissza
(1986 Csepeli György)
Vö. ÉKsz.²

Beállítások