azontúl mut hsz 0

1. (rég) ’közvetlenül a kijelentés v. a szóban forgó esemény után, azonnal, rögtön’ ❖ Oh Egek! hogy halgathatjátok az illyetén hazugságot? és azontúl kivánt büntetéssel meg-boszszúlni miért nem tselekszitek? (1773 Kónyi János ford. C2741, 34) | Én a’ Kapſival azontúl ott termek. […] A’ Tsavargóval mi ſem késnk (1790 Fejér György ford. 7104001, 13) | mihelyst egynehány árkusra valót öszve gyjthetünk, azontúl ki-botsáttyuk, és az Újságok által hirré adgyuk (1792 Magyar Hírmondó C5809, 503) | Az Ur’ levelének vétele után egy órával azontúl utánna kldöttem Írászomat (1808 Holosovszky Imre C2097, 145).

2. (utalószóként is) ’a szóban forgó esemény v. kijelentés pillanatától fogva, attól kezdve’ ❖ Sohajtó Hazánknak követi menének Szulimán Tsáſzárhoz, kik hogy nem vivének Néki ajándékot, mint elöbb tevének, Azontúl rabságban ’s zárban tétetének (1777 Kónyi János 7190025, 2) | azontul innen indult visszatorló nagy hajók szintén megszedék ártatlan emberek gyümölcsösét (1880 Arany János ford.–Arisztophanész C0658, 341) | [A kovácsmester] azontúl, hogy megtudta, milyen komplikált külön világ a szem s mennyi veszély származhatik kezének … egy gondolatnyi elsiklásából, soha többé nem mert hályogot operálni (1903 Mikszáth Kálmán C3145, 300).

3. (kissé rég) ’a szóban forgó dolog, esemény után, azután’ ❖ Az a jövő! az a kegyetlen szélvész, Mely szétzilál bennünket, szerteszét; S lesz-e azontúl még találkozásunk? (1845 Petőfi Sándor C3506, 272) | A Cantionalék ott maradhatnak az augustusi vásárig. Azontúl visszavárjuk (1853 Erdélyi János² 8131114, 81) | Ez volt utolsó szava. Azontúl összeesett és nem szólt többé (1877 Mikszáth Kálmán CD04) | Ha elmondom, megígéred, hogy békében hagysz azontúl? (1935 Bálint György ford.–Hawthorne 9021007, 232).

4. ’az említetteken, az elmondottakon kívül, azonfelül, azonkívül’ ❖ Erdélybenn a véghelyi Katonaságnak moſt nagy Muſtrája vagyon. A Székelyek között a máſodik gyalog Ezeredbenn Közép-Ajtán kezddött Bjt el-havának 13dik napjánn, és mégyen Kézdi-Vásárhelyíg […]. Azontúl az els Székely Gyalog Ezerednek, melly-is a két Csík, Gyergyó és Káſzon Székekbenn áll (1783 Magyar Hírmondó 7444035, 149) | [Kövér György] a megyei igazgatási életben is jártas, azontúl erélyes, munkás férfiú (1849 Kossuth Lajos CD32) | [a Bessenyei Kör] azontúl, hogy kiemelten foglalkozik Nyíregyháza irodalmi és művészeti hagyományával, feladatának érzi a kezdő írók, költők támogatását is (1997 Magyar Hírlap CD09).

Sz: azontúli.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

azontúl mutató névmási határozószó 0
1. (rég)
közvetlenül a kijelentés v. a szóban forgó esemény után, azonnal, rögtön
Oh Egek! hogy halgathatjátok az illyetén hazugságot? és azontúl kivánt büntetéssel meg-boszszúlni miért nem tselekszitek?
(1773 Kónyi János ford.)
Én a’ Kapſival azontúl ott termek. […] A’ Tsavargóval mi ſem késnk
(1790 Fejér György ford.)
mihelyst egynehány árkusra valót öszve gyjthetünk, azontúl ki-botsáttyuk, és az Újságok által hirré adgyuk
(1792 Magyar Hírmondó)
Az Ur’ levelének vétele után egy órával azontúl utánna kldöttem Írászomat
(1808 Holosovszky Imre)
2. (utalószóként is)
a szóban forgó esemény v. kijelentés pillanatától fogva, attól kezdve
Sohajtó Hazánknak követi menének Szulimán Tsáſzárhoz, kik hogy nem vivének Néki ajándékot, mint elöbb tevének, Azontúl rabságban ’s zárban tétetének
(1777 Kónyi János)
azontul innen indult visszatorló nagy hajók szintén megszedék ártatlan emberek gyümölcsösét
(1880 Arany János ford.Arisztophanész)
[A kovácsmester] azontúl, hogy megtudta, milyen komplikált külön világ a szem s mennyi veszély származhatik kezének … egy gondolatnyi elsiklásából, soha többé nem mert hályogot operálni
(1903 Mikszáth Kálmán)
3. (kissé rég)
a szóban forgó dolog, esemény után, azután
Az a jövő! az a kegyetlen szélvész, Mely szétzilál bennünket, szerteszét; S lesz-e azontúl még találkozásunk?
(1845 Petőfi Sándor)
A Cantionalék ott maradhatnak az augustusi vásárig. Azontúl visszavárjuk
(1853 Erdélyi János²)
Ez volt utolsó szava. Azontúl összeesett és nem szólt többé
(1877 Mikszáth Kálmán)
Ha elmondom, megígéred, hogy békében hagysz azontúl?
(1935 Bálint György ford.Hawthorne)
4.
az említetteken, az elmondottakon kívül, azonfelül, azonkívül
Erdélybenn a véghelyi Katonaságnak moſt nagy Muſtrája vagyon. A Székelyek között a máſodik gyalog Ezeredbenn Közép-Ajtán kezddött Bjt el-havának 13dik napjánn, és mégyen Kézdi-Vásárhelyíg […]. Azontúl az els Székely Gyalog Ezerednek, melly-is a két Csík, Gyergyó és Káſzon Székekbenn áll
(1783 Magyar Hírmondó)
[Kövér György] a megyei igazgatási életben is jártas, azontúl erélyes, munkás férfiú
(1849 Kossuth Lajos)
[a Bessenyei Kör] azontúl, hogy kiemelten foglalkozik Nyíregyháza irodalmi és művészeti hagyományával, feladatának érzi a kezdő írók, költők támogatását is
(1997 Magyar Hírlap)
Sz: azontúli
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások