azóta mut hsz 0azolta

1. (utalószóként is) ’a szóban forgó időponttól, eseménytől kezdve mostanáig’ ❖ [a német nemzet] is azóta nemesb felségbenn fényleni látja Nyelvét, hogy maga is többre emelte betsit (1777 Révai Miklós 7283006, 19) | Az Osman, vagy Otman név egy régi Tatár Fejedelemröl ragadt a’ Törökökre, a’ ki 1300 dik eſztendöbe uralkodott, és Ottmánnak neveztetett: ennek a’ Familiájából vagynak azólta mindég a’ Török Tsáſzárok (1791 Szilvási Gábor ford.–Raff 7275003, 179) | Egyszer hallottam ily Zenét s azóta folyton itt lakik Fülemben (1872 Rákosi Jenő 8385004, 110) | akkor ült le a székre s azóta mozdulatlanul ült ott, csak néha rándult ide-oda a feje (1918 Déry Tibor CD10) | Valami egyszer történhetett vele. Azóta fél. Fél az emberektől (1969 Mándy Iván 9420021, 64) | Gyerekkoromban, Karinthy Frigyes bravúros fordításában ismertem meg ezt a könyvet, és titkon azóta reménykedem, hogy egyszer megzenésíthetem (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. (utalószóként hogy ksz-s mellékmondatokkal) ’a mellékmondatban megjelölt időpont óta’ ❖ Azóta, hogy Nyelvünk egynéhány eſztendk eltt buzgóbban müveltetni kezdött, a’ Magyar Versſzerzk […] megſzaporodtak (1793 Verseghy Ferenc 7373025, 1) | Éjszakamerikában minden paraszt, kinek új ekére van szüksége, megkérdezi és kifürkészi: nem találtaték-e jobb eke föl azolta hogy ő utolsó ekéjét vette (1834 Garasos Tár 8625003, 87) | Kívülről mindezt nem mutatta semmi: legalábbis azóta nem, hogy egyszer gyalázatosan összekaptak (1962 Domahidy Miklós 1035001, 191).

2. (főmondatbeli utalószóként is) ’a szóban forgó eseménytől mostanáig terjedő időtartamon belül valamikor, ill. bármikor’ ❖ Az a’ tsillag, melly közönſégeſen tsudálatosnak neveztetik, legelſzör 1596-ban Augustus hónapban fedeztetett-fel, a’ Tzet-halnak nyakában; azólta, a’ mint az Ég-vi’sgálok ki-tapogatták, bizonyos id-ſzakaſzokban ragyog, ’s ismét meg-homályoſodik (1792 Mindenes Gyűjtemény 7457074, 5) | Nyolc esztendeje nem láttuk volt egymást, ő azolta megházasodott (1835 Bölöni Farkas Sándor 8066001, 100) | azóta vagyok beteg, mióta ez a nyúl itt van (1893 Mikszáth Kálmán CD04) | Alexander Bernát és Bánóczi József közös munkával készült fordítása több mint egy évszázada, 1891-ben jelent meg először, s azóta még kétszer látott napvilágot: 1913-ban, majd ez utóbbi reprintjeként 1981-ben (1996 Új Könyvek CD29).

2a. (utalószóként hogy ksz-s mellékmondatokkal) ’a mellékmondatban megjelölt időpont óta eltelt időszak alatt’ ❖ Azólta hogy engem’ láttál vólt, el-jöttek a’ lelkek, és ſzélvéſzek, és tet az én kezeimbl ki-ragadták (1794 Hunyadi Ferenc 7147010, 414) | Minden nap elolvasta néhányszor azóta, hogy e levél megérkezett s minden elolvasás után nyugtalanabbá vált (1877 Vértesi Arnold 8520002, 83) | Azóta, hogy visszajöttem, csak egyszer találkoztam Kis Károllyal, most elhatároztam, hogy meglátogatom (1933 Kassák Lajos CD10).

Vö. CzF. azolta, azóta; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

azóta mutató névmási határozószó 0
azolta 0
1. (utalószóként is)
a szóban forgó időponttól, eseménytől kezdve mostanáig
[a német nemzet] is azóta nemesb felségbenn fényleni látja Nyelvét, hogy maga is többre emelte betsit
(1777 Révai Miklós)
Az Osman, vagy Otman név egy régi Tatár Fejedelemröl ragadt a’ Törökökre, a’ ki 1300 dik eſztendöbe uralkodott, és Ottmánnak neveztetett: ennek a’ Familiájából vagynak azólta mindég a’ Török Tsáſzárok
(1791 Szilvási Gábor ford.Raff)
Egyszer hallottam ily Zenét s azóta folyton itt lakik Fülemben
(1872 Rákosi Jenő)
akkor ült le a székre s azóta mozdulatlanul ült ott, csak néha rándult ide-oda a feje
(1918 Déry Tibor)
Valami egyszer történhetett vele. Azóta fél. Fél az emberektől
(1969 Mándy Iván)
Gyerekkoromban, Karinthy Frigyes bravúros fordításában ismertem meg ezt a könyvet, és titkon azóta reménykedem, hogy egyszer megzenésíthetem
(2000 Magyar Hírlap)
1a. (utalószóként hogy ksz-s mellékmondatokkal)
a mellékmondatban megjelölt időpont óta
Azóta, hogy Nyelvünk egynéhány eſztendk eltt buzgóbban müveltetni kezdött, a’ Magyar Versſzerzk […] megſzaporodtak
(1793 Verseghy Ferenc)
Éjszakamerikában minden paraszt, kinek új ekére van szüksége, megkérdezi és kifürkészi: nem találtaték-e jobb eke föl azolta hogy ő utolsó ekéjét vette
(1834 Garasos Tár)
Kívülről mindezt nem mutatta semmi: legalábbis azóta nem, hogy egyszer gyalázatosan összekaptak
(1962 Domahidy Miklós)
2. (főmondatbeli utalószóként is)
a szóban forgó eseménytől mostanáig terjedő időtartamon belül valamikor, ill. bármikor
Az a’ tsillag, melly közönſégeſen tsudálatosnak neveztetik, legelſzör 1596-ban Augustus hónapban fedeztetett-fel, a’ Tzet-halnak nyakában; azólta, a’ mint az Ég-vi’sgálok ki-tapogatták, bizonyos id-ſzakaſzokban ragyog, ’s ismét meg-homályoſodik
(1792 Mindenes Gyűjtemény)
Nyolc esztendeje nem láttuk volt egymást, ő azolta megházasodott
(1835 Bölöni Farkas Sándor)
azóta vagyok beteg, mióta ez a nyúl itt van
(1893 Mikszáth Kálmán)
Alexander Bernát és Bánóczi József közös munkával készült fordítása több mint egy évszázada, 1891-ben jelent meg először, s azóta még kétszer látott napvilágot: 1913-ban, majd ez utóbbi reprintjeként 1981-ben
(1996 Új Könyvek)
2a. (utalószóként hogy ksz-s mellékmondatokkal)
a mellékmondatban megjelölt időpont óta eltelt időszak alatt
Azólta hogy engem’ láttál vólt, el-jöttek a’ lelkek, és ſzélvéſzek, és tet az én kezeimbl ki-ragadták
(1794 Hunyadi Ferenc)
Minden nap elolvasta néhányszor azóta, hogy e levél megérkezett s minden elolvasás után nyugtalanabbá vált
(1877 Vértesi Arnold)
Azóta, hogy visszajöttem, csak egyszer találkoztam Kis Károllyal, most elhatároztam, hogy meglátogatom
(1933 Kassák Lajos)
Vö. CzF. azolta, azóta; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások