babona fn 6A

1. ’bizonyos eszközöknek, cselekményeknek és körülményeknek titokzatos, természetfeletti hatást tulajdonító és bizonyos jelenségeket ilyen erők megnyilvánulásával magyarázó, korának tudományosságával és általánosan elfogadott vallási téziseivel szemben álló hit; babonahit’ ❖ Oh e Népre oh melly sűrű felhőt vona A szentség színével bé mázolt babona (1785 Csokonai Vitéz Mihály C6221, 21) | [a balgatagok] nagy trallával predikálnak a babona ellen, és iszonyú szemtelenséggel esküsznek, hogy nincs kísértet, feljáró lélek, garaboncás deák, varázslás, boszorkány, tátos, ördög, pokol (1796 Debreceni diákirodalom 7495010, 29) | hogy [Luther] a szerzetesi fogadalmaknak a haláldöfést megadja, a középkori babonát kiirtsa és a merev középkori rangkülönbségek válaszfalát lerontsa, csak annál állhatatosabban ragaszkodott [Bóra Katalinnal való házasságkötéséhez] (1896 Evangélikus Családi Lap 8617001, 147) | Az ősök erős és bízó hitét sokaknál babona és eretnekség váltotta fel (1939 Balanyi György CD43).

1a. ’e hit alapján kialakított téves képzet(ek), elgondolás(ok), magyarázat(ok összessége), hiedelem(világ); babonahit’ ❖ [a méhkasba való benézést] nem minden gazdák engednek-meg a’ vevnek, nem tudom mitsoda babonából (1782 Veszelszki Antal 7375005, 13) | vezeték a babonának Rémeivel a népeket (1849 Vajda János 8503026, 56) | Gyorsan elindult, elkerülte a küszöbnél a piciny hullát, nem lépte keresztül, eszébe villant a babona: ha keresztül lépik a gyereket, nem nő meg (1916 Móricz Zsigmond 9462006, 131) | megnézzük Amerika felfedezését – Kolumbusz útjának motivációit, a középkor babonáin lassan felülkerekedő tudományos eredményeket (1992 Velich Andrea CD17).

1b. ’vmely hiedelemhez fűződő, azon alapuló (közösségi) eljárás, szertartás v. szokás’ ❖ ? ezek ſokkal több haſznot adnak Szántó-Földjeikböl, mint valamennyi eddig Világ-eleibe ki-jött Gazdasági képzelödések ’s Babonák, a’ mellyeket azoknak dologtalan Találói ſoha tsak egyſzer ſem próbáltak-meg valósággal (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332005, 58) | Indiában a bünösök fölfedezésére következő babonával élnek (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Sok mindenféle jóserejű babonát kipróbáltunk ezen az estén, öntöttünk ólmot, vittünk be hirtelen felnyalábolt apró vágott fát (aki páros darabot hozott, az a jövő évben biztosan számíthat a férjhezmenetelre) (1900 Váli Mari 8506003, 178) | förtelmes babonákkal avattak asszonnyá (1932 Móra Ferenc 9459035, 180) | Ez tisztára pogány szokás, babona. Gondolkodó ember nem tesz ilyet [ti. nem ugrik tüzet] (1956 Csurka István 2051055, 36).

1c. (rég, ritk) ’ilyen szokáshoz, eljáráshoz haszn., varázserejűnek tartott tárgy, ital’ ❖ Ráolvasni, kenni, párolni, füstölni, Kilencféle fáról kilenc ágat törni, – Aggatni nyakába százféle babonát… Mindez a betegnek könnyebbülést nem ád (1851 Arany János CD01) | készitsen egy kis babonát, Daniné asszonyom, majd beadom én neki (1854 Jósika Miklós C2375, 99).

2. (kissé pejor) ’megrögzött tévedés, téves felfogás, tévhit’ ❖ el kell végre végkép oszlatni azt a babonát, hogy egyáltalán csak egy Ady-sor is lehessen, mely […] ne lenne értelmileg és logikailag világos és szabatos gondolatra váltható (1921 Földessy Gyula 9156001, 98) | nyelvhelyességi babonák (1979 Kolozsvári Grandpierre Emil 9343006, 156) | [ma az értelmiségi ember] politikai babonákra figyel (1993 Csoóri Sándor 9090088, 1233).

J: babonaság.

ÖU: cigány~, fűzfa~, nép~, tengerész~, vadász~.

ÖE: ~szer, ~szó, ~világ.

Sz: babonásdi.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

babona főnév 6A
1.
bizonyos eszközöknek, cselekményeknek és körülményeknek titokzatos, természetfeletti hatást tulajdonító és bizonyos jelenségeket ilyen erők megnyilvánulásával magyarázó, korának tudományosságával és általánosan elfogadott vallási téziseivel szemben álló hit; babonahit
Oh e Népre oh melly sűrű felhőt vona A szentség színével bé mázolt babona
(1785 Csokonai Vitéz Mihály)
[a balgatagok] nagy trallával predikálnak a babona ellen, és iszonyú szemtelenséggel esküsznek, hogy nincs kísértet, feljáró lélek, garaboncás deák, varázslás, boszorkány, tátos, ördög, pokol
(1796 Debreceni diákirodalom)
hogy [Luther] a szerzetesi fogadalmaknak a haláldöfést megadja, a középkori babonát kiirtsa és a merev középkori rangkülönbségek válaszfalát lerontsa, csak annál állhatatosabban ragaszkodott [Bóra Katalinnal való házasságkötéséhez]
(1896 Evangélikus Családi Lap)
Az ősök erős és bízó hitét sokaknál babona és eretnekség váltotta fel
(1939 Balanyi György)
1a.
e hit alapján kialakított téves képzet(ek), elgondolás(ok), magyarázat(ok összessége), hiedelem(világ); babonahit
[a méhkasba való benézést] nem minden gazdák engednek-meg a’ vevnek, nem tudom mitsoda babonából
(1782 Veszelszki Antal)
vezeték a babonának Rémeivel a népeket
(1849 Vajda János)
Gyorsan elindult, elkerülte a küszöbnél a piciny hullát, nem lépte keresztül, eszébe villant a babona: ha keresztül lépik a gyereket, nem nő meg
(1916 Móricz Zsigmond)
megnézzük Amerika felfedezését – Kolumbusz útjának motivációit, a középkor babonáin lassan felülkerekedő tudományos eredményeket
(1992 Velich Andrea)
1b.
vmely hiedelemhez fűződő, azon alapuló (közösségi) eljárás, szertartás v. szokás
?
ezek ſokkal több haſznot adnak Szántó-Földjeikböl, mint valamennyi eddig Világ-eleibe ki-jött Gazdasági képzelödések ’s Babonák, a’ mellyeket azoknak dologtalan Találói ſoha tsak egyſzer ſem próbáltak-meg valósággal
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
Indiában a bünösök fölfedezésére következő babonával élnek
(1859 Vasárnapi Újság)
Sok mindenféle jóserejű babonát kipróbáltunk ezen az estén, öntöttünk ólmot, vittünk be hirtelen felnyalábolt apró vágott fát (aki páros darabot hozott, az a jövő évben biztosan számíthat a férjhezmenetelre)
(1900 Váli Mari)
förtelmes babonákkal avattak asszonnyá
(1932 Móra Ferenc)
Ez tisztára pogány szokás, babona. Gondolkodó ember nem tesz ilyet [ti. nem ugrik tüzet]
(1956 Csurka István)
1c. (rég, ritk)
ilyen szokáshoz, eljáráshoz haszn., varázserejűnek tartott tárgy, ital
Ráolvasni, kenni, párolni, füstölni, Kilencféle fáról kilenc ágat törni, – Aggatni nyakába százféle babonát… Mindez a betegnek könnyebbülést nem ád
(1851 Arany János)
készitsen egy kis babonát, Daniné asszonyom, majd beadom én neki
(1854 Jósika Miklós)
2. (kissé pejor)
megrögzött tévedés, téves felfogás, tévhit
el kell végre végkép oszlatni azt a babonát, hogy egyáltalán csak egy Ady-sor is lehessen, mely […] ne lenne értelmileg és logikailag világos és szabatos gondolatra váltható
(1921 Földessy Gyula)
nyelvhelyességi babonák
(1979 Kolozsvári Grandpierre Emil)
[ma az értelmiségi ember] politikai babonákra figyel
(1993 Csoóri Sándor)
ÖU: cigánybabona, fűzfababona, népbabona, tengerészbabona, vadászbabona
ÖE: babonaszer, babonaszó, babonavilág
Sz: babonásdi
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások