babonahit fn 3B (rég)

1. ’bizonyos eszközöknek, cselekményeknek és körülményeknek titokzatos, természetfeletti hatást tulajdonító és bizonyos jelenségeket ilyen erők megnyilvánulásával magyarázó, korának tudományosságával és általánosan elfogadott vallási téziseivel szemben álló hit; babona’ ❖ vakhit pedig, melly az érzemény kirekesztő forrásából keletkezik, szükségkép babonahitbe s vakbuzgóságba buktat (1843 Szontagh Gusztáv C4063, 95) | Nevezetes egy asszony volt biz az én anyám. Vak babonahit váltakozott benne a természetes ész ritka adományával (1905 Vámbéry Ármin 8507001, 17) | [a Hiedelmek költészete című tanulmánykötet rámutat] Mikszáth „jó palócainak” […] a realizmuson túli babonahitére (1998 Új Könyvek CD29).

1a. ’e hit alapján kialakított téves képzet(ek), elgondolás(ok), magyarázat(ok összessége), hiedelem(világ); babona’ ❖ Némelly vadászok a’ megolvasztott ’s golyóbis-öntésre szánt ón közé kéndarabokat is szoktak vegyíteni, azon babona-hitböl: hogy az illy golyóbissal megsebesített vad hamarább elesik (1829 Pák Dienes 8346005, 50) | Borzasztó példáit lehet hallani a babonahitnek (1854 Vasárnapi Újság CD56) | burokban születtem, mely azonban az én esetemben bizony nem igazolta a népies babona hitet, hogy „burokban születni szerencsét jelent” (1874 Kossuth Lajos CD32) | Mint a mesék, úgy költöznek babonahit és szokás népről népre, s megragadnak, ha nekik való földre találnak (1879 Hunfalvy Pál CD57) | [a bájkenőccsel] a középkor babonahite szerint a kardokat legyőzhetetlenekké lehet varázsolni (1911 RévaiNagyLex. C5698, 439).

2. ’megrögzött tévedés, téves felfogás, tévhit’ ❖ A leggonoszabb babonahit az, Ha a magunkét tartjuk tűrhetőbbnek (1879 Zichy Antal ford.–Lessing C4578, 178).

Sz: babonahitű.

babonahit főnév 3B (rég)
1.
bizonyos eszközöknek, cselekményeknek és körülményeknek titokzatos, természetfeletti hatást tulajdonító és bizonyos jelenségeket ilyen erők megnyilvánulásával magyarázó, korának tudományosságával és általánosan elfogadott vallási téziseivel szemben álló hit; babona
vakhit pedig, melly az érzemény kirekesztő forrásából keletkezik, szükségkép babonahitbe s vakbuzgóságba buktat
(1843 Szontagh Gusztáv)
Nevezetes egy asszony volt biz az én anyám. Vak babonahit váltakozott benne a természetes ész ritka adományával
(1905 Vámbéry Ármin)
[a Hiedelmek költészete című tanulmánykötet rámutat] Mikszáth „jó palócainak” […] a realizmuson túli babonahitére
(1998 Új Könyvek)
1a.
e hit alapján kialakított téves képzet(ek), elgondolás(ok), magyarázat(ok összessége), hiedelem(világ); babona
Némelly vadászok a’ megolvasztott ’s golyóbis-öntésre szánt ón közé kéndarabokat is szoktak vegyíteni, azon babona-hitböl: hogy az illy golyóbissal megsebesített vad hamarább elesik
(1829 Pák Dienes)
Borzasztó példáit lehet hallani a babonahitnek
(1854 Vasárnapi Újság)
burokban születtem, mely azonban az én esetemben bizony nem igazolta a népies babona hitet, hogy „burokban születni szerencsét jelent”
(1874 Kossuth Lajos)
Mint a mesék, úgy költöznek babonahit és szokás népről népre, s megragadnak, ha nekik való földre találnak
(1879 Hunfalvy Pál)
[a bájkenőccsel] a középkor babonahite szerint a kardokat legyőzhetetlenekké lehet varázsolni
(1911 RévaiNagyLex.)
2.
megrögzött tévedés, téves felfogás, tévhit
A leggonoszabb babonahit az, Ha a magunkét tartjuk tűrhetőbbnek
(1879 Zichy Antal ford.Lessing)
Sz: babonahitű

Beállítások