babonás mn és fn 

I. mn 15A

1. ’babonákban hívő, magatartását, cselekedeteit ezeknek alárendelő 〈személy, közösség〉’ ❖ Tettetett ſzentséggel buzgott Hite mellett, A’ babonás Népnek ennél több nem kellett (1786 Péczeli József ford.–Voltaire 7267015, 46) | holnap utoljára kisérlek szerencsét, ha ugyan a babonás főerdész rávehető lesz, hogy husvét hétfőn vadásszon (1881 Vajda János 8503126, 68) | Párizsban mi babonásabbak volnánk, senki fia sem merne pénteken házasodni (1919 Elek Artúr ford.–Mérimée CD10) | néha a legbabonásabb falusi asszonyok egyben a legvallásosabbak is (1981 Dömötör Tekla 1039008, 203).

2. ’téves képzeteken, hiedelmeken alapuló 〈elgondolás, nézet stb.〉, ill. azokhoz kapcsolódó 〈cselekedet, eljárás, szokás〉’ ❖ A’ bálványozó és babonás Vallás többnyire csupán csak a’ tudatlanok közt maradhat-meg (1776 Kazinczy Ferenc ford.–Bessenyei C2515, 39) | a tudatlanſágból eredett babonás vélekedéseket (1780 Magyar Hírmondó 7444005, 297) | Rájmund félelem által legyőzetve, szinte hátra esett, babonás képzetit valósulni vélvén látni (1843 Récsi Emil ford.–Sand 8389004, 8) | [a tündérekről, házi szellemekről való] néphit is csupán csak töredékes véleményekben, babonás szokásokban nyilatkozik még [!] (1854 Ipolyi Arnold 8197008, 184) | [Ágnes] keresgélt a táskájában, kihúzott egy száz lírást s lekopogta a fán. Mindennap megkereste s babonásan lekopogta, nehogy elveszítse (1941 Cs. Szabó László 9093019, 28) | Csak a babonás gyógyításhoz készítik el a perec alakú frászkarikát, amelyet kilenc napon át kilenc kért lisztből kell gyúrni és megsütni (1981 Dömötör Tekla 1039007, 166).

2a. ’ilyen képzeteket, babonákat teremtő v. előhívó, hiedelmekkel teli 〈időszak, korszak, táj stb.〉’ ❖ A boszorkány, a levegői sárkány, Tátos és tündér […] az ostobáknak, A setétbenn űlt babonás világban, Bábjai voltak’ (1819 Fazekas Mihály 8138054, 98) | [a vakbuzgóság] a’ régi setét babonás századokba utasít (1830 Imre János 8195001, 14) | [Jókai] jellemei ebben az egyetlen fantasztikus, bűvös és babonás légkörben [ti. a Janicsárok végnapjai című regény légkörében] nem groteszkek (1905 Mikszáth Kálmán C3137, 292) | Bús, babonás ez a táj (1907 Ady Endre C0536, 129) | a babonás kor riadt és együgyű mendemondája (1942 Szerb Antal 9668026, 178) | Ezek a bánatos éjszakák fekete, babonás éjszakák! (1999 e. Kocsis Rózsi CD48).

3. ’olyan (varázserejűnek tartott)(tárgyi) dolog v. időszak, szöveg stb.〉, amelyhez babonahit fűződik, ill. amelyet babonaságban, babonák szertartásaiban használnak’ ❖ Nem szükség most […] járulni Delfos hires várossában, Hol Apollo lakott babonás házában (1778 Ányos Pál CD01) | Minden veſzély ellen hathatós orvoſságúl a’ nyakba függö babonás jel (Talismann) (1799 Kováts Mihály ford.–Hufeland 7197003, 3) | varázslóktól s babonás szerektől javulást várni (1854 Vasárnapi Újság CD56) | Babonás állat a bagoly is; ez a hires éjjeli madár (1886 Sirisaka Andor 8408012, 75) | [Az orbáncfű] a nép babonás füve […]. Szent Iván éjjelén kell szedni, kisértet és boszorkány ellen véd (1914 RévaiNagyLex. C5706, 438) | titkos jelbeszéddel és ígéretekkel elmormolt, babonás fohászok (1983 Cs. Szabó László 9093005, 219) | A Luca-napot (december 13.) itt is fő babonás napnak tartják, amikor régen számtalan jósló, termékenységvarázsló szertartást végeztek (2000 Baranyi Béla et al. CD36).

3a. ’igéző, megbabonázó 〈hang, szem, megnyilatkozás stb.〉’ ❖ Nyoltzvan hegednek babonás hangjánál (1789 Barcsay Ábrahám 7019008, 113) | egyik is másik is tréfás megjegyzéseket tett a leány babonás szemeire (1857 Szegfi Mór 8430007, 24) | A néma hattyú, ezer hosszú év után, megszólal! […] Megszólal és oly édesen, oly rejtelmesen, oly babonásan dalol, hogy Léda is kilép megkövült múlandósága márványsirjából (1914 Oláh Gábor 9487063, 148) | „Ezredes! Nyújtsa a karját!” – mondá a babonás szemű úrnő (1925 Krúdy Gyula CD54).

4. (a babonahitben gyökerező,) megmagyarázhatatlan, irracionális 〈érzés, lelkiállapot〉’ ❖ Hiszem azt! – mond a’ másik, babonás elfogultsággal, mellyet a’ hirtelen vész még növelni látszatott: Hátha a’ vihart az öreg kavarította? (1838 Jósika Miklós 8212010, 65) | Tiboron babonás izgatottság vett erőt (1899 Herczeg Ferenc 9241013, 70) | Louise babonásan ragaszkodott a régi szokásokhoz (1907 Krúdy Gyula CD54) | Dreamtime, álomidő vagy álomkorszak, ami régen történt, amiről csak regék szólnak, aminek noha értelmét is elfelejtették, mégis ébren tartja valami babonás rettegéssel a szájhagyomány (1969 Domahidy András 1036004, 58) | Lázár Ervin babonásan fél a szürke világ csapdáitól, ezért találja fontosnak a játékot (1990 A magyar irodalom története CD53).

II. fn 4A (gyakr. tbsz-ban) (kissé rég, ritk)

’babonákban hívő, magatartását, cselekedeteit ezeknek alárendelő személy’ ❖ házasság-törk, babonások, boszorkányosok (1790 Laczkovics János ford.–Martinovics C2877, 96) | Láttál-é oly ostoba babonást vagy oly vakmerő Eretneket, a ki [a matematika] valamely ágazatját tagadta volna? (1795 Csokonai Vitéz Mihály C1328, 589) | a kit a természet születésénél megbélyegez, az olyan csodagyermekekre, korcsszülöttekre a babonások azt mondják, hogy az váltott gyerek, vagy más szóval táltos (1886 Sirisaka Andor 8408011, 40) | Babonások, kártyavetők kézikönyve (1988 Új Könyvek CD29).

Sz: babonásság.

Vö. CzF. ~, babonásan, babonáshitü; ÉrtSz.; TESz. babona; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

babonás melléknév és főnév
I. melléknév 15A
1.
babonákban hívő, magatartását, cselekedeteit ezeknek alárendelő 〈személy, közösség〉
Tettetett ſzentséggel buzgott Hite mellett, A’ babonás Népnek ennél több nem kellett
(1786 Péczeli József ford.Voltaire)
holnap utoljára kisérlek szerencsét, ha ugyan a babonás főerdész rávehető lesz, hogy husvét hétfőn vadásszon
(1881 Vajda János)
Párizsban mi babonásabbak volnánk, senki fia sem merne pénteken házasodni
(1919 Elek Artúr ford.Mérimée)
néha a legbabonásabb falusi asszonyok egyben a legvallásosabbak is
(1981 Dömötör Tekla)
2.
téves képzeteken, hiedelmeken alapuló 〈elgondolás, nézet stb.〉, ill. azokhoz kapcsolódó 〈cselekedet, eljárás, szokás〉
A’ bálványozó és babonás Vallás többnyire csupán csak a’ tudatlanok közt maradhat-meg
(1776 Kazinczy Ferenc ford.Bessenyei)
a tudatlanſágból eredett babonás vélekedéseket
(1780 Magyar Hírmondó)
Rájmund félelem által legyőzetve, szinte hátra esett, babonás képzetit valósulni vélvén látni
(1843 Récsi Emil ford.Sand)
[a tündérekről, házi szellemekről való] néphit is csupán csak töredékes véleményekben, babonás szokásokban nyilatkozik még [!]
(1854 Ipolyi Arnold)
[Ágnes] keresgélt a táskájában, kihúzott egy száz lírást s lekopogta a fán. Mindennap megkereste s babonásan lekopogta, nehogy elveszítse
(1941 Cs. Szabó László)
Csak a babonás gyógyításhoz készítik el a perec alakú frászkarikát, amelyet kilenc napon át kilenc kért lisztből kell gyúrni és megsütni
(1981 Dömötör Tekla)
2a.
ilyen képzeteket, babonákat teremtő v. előhívó, hiedelmekkel teli 〈időszak, korszak, táj stb.〉
A boszorkány, a levegői sárkány, Tátos és tündér […] az ostobáknak, A setétbenn űlt babonás világban, Bábjai voltak’
(1819 Fazekas Mihály)
[a vakbuzgóság] a’ régi setét babonás századokba utasít
(1830 Imre János)
[Jókai] jellemei ebben az egyetlen fantasztikus, bűvös és babonás légkörben [ti. a Janicsárok végnapjai című regény légkörében] nem groteszkek
(1905 Mikszáth Kálmán)
Bús, babonás ez a táj
(1907 Ady Endre)
a babonás kor riadt és együgyű mendemondája
(1942 Szerb Antal)
Ezek a bánatos éjszakák fekete, babonás éjszakák!
(1999 e. Kocsis Rózsi)
3.
olyan (varázserejűnek tartott) (tárgyi) dolog v. időszak, szöveg stb.〉, amelyhez babonahit fűződik, ill. amelyet babonaságban, babonák szertartásaiban használnak
Nem szükség most […] járulni Delfos hires várossában, Hol Apollo lakott babonás házában
(1778 Ányos Pál)
Minden veſzély ellen hathatós orvoſságúl a’ nyakba függö babonás jel (Talismann)
(1799 Kováts Mihály ford.Hufeland)
varázslóktól s babonás szerektől javulást várni
(1854 Vasárnapi Újság)
Babonás állat a bagoly is; ez a hires éjjeli madár
(1886 Sirisaka Andor)
[Az orbáncfű] a nép babonás füve […]. Szent Iván éjjelén kell szedni, kisértet és boszorkány ellen véd
(1914 RévaiNagyLex.)
titkos jelbeszéddel és ígéretekkel elmormolt, babonás fohászok
(1983 Cs. Szabó László)
A Luca-napot (december 13.) itt is fő babonás napnak tartják, amikor régen számtalan jósló, termékenységvarázsló szertartást végeztek
(2000 Baranyi Béla et al.)
3a.
igéző, megbabonázó 〈hang, szem, megnyilatkozás stb.〉
Nyoltzvan hegednek babonás hangjánál
(1789 Barcsay Ábrahám)
egyik is másik is tréfás megjegyzéseket tett a leány babonás szemeire
(1857 Szegfi Mór)
A néma hattyú, ezer hosszú év után, megszólal! […] Megszólal és oly édesen, oly rejtelmesen, oly babonásan dalol, hogy Léda is kilép megkövült múlandósága márványsirjából
(1914 Oláh Gábor)
„Ezredes! Nyújtsa a karját!” – mondá a babonás szemű úrnő
(1925 Krúdy Gyula)
4.
(a babonahitben gyökerező,) megmagyarázhatatlan, irracionális 〈érzés, lelkiállapot〉
Hiszem azt! – mond a’ másik, babonás elfogultsággal, mellyet a’ hirtelen vész még növelni látszatott: Hátha a’ vihart az öreg kavarította?
(1838 Jósika Miklós)
Tiboron babonás izgatottság vett erőt
(1899 Herczeg Ferenc)
Louise babonásan ragaszkodott a régi szokásokhoz
(1907 Krúdy Gyula)
Dreamtime, álomidő vagy álomkorszak, ami régen történt, amiről csak regék szólnak, aminek noha értelmét is elfelejtették, mégis ébren tartja valami babonás rettegéssel a szájhagyomány
(1969 Domahidy András)
Lázár Ervin babonásan fél a szürke világ csapdáitól, ezért találja fontosnak a játékot
(1990 A magyar irodalom története)
II. főnév 4A (gyakr. tbsz-ban) (kissé rég, ritk)
babonákban hívő, magatartását, cselekedeteit ezeknek alárendelő személy
házasság-törk, babonások, boszorkányosok
(1790 Laczkovics János ford.Martinovics)
Láttál-é oly ostoba babonást vagy oly vakmerő Eretneket, a ki [a matematika] valamely ágazatját tagadta volna?
(1795 Csokonai Vitéz Mihály)
a kit a természet születésénél megbélyegez, az olyan csodagyermekekre, korcsszülöttekre a babonások azt mondják, hogy az váltott gyerek, vagy más szóval táltos
(1886 Sirisaka Andor)
Babonások, kártyavetők kézikönyve
(1988 Új Könyvek)
Sz: babonásság
Vö. CzF. ~, babonásan, babonáshitü; ÉrtSz.; TESz. babona; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások