babonaság fn 3A8

1. ’bizonyos eszközöknek, cselekményeknek és körülményeknek titokzatos, természetfeletti hatást tulajdonító és bizonyos jelenségeket ilyen erők megnyilvánulásával magyarázó, korának tudományosságával és általánosan elfogadott vallási téziseivel szemben álló hit; babonahit’ ❖ [némely visszaélések] még a’ homállyos és Babonasággal tellyes idökben az Iſteni ſzolgálotba [becsúsztak] (1784 Magyar Hírmondó C0272, 469) | mint még napjainkban is, nagy számban voltak szélhámos kuruzslók […], kik a nép hiszékenységét és babonaságát felhasználva, mindenféle varázslattal gyógyítgatták a betegeket (1904 ÓkoriLex. CD28) | [Fábián József könyvét] hitbuzgó vallásos babonaság hatja át, ugyanakkor új természettudományos fogalmakat próbál meghonosítani, ésszerű, gyakorlati magyarázatot adva sok, nagyon elterjedt, „divatos” hiedelemre (1996 Természet Világa CD50).

2. ’e hit alapján kialakított téves képzet(ek), elgondolás(ok), magyarázat(ok összessége), hiedelem(világ); babonahit’ ❖ a’ babonaságtól meg-tisztúltt religio (1789 Kazinczy Ferenc 7463001, 7) | a nevelésnek teljes hiányában, a babonaság, a vakbuzgóság teljesen lenyügözi elméjüket (1861 Rosty Pál 8397006, 115) | [a kuvik hangja] sok babonaságot fakasztott (1901 Herman Ottó CD34) | talán éppen a babonaságnak az a része a legveszedelmesebb, mely a vallásosság túlhajtásából, az ún. istenességből származik (1981 Dömötör Tekla 1039008, 202).

3. (átv is) ’vmely hiedelemhez fűződő, ill. azon alapuló (közösségi) eljárás, szertartás v. szokás’ ❖ minémü ſok babonaságot viſzen véghez a’ tudatlan köz-nép ez füvel (1775 Csapó József 7062001, 59) | nem olly nagy babonaság a’ szép gazdag leányt hálómba kerítenem (1830 Kisfaludy Károly C0037, 218) | A régi emberek mindenféle babonaságokat használtak a kísérteties álmok ellen (1925 Krúdy Gyula CD54) | Ami azonban földrészünk indiánjainak vallási megnyilvánulásait illeti, sok esetben ezek az egyházak [ti. a protestánsak] sem tettek egyebet, mint a katolikus egyház, azaz babonaságnak és az ördög művének tekintették rítusaikat (1992 Bernáth Tamás ford.–Zambrano 2020004, 74).

J: babona.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. babona; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

babonaság főnév 3A8
1.
bizonyos eszközöknek, cselekményeknek és körülményeknek titokzatos, természetfeletti hatást tulajdonító és bizonyos jelenségeket ilyen erők megnyilvánulásával magyarázó, korának tudományosságával és általánosan elfogadott vallási téziseivel szemben álló hit; babonahit
[némely visszaélések] még a’ homállyos és Babonasággal tellyes idökben az Iſteni ſzolgálotba [becsúsztak]
(1784 Magyar Hírmondó)
mint még napjainkban is, nagy számban voltak szélhámos kuruzslók […], kik a nép hiszékenységét és babonaságát felhasználva, mindenféle varázslattal gyógyítgatták a betegeket
(1904 ÓkoriLex.)
[Fábián József könyvét] hitbuzgó vallásos babonaság hatja át, ugyanakkor új természettudományos fogalmakat próbál meghonosítani, ésszerű, gyakorlati magyarázatot adva sok, nagyon elterjedt, „divatos” hiedelemre
(1996 Természet Világa)
2.
e hit alapján kialakított téves képzet(ek), elgondolás(ok), magyarázat(ok összessége), hiedelem(világ); babonahit
a’ babonaságtól meg-tisztúltt religio
(1789 Kazinczy Ferenc)
a nevelésnek teljes hiányában, a babonaság, a vakbuzgóság teljesen lenyügözi elméjüket
(1861 Rosty Pál)
[a kuvik hangja] sok babonaságot fakasztott
(1901 Herman Ottó)
talán éppen a babonaságnak az a része a legveszedelmesebb, mely a vallásosság túlhajtásából, az ún.úgynevezett istenességből származik
(1981 Dömötör Tekla)
3. (átv is)
vmely hiedelemhez fűződő, ill. azon alapuló (közösségi) eljárás, szertartás v. szokás
minémü ſok babonaságot viſzen véghez a’ tudatlan köz-nép ez füvel
(1775 Csapó József)
nem olly nagy babonaság a’ szép gazdag leányt hálómba kerítenem
(1830 Kisfaludy Károly)
A régi emberek mindenféle babonaságokat használtak a kísérteties álmok ellen
(1925 Krúdy Gyula)
Ami azonban földrészünk indiánjainak vallási megnyilvánulásait illeti, sok esetben ezek az egyházak [ti. a protestánsak] sem tettek egyebet, mint a katolikus egyház, azaz babonaságnak és az ördög művének tekintették rítusaikat
(1992 Bernáth Tamás ford.Zambrano)
J: babona
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. babona; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások