bácsi fn 1A1

1. (gyakr. gyerm, biz v. kedvesk is) ’〈megszólításként is:〉(idős) felnőtt férfi’ ❖ Pontyi bátſi, mind érti azt mit teſzen? (1777 Bessenyei György¹ 7044002, 91) | Halljuk az öreg Galambos bácsit! (1857 Szegfi Mór 8430006, 134) | Kerüljön be, bácsi, a mi hajlékunkba (1892 Rozgonyi György 8399001, 15) | Bácsi, kérem, hány az óra? (1969 Illyés Gyula 9274077, 79) | ilyen nincs, mondta a doktor bácsi, amikor megvizsgált (1992 Kálnay Adél 2016024, 401).

1a. (rég) ’〈fiatal leány által a nála csak kevéssel idősebb fiatal férfira, es. szerelmesére haszn. (tiszteletteli) megnevezésként v. megszólításként〉’ ❖ első csókomat nyomám ajkára, s az elsőt kapám édes ajkairól. De ez első, utolsó legyen ám bácsi! míg – itt elharapta, mit mondani akart. Mig jegyben járunk (1824 Fáy András¹ 8139001, 312) | „Hol van Iluska, hol?” felelt a menyecske, „Szegény Jancsi bácsi! … hát el van temetve” (1844 Petőfi Sándor C3506, 207).

2. ’〈megszólításként is:〉 nagybáty, nagybácsi’ ❖ [Béla:] én csak bácsi engedelmével házasodhatom. Bert. [= Bertalan]: Vedd engedelmemet s áldásomat előre (1841 Gaal József 8149001, 341) | Haza menni? Hohó! Nem úgy bácsi! [válaszolja Liliomfi nagybátyja levelére] (1849 Szigligeti Ede C4001, 108) | majd megpróbálja kívánságomat teljesíteni, mikor bácsiék [ti. Jókaiék] olaszországi útjukból hazakerülnek (1900 Váli Mari 8506005, 353) | [Erzsi] kézcsókoló unokahugból önálló erős nő lett, öreg bácsijának is gondviselője (1926 Babits Mihály C0698, 233) | aszongya, hogy örökőtem az ü bácsijuktól (1941 Móricz Zsigmond 9462012, 93) | odahaza, a bácsijától hallott már apám ügyéről (1975 Kertész Imre² 1078001, 16).

2a. (rég) ’〈idősebb fivér megszólításaként és megnevezéseként a nála fiatalabb testvére(i) részéről〉’ ❖ Bátsi. Fraterculus, Fratellus natu senior (1803 Sándor István C3667, 22) | Bátsi: Frater major natu (1809 Simai Kristóf C3747, 55) | Mi kisebbek nagyobb testvéreinket „néninek” és „bácsinak” szólitottuk, pedig alig volt nehány évnyi korkülömbség közöttünk (1884 Szathmáry Károly 8428004, 16) | Hol a jegyzőhöz beszélt, hol a suszterhez, a testvérbátyjához, s bár alig lehetett köztük pár év különbség, jó székely szokás szerint – magázta. […] Ó, bácsi, bácsi – fordult most a bátyjának (1904 Benedek Elek 8041008, 63).

Ö: nagy~.

Fr: állam.

Sz: bácsikó, bácsiz.

Vö. CzF. bácsi²; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. bácsi¹; ÚMTsz.

bácsi főnév 1A1
1. (gyakr. gyerm, biz v. kedvesk is)
〈megszólításként is:〉 (idős) felnőtt férfi
Pontyi bátſi, mind érti azt mit teſzen?
(1777 Bessenyei György¹)
Halljuk az öreg Galambos bácsit!
(1857 Szegfi Mór)
Kerüljön be, bácsi, a mi hajlékunkba
(1892 Rozgonyi György)
Bácsi, kérem, hány az óra?
(1969 Illyés Gyula)
ilyen nincs, mondta a doktor bácsi, amikor megvizsgált
(1992 Kálnay Adél)
1a. (rég)
〈fiatal leány által a nála csak kevéssel idősebb fiatal férfira, es. szerelmesére haszn. (tiszteletteli) megnevezésként v. megszólításként〉
első csókomat nyomám ajkára, s az elsőt kapám édes ajkairól. De ez első, utolsó legyen ám bácsi! míg – itt elharapta, mit mondani akart. Mig jegyben járunk
(1824 Fáy András¹)
„Hol van Iluska, hol?” felelt a menyecske, „Szegény Jancsi bácsi! … hát el van temetve”
(1844 Petőfi Sándor)
2.
〈megszólításként is:〉 nagybáty, nagybácsi
[Béla:] én csak bácsi engedelmével házasodhatom. Bert. [= Bertalan]: Vedd engedelmemet s áldásomat előre
(1841 Gaal József)
Haza menni? Hohó! Nem úgy bácsi! [válaszolja Liliomfi nagybátyja levelére]
(1849 Szigligeti Ede)
majd megpróbálja kívánságomat teljesíteni, mikor bácsiék [ti. Jókaiék] olaszországi útjukból hazakerülnek
(1900 Váli Mari)
[Erzsi] kézcsókoló unokahugból önálló erős nő lett, öreg bácsijának is gondviselője
(1926 Babits Mihály)
aszongya, hogy örökőtem az ü bácsijuktól
(1941 Móricz Zsigmond)
odahaza, a bácsijától hallott már apám ügyéről
(1975 Kertész Imre²)
2a. (rég)
〈idősebb fivér megszólításaként és megnevezéseként a nála fiatalabb testvére(i) részéről〉
Bátsi. Fraterculus, Fratellus natu senior
(1803 Sándor István)
Bátsi: Frater major natu
(1809 Simai Kristóf)
Mi kisebbek nagyobb testvéreinket „néninek” és „bácsinak” szólitottuk, pedig alig volt nehány évnyi korkülömbség közöttünk
(1884 Szathmáry Károly)
Hol a jegyzőhöz beszélt, hol a suszterhez, a testvérbátyjához, s bár alig lehetett köztük pár év különbség, jó székely szokás szerint – magázta. […] Ó, bácsi, bácsi – fordult most a bátyjának
(1904 Benedek Elek)
Fr: állam
Sz: bácsikó, bácsiz
Vö. CzF. bácsi²; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. bácsi¹; ÚMTsz.

Beállítások