bájolás fn 4A

1. ’a bájol igével kifejezett cselekvés’ ❖ Rudolf az illyetén bájolásokat már meg-szokta (1796 Vitéz Imre ford.–Spiess C4519, 83).

2. (rég) ’bűbájosság, varázslás, igézés mint (ártó hatású) eljárás, ill. képesség’ ❖ Tsuda, hogy bvölésſel bájolásſal nem vádolják (1780 Magyar Hírmondó 7444008, 593) | Az esőért való imádságnak és bájolásnak ezen alakja határozottan Keletre utal bennünket, a hol egyes népeknél máig is előfordul (1904 ÓkoriLex. CD28) | [Lethenyei Pál] az ördöngösség szakemberének számított, aki a bájolást „nagyanyjátúl és egy misemondó paptúl tanulta volt” (1928 Szekfű Gyula CD42) | Ráolvasás, igézés tudományát, bájolás titkát kötötték reám (1963 Rákos Sándor ford. 9550041, 79).

2a. ’bűvös erejűnek tartott szöveg, varázsló mondóka; ráolvasás’ ❖ [a Bagonyai ráolvasásokban] a lófekély ellen mondott bájolás a következő négy sorral kezdődik (1930 Pintér Jenő CD44) | a bájolás éneklő dallama (1982 Klaniczay Gábor ford.–Bogatirjov 1080002, 103).

3. (rég, irod) ’bájjal, szépséggel, kedvességgel való vonzás’ ❖ Már körülötted vagynak A’ gyönörüségnek [!] bájolási (1793 Berzeviczy Pál ford.–Metastasio C1070, 32) | minden érző inak Hódolnak levert lelkemmel Dalod bájolásinak (1803 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | [más sem] álhat Ellent bájolásidnak (1810 Hubay Miklós¹ C2144, 98) | ki látott a messze sikon tündéries délibábot, melly varázsképeit olly méla csendben, s olly szelid bájolással tünteti föl? (1846 Szontagh Gusztáv C1573, 183).

Vö. CzF.; TESz. báj; SzT.; ÚMTsz.

bájolás főnév 4A
1.
a bájol igével kifejezett cselekvés
Rudolf az illyetén bájolásokat már meg-szokta
(1796 Vitéz Imre ford.Spiess)
2. (rég)
bűbájosság, varázslás, igézés mint (ártó hatású) eljárás, ill. képesség
Tsuda, hogy bvölésſel bájolásſal nem vádolják
(1780 Magyar Hírmondó)
Az esőért való imádságnak és bájolásnak ezen alakja határozottan Keletre utal bennünket, a hol egyes népeknél máig is előfordul
(1904 ÓkoriLex.)
[Lethenyei Pál] az ördöngösség szakemberének számított, aki a bájolást „nagyanyjátúl és egy misemondó paptúl tanulta volt”
(1928 Szekfű Gyula)
Ráolvasás, igézés tudományát, bájolás titkát kötötték reám
(1963 Rákos Sándor ford.)
2a.
bűvös erejűnek tartott szöveg, varázsló mondóka; ráolvasás
[a Bagonyai ráolvasásokban] a lófekély ellen mondott bájolás a következő négy sorral kezdődik
(1930 Pintér Jenő)
a bájolás éneklő dallama
(1982 Klaniczay Gábor ford.Bogatirjov)
3. (rég, irod)
bájjal, szépséggel, kedvességgel való vonzás
Már körülötted vagynak A’ gyönörüségnek [!] bájolási
(1793 Berzeviczy Pál ford.Metastasio)
minden érző inak Hódolnak levert lelkemmel Dalod bájolásinak
(1803 Csokonai Vitéz Mihály)
[más sem] álhat Ellent bájolásidnak
(1810 Hubay Miklós¹)
ki látott a messze sikon tündéries délibábot, melly varázsképeit olly méla csendben, s olly szelid bájolással tünteti föl?
(1846 Szontagh Gusztáv)
Vö. CzF.; TESz. báj; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások