bajtárs fn 2A

1. (átv is) ’vkivel egy időben v. helyen szolgáló, ill. vele együtt, közös ügyért küzdő, harcoló személy, katonatárs, fegyvertárs, harcostárs’ ❖ Ö elő ment, győzött, s végre bajtársainak, miként győzzenek, parancsolta (1778 Bessenyei György¹ 7044012, 15) | sebesült férjéhez sietett, kit fegyveres bajtársai segélyével kórházba vitt (1843 Pesti Hírlap CD61) | Ő s Martin együtt katonáskodtak … és sátoros bajtársak voltak (1859 Hegedüs Lajos C2049, 53) | nyolc hős bajtársának vértanúhalálát végignézte [Damjanich] (1895 Tóth Béla¹ C4257, 91) | Hatvanezer bajtársam fagyott meg ott, s az, hogy én életben maradhattam, a valószinűségnek egészen kis töredéke volt csak… (1944 Örkény István 9500035, 68) | oly feledhetetlen bajtársakkal küzdöttem népünk igazáért, akiktől ugyan elszakíthatott az erőszak gaztette, de akiktől szívemben és elveimben egy lépést sem távolodtam el (1963 Illyés Gyula 9274055, 251) | azok a bajtársak, akik vele egy szakaszban szolgáltak (1992 Huszár János 2012004, 168).

1a. (jelzőként is) ’〈együtt szolgáló v. szolgált katonák egymás közti (nem hivatalos) megszólításaként v. megnevezéseként〉’ ❖ meg-engedöm a’ többi zsákmánnak magatok között való fel-osztását, mivel ahhoz kis újjammal se nyúlok. Hallyátok, Baj-társaim! (1798 Dugonics András 7087004, 74) | Agg Ulemán bajtárs (1827 Vörösmarty Mihály 8524383, 114) | bajtárs! mért nem jössz csatára? (1846 Arany János C0648, 9) | sebesen rohantak a Biasini-szállodába, hol honvéd bajtársak tárt karokkal fogadva, beszélték el a Bem vezetése alatt vívott győzelmes harczokat (1870 Orbán Balázs CD22) | azért csak tovább vitézkedjünk. […] Álmodjunk harcot szegényi magunknak. […] Jó reggelt mégis, hajh, bajtárs barátom (1914 Ady Endre 9003347, 33) | És ha emiatt bajba kerül a többi ártatlan tiszt bajtárs is? (1927 Markovits Rodion 9423004, 207) | [ismeretséget kötött] a vele egy véleményen lévő főtiszt-bajtársaival (1992 Karsai László CD17).

1b. ’〈vmely veszéllyel járó tevékenységet folytató testületben, kül. a tűzoltók v. a rendőrök között a (hasonlóan kockázatos munkát végző) kolléga, munkatárs (nem hivatalos) megszólításaként v. megnevezéseként〉’ ❖ testületünk f. hó 7-én saját, valamint a vész alkalmával szerencsétlenűl járt bajtársainknak számára létesítendő tűzoltó-segélyző-alap javára zártkörű tánczvígalmat rendezett (1893 Szilágy 8665001, 3) | [1919.] február 21-én délelőtt a rendőrök elesett bajtársaik feletti elkeseredésükben Kun Bélát a toloncházban véresre verték (1942 Bánlaky József CD16) | Á, harcos üdvözletem, rendőr-bajtárs (1967 Csurka István 9096001, 20) | [a tűzoltók] a szirénák hangja mellett egyperces vigyázzállással emlékeztek elhunyt bajtársaikra (1994 Magyar Hírlap CD09) | Az ifjú rendőrpalánták csak öreg bajtársaik őrszobai meséiből hallhatnak arról, milyen jó is volt, amikor tíz-tizenegy éve jól megruházták Demszkyt, Tamás Gazsit meg a többi hőbörgőt (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. (vál) ’vmely (nemes) célért vkivel együtt küzdő személy, eszmetárs, ill. vmely művön vkivel együtt dolgozó munkatárs’ ❖ Te, kiben végtére magános Pállya-futásom alatt méltó baj-társra, s barátság Tisztiben a leg-jobb, leg-igazb emberre találtam; Mint vagy, drága Lacim [ti. Szentjóbi Szabó László]? (1792 Batsányi János C0883, 50) | minden tervező hajlandóbb lesz tervező bajtársival valami kincsforrás megnyitásában […] kezet fogni, vállat vetni (1843 Széchenyi István C3882, 219) | Az új törekvések egyes képviselői a „Nyolcak” társaságában tömörültek, együttes kiállításokat rendeztek és a sajtóban harcos bajtársakra tettek szert (1942 Magyar művelődéstörténet CD43) | [Tánczos Gábor] temetésén ötvenhatos bajtársai nevében Vásárhelyi Miklós, az egykori népi kollégisták nevében Győrffy Sándor beszélt (1995 Hegedűs B. András CD17).

2a. (ritk) ’hasonló(an nehéz) sorsú ember, sorstárs’ ❖ Úgy az érzékeny ſzív búba süllyedezvén, ’s eggy másikat véle senyvedni érezvén, rezketve csatollya bajtársát ölébe, ’s kiöntvén panaſzit érzékeny keblébe (1806 Verseghy Ferenc 8518008, 39) | az író, nyomdász, könyvárus, antiquar és könyvkötő osztályos atyafiak. Igaz, hogy az osztály ritkán üt ki legigazságosabban; de ők még is rokonok és bajtársak (1818 k. Fáy András¹ 8139003, 241) | A statisztika kideritette, hogy a jómódu osztályok életkora 60-70 év. Ez nekünk munkásoknak teljesen megfoghatatlan, mert hozzá vagyunk szokva, hogy bajtársaink legfeljebb 30-50 évet érnek meg (1887 A magyar munkásmozgalom története C4917, 544) | recski bajtársat (1994 Magyar Hírlap CD09).

2b. (átv is) ’vkivel jóban-rosszban osztozó barát, (kenyeres) pajtás, ill. szórakozásban, játékban jó társ, cimbora’ ❖ Az élet’ tzimboráló baj-társa, és osztályos rokony’a a’ halál (1803 Baróti Szabó Dávid C0813, 205) | ezek víg cimborák […] csak kötődnek az új bajtárssal (1891 Jókai Mór CD18) | a bajtársával összebeszélt a korai harangozásra (1929 Krúdy Gyula CD54) | [a könyvek] mindenkor hü bajtársai voltak (1930 ZeneiLex. CD49).

3. (ritk) ’versenytárs, sporttárs’ ❖ [Gerzson] leszállt a nézőhelyről a pályatérre, a hol egy körben sportsman [= sportoló] bajtársai csoportosultak (1860 Jókai Mór C2253, 320) | egykori bajtársak, barátok százai kísérték utolsó útjára Kovács Pált, a 82 éves korában elhunyt hatszoros olimpiai és kilencszeres világbajnok kardvívót (1995 Magyar Hírlap CD09).

ÖE: ~nő.

Sz: bajtársné, bajtársság.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

bajtárs főnév 2A
1. (átv is)
vkivel egy időben v. helyen szolgáló, ill. vele együtt, közös ügyért küzdő, harcoló személy, katonatárs, fegyvertárs, harcostárs
Ö elő ment, győzött, s végre bajtársainak, miként győzzenek, parancsolta
(1778 Bessenyei György¹)
sebesült férjéhez sietett, kit fegyveres bajtársai segélyével kórházba vitt
(1843 Pesti Hírlap)
Ő s Martin együtt katonáskodtak … és sátoros bajtársak voltak
(1859 Hegedüs Lajos)
nyolc hős bajtársának vértanúhalálát végignézte [Damjanich]
(1895 Tóth Béla¹)
Hatvanezer bajtársam fagyott meg ott, s az, hogy én életben maradhattam, a valószinűségnek egészen kis töredéke volt csak…
(1944 Örkény István)
oly feledhetetlen bajtársakkal küzdöttem népünk igazáért, akiktől ugyan elszakíthatott az erőszak gaztette, de akiktől szívemben és elveimben egy lépést sem távolodtam el
(1963 Illyés Gyula)
azok a bajtársak, akik vele egy szakaszban szolgáltak
(1992 Huszár János)
1a. (jelzőként is)
〈együtt szolgáló v. szolgált katonák egymás közti (nem hivatalos) megszólításaként v. megnevezéseként〉
meg-engedöm a’ többi zsákmánnak magatok között való fel-osztását, mivel ahhoz kis újjammal se nyúlok. Hallyátok, Baj-társaim!
(1798 Dugonics András)
Agg Ulemán bajtárs
(1827 Vörösmarty Mihály)
bajtárs! mért nem jössz csatára?
(1846 Arany János)
sebesen rohantak a Biasini-szállodába, hol honvéd bajtársak tárt karokkal fogadva, beszélték el a Bem vezetése alatt vívott győzelmes harczokat
(1870 Orbán Balázs)
azért csak tovább vitézkedjünk. […] Álmodjunk harcot szegényi magunknak. […] Jó reggelt mégis, hajh, bajtárs barátom
(1914 Ady Endre)
És ha emiatt bajba kerül a többi ártatlan tiszt bajtárs is?
(1927 Markovits Rodion)
[ismeretséget kötött] a vele egy véleményen lévő főtiszt-bajtársaival
(1992 Karsai László)
1b.
〈vmely veszéllyel járó tevékenységet folytató testületben, kül. a tűzoltók v. a rendőrök között a (hasonlóan kockázatos munkát végző) kolléga, munkatárs (nem hivatalos) megszólításaként v. megnevezéseként〉
testületünk f.folyó hó 7-én saját, valamint a vész alkalmával szerencsétlenűl járt bajtársainknak számára létesítendő tűzoltó-segélyző-alap javára zártkörű tánczvígalmat rendezett
(1893 Szilágy)
[1919.] február 21-én délelőtt a rendőrök elesett bajtársaik feletti elkeseredésükben Kun Bélát a toloncházban véresre verték
(1942 Bánlaky József)
Á, harcos üdvözletem, rendőr-bajtárs
(1967 Csurka István)
[a tűzoltók] a szirénák hangja mellett egyperces vigyázzállással emlékeztek elhunyt bajtársaikra
(1994 Magyar Hírlap)
Az ifjú rendőrpalánták csak öreg bajtársaik őrszobai meséiből hallhatnak arról, milyen jó is volt, amikor tíz-tizenegy éve jól megruházták Demszkyt, Tamás Gazsit meg a többi hőbörgőt
(1997 Magyar Hírlap)
2. (vál)
vmely (nemes) célért vkivel együtt küzdő személy, eszmetárs, ill. vmely művön vkivel együtt dolgozó munkatárs
Te, kiben végtére magános Pállya-futásom alatt méltó baj-társra, s barátság Tisztiben a leg-jobb, leg-igazb emberre találtam; Mint vagy, drága Lacim [ti. Szentjóbi Szabó László]?
(1792 Batsányi János)
minden tervező hajlandóbb lesz tervező bajtársival valami kincsforrás megnyitásában […] kezet fogni, vállat vetni
(1843 Széchenyi István)
Az új törekvések egyes képviselői a „Nyolcak” társaságában tömörültek, együttes kiállításokat rendeztek és a sajtóban harcos bajtársakra tettek szert
(1942 Magyar művelődéstörténet)
[Tánczos Gábor] temetésén ötvenhatos bajtársai nevében Vásárhelyi Miklós, az egykori népi kollégisták nevében Győrffy Sándor beszélt
(1995 Hegedűs B. András)
2a. (ritk)
hasonló(an nehéz) sorsú ember, sorstárs
Úgy az érzékeny ſzív búba süllyedezvén, ’s eggy másikat véle senyvedni érezvén, rezketve csatollya bajtársát ölébe, ’s kiöntvén panaſzit érzékeny keblébe
(1806 Verseghy Ferenc)
az író, nyomdász, könyvárus, antiquar és könyvkötő osztályos atyafiak. Igaz, hogy az osztály ritkán üt ki legigazságosabban; de ők még is rokonok és bajtársak
(1818 k. Fáy András¹)
A statisztika kideritette, hogy a jómódu osztályok életkora 60-70 év. Ez nekünk munkásoknak teljesen megfoghatatlan, mert hozzá vagyunk szokva, hogy bajtársaink legfeljebb 30-50 évet érnek meg
(1887 A magyar munkásmozgalom története)
recski bajtársat
(1994 Magyar Hírlap)
2b. (átv is)
vkivel jóban-rosszban osztozó barát, (kenyeres) pajtás, ill. szórakozásban, játékban jó társ, cimbora
Az élet’ tzimboráló baj-társa, és osztályos rokony’a a’ halál
(1803 Baróti Szabó Dávid)
ezek víg cimborák […] csak kötődnek az új bajtárssal
(1891 Jókai Mór)
a bajtársával összebeszélt a korai harangozásra
(1929 Krúdy Gyula)
[a könyvek] mindenkor hü bajtársai voltak
(1930 ZeneiLex.)
3. (ritk)
versenytárs, sporttárs
[Gerzson] leszállt a nézőhelyről a pályatérre, a hol egy körben sportsman [= sportoló] bajtársai csoportosultak
(1860 Jókai Mór)
egykori bajtársak, barátok százai kísérték utolsó útjára Kovács Pált, a 82 éves korában elhunyt hatszoros olimpiai és kilencszeres világbajnok kardvívót
(1995 Magyar Hírlap)
ÖE: bajtársnő
Sz: bajtársné, bajtársság
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások