bajtársi mn 18A2

1. ’bajtársakból, azaz katonatársakból, sorstársakból, barátokból stb. álló 〈(alkalmi) csoport(osulás), társaság〉, ill. ilyen társaság(ok), kör(ök tagjai) által szervezett 〈összejövetel〉’ ❖ bajtársi mulatozások (1903 Morvay Győző CD55) | Mindenféle nép volt; tót, lengyel, zsidó, oláh, s egy pár öreg magyar. Apró bajtársi csoportokba bujtak, beszélgettek, aludtak (1915 Móricz Zsigmond 9462014, 32) | bajtársi emlékünnepen (1932 Köves Tibor CD10) | Bajtársi körben nagy tanácskozást tartottunk (1952 Horthy Miklós 1067001, 17) | bajtársi összejövetelek (1965 Németh László² 9485041, 7) | Az osztrák-magyar flotta volt tisztjei és tengerészei azt tervezték, hogy 1956 októberében Bécsben bajtársi találkozót rendeznek (1985 Borbándi Gyula 9811010, 239) | bajtársi csapat (1993 Benkő Loránd CD30) | A pápaiak a bajtársi találkozóra mintegy kétezer embert hívtak meg, akiknek valamilyen kötődésük van az ezredhez (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. (tulajdonnév részeként is) (Tört is) ’〈kül. a két világháború közötti Magyarországon:〉 egyetemi, főiskolai diákokból v. (leszerelt) katonákból alakult, rendsz. hierarchikus felépítésű, katonai jellegű (hagyományőrző) 〈csoport, szervezet〉’ ❖ [Punky és Reky Punkarek Jánost] a Turáni Ős Sejt nevű társaság elnökének választotta. A Finn-Ugor Protoplazma bajtársi szövetség vezérének kérte fel. Ezenkívül még kétezertizenhárom fajmagyar társulat tette meg elnökévé vagy alelnökévé (1922 Szabó Dezső 9623011, 157) | nacionalista alapokon szervezett főiskolai bajtársi szövetséget (1942 Új Magyarság dec. 25. C5256, 4) | a Műegyetemről iratkozott át hozzánk, de megmaradt a Hungária bajtársi egyesület kötelékében (1950 Déry Tibor 9107009, 160) | [Király Béla] kijelentette, hogy olyan társadalmi szervezetként kíván működni [a Magyar Szabadság Szövetsége], mint amilyenek az úgynevezett vagyis a volt katonák bajtársi egyesületei (1985 Borbándi Gyula 9811010, 239) | bajtársi közösség (2000 Új Könyvek CD29).

2. ’bajtárs(ak)hoz, azaz katona-, ill. eszme- v. sorstárs(ak)hoz illő, hozzájuk méltó, rájuk jellemző, közöttük szokásos; bajtársias’ ❖ búcsuzásakor vállára tevé kezét, azon bajtársi szellemű könnyedséggel melly vitézeinek annyira megtudta [!] lelkét nyerni (1838 Jósika Miklós 8212011, 110) | a bajtársi kegyeletnek egyik legmeghatóbb jelét adta (1870 Orbán Balázs 8340017, 173) | a bajtársi hűség (1908 Ady Endre CD10) | melegebb és bensőségesebb lesz a bajtársi ölelkezés (1924 Juhász Gyula¹ 9284921, 110) | munka közben, a közös külső nyomás alatt kifejlődött köztük [ti. a Nyugat írói között] bizonyos bajtársi szolidaritás (1937 Schöpflin Aladár 9590002, 151) | kötelezte őket a bajtársi becsület, hogy kitartsanak a többiekkel (1978 Fehérváry István 1047001, 143) | fiatalok és mesterek között kialakult emberi, bajtársi légkör (1995 Magyar Hírlap CD09) | elmondja, kikből verbuválódik manapság a légió, milyen a kiképzés, hogyan alakulnak a bajtársi kapcsolatok (2000 Új Könyvek CD29).

3. ’bajtárshoz, azaz katona-, ill. eszme- v. sorstárshoz tartozó, vele kapcs., általa birtokolt’ ❖ Jőj velem, és kísérj bajtársi karoddal utamban (1823–1824 Vörösmarty Mihály 8524376, 121) | nem tudom ellenséges terület-e, vagy bajtársi (1916 Karinthy Frigyes 9309081, 28) | elzarándokolni bajtársi sírokhoz (1927 Adorján Andor CD10) | A szövetség tagjai bajtársi formaruhát viselnek (1935 RévaiNagyLex. C5717, 366) | a fején levő bajtársi sapka (1965 Németh László² 9485041, 7) | a Hadak Útján elnevezésű bajtársi híradóban, vagyis a magyar harcosok bajtársi közösségének kéthavonta megjelenő lapjában (2000 Magyar Hírlap CD09).

3a. (Kat) bajtársi lopás ’olyan lopás, amelynek során vmely fegyveres állományhoz tartozó személy bajtársa személyes holmiját tulajdonítja el’ ❖ Bajtársi lopás, ha valamely katona bajtársát meglopja; ez a katonai büntető törvénykönyv szerint sokkal szigorubb elbirálás alá esik, mint a közönséges lopás (1911 RévaiNagyLex. C5698, 452) | Két frontszerelvény között német közlegényt vezetnek a rendező pályaudvaron. Mondják, hogy bajtársi lopás; öt cigaretta (1970 Mészöly Miklós 9439001, 725) | Új jelenség az egyre gyakrabban előforduló bajtársi lopás: általában a kolléga helyszíni bírságolási nyugtatömbje tűnik el a rendőrségi épületből (1997 Magyar Hírlap CD09).

Sz: bajtársiság.

Vö. ÉrtSz.; TESz. bajtárs; ÉKsz.

bajtársi melléknév 18A2
1.
bajtársakból, azaz katonatársakból, sorstársakból, barátokból stb. álló (alkalmi) csoport(osulás), társaság〉, ill. ilyen társaság(ok), kör(ök tagjai) által szervezett 〈összejövetel〉
bajtársi mulatozások
(1903 Morvay Győző)
Mindenféle nép volt; tót, lengyel, zsidó, oláh, s egy pár öreg magyar. Apró bajtársi csoportokba bujtak, beszélgettek, aludtak
(1915 Móricz Zsigmond)
bajtársi emlékünnepen
(1932 Köves Tibor)
Bajtársi körben nagy tanácskozást tartottunk
(1952 Horthy Miklós)
bajtársi összejövetelek
(1965 Németh László²)
Az osztrák-magyar flotta volt tisztjei és tengerészei azt tervezték, hogy 1956 októberében Bécsben bajtársi találkozót rendeznek
(1985 Borbándi Gyula)
bajtársi csapat
(1993 Benkő Loránd)
A pápaiak a bajtársi találkozóra mintegy kétezer embert hívtak meg, akiknek valamilyen kötődésük van az ezredhez
(2000 Magyar Hírlap)
1a. (tulajdonnév részeként is) (Tört is)
〈kül. a két világháború közötti Magyarországon:〉 egyetemi, főiskolai diákokból v. (leszerelt) katonákból alakult, rendsz. hierarchikus felépítésű, katonai jellegű (hagyományőrző) 〈csoport, szervezet〉
[Punky és Reky Punkarek Jánost] a Turáni Ős Sejt nevű társaság elnökének választotta. A Finn-Ugor Protoplazma bajtársi szövetség vezérének kérte fel. Ezenkívül még kétezertizenhárom fajmagyar társulat tette meg elnökévé vagy alelnökévé
(1922 Szabó Dezső)
nacionalista alapokon szervezett főiskolai bajtársi szövetséget
(1942 Új Magyarság dec. 25.)
a Műegyetemről iratkozott át hozzánk, de megmaradt a Hungária bajtársi egyesület kötelékében
(1950 Déry Tibor)
[Király Béla] kijelentette, hogy olyan társadalmi szervezetként kíván működni [a Magyar Szabadság Szövetsége], mint amilyenek az úgynevezett vagyis a volt katonák bajtársi egyesületei
(1985 Borbándi Gyula)
bajtársi közösség
(2000 Új Könyvek)
2.
bajtárs(ak)hoz, azaz katona-, ill. eszme- v. sorstárs(ak)hoz illő, hozzájuk méltó, rájuk jellemző, közöttük szokásos; bajtársias
búcsuzásakor vállára tevé kezét, azon bajtársi szellemű könnyedséggel melly vitézeinek annyira megtudta [!] lelkét nyerni
(1838 Jósika Miklós)
a bajtársi kegyeletnek egyik legmeghatóbb jelét adta
(1870 Orbán Balázs)
a bajtársi hűség
(1908 Ady Endre)
melegebb és bensőségesebb lesz a bajtársi ölelkezés
(1924 Juhász Gyula¹)
munka közben, a közös külső nyomás alatt kifejlődött köztük [ti. a Nyugat írói között] bizonyos bajtársi szolidaritás
(1937 Schöpflin Aladár)
kötelezte őket a bajtársi becsület, hogy kitartsanak a többiekkel
(1978 Fehérváry István)
fiatalok és mesterek között kialakult emberi, bajtársi légkör
(1995 Magyar Hírlap)
elmondja, kikből verbuválódik manapság a légió, milyen a kiképzés, hogyan alakulnak a bajtársi kapcsolatok
(2000 Új Könyvek)
3.
bajtárshoz, azaz katona-, ill. eszme- v. sorstárshoz tartozó, vele kapcs., általa birtokolt
Jőj velem, és kísérj bajtársi karoddal utamban
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
nem tudom ellenséges terület-e, vagy bajtársi
(1916 Karinthy Frigyes)
elzarándokolni bajtársi sírokhoz
(1927 Adorján Andor)
A szövetség tagjai bajtársi formaruhát viselnek
(1935 RévaiNagyLex.)
a fején levő bajtársi sapka
(1965 Németh László²)
a Hadak Útján elnevezésű bajtársi híradóban, vagyis a magyar harcosok bajtársi közösségének kéthavonta megjelenő lapjában
(2000 Magyar Hírlap)
3a. (Kat)
(csak szókapcsolatban)
bajtársi lopás
olyan lopás, amelynek során vmely fegyveres állományhoz tartozó személy bajtársa személyes holmiját tulajdonítja el
Bajtársi lopás, ha valamely katona bajtársát meglopja; ez a katonai büntető törvénykönyv szerint sokkal szigorubb elbirálás alá esik, mint a közönséges lopás
(1911 RévaiNagyLex.)
Két frontszerelvény között német közlegényt vezetnek a rendező pályaudvaron. Mondják, hogy bajtársi lopás; öt cigaretta
(1970 Mészöly Miklós)
Új jelenség az egyre gyakrabban előforduló bajtársi lopás: általában a kolléga helyszíni bírságolási nyugtatömbje tűnik el a rendőrségi épületből
(1997 Magyar Hírlap)
Sz: bajtársiság
Vö. ÉrtSz.; TESz. bajtárs; ÉKsz.

Beállítások