balpárt fn 3A1 (tulajdonnévként is) (/Tört)

’a baloldal elveit valló politikai szervezet, kül. párt’ ❖ egyebet sem lehetett hallani, mint: éljen Kossuth Lajos! éljen a baloldal. A menet végre a Nádor czímű szállodához (a váczi-utczában) érve megállapodott, mert e helyiségben van a balpárt klubja (1866 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | a szabadelvü balpárthoz csatlakozott (1893 PallasLex. CD02) | a magyar lapok figyelmét abban az időben túlnyomólag az a harc foglalta le, mely egyfelől a Deák-párt, másfelől a két balpárt közt soha sem szünetelt (1910 Halász Imre CD10) | Rájár a rúd a politikai baloldalra […]: Amerikában konzervatív túlsúlyú lett a törvényhozás, Nyugat-Európában erős balpártok roppantak össze vagy tűntek el (1995 Magyar Hírlap CD09).

ÖU: szélső~.

Sz: balpárti.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

balpárt főnév 3A1 (tulajdonnévként is) (/Tört)
a baloldal elveit valló politikai szervezet, kül. párt
egyebet sem lehetett hallani, mint: éljen Kossuth Lajos! éljen a baloldal. A menet végre a Nádor czímű szállodához (a váczi-utczában) érve megállapodott, mert e helyiségben van a balpárt klubja
(1866 Kossuth Lajos összes munkái)
a szabadelvü balpárthoz csatlakozott
(1893 PallasLex.)
a magyar lapok figyelmét abban az időben túlnyomólag az a harc foglalta le, mely egyfelől a Deák-párt, másfelől a két balpárt közt soha sem szünetelt
(1910 Halász Imre)
Rájár a rúd a politikai baloldalra […]: Amerikában konzervatív túlsúlyú lett a törvényhozás, Nyugat-Európában erős balpártok roppantak össze vagy tűntek el
(1995 Magyar Hírlap)
ÖU: szélsőbalpárt
Sz: balpárti
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások