bálványkép fn 2B

1. (rég, Vall, rendsz. pejor) ’〈vmely egyistenhívő valláshoz, ill. keresztény vallásfelekezethez tartozó személy(ek) felfogása szerint:〉 nem isteni személyt ábrázoló szobor, es. kép, ill. természetfölötti erővel felruházott tárgy v. természeti képződmény, amelyet vmely más vallás(felekezet) hívei kultikus tiszteletben részesítenek’ ❖ Talám keservemre valamelly bálvány’ kép Elevenedett-meg, melly már most hozzám lép (1772 Bessenyei György¹ C1076, 117) | Gaudama [ti. Buddha] balvány képe tündökl márványból ülve láttatott (1802 Molnár János 7445030, 200) | [Mohamed] szétküldé hiveit, hogy a bálványképeket mindenütt rontsák el, s a népet téritsék meg (1854 Fényes Elek 8141003, 256) | [A báj és kellem istennőinek, a Kháriszoknak Orkhomenoszban] állottak legrégibb bálványképeik: három faragatlan durva kő, mely állítólag az égből hullott alá (1902 ÓkoriLex. CD28) | Egyiptom bálványképeivel ne szennyezzétek be magatokat, Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek (1939 Hertz-Biblia ford. CD1204) | [Az egyiptomi menekülésről szóló népi énekben] pogány templomba lépve a Szent család előtt lehullanak a falról a bálványképek (1988 Magyar néprajz CD47).

2. (vál) ’eszmény, ideál, ill. vkiről, vmiről kialakított eszményi, idealizált kép’ ❖ a’ szabadság’ és egyenlőség bálványképeiért a’ nemzetiség oltárait készek voltak lerombolni (1851 Kemény Zsigmond C2605, 57) | [Lengyelné] gyűlölve az egész férfinemet, a maga ábrándvilágában alkotott magának egy bálványképet, akit azután képzeletében minden férfiúi tökéllyel felruházott (1882 Jókai Mór C2307, 25) | Kazinczyval való megismerkedése után Kölcsey megtagadta azt, aki diákkorában bálványa volt: Csokonait. 1817-ben leszámolt a másik nagy bálványképpel, Berzsenyivel is (1965 Horváth Károly CD53) | mindenkinek saját magához és nem valamiféle idealizált bálványképhez képest kell kialakítania, majd megőriznie ideális testsúlyát (1999 Új Könyvek CD29).

3. (birt szjeles alakban v. birtokszóként) (kissé rég) ’〈megszólításként is:〉 vkinek rajongásig szeretett szerelme, imádottja’ ❖ Valaki [más] lehet tán: ki hozzá ily kárhozatosan hasonlít. Valami nőiségét megtagadott némber, aki elég átkozott oly arcot viselni, mely az én bálványképemhez vonásról vonásra hasonlít (1851 Jókai Mór CD18) | És most szivemnek bálványképe te Szerető karomba feküdjél bele (1902 Gárdonyi Géza C1843, 126) | Nagyra becsüli a virtust az asszonyban, a legtöbb geniális férfi: azt szereti, ha a nő parancsol neki, ha bálványképe mindenkinél különb (1922 Krúdy Gyula CD54).

J: bálvány.

Vö. CzF.; ÉKsz.

bálványkép főnév 2B
1. (rég, Vall, rendsz. pejor)
〈vmely egyistenhívő valláshoz, ill. keresztény vallásfelekezethez tartozó személy(ek) felfogása szerint:〉 nem isteni személyt ábrázoló szobor, es. kép, ill. természetfölötti erővel felruházott tárgy v. természeti képződmény, amelyet vmely más vallás(felekezet) hívei kultikus tiszteletben részesítenek
Talám keservemre valamelly bálvány’ kép Elevenedett-meg, melly már most hozzám lép
(1772 Bessenyei György¹)
Gaudama [ti. Buddha] balvány képe tündökl márványból ülve láttatott
(1802 Molnár János)
[Mohamed] szétküldé hiveit, hogy a bálványképeket mindenütt rontsák el, s a népet téritsék meg
(1854 Fényes Elek)
[A báj és kellem istennőinek, a Kháriszoknak Orkhomenoszban] állottak legrégibb bálványképeik: három faragatlan durva kő, mely állítólag az égből hullott alá
(1902 ÓkoriLex.)
Egyiptom bálványképeivel ne szennyezzétek be magatokat, Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek
(1939 Hertz-Biblia ford.)
[Az egyiptomi menekülésről szóló népi énekben] pogány templomba lépve a Szent család előtt lehullanak a falról a bálványképek
(1988 Magyar néprajz)
2. (vál)
eszmény, ideál, ill. vkiről, vmiről kialakított eszményi, idealizált kép
a’ szabadság’ és egyenlőség bálványképeiért a’ nemzetiség oltárait készek voltak lerombolni
(1851 Kemény Zsigmond)
[Lengyelné] gyűlölve az egész férfinemet, a maga ábrándvilágában alkotott magának egy bálványképet, akit azután képzeletében minden férfiúi tökéllyel felruházott
(1882 Jókai Mór)
Kazinczyval való megismerkedése után Kölcsey megtagadta azt, aki diákkorában bálványa volt: Csokonait. 1817-ben leszámolt a másik nagy bálványképpel, Berzsenyivel is
(1965 Horváth Károly)
mindenkinek saját magához és nem valamiféle idealizált bálványképhez képest kell kialakítania, majd megőriznie ideális testsúlyát
(1999 Új Könyvek)
3. (birt szjeles alakban v. birtokszóként) (kissé rég)
〈megszólításként is:〉 vkinek rajongásig szeretett szerelme, imádottja
Valaki [más] lehet tán: ki hozzá ily kárhozatosan hasonlít. Valami nőiségét megtagadott némber, aki elég átkozott oly arcot viselni, mely az én bálványképemhez vonásról vonásra hasonlít
(1851 Jókai Mór)
És most szivemnek bálványképe te Szerető karomba feküdjél bele
(1902 Gárdonyi Géza)
Nagyra becsüli a virtust az asszonyban, a legtöbb geniális férfi: azt szereti, ha a nő parancsol neki, ha bálványképe mindenkinél különb
(1922 Krúdy Gyula)
Vö. CzF.; ÉKsz.

Beállítások