ágostonos mn és fn (Vall)

I. mn 15A2

1. ’Augustinustól, azaz Szent Ágostontól származó 〈szabályzat, regula〉’ ❖ [a lovagrendek közül] egyesek az ágostonos, mások a bencés regulát fogadták el (1939 Magyar művelődéstörténet CD43).

2. ’Augustinus reguláit követő vmelyik 〈szerzetesrend〉, ill. e rendhez tartozó 〈személy〉’ ❖ [Pálffy Mária Anna] Bécsben az ágostonos szerzetnél a családi cryptába temettetett (1862 Nagy Iván CD31) | 1368 óta [Sebes] nagy része a pápóczi ágostonos pálosoké volt (1894 Csánki Dezső CD33) | az ágostonos szerzeteseknek székhelyet nyújtó 1257. évi Turul-t Zemplén megyébe helyezi Gombocz is (1973 e. Pais Dezső 9505001, 312) | [Nádasdy Ferenc] a siralomházban a városbíró és két ágostonos barát társaságában alig nyúlt a pompás ebédhez; a vallásos elmélkedésre összpontosított (1995 Bene Sándor CD17).

2a. ’ilyen szerzetesközösség által létrehozott, fenntartott 〈épület, intézmény〉’ ❖ A Sz.-Péter Apostolról nevezett […] ágostonos monostor patronusai 1358-ban az Osl nemzetségből való Agyagosiak (1897 Csánki Dezső CD33) | ágostonos rendházak és iskolák (1928 Szekfű Gyula CD42) | a Párizs melletti Szent Viktor ágostonos apátság (1993 A magyarság kézikönyve CD06) | fiumei ágostonos és kapucinus kolostor (1999 Velladics Márta CD58).

2b. ágostonos remeték ’1256-ban Firenzében több, Augustinus reguláit követő remetetársulás egyesülésével létrejött szerzetesrend(be tartozó közösség)’ ❖ a sárosi ágostonos remeték (1890 Csánki Dezső CD33) | Magasabb stúdiumokat itthon a 13. században megjelent koldulórendek (domonkosok, ferencesek, ágostonos remeték) rendi főiskoláin végezhettek a rendtagok Budán, Pécsett és Esztergomban (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

2c. ágostonos kanonokok ’Augustinus regulái szerint, eredetileg a püspök körül élő világi papok által alkotott szerzetesrend(be tartozó közösség)’ ❖ Az egyházi megerősítés a király kegyurasága alá tartozó egyházaknál az esztergomi érseket illette, más kegyurak esetén pedig vagy a megyéspüspököt vagy az illető szerzetesrend (pl. ciszterciek, ágostonos kanonokok stb.) elöljáróját (1994 Érszegi Géza CD17) | [Marigny] gótikus templomot építtetett […] Ecouen-ben az ágostonos kanonokok számára (2000 Sághy Marianne CD17).

II. fn 4A

(hat ne-vel, tbsz-ban) ’az 1256-ban Firenzében több, Augustinus reguláit követő remetetársulás egyesülésével létrejött szerzetesrend (vmely közössége)’ ❖ [Felhévízen] – a mai Lukácsfürdő táján – állt a középkorban […] az ágostonosoknak Szent-István első vértanúról nevezett templomuk és kolostoruk (1890 Csánki Dezső CD33) | [Szálkai László] az ágostonosok sárospataki iskolájában tanult (1930 Pintér Jenő CD44) | az ágostonosok és a domonkosok az 1220-as években [jelentek meg Magyarországon] (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

a. ’e rend tagja’ ❖ Frater Gentile olasz ágostonos 1300-ban Párizsban kelt jövendölését (1999 Körmendy Kinga CD40).

J: augusztinus.

ágostonos melléknév és főnév (Vall)
I. melléknév 15A2
1.
Augustinustól, azaz Szent Ágostontól származó 〈szabályzat, regula〉
[a lovagrendek közül] egyesek az ágostonos, mások a bencés regulát fogadták el
(1939 Magyar művelődéstörténet)
2.
Augustinus reguláit követő vmelyik 〈szerzetesrend〉, ill. e rendhez tartozó 〈személy〉
[Pálffy Mária Anna] Bécsben az ágostonos szerzetnél a családi cryptába temettetett
(1862 Nagy Iván)
1368 óta [Sebes] nagy része a pápóczi ágostonos pálosoké volt
(1894 Csánki Dezső)
az ágostonos szerzeteseknek székhelyet nyújtó 1257. évi Turul-t Zemplén megyébe helyezi Gombocz is
(1973 e. Pais Dezső)
[Nádasdy Ferenc] a siralomházban a városbíró és két ágostonos barát társaságában alig nyúlt a pompás ebédhez; a vallásos elmélkedésre összpontosított
(1995 Bene Sándor)
2a.
ilyen szerzetesközösség által létrehozott, fenntartott 〈épület, intézmény〉
A Sz.Szent-Péter Apostolról nevezett […] ágostonos monostor patronusai 1358-ban az Osl nemzetségből való Agyagosiak
(1897 Csánki Dezső)
ágostonos rendházak és iskolák
(1928 Szekfű Gyula)
a Párizs melletti Szent Viktor ágostonos apátság
(1993 A magyarság kézikönyve)
fiumei ágostonos és kapucinus kolostor
(1999 Velladics Márta)
2b.
(csak az alábbi szókapcsolatokban)
ágostonos remeték
1256-ban Firenzében több, Augustinus reguláit követő remetetársulás egyesülésével létrejött szerzetesrend(be tartozó közösség)
a sárosi ágostonos remeték
(1890 Csánki Dezső)
Magasabb stúdiumokat itthon a 13. században megjelent koldulórendek (domonkosok, ferencesek, ágostonos remeték) rendi főiskoláin végezhettek a rendtagok Budán, Pécsett és Esztergomban
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
2c.
(csak az alábbi szókapcsolatokban)
ágostonos kanonokok
Augustinus regulái szerint, eredetileg a püspök körül élő világi papok által alkotott szerzetesrend(be tartozó közösség)
Az egyházi megerősítés a király kegyurasága alá tartozó egyházaknál az esztergomi érseket illette, más kegyurak esetén pedig vagy a megyéspüspököt vagy az illető szerzetesrend (pl.például ciszterciek, ágostonos kanonokok stb.s a többi) elöljáróját
(1994 Érszegi Géza)
[Marigny] gótikus templomot építtetett […] Ecouen-ben az ágostonos kanonokok számára
(2000 Sághy Marianne)
II. főnév 4A
(hat ne-vel, tbsz-ban)
az 1256-ban Firenzében több, Augustinus reguláit követő remetetársulás egyesülésével létrejött szerzetesrend (vmely közössége)
[Felhévízen] – a mai Lukácsfürdő táján – állt a középkorban […] az ágostonosoknak Szent-István első vértanúról nevezett templomuk és kolostoruk
(1890 Csánki Dezső)
[Szálkai László] az ágostonosok sárospataki iskolájában tanult
(1930 Pintér Jenő)
az ágostonosok és a domonkosok az 1220-as években [jelentek meg Magyarországon]
(1993 A magyarság kézikönyve)
a.
e rend tagja
Frater Gentile olasz ágostonos 1300-ban Párizsban kelt jövendölését
(1999 Körmendy Kinga)

Beállítások