barátságtalan mn 14A

1. (vkivel szemben) a baráti viszonyban megszokott szeretetet és ragaszkodást, ill. szívélyességet, jóindulatot nem mutató, (szokásosan) rideg, távolságtartó 〈személy, csoport〉’ ❖ karddal nyitott útat magának a’ barátságtalan Emberek Tartományán a’ Vitéz Király (1785 Lethenyei János ford. C2909, 37) | [férje] még mogorvább, még barátságtalanabb lett irányában (1858 Szendrey Júlia 8440012, 64) | Barátságtalan ember az, aki nem szereti a társaságot, magának való, magányoz [!], emberkerülő, komor (1880 Lehr Albert C2904, 43) | a barátságtalan és udvariatlan phaják nép (1952 Márai Sándor 9421019, 98) | [Szent Wunibald] kezében fejszével indult útnak, hogy a mély völgyek és magas hegyek közötti rengetegben hozzákezdjen az irtáshoz, miközben a barátságtalan lakosság „rosszindulatúan nézte, féltve vadászterületüket és szent fáikat” (1993 Sz. Jónás Ilona CD17).

1a. (szokásosan) dühös(en), támadó(an viselkedő), hamis, es. harapós 〈állat〉’ ❖ Az utbaigazitó kutya itt már barátságtalanul fogadott s ha Mandula hozzá nem vág egy sulyosabb bagázsiát, talán le is huz bennünket (1904 Rákosi Viktor 8387013, 9) | egy barátságtalan, ocsmány, drótszőrű ebet vezetett zsinegen (1919 Krúdy Gyula CD54) | [Mafuka] barátságtalan majomhölgy volt (1926 TolnaiÚjLex. C5721, 154) | a csőröscsukák igen barátságtalan állatok. Közös medencében nem is igen lehet őket tartani, mivel megölik egymást (1933 Az állatok világa ford. CD46).

2. ’szeretetet és ragaszkodást v. közvetlenséget, jóindulatot nem tükröző, rideg, tartózkodó 〈viselkedés〉 v. hűvös, es. ellenséges 〈érzelem〉, ill. ilyen viselkedéssel együtt járó, ilyen érzelemről tanúskodó 〈megnyilvánulás, gesztus〉’ ❖ el nem képzelem, miként lehetett barátságtalan érzés nélkűl vádolni (1792 Kazinczy Ferenc C2555, 251) | barátságtalan szavakat ordítottak a fülébe (1899 Friss Újság 8624001, 3) | [a főbíró] barátságtalan arccal ült az asztalnál és mindegyre ráförmedt a szerencsétlen vádlottra, hogy milyen marhaságot csinált (1945 Bözödi György 9070002, 52) | a szemrehányó hang elég barátságtalan fogadtatásra talál (1989 Börtön volt a hazám 1024001, 21).

3. ’kellemetlen, nyomasztó (érzetet keltő), ill. zord, komor (hangulatú)’ ❖ Sivár, kietlen, barátságtalan vidék áll előttünk: a seleuciai üregek völgye (1854 Jókai Mór CD18) | Az Untersberg a legbarátságtalanabb hegyek közé tartozik (1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Barátságtalan félhomály lengett a folyosón (1923 Kosztolányi Dezső C2754, 92) | barátságtalan dombtetőn (1932 e. Németh Andor 9480002, 80) | szikkadt, barátságtalan föld (1981 Bodor Pál 1019030, 451) | Jellegtelen vidékeken autóznak át. Hideg-rideg, barátságtalan helyeken fordulnak meg (1994 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’nem otthonos(an berendezett), nem lakályos, sivár 〈helyiség, épület(rész)〉, ill. ehhez tartozó 〈dolog〉’ ❖ Kinosan nyöszörgte át az éjet barátságtalan fekhelyén (1857 Vasárnapi Újság CD56) | a szállástkérő orra előtt becsapják az ajtót s még pénzért sem fogadják be rideg, barátságtalan otthonjukba (1869 Orbán Balázs 8340012, 130) | Szűk, barátságtalan odu (1886 Mikszáth Kálmán CD04) | A hűvös és barátságtalan folyosón (1897 Kazár Emil C2513, 140) | István nézte a butorokat, kicsinyek és barátságtalanok voltak, törpe, nyiszlett, beteg butorok (1920 Kosztolányi Dezső 9359180, 36) | Új lakását barátságtalannak, fölöslegesen sötétnek, szegényesnek és kibírhatatlannak találta (1934 Kolozsvári Grandpierre Emil 9343001, 144) | az ápolda barátságtalan, zegzugos falai között (1969 Konrád György 9351002, 115) | A folyosókkal mindig az a baj, hogy rosszul világítottak, barátságtalanok (1996 Lakáskultúra CD39).

3b. ’kedvezőtlen, mostoha, rendsz. hidegebb, csapadékosabb 〈időjárás(ú)〉’ ❖ A barátságtalan nedves éjszakában (1846 Arany János C0648, 43) | Nem tudtam, hogy a tél itt annyira barátságtalan. Megölne az örökös szél (1896 Herczeg Ferenc C2072, 119) | A barátságtalan éghajlat a településnek és a forgalomnak is nagy akadálya (1926 TolnaiÚjLex. C5718, 93) | beköszöntött a hidegebb és barátságtalanabb évszak, s éhezésem kínjai már-már teljesen legyengítettek (1983 e. Tandori Dezső ford.–De Quincey 9703003, 40) | Barátságtalan téli szél és a Golf-áramlat hozta állandó esőzés fogadta a brüsszeli filmfesztiválra 23. alkalommal érkező filmeseket (1996 Magyar Hírlap CD09).

4. ’vkivel v. vmely közösséggel, csoporttal szemben ellenséges 〈csoport, környezet〉, ill. vki v. vmely közösség számára hátrányos, a közösségek, csoportok közötti jó viszonyt veszélyeztető, felrúgó v. azt kizáró 〈magatartás, cselekedet, döntés stb.〉’ ❖ [Horvátország] nemzetiségünk elleni szegülésének barátságtalan indulatát (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A barátságtalan viszony Magyarország és Szerbia közt 1282-ben keletkezett (1892 Pór Antal CD55) | [a] magyar nép új hazájában idegen s vele szemben jórészt barátságtalan környezetbe került (1928 Hóman Bálint CD42) | erre a barátságtalan gesztusra [ti. az esztergomi híd felrobbantására] azért volt szükség, mert augusztus 3-án az általános ántánt-intervenció keretén belül Szob–Ipolyság vonalán Budapestre akartak támadni és hátuk biztosítása végett az esztergomi híd elpusztítására szükségük volt (1961 Fogarassy László CD52) | a családok számára rendkívül kedvezőtlen és barátságtalan lépés (1996 Országgyűlési Napló CD62) | A pusztán nyilvános adatok alapján, az érintett megbízása nélkül készített besorolásokat Rotyis József, a társaság vezérigazgatója barátságtalannak tartja (1998 Figyelő CD2601).

4a. (/biz) ’veszélyes v. káros (hatású), ill. hátrányos(an), kedvezőtlen(ül), előnytelen(ül működő) 〈dolog〉’ ❖ Oh! minek vetettetek-ki, barátságtalan habok? (1793 Verseghy Ferenc ford.–Kotzebue 7088008, 102) | a berlini tőzsde barátságtalan magatartásától kényszerítve (1926 RévaiNagyLex. C5715, 238) | a gazdasági romlás barátságtalan lavinája elindult (1960 Szentkuthy Miklós 9664003, 263) | a felhasználási utasítás be nem tartása vagy nem elég precíz használata esetén rögtön barátságtalanná válik a kis gép (1996 Magyar Hírlap CD09) | barátságtalan karakteres lemezkezelő segédprogrammal (1998 Byte Magazin ford. CD38) | barátságtalan – nem laboratóriumi – körülmények (1999 Természet Világa CD50) | barátságtalan végösszegű számlát (2000 Byte Magazin CD38).

5. (rég, ritk) ’lényegileg, sajátosságaiban különböző, eltérő (vonásokat mutató)’ ❖ néha, az Igék az utolsó Tagban barátságtalan, vagy czimborálatlan magán Hangzótis vesznek fel: p: o: Szabaték (1794 Böjthi Antal ford.–Böjthi C1175, 193).

Sz: barátságtalanság.

Vö. CzF. ~, barátságtalanul; ÉrtSz.; TESz. barát; ÉKsz.

barátságtalan melléknév 14A
1.
(vkivel szemben) a baráti viszonyban megszokott szeretetet és ragaszkodást, ill. szívélyességet, jóindulatot nem mutató, (szokásosan) rideg, távolságtartó 〈személy, csoport〉
karddal nyitott útat magának a’ barátságtalan Emberek Tartományán a’ Vitéz Király
(1785 Lethenyei János ford.)
[férje] még mogorvább, még barátságtalanabb lett irányában
(1858 Szendrey Júlia)
Barátságtalan ember az, aki nem szereti a társaságot, magának való, magányoz [!], emberkerülő, komor
(1880 Lehr Albert)
a barátságtalan és udvariatlan phaják nép
(1952 Márai Sándor)
[Szent Wunibald] kezében fejszével indult útnak, hogy a mély völgyek és magas hegyek közötti rengetegben hozzákezdjen az irtáshoz, miközben a barátságtalan lakosság „rosszindulatúan nézte, féltve vadászterületüket és szent fáikat”
(1993 Sz. Jónás Ilona)
1a.
(szokásosan) dühös(en), támadó(an viselkedő), hamis, es. harapós 〈állat〉
Az utbaigazitó kutya itt már barátságtalanul fogadott s ha Mandula hozzá nem vág egy sulyosabb bagázsiát, talán le is huz bennünket
(1904 Rákosi Viktor)
egy barátságtalan, ocsmány, drótszőrű ebet vezetett zsinegen
(1919 Krúdy Gyula)
[Mafuka] barátságtalan majomhölgy volt
(1926 TolnaiÚjLex.)
a csőröscsukák igen barátságtalan állatok. Közös medencében nem is igen lehet őket tartani, mivel megölik egymást
(1933 Az állatok világa ford.)
2.
szeretetet és ragaszkodást v. közvetlenséget, jóindulatot nem tükröző, rideg, tartózkodó 〈viselkedés〉 v. hűvös, es. ellenséges 〈érzelem〉, ill. ilyen viselkedéssel együtt járó, ilyen érzelemről tanúskodó 〈megnyilvánulás, gesztus〉
el nem képzelem, miként lehetett barátságtalan érzés nélkűl vádolni
(1792 Kazinczy Ferenc)
barátságtalan szavakat ordítottak a fülébe
(1899 Friss Újság)
[a főbíró] barátságtalan arccal ült az asztalnál és mindegyre ráförmedt a szerencsétlen vádlottra, hogy milyen marhaságot csinált
(1945 Bözödi György)
a szemrehányó hang elég barátságtalan fogadtatásra talál
(1989 Börtön volt a hazám)
3.
kellemetlen, nyomasztó (érzetet keltő), ill. zord, komor (hangulatú)
Sivár, kietlen, barátságtalan vidék áll előttünk: a seleuciai üregek völgye
(1854 Jókai Mór)
Az Untersberg a legbarátságtalanabb hegyek közé tartozik
(1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Barátságtalan félhomály lengett a folyosón
(1923 Kosztolányi Dezső)
barátságtalan dombtetőn
(1932 e. Németh Andor)
szikkadt, barátságtalan föld
(1981 Bodor Pál)
Jellegtelen vidékeken autóznak át. Hideg-rideg, barátságtalan helyeken fordulnak meg
(1994 Magyar Hírlap)
3a.
nem otthonos(an berendezett), nem lakályos, sivár 〈helyiség, épület(rész), ill. ehhez tartozó 〈dolog〉
Kinosan nyöszörgte át az éjet barátságtalan fekhelyén
(1857 Vasárnapi Újság)
a szállástkérő orra előtt becsapják az ajtót s még pénzért sem fogadják be rideg, barátságtalan otthonjukba
(1869 Orbán Balázs)
Szűk, barátságtalan odu
(1886 Mikszáth Kálmán)
A hűvös és barátságtalan folyosón
(1897 Kazár Emil)
István nézte a butorokat, kicsinyek és barátságtalanok voltak, törpe, nyiszlett, beteg butorok
(1920 Kosztolányi Dezső)
Új lakását barátságtalannak, fölöslegesen sötétnek, szegényesnek és kibírhatatlannak találta
(1934 Kolozsvári Grandpierre Emil)
az ápolda barátságtalan, zegzugos falai között
(1969 Konrád György)
A folyosókkal mindig az a baj, hogy rosszul világítottak, barátságtalanok
(1996 Lakáskultúra)
3b.
kedvezőtlen, mostoha, rendsz. hidegebb, csapadékosabb 〈időjárás(ú)
A barátságtalan nedves éjszakában
(1846 Arany János)
Nem tudtam, hogy a tél itt annyira barátságtalan. Megölne az örökös szél
(1896 Herczeg Ferenc)
A barátságtalan éghajlat a településnek és a forgalomnak is nagy akadálya
(1926 TolnaiÚjLex.)
beköszöntött a hidegebb és barátságtalanabb évszak, s éhezésem kínjai már-már teljesen legyengítettek
(1983 e. Tandori Dezső ford.De Quincey)
Barátságtalan téli szél és a Golf-áramlat hozta állandó esőzés fogadta a brüsszeli filmfesztiválra 23. alkalommal érkező filmeseket
(1996 Magyar Hírlap)
4.
vkivel v. vmely közösséggel, csoporttal szemben ellenséges 〈csoport, környezet〉, ill. vki v. vmely közösség számára hátrányos, a közösségek, csoportok közötti jó viszonyt veszélyeztető, felrúgó v. azt kizáró 〈magatartás, cselekedet, döntés stb.〉
[Horvátország] nemzetiségünk elleni szegülésének barátságtalan indulatát
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
A barátságtalan viszony Magyarország és Szerbia közt 1282-ben keletkezett
(1892 Pór Antal)
[a] magyar nép új hazájában idegen s vele szemben jórészt barátságtalan környezetbe került
(1928 Hóman Bálint)
erre a barátságtalan gesztusra [ti. az esztergomi híd felrobbantására] azért volt szükség, mert augusztus 3-án az általános ántánt-intervenció keretén belül Szob–Ipolyság vonalán Budapestre akartak támadni és hátuk biztosítása végett az esztergomi híd elpusztítására szükségük volt
(1961 Fogarassy László)
a családok számára rendkívül kedvezőtlen és barátságtalan lépés
(1996 Országgyűlési Napló)
A pusztán nyilvános adatok alapján, az érintett megbízása nélkül készített besorolásokat Rotyis József, a társaság vezérigazgatója barátságtalannak tartja
(1998 Figyelő)
4a. (/biz)
veszélyes v. káros (hatású), ill. hátrányos(an), kedvezőtlen(ül), előnytelen(ül működő) 〈dolog〉
Oh! minek vetettetek-ki, barátságtalan habok?
(1793 Verseghy Ferenc ford.Kotzebue)
a berlini tőzsde barátságtalan magatartásától kényszerítve
(1926 RévaiNagyLex.)
a gazdasági romlás barátságtalan lavinája elindult
(1960 Szentkuthy Miklós)
a felhasználási utasítás be nem tartása vagy nem elég precíz használata esetén rögtön barátságtalanná válik a kis gép
(1996 Magyar Hírlap)
barátságtalan karakteres lemezkezelő segédprogrammal
(1998 Byte Magazin ford.)
barátságtalan – nem laboratóriumi – körülmények
(1999 Természet Világa)
barátságtalan végösszegű számlát
(2000 Byte Magazin)
5. (rég, ritk)
lényegileg, sajátosságaiban különböző, eltérő (vonásokat mutató)
néha, az Igék az utolsó Tagban barátságtalan, vagy czimborálatlan magán Hangzótis vesznek fel: p: o:példának okáért Szabaték
(1794 Böjthi Antal ford.Böjthi)
Sz: barátságtalanság
Vö. CzF. ~, barátságtalanul; ÉrtSz.; TESz. barát; ÉKsz.

Beállítások