barázdál ige 1a

1. ts (tárgy n. is) ’〈eke v. vki ekével földet〉 barázdát húz(va szánt)’ ❖ [ekével] olly széles hely, a mennyire árkot hagyni, szabni kívántatik, barázdáltassék és szántassék-fel (1801 Perecsényi Nagy László C3474, 29) | nincsen sirja fölött egy akkora kő, mekkora a legkisebb hold föld végében van, hogy a szomszéd odább ne barázdáljon (1855 Vas Gereben C4386, 246) | Itt az eke még nem barázdálja a’ földet (1863 Hunfalvy Pál C2147, 96) | Mindig csak szánt a szántóvető, ha vetni akar? Csak barázdálja és boronálja földjét? (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203).

2. tn (rég) ’vminek a felületén bemélyedést hoz létre’ ❖ Hornoltál [=] ravatoltál, barázdáltal [!], vlgyeltél, gerezdeltél (1784 Baróti Szabó Dávid C0815, 36) | már látni lehetett, A hajóorr mint barázdál (1869 e. Greguss Gyula–Győry Vilmos ford.–Calderón de la Barca C1983, 20).

2a. ts (vál, átv is) ’haladása közben v. hosszanti elhelyezkedése révén vmit úgy szel át, hogy haladásával v. elhelyezkedésével vonalat v. sávot, ill. bemélyedést hoz rajta létre’ ❖ vitorláit duzzaſztya, hogy azokat a’ habokat barázdállya (1795 Magyar Hírmondó 7444122, 565) | nehéz csöppek barázdálták hideg arczát (1863 A magyar ember könyvtára C3387, 329) | [Sándor] futni kezdett […] a kifolyókkal barázdált gyalogjárón (1957 Rónay György C3638, 136) | [az Europa bolygó] sima felszínét jég borítja, melyet mindenütt a balatoni rianásokhoz hasonló repedések barázdálnak (1998 Természet Világa CD50).

3. ts (vál) ’〈ránc arcot〉 átszel’ ❖ holnap ezen ékes ortzát a’ rántzok barázdállyák (1792 Szomor Máté ford. C2990, 9) | homlokát már is mély redők barázdálják (1844 Nagy Ignác C3268, 291) | mély ráncok barázdálják a homlokát (1965 Barabás Tibor 9026001, 254).

3a. (vál) ’〈arcot magas életkor, múló idő v. szenvedés〉 ráncossá tesz, ill. 〈arcon ráncot〉 létrehoz’ ❖ Arcán redőket barázdált a kora vénség (1843 Nagy Ignác ford.–Paalzow C3277, 173) | pápaszemét föltolván az idő […] által mélyen barázdált homlokára (1890 Terescsényi Gyula C4116, 36) | Fakó arcukat a fájdalom barázdálta (1922 Rupprecht Tibor CD10) | szenvedés barázdálta, szép arcával még hatodik évtizedében is feltűnést keltett a legkülönfélébb rendű és rangú hölgyek körében (1985 Eörsi István 9125026, 27).

4. ts ’megoszt, részekre oszt vmit’ ❖ két fő választóvonal barázdálja ma a jobboldali ellenzéket (1996 Magyar Hírlap CD09) | a XIX. század már ideológiailag barázdált terület volt (1996 Magyar Hírlap CD09).

ÖU: fel~.

Sz: barázdálódik.

Vö. CzF. barázdál vagy barázdol; ÉrtSz.; TESz. barázda; ÉKsz.; SzT. barázdál · borozdol, barázdáltat; ÚMTsz.

barázdál ige 1a
1. tárgyas (tárgy n. is)
〈eke v. vki ekével földet〉 barázdát húz(va szánt)
[ekével] olly széles hely, a mennyire árkot hagyni, szabni kívántatik, barázdáltassék és szántassék-fel
(1801 Perecsényi Nagy László)
nincsen sirja fölött egy akkora kő, mekkora a legkisebb hold föld végében van, hogy a szomszéd odább ne barázdáljon
(1855 Vas Gereben)
Itt az eke még nem barázdálja a’ földet
(1863 Hunfalvy Pál)
Mindig csak szánt a szántóvető, ha vetni akar? Csak barázdálja és boronálja földjét?
(1995 Protestáns Biblia ford.)
2. tárgyatlan (rég)
vminek a felületén bemélyedést hoz létre
Hornoltál [=] ravatoltál, barázdáltal [!], vlgyeltél, gerezdeltél
(1784 Baróti Szabó Dávid)
már látni lehetett, A hajóorr mint barázdál
(1869 e. Greguss Gyula–Győry Vilmos ford.Calderón de la Barca)
2a. tárgyas (vál, átv is)
haladása közben v. hosszanti elhelyezkedése révén vmit úgy szel át, hogy haladásával v. elhelyezkedésével vonalat v. sávot, ill. bemélyedést hoz rajta létre
vitorláit duzzaſztya, hogy azokat a’ habokat barázdállya
(1795 Magyar Hírmondó)
nehéz csöppek barázdálták hideg arczát
(1863 A magyar ember könyvtára)
[Sándor] futni kezdett […] a kifolyókkal barázdált gyalogjárón
(1957 Rónay György)
[az Europa bolygó] sima felszínét jég borítja, melyet mindenütt a balatoni rianásokhoz hasonló repedések barázdálnak
(1998 Természet Világa)
3. tárgyas (vál)
〈ránc arcot〉 átszel
holnap ezen ékes ortzát a’ rántzok barázdállyák
(1792 Szomor Máté ford.)
homlokát már is mély redők barázdálják
(1844 Nagy Ignác)
mély ráncok barázdálják a homlokát
(1965 Barabás Tibor)
3a. (vál)
〈arcot magas életkor, múló idő v. szenvedés〉 ráncossá tesz, ill. 〈arcon ráncot〉 létrehoz
Arcán redőket barázdált a kora vénség
(1843 Nagy Ignác ford.Paalzow)
pápaszemét föltolván az idő […] által mélyen barázdált homlokára
(1890 Terescsényi Gyula)
Fakó arcukat a fájdalom barázdálta
(1922 Rupprecht Tibor)
szenvedés barázdálta, szép arcával még hatodik évtizedében is feltűnést keltett a legkülönfélébb rendű és rangú hölgyek körében
(1985 Eörsi István)
4. tárgyas
megoszt, részekre oszt vmit
két fő választóvonal barázdálja ma a jobboldali ellenzéket
(1996 Magyar Hírlap)
a XIX. század már ideológiailag barázdált terület volt
(1996 Magyar Hírlap)
ÖU: felbarázdál
Sz: barázdálódik
Vö. CzF. barázdál vagy barázdol; ÉrtSz.; TESz. barázda; ÉKsz.; SzT. barázdál · borozdol, barázdáltat; ÚMTsz.

Beállítások