bárca fn 6A (rég)

1. ’vmely befizetést v. vminek az átvételét igazoló, elismervényül szolgáló érme, nyugta’ ❖ [a vidékről a városba érkező piaci árusok] elébb kötelességüknek tartották a finánc ajtaját felkeresni, s kiváltani a fogyasztási adórul felelő bárcát (1889 Jókai Mór CD18) | a Csepekné ezüst-kanalairól szóló zálogházi bárczát (1908 Ambrus Zoltán C0600, 285) | [a hordár] a reá bizott tárgyért, az okozott kárért vagyonilag felelős, ennek biztosításakép a hatóság pénztárába bizonyos nagyságú biztosítékot köteles letétbe adni s az erről kapott kezességi bárcát kivánatra a megbízó félnek felmutatni (1911 RévaiNagyLex. C5699, 187) | A könyvben való nyugtázást a befizetést igazoló külön nyugtának vagy bárcának a bejegyzéshez való csatolása is pótolhatja (1934 Állategészségügyi törvények és rendeletek 1051002, 68) | – Át tetszett jönni, mikor még nem fordult a lámpa sárgára. [A rendőr] megírta a bárcát, két pengőt lefizettem (1941 Szép Ernő 2041008, 546).

2. ’vmit tanúsító, kül. vminek az elvégzését v. vmire való jogosultságot igazoló irat v. érme’ ❖ vizsgálódik, hogy az Ispányok a’ Robot Czédulákat (Bartzák) zár alatt tartyák-e (1818 Csondor János C1339, 115) | Mikor Leó [az igazgatótanácsban Ince] kezébe adta a legelső „jelenléti bárcát”, figyelmezteté rá, hogy ezt eltegye, mert az esztendő végén kétszáz forintot fog érni (1875 Jókai Mór CD18) | vadászati bárca (1883 Mikszáth Kálmán CD04) | – Be van jelentve a kisasszony? […] – Tessék a bejelentési bárcám (1889 Jókai Mór CD18) | A törvényszék helyiségébe való belépésekor minden biró jelvényt, bárczát […] kapott s az ülés után ezért cserében vette át a diját (1902 ÓkoriLex. CD28) | [az] arankamentesített magvak állami ólomzárral és az arankamentességet igazoló bárcával vannak ellátva (1911 RévaiNagyLex. C5697, 798) | Sehol egy lélek, csak a mélybeszállt vájárok táblára akasztott bárcái […] jelzik, a bánya működik (1999 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’pénzt helyettesítő érme’ ❖ Bárca […] a. m. pénzértékü jegy, melyet gyárakban és bányákban, ipartelepeken, vasuti munkálatoknál folyópénzek helyettesítésére, háborus időkben pedig a váltópénz pótlásának hiányára [!] használnak (1893 PallasLex. CD02) | [a] bárca társasjátékoknál a tett összegek […] jelzésére szolgál (1893 PallasLex. CD02) | árúszállításért v. munkabeli szolgálatért adott, pénzre szóló bárca (1893 PallasLex. CD02) | Bárca […] csontból, gyöngyházból, fémből stb. készült jegy […], mely a kártya v. kockajátékban bizonyos nyerési számot v. megállapított összeget jelent s a játékeredmény elszámolására egységértékül szolgál (1911 RévaiNagyLex. C5698, 598).

2b. ’a szavazó állásfoglalásának kinyilvánítására való lap, szavazócédula’ ❖ [Bulgáriában] polgári és katonai közegek osztják szét a bárczát, – ki máskép szavaz, azt befogják, megbüntetik (1881 Budapesti Hírlap 8608001, 3) | választási bárcáját (1885 Mikszáth Kálmán CD04) | A bárczával való szavazást kivált ott alkalmazták, a hol a szavazás szabadságát titkos eljárás […] útján volt kivánatos biztosítani, vagy a hol a szavazatok száma is fontos volt (1904 ÓkoriLex. CD28).

3. ’rendőri és orvosi ellenőrzéssel működő prostituált hatósági igazolványa’ ❖ a rendőrfőnök által a hübschlerinneknek [= örömlányoknak] osztott türelmi bárca (1892 Jókai Mór CD18) | a főorvos megvizsgálja és ha egészségesnek találja és egyéb akadály fenn nem forog, részére türelmi bárcát állítanak ki (1925 RévaiNagyLex. C5714, 559) | Nők utánuk pisszegnek. Ekkor élcelődnek, beszélnek velük is. Mihalovich Frigyes a bárcát kéri egytől (1927 Remenyik Zsigmond 9561002, 17) | Átlátszó pongyolája miatt igazoltatja a rendőr, de Lil nevetve mutatja a bárcáját (1970 Mészöly Miklós 9439002, 732) | a bárcával rendelkező „kéjnők” száma is csökkent: 1899-ben még 1462-en voltak, 1902-ben pedig már alig 1361-en (1998 Magyar Hírlap CD09).

4. (Ker v. Vasút) ’szállítmány rendeltetési helyét megjelölő, ill. kezelésére vonatk. utasításokat tartalmazó cédula v. táblácska’ ❖ a vasutak a fuvarozásra felvett podgyász- és árúküldeményeket, továbbá azokat a vasúti kocsikat, melyekben az árúk szállíttatnak, a rendeltetési állomás nevét feltüntető bárcákkal látják el (1912 RévaiNagyLex. C5700, 502) | A podgyászt a feladó nem köteles bárcával ellátni, mindazáltal minden utasnak érdekében áll, hogy podgyászán a címet és a rendeltetési állomás nevét tartós módon megjelölje (1922 RévaiNagyLex. C5711, 527) | [a szállított tűzveszélyes árut] a vasúti kocsik oldalán „Tűzveszélyes” feliratú bárcával kell jelezni (1925 RévaiNagyLex. C5714, 571).

ÖU: biztosító~, vám~.

Vö. CzF. barcza; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

bárca főnév 6A (rég)
1.
vmely befizetést v. vminek az átvételét igazoló, elismervényül szolgáló érme, nyugta
[a vidékről a városba érkező piaci árusok] elébb kötelességüknek tartották a finánc ajtaját felkeresni, s kiváltani a fogyasztási adórul felelő bárcát
(1889 Jókai Mór)
a Csepekné ezüst-kanalairól szóló zálogházi bárczát
(1908 Ambrus Zoltán)
[a hordár] a reá bizott tárgyért, az okozott kárért vagyonilag felelős, ennek biztosításakép a hatóság pénztárába bizonyos nagyságú biztosítékot köteles letétbe adni s az erről kapott kezességi bárcát kivánatra a megbízó félnek felmutatni
(1911 RévaiNagyLex.)
A könyvben való nyugtázást a befizetést igazoló külön nyugtának vagy bárcának a bejegyzéshez való csatolása is pótolhatja
(1934 Állategészségügyi törvények és rendeletek)
– Át tetszett jönni, mikor még nem fordult a lámpa sárgára. [A rendőr] megírta a bárcát, két pengőt lefizettem
(1941 Szép Ernő)
2.
vmit tanúsító, kül. vminek az elvégzését v. vmire való jogosultságot igazoló irat v. érme
vizsgálódik, hogy az Ispányok a’ Robot Czédulákat (Bartzák) zár alatt tartyák-e
(1818 Csondor János)
Mikor Leó [az igazgatótanácsban Ince] kezébe adta a legelső „jelenléti bárcát”, figyelmezteté rá, hogy ezt eltegye, mert az esztendő végén kétszáz forintot fog érni
(1875 Jókai Mór)
vadászati bárca
(1883 Mikszáth Kálmán)
– Be van jelentve a kisasszony? […] – Tessék a bejelentési bárcám
(1889 Jókai Mór)
A törvényszék helyiségébe való belépésekor minden biró jelvényt, bárczát […] kapott s az ülés után ezért cserében vette át a diját
(1902 ÓkoriLex.)
[az] arankamentesített magvak állami ólomzárral és az arankamentességet igazoló bárcával vannak ellátva
(1911 RévaiNagyLex.)
Sehol egy lélek, csak a mélybeszállt vájárok táblára akasztott bárcái […] jelzik, a bánya működik
(1999 Magyar Hírlap)
2a.
pénzt helyettesítő érme
Bárca […] a. m.annyi mint pénzértékü jegy, melyet gyárakban és bányákban, ipartelepeken, vasuti munkálatoknál folyópénzek helyettesítésére, háborus időkben pedig a váltópénz pótlásának hiányára [!] használnak
(1893 PallasLex.)
[a] bárca társasjátékoknál a tett összegek […] jelzésére szolgál
(1893 PallasLex.)
árúszállításért v.vagy munkabeli szolgálatért adott, pénzre szóló bárca
(1893 PallasLex.)
Bárca […] csontból, gyöngyházból, fémből stb. készült jegy […], mely a kártya v.vagy kockajátékban bizonyos nyerési számot v.vagy megállapított összeget jelent s a játékeredmény elszámolására egységértékül szolgál
(1911 RévaiNagyLex.)
2b.
a szavazó állásfoglalásának kinyilvánítására való lap, szavazócédula
[Bulgáriában] polgári és katonai közegek osztják szét a bárczát, – ki máskép szavaz, azt befogják, megbüntetik
(1881 Budapesti Hírlap)
választási bárcáját
(1885 Mikszáth Kálmán)
A bárczával való szavazást kivált ott alkalmazták, a hol a szavazás szabadságát titkos eljárás […] útján volt kivánatos biztosítani, vagy a hol a szavazatok száma is fontos volt
(1904 ÓkoriLex.)
3.
rendőri és orvosi ellenőrzéssel működő prostituált hatósági igazolványa
a rendőrfőnök által a hübschlerinneknek [= örömlányoknak] osztott türelmi bárca
(1892 Jókai Mór)
a főorvos megvizsgálja és ha egészségesnek találja és egyéb akadály fenn nem forog, részére türelmi bárcát állítanak ki
(1925 RévaiNagyLex.)
Nők utánuk pisszegnek. Ekkor élcelődnek, beszélnek velük is. Mihalovich Frigyes a bárcát kéri egytől
(1927 Remenyik Zsigmond)
Átlátszó pongyolája miatt igazoltatja a rendőr, de Lil nevetve mutatja a bárcáját
(1970 Mészöly Miklós)
a bárcával rendelkező „kéjnők” száma is csökkent: 1899-ben még 1462-en voltak, 1902-ben pedig már alig 1361-en
(1998 Magyar Hírlap)
4. (Ker v. Vasút)
szállítmány rendeltetési helyét megjelölő, ill. kezelésére vonatk. utasításokat tartalmazó cédula v. táblácska
a vasutak a fuvarozásra felvett podgyász- és árúküldeményeket, továbbá azokat a vasúti kocsikat, melyekben az árúk szállíttatnak, a rendeltetési állomás nevét feltüntető bárcákkal látják el
(1912 RévaiNagyLex.)
A podgyászt a feladó nem köteles bárcával ellátni, mindazáltal minden utasnak érdekében áll, hogy podgyászán a címet és a rendeltetési állomás nevét tartós módon megjelölje
(1922 RévaiNagyLex.)
[a szállított tűzveszélyes árut] a vasúti kocsik oldalán „Tűzveszélyes” feliratú bárcával kell jelezni
(1925 RévaiNagyLex.)
ÖU: biztosítóbárca, vámbárca
Vö. CzF. barcza; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások