bárhány ált nm 22A3 (ritk, vál)

1. (mn-i értékben, ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) ’tetszőleges számú, bármennyi’ ❖ mennyire nem a mai időkhöz való már az s melly nagy romlást okoz, hogy az adózó népnek, bár hány forinton vegyen is ő egy köböl gabonát, az néki csak két forintba tudatván bé (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Feltévén, hogy bárhány egyenlő súlyú testre ugyanannyi, de különböző nagyságú erő hat, akkor ezen testek nyilván ugyanazon idő alatt különféle utakat irandnak le (1861 Petzval Ottó 8368006, 4) | a szerzőnek joga van bármely és bárhány nyelven bocsátani nyilvánosságra művét (1874 Mikszáth Kálmán CD04) | Az ember, ha háborút akar látni, nem megy oda, hanem telefonon megrendeli a század háborúi videosorozat legújabb darabját, akciósan, csak most. S akkor bárhányszor visszapörgetheti, kimerevítheti, jól elszörnyülködhet (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. (mn-i értékben, ksz-ként megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) ’bármilyen nagy számú, akármilyen sok’ ❖ a’ honszeretet, bármilly tiszta ’s erős legyen is, ’s bár hány rokon kebelben lángoljon is, csak vajmi kis hatalom, ha egyesítve, józanul kifejtve ’s egy czélra irányozva nincs (1831 Széchenyi István CD1501) | Bár hányszor változtatta is e hirlap szinezetét, bár hányszor büntették is meg politikai jóslatai és hazugságaiért, – mindamellett az angolok nagyobb része még mindig kész megesküdni a „Times”-ra (1860 Vasárnapi Újság CD56) | bármily sokat írt is magáról, bárhányszor szívesen elmondta, mennyire röstelli egyik-másik ifjúkorabeli ballépéseit, írói önmagáról nem szívesen vallott (1982 Rónay László 2028009, 306).

3. (fn-i értékben) ’tetszőleges számú, akármennyi személy, dolog’ ❖ [jönnek] a hírek arról, hány újságírót utasítottak ki Jugoszláviából […], s hogy eltűnt-e közülük bárhány (1999 Magyar Hírlap CD09).

4. (fn-i értékben, ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) ’bármilyen nagy számú, akármilyen sok személy, dolog’ ❖ mindnyájan kemény esküt tettek le, hogy bár hány veszszen is el közülök, a megmaradók vagy csak megmaradó is addig menjen, mig biztos tudomást nem szerez (1870 Orbán Balázs 8340017, 168).

J: akárhány.

bárhány általános névmás 22A3 (ritk, vál)
1. (mn-i értékben, ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val)
tetszőleges számú, bármennyi
mennyire nem a mai időkhöz való már az s melly nagy romlást okoz, hogy az adózó népnek, bár hány forinton vegyen is ő egy köböl gabonát, az néki csak két forintba tudatván bé
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
Feltévén, hogy bárhány egyenlő súlyú testre ugyanannyi, de különböző nagyságú erő hat, akkor ezen testek nyilván ugyanazon idő alatt különféle utakat irandnak le
(1861 Petzval Ottó)
a szerzőnek joga van bármely és bárhány nyelven bocsátani nyilvánosságra művét
(1874 Mikszáth Kálmán)
Az ember, ha háborút akar látni, nem megy oda, hanem telefonon megrendeli a század háborúi videosorozat legújabb darabját, akciósan, csak most. S akkor bárhányszor visszapörgetheti, kimerevítheti, jól elszörnyülködhet
(1999 Magyar Hírlap)
2. (mn-i értékben, ksz-ként megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val)
bármilyen nagy számú, akármilyen sok
a’ honszeretet, bármilly tiszta ’s erős legyen is, ’s bár hány rokon kebelben lángoljon is, csak vajmi kis hatalom, ha egyesítve, józanul kifejtve ’s egy czélra irányozva nincs
(1831 Széchenyi István)
Bár hányszor változtatta is e hirlap szinezetét, bár hányszor büntették is meg politikai jóslatai és hazugságaiért, – mindamellett az angolok nagyobb része még mindig kész megesküdni a „Times”-ra
(1860 Vasárnapi Újság)
bármily sokat írt is magáról, bárhányszor szívesen elmondta, mennyire röstelli egyik-másik ifjúkorabeli ballépéseit, írói önmagáról nem szívesen vallott
(1982 Rónay László)
3. (fn-i értékben)
tetszőleges számú, akármennyi személy, dolog
[jönnek] a hírek arról, hány újságírót utasítottak ki Jugoszláviából […], s hogy eltűnt-e közülük bárhány
(1999 Magyar Hírlap)
4. (fn-i értékben, ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val)
bármilyen nagy számú, akármilyen sok személy, dolog
mindnyájan kemény esküt tettek le, hogy bár hány veszszen is el közülök, a megmaradók vagy csak megmaradó is addig menjen, mig biztos tudomást nem szerez
(1870 Orbán Balázs)

Beállítások