bárhonnét ált hsz 0 (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val)

1. ’akármely helyről, akárhonnan, bárhonnan’ ❖ Pamphiliából, Kappadócziából vagy bár honnét hozva (1857 Vasárnapi Újság CD56) | szőllővessző ilyen helyekre bárhonnét szállítható (1895 PallasLex. CD02) | A bírót rendesen a város polgárai közül választották s csak Zágrábban említik, hogy bárhonnét hozhatnak bírót maguk fölé (1928 Hóman Bálint CD42) | mindnyájan nagyra becsülik a szellemi és kulturális értékeket, bárhonnét érkezzenek is (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈vmely dolog forrásának, eredetének megjelölésére:〉 bárkitől, bármitől, bármiből’ ❖ tiszti kinevezés, a századostól lefelé, egyedül csak a hadügyministeriumot illeti, s minden más bárhonnét eredt, vagy eredhető kinevezés érvénytelen (1849 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Bárhonnét vannak véve Corneille alakjai, igazi franczia szellemet lehellnek (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | A kételyek már, jöjjenek bárhonnét s terjedjenek bármely irányba, kedvemre vannak (1980 Tandori Dezső ford.–Schlegel 9703053, 358).

2. ’akármely irányból, akármerről, bármerről’ ❖ Nemzetiség nélkül állandó karaktere a’ nőnemnek sem lehet, – gyenge nád ként [!] fog az hajlongani jobbra és balra, a’ leggyávább szél fuvalmára, bár honnét jőjön is az (1833 Kovács Pál² C2761, 95) | a tiszta igazságot az jellemzi, hogy minden oldalról megvilágítva ugyanaz s kristály tisztán veri vissza a fényt, bárhonnét vetítünk reá sugarat (1930 Hegedüs Lóránt CD10) | azután a világ dolgairól essék szó, tágas összefüggésekről, melyeket a szép matróna újra meg újra, bárhonnét közelítettek is feléjük, derűlátóbban ítélt meg nála (1984 Esterházy Péter C6383, 190).

3. ’akármely szempontból, akármit tekintetbe véve’ ❖ Nézzük azonban bárhonnét is, látszat és valóság drámájában teljes joggal számunkra csak a kérdés marad. Mi történt? Mi történik? (1975 Pilinszky János C6384, 750).

J: akárhonnét.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

bárhonnét általános névmási határozószó 0 (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val)
1.
akármely helyről, akárhonnan, bárhonnan
Pamphiliából, Kappadócziából vagy bár honnét hozva
(1857 Vasárnapi Újság)
szőllővessző ilyen helyekre bárhonnét szállítható
(1895 PallasLex.)
A bírót rendesen a város polgárai közül választották s csak Zágrábban említik, hogy bárhonnét hozhatnak bírót maguk fölé
(1928 Hóman Bálint)
mindnyájan nagyra becsülik a szellemi és kulturális értékeket, bárhonnét érkezzenek is
(2000 Magyar Hírlap)
1a.
〈vmely dolog forrásának, eredetének megjelölésére:〉 bárkitől, bármitől, bármiből
tiszti kinevezés, a századostól lefelé, egyedül csak a hadügyministeriumot illeti, s minden más bárhonnét eredt, vagy eredhető kinevezés érvénytelen
(1849 Kossuth Lajos összes munkái)
Bárhonnét vannak véve Corneille alakjai, igazi franczia szellemet lehellnek
(1904 Nagy képes világtörténet)
A kételyek már, jöjjenek bárhonnét s terjedjenek bármely irányba, kedvemre vannak
(1980 Tandori Dezső ford.Schlegel)
2.
akármely irányból, akármerről, bármerről
Nemzetiség nélkül állandó karaktere a’ nőnemnek sem lehet, – gyenge nád ként [!] fog az hajlongani jobbra és balra, a’ leggyávább szél fuvalmára, bár honnét jőjön is az
(1833 Kovács Pál²)
a tiszta igazságot az jellemzi, hogy minden oldalról megvilágítva ugyanaz s kristály tisztán veri vissza a fényt, bárhonnét vetítünk reá sugarat
(1930 Hegedüs Lóránt)
azután a világ dolgairól essék szó, tágas összefüggésekről, melyeket a szép matróna újra meg újra, bárhonnét közelítettek is feléjük, derűlátóbban ítélt meg nála
(1984 Esterházy Péter)
3.
akármely szempontból, akármit tekintetbe véve
Nézzük azonban bárhonnét is, látszat és valóság drámájában teljes joggal számunkra csak a kérdés marad. Mi történt? Mi történik?
(1975 Pilinszky János)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások