bárhova ált hsz 0

1. (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) (átv is) ’akármely helyre’ ❖ halálod, bárhova fuss elér (1819 Vörösmarty Mihály 8524056, 138) | Székelyföldön bárhová, az utolsó szegény falusi székelyhez is ha betér az utas, bizonynyal szives fogadtatásra számithat (1869 Orbán Balázs 8340012, 129) | Lépésről-lépésre haladtam s indukálásom [= következtetésem] eredményét el kell fogadnom, bárhova vezet is (1923 Gáspár Kornél CD10) | a párbajtőrrel bárhova szabad szúrni (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) ’akármely más helyre’ ❖ Téged félelem és lélekaggály ostorozva űz ki anyaföldedbül, testvéred lelke sarkadra lépdel, bárhová szaladj, elűzi fáradt szemedről a szendergést (1827 Kossuth Lajos ford.–Franul von Weissenthurn CD32) | Légy hű a hazához, Bárhova visz sorsod! (1899 Pósa Lajos 8376012, 22) | Cijón összes gyermekei, akik elidegenedtek tőle, bárhová kerültek is a szétszóródásban, megújítják alattvalói hódolatukat és visszatérnek vezetése alá (1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford. CD1205) | el innen, ki a világba, bárhová, csak el Rickl Mária mellől (1977 Szabó Magda 9630003, 141).

1b. (tagadó szerkezetben) ’akármely alkalmatlan, kedvezőtlen, rossz helyre’ ❖ a népet azért nem lehet bárhova vezetni, megvannak ennek a határai (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) ’akármely irányba, akármerre, bármerre’ ❖ Hédervári Kont Bár hová fordúl vasával Mindent öszsze ront (1824–1825 Vörösmarty Mihály 8524399, 133) | Bárhova néz a szem, téged lát (1830 e. Kisfaludy Károly CD01) | a szultán, bárhova forduljon is, az országot mindenütt nyitva találja serege számára (1940 Bánlaky József CD16).

J: akárhova.

Vö. CzF. bárhová; ÉrtSz.; ÉKsz.

bárhova általános névmási határozószó 0
1. (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) (átv is)
akármely helyre
halálod, bárhova fuss elér
(1819 Vörösmarty Mihály)
Székelyföldön bárhová, az utolsó szegény falusi székelyhez is ha betér az utas, bizonynyal szives fogadtatásra számithat
(1869 Orbán Balázs)
Lépésről-lépésre haladtam s indukálásom [= következtetésem] eredményét el kell fogadnom, bárhova vezet is
(1923 Gáspár Kornél)
a párbajtőrrel bárhova szabad szúrni
(2000 Magyar Hírlap)
1a. (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val)
akármely más helyre
Téged félelem és lélekaggály ostorozva űz ki anyaföldedbül, testvéred lelke sarkadra lépdel, bárhová szaladj, elűzi fáradt szemedről a szendergést
(1827 Kossuth Lajos ford.Franul von Weissenthurn)
Légy hű a hazához, Bárhova visz sorsod!
(1899 Pósa Lajos)
Cijón összes gyermekei, akik elidegenedtek tőle, bárhová kerültek is a szétszóródásban, megújítják alattvalói hódolatukat és visszatérnek vezetése alá
(1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford.)
el innen, ki a világba, bárhová, csak el Rickl Mária mellől
(1977 Szabó Magda)
1b. (tagadó szerkezetben)
akármely alkalmatlan, kedvezőtlen, rossz helyre
a népet azért nem lehet bárhova vezetni, megvannak ennek a határai
(2000 Magyar Hírlap)
2. (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val)
akármely irányba, akármerre, bármerre
Hédervári Kont Bár hová fordúl vasával Mindent öszsze ront
(1824–1825 Vörösmarty Mihály)
Bárhova néz a szem, téged lát
(1830 e. Kisfaludy Károly)
a szultán, bárhova forduljon is, az országot mindenütt nyitva találja serege számára
(1940 Bánlaky József)
Vö. CzF. bárhová; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások