bármi ált nm 21B4

1. (fn-i értékben, ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) ’akármely tárgy, dolog’ ❖ Bármit írtam légyen, tudom a tisztelet Híven maradt mindég nyájas tréfa mellett (1776 Barcsay Ábrahám 7019028, 57) | magamévá teszem, bár mibe kerűl (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Lessing 8228114, 159) | Mindig kész vagyok önnek bármiben rendelkezésére állni (1907 Schöpflin Aladár ford.–Wilde 9590008, 200) | Elvégzik a dolgukat, eleget tesznek a kötelességüknek, bármiről legyen is szó (1989 Konrád György 9351005, 13).

1a. (tagadó szerkezetben) ’akármely jelentéktelen, hétköznapi dolog’ ❖ a mai konyhabútorok vagy túl markánsak vagy semmilyenek, márpedig a gerendás térbe nem lehet bármit beépíteni (1998 Lakáskultúra CD39).

2. (fn-i értékben) ’akármilyen, akármiféle (rangú, hivatású) ember’ ❖ Mit tünődöm… hisz bárminek mondanálak, Mindig kevesebbet mondanék csak nálad! (1854 Vajda János CD01) | biztos karrier előtt álltam, lehettem volna főszerkesztő vagy bármi (1997 Magyar Hírlap CD09).

2a. bármi legyek (rendsz. tagadó feltételes mellékmondattal) ’〈fogadkozásként, állítás bizonygatásaként〉’ ❖ Bármi legyek, ha nem sejtettem, hogy Margitot maga sikasztotta el! (1881 Ábrányi Kornél² C0519, 282) | az a kiviaszkolt bajuszú, középen kettéválasztott, bodorított fürtözetű férfiú, kezében glacékesztyűvel és frakkmellényben selyemkendővel – bármi legyek, ha nem a városbeli táncmester (1911 Krúdy Gyula CD54).

3. (mn-i értékben, ksz-ként is megengedő mellékmondatban) ’akármilyen, akármiféle, bármilyen’ ❖ Keljünk fel: nem jó árnyékban késve heverni Bár mi nemes fa-alatt (1787 Rájnis József ford.–Vergilius 7201001, 222) | bármi uton módon győz is, kezében marad az egyezkedési ajánlatnak elsőségi joga (1872 Tóvölgyi Titusz 8492011, 131) | [Romuald] céljáért kész volt bármi megalázást eltűrni (1925 Berde Mária 9047017, 146) bármi néven nevezendő (mn-i értékben) ’ua.’ ❖ a volt nádor háztartásához tartozott bár mi néven nevezendő ingó vagyonságból semmi […] a kormány tudta nélkül ki ne adassék (1848 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | a tanárok kilenczven százaléka soha semmiféle kilátással nem bir bárminéven nevezendő rangbeli előléptetésre! (1902 Margalits Ede 8293003, 37) | megállapodása vagy bármi néven nevezendő ügylete (1998 Magyar Hírlap CD09) bármi névvel nevezendő (mn-i értékben) (rég) ’ua.’ ❖ [az észrevételek] bármi névvel nevezendő vígjátékra nézve mértékül szolgálhatnak (1826 Szemere Pál 8439071, 314) | ezen görög munkákat természetök is minden bármi névvel nevezendő krónikák fölébe helyezi (1876 Salamon Ferenc CD57) | felmenté minden, bármi névvel nevezendő dézsma alól (1905 Veress Endre CD55).

3a. ’akármennyire nagy, akármekkora, bármekkora’ ❖ nem fél ez bár mi szelektől (1812 e. Rájnis József ford.–Vergilius C3580, 103) | bármi árt szabjanak ellenfeleim a kárhozatos pör megsemmisítésének, én nem alkuszom velök, beleegyezem (1854 Jókai Mór C2244, 305) | őt is magamból kell majd visszaadnom, de gazdagítva is már általam, megadva érte, bármi ára van! (1979 Rózsa Endre 1136026, 107).

3b. (hsz-i értékben, ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) (kissé rég) ’akármilyen (nagy) mértékben, fokban, bármennyire (nagyon), akármennyire (nagyon)’ ❖ Bár mi nagy légyen-is meg-tiſzteltetésem […]; mind-az-által nem titkolhatom-el (1792 Magyar Múzeum ford. 7448020, 330) | akár itt, akár bármi távol innen (1855 Teleki László² 8473015, 121) | A rim, a ritmus csenghet bármi szépen, Valami nincs e költeményben, érzem (1895 Makai Emil 8290002, 21) | hiányzik neki a megújhodás és megifjodás, az irónia tisztító keresztelőjének a fürdője, mely a lelket életének véges kötöttségéből, bármi erősen s tartósan éljen is benne, kiszabadítja (1983 Szalay Károly 1144013, 206).

J: akármi.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bár-; ÉKsz.; ÚMTsz.

bármi általános névmás 21B4
1. (fn-i értékben, ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val)
akármely tárgy, dolog
Bármit írtam légyen, tudom a tisztelet Híven maradt mindég nyájas tréfa mellett
(1776 Barcsay Ábrahám)
magamévá teszem, bár mibe kerűl
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Lessing)
Mindig kész vagyok önnek bármiben rendelkezésére állni
(1907 Schöpflin Aladár ford.Wilde)
Elvégzik a dolgukat, eleget tesznek a kötelességüknek, bármiről legyen is szó
(1989 Konrád György)
1a. (tagadó szerkezetben)
akármely jelentéktelen, hétköznapi dolog
a mai konyhabútorok vagy túl markánsak vagy semmilyenek, márpedig a gerendás térbe nem lehet bármit beépíteni
(1998 Lakáskultúra)
2. (fn-i értékben)
akármilyen, akármiféle (rangú, hivatású) ember
Mit tünődöm… hisz bárminek mondanálak, Mindig kevesebbet mondanék csak nálad!
(1854 Vajda János)
biztos karrier előtt álltam, lehettem volna főszerkesztő vagy bármi
(1997 Magyar Hírlap)
2a.
(csak szókapcsolatban)
bármi legyek (rendsz. tagadó feltételes mellékmondattal)
〈fogadkozásként, állítás bizonygatásaként〉
Bármi legyek, ha nem sejtettem, hogy Margitot maga sikasztotta el!
(1881 Ábrányi Kornél²)
az a kiviaszkolt bajuszú, középen kettéválasztott, bodorított fürtözetű férfiú, kezében glacékesztyűvel és frakkmellényben selyemkendővel – bármi legyek, ha nem a városbeli táncmester
(1911 Krúdy Gyula)
3. (mn-i értékben, ksz-ként is megengedő mellékmondatban)
akármilyen, akármiféle, bármilyen
Keljünk fel: nem jó árnyékban késve heverni Bár mi nemes fa-alatt
(1787 Rájnis József ford.Vergilius)
bármi uton módon győz is, kezében marad az egyezkedési ajánlatnak elsőségi joga
(1872 Tóvölgyi Titusz)
[Romuald] céljáért kész volt bármi megalázást eltűrni
(1925 Berde Mária)
bármi néven nevezendő (mn-i értékben)
ua.
a volt nádor háztartásához tartozott bár mi néven nevezendő ingó vagyonságból semmi […] a kormány tudta nélkül ki ne adassék
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
a tanárok kilenczven százaléka soha semmiféle kilátással nem bir bárminéven nevezendő rangbeli előléptetésre!
(1902 Margalits Ede)
megállapodása vagy bármi néven nevezendő ügylete
(1998 Magyar Hírlap)
bármi névvel nevezendő (mn-i értékben) (rég)
ua.
[az észrevételek] bármi névvel nevezendő vígjátékra nézve mértékül szolgálhatnak
(1826 Szemere Pál)
ezen görög munkákat természetök is minden bármi névvel nevezendő krónikák fölébe helyezi
(1876 Salamon Ferenc)
felmenté minden, bármi névvel nevezendő dézsma alól
(1905 Veress Endre)
3a.
akármennyire nagy, akármekkora, bármekkora
nem fél ez bár mi szelektől
(1812 e. Rájnis József ford.Vergilius)
bármi árt szabjanak ellenfeleim a kárhozatos pör megsemmisítésének, én nem alkuszom velök, beleegyezem
(1854 Jókai Mór)
őt is magamból kell majd visszaadnom, de gazdagítva is már általam, megadva érte, bármi ára van!
(1979 Rózsa Endre)
3b. (hsz-i értékben, ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) (kissé rég)
akármilyen (nagy) mértékben, fokban, bármennyire (nagyon), akármennyire (nagyon)
Bár mi nagy légyen-is meg-tiſzteltetésem […]; mind-az-által nem titkolhatom-el
(1792 Magyar Múzeum ford.)
akár itt, akár bármi távol innen
(1855 Teleki László²)
A rim, a ritmus csenghet bármi szépen, Valami nincs e költeményben, érzem
(1895 Makai Emil)
hiányzik neki a megújhodás és megifjodás, az irónia tisztító keresztelőjének a fürdője, mely a lelket életének véges kötöttségéből, bármi erősen s tartósan éljen is benne, kiszabadítja
(1983 Szalay Károly)
J: akármi
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bár-; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások