bármiképpen ált hsz 0 (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) (vál)

1. ’akármilyen módon, akárhogyan, bárhogyan’ ❖ A’ nádor úr … sürgeti, Hogy bármiképen szólhasson veled (1840 Gyurmán Adolf C1994, 169) | Bár miképen alakítnák képzeletben az egyes szláv fajok csoportjait, lehetetlen, hogy a’ mi szlávjaink külön nemzetté és státussá alakuljanak (1858 Mocsáry Lajos 8314001, 200) | a vármegyék fogdossák össze a kuruc táborból elszökött vagy a harcolás alól bármiképen kibúvó jobbágyokat és nemeseket (1931 Pintér Jenő CD44) | Koszovó leendő autonómiája, bármiképpen is alakuljanak a tárgyalások, semmiképpen sem jelent államiságot (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. ’akármilyen nagy v. kis mértékben, fokban, bármennyire nagyon v. kevéssé’ ❖ [hogy a porzók] tokjai bármiképen kinyiljanak, ahhoz száraz idő kell (1895 PallasLex. CD02) | Az öregúr [ti. Ferenc József] holtteste felett állva, az embert a múlandóság legprimitívebb gondolatai lepik meg, bármiképpen óhajtana valamely különöset, rendkívülit érezni a holt császár közelében (1916 Krúdy Gyula CD54) | [Nyék település nevének eredetét] a német névből semmiképp sem lehet megmagyarázni, bármiképpen is okoskodik egyik-másik osztrák kutató (1981 Mollay Károly CD52).

J: akármiképpen.

bármiképpen általános névmási határozószó 0 (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) (vál)
1.
akármilyen módon, akárhogyan, bárhogyan
A’ nádor úr … sürgeti, Hogy bármiképen szólhasson veled
(1840 Gyurmán Adolf)
Bár miképen alakítnák képzeletben az egyes szláv fajok csoportjait, lehetetlen, hogy a’ mi szlávjaink külön nemzetté és státussá alakuljanak
(1858 Mocsáry Lajos)
a vármegyék fogdossák össze a kuruc táborból elszökött vagy a harcolás alól bármiképen kibúvó jobbágyokat és nemeseket
(1931 Pintér Jenő)
Koszovó leendő autonómiája, bármiképpen is alakuljanak a tárgyalások, semmiképpen sem jelent államiságot
(1998 Magyar Hírlap)
2.
akármilyen nagy v. kis mértékben, fokban, bármennyire nagyon v. kevéssé
[hogy a porzók] tokjai bármiképen kinyiljanak, ahhoz száraz idő kell
(1895 PallasLex.)
Az öregúr [ti. Ferenc József] holtteste felett állva, az embert a múlandóság legprimitívebb gondolatai lepik meg, bármiképpen óhajtana valamely különöset, rendkívülit érezni a holt császár közelében
(1916 Krúdy Gyula)
[Nyék település nevének eredetét] a német névből semmiképp sem lehet megmagyarázni, bármiképpen is okoskodik egyik-másik osztrák kutató
(1981 Mollay Károly)

Beállítások