bármint ált hsz 0 (rendsz. ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) (vál)

1. ’akármilyen módon, akárhogyan, bárhogyan’ ❖ Bár-mint eſzmélkedgy, ollyan kút-fre jövendeſz Mindenkor, melly létte’ okát nem vette kül’ októl (1792 Verseghy Ferenc 7448011, 36) | méltóztassanak bármint okoskodni, végtére is igaz marad, hogy a status, ha czéljai ugy kivánják, polgárai tulajdonával rendelkezhetik (1848 Népelem 8652001, 145) | bármint legyen is, annyi bizonyos, hogy a lélek nem szeret magára maradni (1906 Ambrus Zoltán 9006010, 155) | Az az erény, Albinus, hogy bármit tesz az ember, s bármint él: mindennek méltán adja meg árát (1976 Csorba Győző ford.–Lucilius 9091049, 7).

1a. ’akármilyen nehézség árán’ ❖ Én csak egy embert találok a gyilkosságban bűnösnek, és azt nem bocsátom ki kezemből, bármint tegyem szerét, az el fog bukni, az meg fog lakolni (1856 Jókai Mór CD18).

2. ’akármilyen nagy mértékben, fokban, akármennyire nagyon, bármennyire nagyon’ ❖ ha akarná bár mint ríznétek El-mérné, mikor ti éſzre sem vennétek (1788 Pálóczi Horváth Ádám 7257002, 126) | bármint gyötörjem elcsigázott elmémet, – nem találok sehol egy pontot, hol megnyughatnám (1872 Toldy István 8482010, 155) | Bármint fulladsz, hová lépcső vezet, nem magasság – mindössze emelet (1968 Horváth Imre 9260028, 39) | A vasutak és csatornák tervezett építése – bármint ellenezte is a bécsi kormány – az úgynevezett pénzkirályokat mégis hazánkba csalta (1999 Magyar Hírlap CD09).

J: akármint.

Vö. ÉrtSz.; TESz. bár-; ÉKsz.; SzT.

bármint általános névmási határozószó 0 (rendsz. ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) (vál)
1.
akármilyen módon, akárhogyan, bárhogyan
Bár-mint eſzmélkedgy, ollyan kút-fre jövendeſz Mindenkor, melly létte’ okát nem vette kül’ októl
(1792 Verseghy Ferenc)
méltóztassanak bármint okoskodni, végtére is igaz marad, hogy a status, ha czéljai ugy kivánják, polgárai tulajdonával rendelkezhetik
(1848 Népelem)
bármint legyen is, annyi bizonyos, hogy a lélek nem szeret magára maradni
(1906 Ambrus Zoltán)
Az az erény, Albinus, hogy bármit tesz az ember, s bármint él: mindennek méltán adja meg árát
(1976 Csorba Győző ford.Lucilius)
1a.
akármilyen nehézség árán
Én csak egy embert találok a gyilkosságban bűnösnek, és azt nem bocsátom ki kezemből, bármint tegyem szerét, az el fog bukni, az meg fog lakolni
(1856 Jókai Mór)
2.
akármilyen nagy mértékben, fokban, akármennyire nagyon, bármennyire nagyon
ha akarná bár mint ríznétek El-mérné, mikor ti éſzre sem vennétek
(1788 Pálóczi Horváth Ádám)
bármint gyötörjem elcsigázott elmémet, – nem találok sehol egy pontot, hol megnyughatnám
(1872 Toldy István)
Bármint fulladsz, hová lépcső vezet, nem magasság – mindössze emelet
(1968 Horváth Imre)
A vasutak és csatornák tervezett építése – bármint ellenezte is a bécsi kormány – az úgynevezett pénzkirályokat mégis hazánkba csalta
(1999 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; TESz. bár-; ÉKsz.; SzT.

Beállítások