bárminő ált nm 21C1 (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) (kissé rég v. vál)

1. (mn-i értékben) ’akármilyen minőségű, fajtájú, bármiféle, bármilyen, bárminemű’ ❖ bár min vélt jussaikat kívánnák is megállapítni (1814 Hazai és Külföldi Tudósítások C0202, 95) | Bárminő színben jelentse Jöttét a vándor szerencse, Sem nem rossz az, sem nem jó: Mind csak hiábavaló! (1823 Kölcsey Ferenc 8253016, 114) | [I. István törvénye] a földet, bárminő eredetü legyen is az, magántulajdonnak jelentette ki (1929 Kós Károly¹ 9358005, 21) | névnap, születésnap vagy bárminő vigalmi alkalom (1970 Sütő András 9620013, 79).

2. (mn-i értékben) ’akármilyen nagyságú, akármekkora, bármekkora’ ❖ ? kutykám bár minő veszélyben megmarad mellettem (1793 Verseghy Ferenc CD01) | Szerezzen ön pénzt bárminő kamatra (1865 Szigligeti Ede 8446012, 13) | a gép bárminő nagyságu patronokra (10–16-ig) használható (1870 Vadász- és Versenylap 8671001, 5) | [A gyermekbíróság] joghatósága alá tartozik minden fiatalkorú, aki 15-ik életévének betöltése előtt a kir. biróságok hatáskörébe tartozó bárminő súlyú büntetendő cselekményt követett el (1913 RévaiNagyLex. C5705, 146).

2a. ’akármilyen nagy, ill. sok’ ❖ bár mi jó akarat ’s bár minő költség sem lévén képes azokat [ti. iskolákat, óvodákat] előteremteni (1843 Wesselényi Miklós 8528010, 331) | A szerbek készülődése, bárminő titokban folyt is, nem kerülte el vezéreink őrködő figyelmét (1896 Gracza György CD45) | Ehhez pedig nem elég a fényes képességek bárminő gazdagsága (1940 Joó Tibor CD10) | A román nacionalizmus primitívsége és agresszivitása […] sokkal hatásosabban állja az útját az asszimilációnak, mint bárminő románellenesség (1994 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’akármilyen kis, ill. kevés’ ❖ a szabad kereskedésnek bárminő korlátozása sérelmet ejt a polgárnak szorgalmán (1849 Csertán Sándor CD58) | [Vas István vitacikkében óva intette vitapartnerét] a valóságra rávetített prekoncepcióktól s az irodalmi műveltség bárminő korlátozásától (1990 Fenyő István CD53) | [Pál apostol] hódított olyan helyeken is, ahol az evangélium ügyének bárminő előrehaladása emberileg lehetetlennek látszott (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

3. (hsz-i értékben) ’akármilyen (nagy) mértékben, fokban, akármennyire (nagyon), bármennyire (nagyon)’ ❖ rímed bár minő ép. Hidd el, versed még sem szép (1830 e. Kisfaludy Károly CD01) | hogy a víz elbírjon bárminő nagy bárkát, Előbb szabályozni kell a folyók árkát (1849 Sárosi Gyula 8404001, 81) | Az olyan madarak, melyek halakból élnek, bárminő érdekesek is a tudományra nézve, semmiféle kiméletre sem számíthatnak a halászat jogosultjai részéről (1905 Természet Világa CD50) | bárminő furcsán is hangzik, nem kell senkinek [a nagyvázsonyi kastélyszálló] (1994 Magyar Hírlap CD09).

J: akárminő.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

bárminő általános névmás 21C1 (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) (kissé rég v. vál)
1. (mn-i értékben)
akármilyen minőségű, fajtájú, bármiféle, bármilyen, bárminemű
bár min vélt jussaikat kívánnák is megállapítni
(1814 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Bárminő színben jelentse Jöttét a vándor szerencse, Sem nem rossz az, sem nem jó: Mind csak hiábavaló!
(1823 Kölcsey Ferenc)
[I. István törvénye] a földet, bárminő eredetü legyen is az, magántulajdonnak jelentette ki
(1929 Kós Károly¹)
névnap, születésnap vagy bárminő vigalmi alkalom
(1970 Sütő András)
2. (mn-i értékben)
akármilyen nagyságú, akármekkora, bármekkora
?
kutykám bár minő veszélyben megmarad mellettem
(1793 Verseghy Ferenc)
Szerezzen ön pénzt bárminő kamatra
(1865 Szigligeti Ede)
a gép bárminő nagyságu patronokra (10–16-ig) használható
(1870 Vadász- és Versenylap)
[A gyermekbíróság] joghatósága alá tartozik minden fiatalkorú, aki 15-ik életévének betöltése előtt a kir.királyi biróságok hatáskörébe tartozó bárminő súlyú büntetendő cselekményt követett el
(1913 RévaiNagyLex.)
2a.
akármilyen nagy, ill. sok
bár mi jó akarat ’s bár minő költség sem lévén képes azokat [ti. iskolákat, óvodákat] előteremteni
(1843 Wesselényi Miklós)
A szerbek készülődése, bárminő titokban folyt is, nem kerülte el vezéreink őrködő figyelmét
(1896 Gracza György)
Ehhez pedig nem elég a fényes képességek bárminő gazdagsága
(1940 Joó Tibor)
A román nacionalizmus primitívsége és agresszivitása […] sokkal hatásosabban állja az útját az asszimilációnak, mint bárminő románellenesség
(1994 Magyar Hírlap)
2b.
akármilyen kis, ill. kevés
a szabad kereskedésnek bárminő korlátozása sérelmet ejt a polgárnak szorgalmán
(1849 Csertán Sándor)
[Vas István vitacikkében óva intette vitapartnerét] a valóságra rávetített prekoncepcióktól s az irodalmi műveltség bárminő korlátozásától
(1990 Fenyő István)
[Pál apostol] hódított olyan helyeken is, ahol az evangélium ügyének bárminő előrehaladása emberileg lehetetlennek látszott
(1995 Jubileumi kommentár)
3. (hsz-i értékben)
akármilyen (nagy) mértékben, fokban, akármennyire (nagyon), bármennyire (nagyon)
rímed bár minő ép. Hidd el, versed még sem szép
(1830 e. Kisfaludy Károly)
hogy a víz elbírjon bárminő nagy bárkát, Előbb szabályozni kell a folyók árkát
(1849 Sárosi Gyula)
Az olyan madarak, melyek halakból élnek, bárminő érdekesek is a tudományra nézve, semmiféle kiméletre sem számíthatnak a halászat jogosultjai részéről
(1905 Természet Világa)
bárminő furcsán is hangzik, nem kell senkinek [a nagyvázsonyi kastélyszálló]
(1994 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások