batka fn 6A (rég)

(jelzőként is)(meghatározott,) csekély értékű (réz) váltópénz; babka¹’ ❖ Babka: apró pénz’ neme, batka (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 15) | Batkává váljon minden aranyom (1824 Fáy András¹ C1724, 89) | Veszek kilencz verebet egy batkáért (1870 Fejes István¹ ford.–Shakespeare C3732, 38) | a fő-építő mesternek … öt batka, a közönséges legénynek három batka napi zsoldja volt (1883 Szabó Ignác C3775, 20) | Batka, régente bapka is a. m. fillér legapróbb pénznem (1893 PallasLex. CD02).

a. ’〈vmely kisebb, csekély pénzösszeg jelképeként:〉 fillér, garas, peták, vas’ ❖ Egygy lélek se fizet az Uralkodónak egygy batkát is a’ Szigetben (1786 Magyar Hírmondó C0274, 524) | [a mesteremberek] egy batkával se dolgoznak most is óltsóbban, mint tavaly (1792 Magyar Hírmondó C5808, 724) | Jól tudom mennyi pénz van a kocsiládában; azért csak ki vele egy batkáig (1835 Gaal József C1788, 38) | ki mástól csak egy batkát is lop, azt fölakasztatom! (1860 Vasárnapi Újság CD56) | ott hagyta fiatal feleségét s gagyogni kezdő fiát, minden támasz s egy batka nélkül (1921 Tersánszky Józsi Jenő CD10).

b. ’〈vmely értéktelen dolog, jelentéktelen mennyiség, es. a semmi jelképeként〉’ ❖ Amott az odvas fákban éhezik Az embereknek görhes istene, ’S a’ legnagyobb bűnt batkákért lemossa (1815 Berzsenyi Dániel 8054105, 121) | Átok reád, emberi faj, ugy a mint vagy […]; bolond még az is, ki batkára becsüli életét (1841 Vajda Péter 8504014, 155) | [nem] mintha tanácsomra egy batkát is hajtanának (1845 Széchenyi István C3882, 455) | nem gondol egy batkát harangozójával (1857 Eötvös József C1589, 66) | vigyen a manó, ha elhiszem, hogy batkával is különb azoknál (1860 Ágai Adolf–Zilahy Károly ford.–Gerstäcker C0550, 124).

Ö: fa~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. batka¹

batka főnév 6A (rég)
(jelzőként is)
(meghatározott,) csekély értékű (réz) váltópénz; babka¹
Babka: apró pénz’ neme, batka
(1792 Baróti Szabó Dávid)
Batkává váljon minden aranyom
(1824 Fáy András¹)
Veszek kilencz verebet egy batkáért
(1870 Fejes István¹ ford.Shakespeare)
a fő-építő mesternek … öt batka, a közönséges legénynek három batka napi zsoldja volt
(1883 Szabó Ignác)
Batka, régente bapka is a. m.annyi mint fillér legapróbb pénznem
(1893 PallasLex.)
a.
〈vmely kisebb, csekély pénzösszeg jelképeként:〉 fillér, garas, peták, vas
Egygy lélek se fizet az Uralkodónak egygy batkát is a’ Szigetben
(1786 Magyar Hírmondó)
[a mesteremberek] egy batkával se dolgoznak most is óltsóbban, mint tavaly
(1792 Magyar Hírmondó)
Jól tudom mennyi pénz van a kocsiládában; azért csak ki vele egy batkáig
(1835 Gaal József)
ki mástól csak egy batkát is lop, azt fölakasztatom!
(1860 Vasárnapi Újság)
ott hagyta fiatal feleségét s gagyogni kezdő fiát, minden támasz s egy batka nélkül
(1921 Tersánszky Józsi Jenő)
b.
〈vmely értéktelen dolog, jelentéktelen mennyiség, es. a semmi jelképeként〉
Amott az odvas fákban éhezik Az embereknek görhes istene, ’S a’ legnagyobb bűnt batkákért lemossa
(1815 Berzsenyi Dániel)
Átok reád, emberi faj, ugy a mint vagy […]; bolond még az is, ki batkára becsüli életét
(1841 Vajda Péter)
[nem] mintha tanácsomra egy batkát is hajtanának
(1845 Széchenyi István)
nem gondol egy batkát harangozójával
(1857 Eötvös József)
vigyen a manó, ha elhiszem, hogy batkával is különb azoknál
(1860 Ágai Adolf–Zilahy Károly ford.Gerstäcker)
Ö: fabatka
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. batka¹

Beállítások