bátorságos mn 15A (rég)

1. (gyakr. határozóraggal) ’magát biztonságban érző, nyugodt, (vmitől való) félelem, aggodalom nélküli 〈személy〉’ ❖ egy néhány mért-fldig utánnam küldöttek, hogy engemet kézre kerittsenek. Mi már Lívoniában valánk, de azért még nem valék elég bátorságos (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353002, 43) | ha az embert ezzel [a szerrel] értetik: azutánn következend 24 óráig a guta ütestl bátorságos lehet (1796 Veres Mihály ford. C4409, 179) | Gondolni mindent lehet bátorságosan; gondolatot szóvá és tetté változtatni, kétes következményű dolog (1837 Kölcsey Ferenc 8253048, 1120) | [A sárkány elpusztult,] mehettek bátorságosan át az aranyhídon (1904 Benedek Elek C0935, 20) | Ha majd elhalványul a csúcs szó közvetlen szótári jelentése, hajlékonyabbá válik, és bátorságosabban élhetünk vele. Egyelőre bánjunk vele vigyázatosan (1939 Halász Gyula CD10).

1a. ’egyenes, nyílt, őszinte 〈megnyilvánulás〉’ ❖ elidbe terjesztem bátorságos meg-jegyzéseimet (1789 Kovachich Márton György C2554, 424) | Vedd bátorságos jegyzéseimet jó neven, ’s érezzd, hogy a’ legszentebb szándékkal teszem (1806 Kazinczy Ferenc C2557, 23) | nem veti-e meg ezen bátorságos soraimat (1887 Baksay Sándor C0730, 254).

2. ’olyan 〈dolog, cselekedet〉, amellyel kapcsolatban veszélytől, kártól, zavartól nem kell félni; biztonságos’ ❖ Nem bátorságos itten sokáig Késedelmeskedni (1777 Németh Antal¹ ford.–Morvan de Bellegarde C3321, 56) | ollyanok vagyunk, mint a’ setéttségben utazó, a kinek egy lépése sem bátorságos (1817 Márton István C3039, 63) | A’ vállunkon vagy kezünkben lévő fegyvert vagy egyenesen lefelé, vagy a’ mi sokkal bátorságosb, felfelé […] tartsuk (1829 Pák Dienes 8346004, 35) | nem csak folytonosok, nemcsak jók nem voltak az utak, hanem bátorságosak sem (1885 Salamon Ferenc 8402015, 434) | bátorságos helyen (1918 Réti Ödön CD10) | a háborús viszonyok miatt a török földesúrnak, a szpáhinak nem volt bátorságos kimennie a falvakra (1928 Szekfű Gyula CD42) | Az éj, melynek sötétje gyermekkoromban félelmetes volt, később Ámor társaságában bátorságos lett nekem (1964 Jékely Zoltán ford.–Boccaccio 9278105, 45).

3. (ritk) ’olyan 〈személy〉, aki meggyőződött vmiről, aki kétségtelennek, bizonyosnak tart vmit; biztos¹’ ❖ egy ember ſints a’ ki ez [ti. a vérhas] ellen klns orvoſſágot nem tudna, azt mindenek felett nem ditſérné, bátorſagoſan igervén, hogy e’ hoſzſzas betegſéget egynéhány óra alatt meg-gyógyithatja (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 343) | nem lehetünk bátorságosok Lord North fogadásainak állhatatos voltok eránt (1780 Magyar Hírmondó C0268, 178) | bátorságossá tészszk a’ Lengyeleket, hogy azok a’ Törököktl és Tatároktól ez-után sem szenvednek meg-bántodást (1788 Magyar Kurír C0313, 47).

3a. ’biztos hatású, eredményű 〈(mód)szer〉’ ❖ [a kínafa kérge] egyedl valóſágos és bátorſágos orvoſſága a’ rázo hidegleléſeknek (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 274) | a’ Dohány hamu, vagy pedig ennek fogyatkozásában más egyébb hamu-is leg-könnyebb, és bátorságoſſabb orvoſság gyanánt ſzolgálhat az ártalmas férgek ellen (1790 Dohánytermesztésről 7406003, 39) | [a tüdőtályog] fel fokoſztására semmi bátorságos mód még nem-találtatott (1801 Rácz Sámuel ford. 7278017, 183).

Vö. CzF. ~, bátorságosan; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, bátorságosabban, bátorságosan

bátorságos melléknév 15A (rég)
1. (gyakr. határozóraggal)
magát biztonságban érző, nyugodt, (vmitől való) félelem, aggodalom nélküli 〈személy〉
egy néhány mért-fldig utánnam küldöttek, hogy engemet kézre kerittsenek. Mi már Lívoniában valánk, de azért még nem valék elég bátorságos
(1772 Tordai Sámuel ford.Gellert)
ha az embert ezzel [a szerrel] értetik: azutánn következend 24 óráig a guta ütestl bátorságos lehet
(1796 Veres Mihály ford.)
Gondolni mindent lehet bátorságosan; gondolatot szóvá és tetté változtatni, kétes következményű dolog
(1837 Kölcsey Ferenc)
[A sárkány elpusztult,] mehettek bátorságosan át az aranyhídon
(1904 Benedek Elek)
Ha majd elhalványul a csúcs szó közvetlen szótári jelentése, hajlékonyabbá válik, és bátorságosabban élhetünk vele. Egyelőre bánjunk vele vigyázatosan
(1939 Halász Gyula)
1a.
egyenes, nyílt, őszinte 〈megnyilvánulás〉
elidbe terjesztem bátorságos meg-jegyzéseimet
(1789 Kovachich Márton György)
Vedd bátorságos jegyzéseimet jó neven, ’s érezzd, hogy a’ legszentebb szándékkal teszem
(1806 Kazinczy Ferenc)
nem veti-e meg ezen bátorságos soraimat
(1887 Baksay Sándor)
2.
olyan 〈dolog, cselekedet〉, amellyel kapcsolatban veszélytől, kártól, zavartól nem kell félni; biztonságos
Nem bátorságos itten sokáig Késedelmeskedni
(1777 Németh Antal¹ ford.Morvan de Bellegarde)
ollyanok vagyunk, mint a’ setéttségben utazó, a kinek egy lépése sem bátorságos
(1817 Márton István)
A’ vállunkon vagy kezünkben lévő fegyvert vagy egyenesen lefelé, vagy a’ mi sokkal bátorságosb, felfelé […] tartsuk
(1829 Pák Dienes)
nem csak folytonosok, nemcsak jók nem voltak az utak, hanem bátorságosak sem
(1885 Salamon Ferenc)
bátorságos helyen
(1918 Réti Ödön)
a háborús viszonyok miatt a török földesúrnak, a szpáhinak nem volt bátorságos kimennie a falvakra
(1928 Szekfű Gyula)
Az éj, melynek sötétje gyermekkoromban félelmetes volt, később Ámor társaságában bátorságos lett nekem
(1964 Jékely Zoltán ford.Boccaccio)
3. (ritk)
olyan 〈személy〉, aki meggyőződött vmiről, aki kétségtelennek, bizonyosnak tart vmit; biztos¹
egy ember ſints a’ ki ez [ti. a vérhas] ellen klns orvoſſágot nem tudna, azt mindenek felett nem ditſérné, bátorſagoſan igervén, hogy e’ hoſzſzas betegſéget egynéhány óra alatt meg-gyógyithatja
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
nem lehetünk bátorságosok Lord North fogadásainak állhatatos voltok eránt
(1780 Magyar Hírmondó)
bátorságossá tészszk a’ Lengyeleket, hogy azok a’ Törököktl és Tatároktól ez-után sem szenvednek meg-bántodást
(1788 Magyar Kurír)
3a.
biztos hatású, eredményű (mód)szer〉
[a kínafa kérge] egyedl valóſágos és bátorſágos orvoſſága a’ rázo hidegleléſeknek
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
a’ Dohány hamu, vagy pedig ennek fogyatkozásában más egyébb hamu-is leg-könnyebb, és bátorságoſſabb orvoſság gyanánt ſzolgálhat az ártalmas férgek ellen
(1790 Dohánytermesztésről)
[a tüdőtályog] fel fokoſztására semmi bátorságos mód még nem-találtatott
(1801 Rácz Sámuel ford.)
Vö. CzF. ~, bátorságosan; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, bátorságosabban, bátorságosan

Beállítások