bátorságosít ts ige 4a4 (rég)

1. ’vminek a megvalósulásáról, fennmaradásáról gondoskodik vki, ahhoz hozzájárul, azt lehetővé teszi vmi; biztosít’ ❖ néki mindenkor fris […] szellője vagyon, mely az ő állásának egésséges voltát bátorságosítja (1793 Mészáros Ignác C3090, 161) | az illyen féle … készitményeknek … elkélésöket bátorságosítaná (1818 Batthyány Vince utazása ford. C0890, 34) | tisztességes alkuk bátorságosítják ’s állandósítják jövedelmemet (1832 Mulattató ford. C3234, 74) | nemzetiségünk, van e elegendőkép bátorságositva a’ fenforgó körülmények közt, ’s nincs e épen akkor veszélyezve, midőn tökéletes biztositása mindenek fölött szükséges? (1843 Pesti Hírlap CD61).

2. ’kártól, veszélytől, ártalomtól óv, ill. vmi ellen véd vkit v. vmit’ ❖ Bátorságosíttani. Bátorságba helyeztetni (1813 Mondolat C3202, 53) | a’ Király a’ várost fallal bekerítette, hogy azzal […] a’ polgárokat, és a’ Püspököt bátorságosítaná (1826 Tudományos Gyűjtemény C5591, 10) | a’ néptömeg hajlamának megnyerésével honunk a’ lehető megrázkodtatástól mentve ’s bátorságositva lehessen (1843 Pesti Hírlap CD61) | Gondoskodnunk kell, hogy a hazában a polgárnak, gyárnoknak, kereskedőnek vagy iparüzőnek ótalma legyen; hogy mennyire csak lehetséges, bátorságositva legyen vagyonára és személyére nézve (1846 Hetilap CD61) | a lázadás további folytatása ellen Magyarhon tökéletesen bátorságosítva legyen (1848 Kossuth Lajos C2749, 224).

3. ’〈vagyontárgyat, értéket〉 biztosítási szerződés megkötésével anyagilag véd vki’ ❖ ingatlan, és ingó javaikat, a’ tiſztelt Kármentő Társaság által bátorságosítattni [!] kívánnák (1826 Hazai és Külföldi Tudósítások 8632003, 285) | az ausztriai tüz-kármentő társaságnál bátorságositott … jószága … tökéletes megelégedésére helyrepótoltatott (1833 Értesítő C0120, 2).

3a. ’〈biztosítóintézet〉 vállalja vminek a biztosítását’ ❖ [a] Privilegiált Bátorságosító Kassának eddig f tárgya volt a’ … fel ’s alá járó üres és terhes Hajókat … bátorságosíttani (1814 Hazai és Külföldi Tudósítások C0203, 239) | Dunai hajózást bátorságosító komáromi egyesület (1833 Jelenkor C0225, 129).

4. (Jog is) ’〈vagyoni értékű követelés( teljesítésé)t〉(jel)záloggal biztosít(ja)’ ❖ ha záloggal bátorságositva nints (1788 Cházár András ford. C1220, 65) | Méltóztasson nékem ezer köböl gabonát […] tsak három esztendeig bátorságosító nyugtatóúl minden Jószágomat lekötő Contractusomra kegyesen költsönözni (1816 Barczafalvi Szabó Dávid C2566, 434) | a’ legnagyobb hitelezések nem kereskedésiek e? hát ezeket ingatlan vagyon bátorságositja e? (1842 Pesti Hírlap CD61).

Sz: bátorságosítás.

Vö. CzF. ~, bátorságosító; SzT.

bátorságosít tárgyas ige 4a4 (rég)
1.
vminek a megvalósulásáról, fennmaradásáról gondoskodik vki, ahhoz hozzájárul, azt lehetővé teszi vmi; biztosít
néki mindenkor fris […] szellője vagyon, mely az ő állásának egésséges voltát bátorságosítja
(1793 Mészáros Ignác)
az illyen féle … készitményeknek … elkélésöket bátorságosítaná
(1818 Batthyány Vince utazása ford.)
tisztességes alkuk bátorságosítják ’s állandósítják jövedelmemet
(1832 Mulattató ford.)
nemzetiségünk, van e elegendőkép bátorságositva a’ fenforgó körülmények közt, ’s nincs e épen akkor veszélyezve, midőn tökéletes biztositása mindenek fölött szükséges?
(1843 Pesti Hírlap)
2.
kártól, veszélytől, ártalomtól óv, ill. vmi ellen véd vkit v. vmit
Bátorságosíttani. Bátorságba helyeztetni
(1813 Mondolat)
a’ Király a’ várost fallal bekerítette, hogy azzal […] a’ polgárokat, és a’ Püspököt bátorságosítaná
(1826 Tudományos Gyűjtemény)
a’ néptömeg hajlamának megnyerésével honunk a’ lehető megrázkodtatástól mentve ’s bátorságositva lehessen
(1843 Pesti Hírlap)
Gondoskodnunk kell, hogy a hazában a polgárnak, gyárnoknak, kereskedőnek vagy iparüzőnek ótalma legyen; hogy mennyire csak lehetséges, bátorságositva legyen vagyonára és személyére nézve
(1846 Hetilap)
a lázadás további folytatása ellen Magyarhon tökéletesen bátorságosítva legyen
(1848 Kossuth Lajos)
3.
〈vagyontárgyat, értéket〉 biztosítási szerződés megkötésével anyagilag véd vki
ingatlan, és ingó javaikat, a’ tiſztelt Kármentő Társaság által bátorságosítattni [!] kívánnák
(1826 Hazai és Külföldi Tudósítások)
az ausztriai tüz-kármentő társaságnál bátorságositott … jószága … tökéletes megelégedésére helyrepótoltatott
(1833 Értesítő)
3a.
〈biztosítóintézet〉 vállalja vminek a biztosítását
[a] Privilegiált Bátorságosító Kassának eddig f tárgya volt a’ … fel ’s alá járó üres és terhes Hajókat … bátorságosíttani
(1814 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Dunai hajózást bátorságosító komáromi egyesület
(1833 Jelenkor)
4. (Jog is)
〈vagyoni értékű követelés( teljesítésé)t〉 (jel)záloggal biztosít(ja)
ha záloggal bátorságositva nints
(1788 Cházár András ford.)
Méltóztasson nékem ezer köböl gabonát […] tsak három esztendeig bátorságosító nyugtatóúl minden Jószágomat lekötő Contractusomra kegyesen költsönözni
(1816 Barczafalvi Szabó Dávid)
a’ legnagyobb hitelezések nem kereskedésiek e? hát ezeket ingatlan vagyon bátorságositja e?
(1842 Pesti Hírlap)
Sz: bátorságosítás
Vö. CzF. ~, bátorságosító; SzT.

Beállítások