bátrít (4a4) l. bátorít

bátorít ts ige 4a4bátrít (rég)

1. (tárgy n. is) ’félelmét, kétségeit, kedvetlenségét eloszlatva vkit bátorrá, határozottá, elszánttá tesz v. tenni igyekszik’ ❖ [ha a bűnös ember] meg-alázza magát, és mint a’ tékozló fiú, gonoſzságát, és méltatlanságát meg-vallya, […] édes beſzéddel vigaſztallák, és bátorittsák ötet [a papok] (1772 Vajda Sámuel 7365001, 144) | forrón bátríttya vitézeit (1831 Pázmándi Horvát Endre C3437, 344) | mily kevés, ki akkép méne el Hogy nyomdokán áldás, fény áradoz, S még neve is gyújt, bátorit s emel! (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [a huszár] egész éjjel borral bátoritotta magát (1871 Beöthy Zsolt C1015, 223) | [a Zalán futása] a mult nagyság képeit tünteti föl, hogy önérzetet költsön, ébreszsze a sülyedőket, bátorítsa a küzdőket (1900 Gyulai Pál 8173039, 398) | [a párosító énekek] napjainkban inkább tréfás és buzdító énekek, mint mágikus énekek. Inkább a szégyenlős fiatal legénykéket és lányokat bátorítják (1981 Dömötör Tekla 1039007, 161).

1a. bátorít vki ellen (rég, ritk) ’vkivel szembeni ellenséges, támadó magatartásra, viselkedésre ingerel, tüzel vkit’ ❖ [Házy] eleinte titkon mindegyiket másika ellen bátorítja (1834 Toldy Ferenc 8481039, 349) | A’ pillanat megérkezék, midőn Franczhont az europai hatalmakkal egyesülésre föl kell szólitani, a’ nélkül hogy olly engedményeket ajánljunk neki, mik csak a’ hadi párthoz tartozó francziákat bátoritanák ellenünk (1841 Pesti Hírlap ford. CD61).

2. ’félelmét, kétségeit, kedvetlenségét eloszlatva vminek a megtételére buzdít, biztat vkit’ ❖ [A méhek] azon vannak, hogy a’ leg-termékenyeb maradjon életben. Annak jelen-léte bátoríttya öket a’ dologra (1775 Molnár János 7232028, 185) | bátorít ő excellentiája bennünket, hogy menjünk bátran és senkitől ne féljünk (1790 Héczei Dániel 7139001, 211) | A matróz hiában ügyekezett magát a megtámadásra bátorítani (1847 Peregriny Elek 8360007, 47) | arczán mosoly szeretni bátorít (1892 Lévay József ford.–Burns C2914, 457) | Krisztus szavával bátorítalak, szegény inaszakadt: kelj föl és járj! (1934 Móra Ferenc C3204, 108) | a mesterem bátorított, menjek csak nyugodtan Kolozsvárra (1989 Börtön volt a hazám 1024001, 8).

2a. (rég, átv is) ’vhova v. vkihez menni, jönni, lépni biztat, buzdít, ösztökél vkit’ ❖ oh vakmerség, a’ melly a’ nagy tengerre illyetén edényben bátorított, melly a’ tengeren nem egyéb, mint a’ haboknak ki-tétetett játék (1780 Kónyi János ford.–Gessner 7190014, 61) | A’ Kuruczok idejében […] a’ pénznek nagyobb része el volt ásva; most ugyan ki van huzva megint egy része a’ földbül, de köztünk maradott kuruczi systemánk még nem bátorítá az egészet napvilágra (1831 Széchenyi István C3901, 51) | Mondá a leány: ne félj míg engem látsz; s magához bátorítá Jánost (1855 Magyar népmesegyűjtemény 8148003, 182) | egy szép asszonyember jön hezza (hozzá), s édes mézes beszéddel magához bátoritva beviszi a firtosi aranypalotába, s 7 évig ott tartja (1868 Orbán Balázs CD22).

3. ’〈cselekvést, szándékot stb.〉 támogat, ösztönöz, ennek megtételére buzdít, biztat’ ❖ Mindenben a’ mihez kezdeſz, okos bizakodás bátorittsa igyekezetidet (1776 Sófalvi József ford.–Dodsley 7293005, 36) | a’ társulati szellemnek kell kedvezni és az ipart bátorítni (1842 Pesti Hírlap CD61) | A császár ha nem is ellenezte, de nem bátorította ezeket a [II. Rákóczi György megbuktatását célzó] törekvéseket (1891 Szilágyi Sándor CD55) | [édesatyám] mindig bátorította irodalmi szándékaimat (1933 Kosztolányi Dezső C2751, 286) | Csak bátorítani lehet az olyan kísérleteket, amelyek a gúny, a szatíra eszközével harcolnak hibáink ellen (1954 Darvas József 9101008, 171) | a különböző oktatási tevékenységstruktúrák különböző interakciókat bátorítanak a tanulók között (1989 Szitó Imre 2035005, 220).

Ö: fel~.

ÖE: meg~, neki~.

Sz: bátorítás, bátorítgat.

Vö. CzF. ~, bátorító; ÉrtSz.; TESz. bátor¹; ÉKsz.

bátrít lásd bátorít
bátorít tárgyas ige 4a4
bátrít 4a4 (rég)
1. (tárgy n. is)
félelmét, kétségeit, kedvetlenségét eloszlatva vkit bátorrá, határozottá, elszánttá tesz v. tenni igyekszik
[ha a bűnös ember] meg-alázza magát, és mint a’ tékozló fiú, gonoſzságát, és méltatlanságát meg-vallya, […] édes beſzéddel vigaſztallák, és bátorittsák ötet [a papok]
(1772 Vajda Sámuel)
forrón bátríttya vitézeit
(1831 Pázmándi Horvát Endre)
mily kevés, ki akkép méne el Hogy nyomdokán áldás, fény áradoz, S még neve is gyújt, bátorit s emel!
(1860 Vasárnapi Újság)
[a huszár] egész éjjel borral bátoritotta magát
(1871 Beöthy Zsolt)
[a Zalán futása] a mult nagyság képeit tünteti föl, hogy önérzetet költsön, ébreszsze a sülyedőket, bátorítsa a küzdőket
(1900 Gyulai Pál)
[a párosító énekek] napjainkban inkább tréfás és buzdító énekek, mint mágikus énekek. Inkább a szégyenlős fiatal legénykéket és lányokat bátorítják
(1981 Dömötör Tekla)
1a. bátorít vki ellen (rég, ritk)
vkivel szembeni ellenséges, támadó magatartásra, viselkedésre ingerel, tüzel vkit
[Házy] eleinte titkon mindegyiket másika ellen bátorítja
(1834 Toldy Ferenc)
A’ pillanat megérkezék, midőn Franczhont az europai hatalmakkal egyesülésre föl kell szólitani, a’ nélkül hogy olly engedményeket ajánljunk neki, mik csak a’ hadi párthoz tartozó francziákat bátoritanák ellenünk
(1841 Pesti Hírlap ford.)
2.
félelmét, kétségeit, kedvetlenségét eloszlatva vminek a megtételére buzdít, biztat vkit
[A méhek] azon vannak, hogy a’ leg-termékenyeb maradjon életben. Annak jelen-léte bátoríttya öket a’ dologra
(1775 Molnár János)
bátorít ő excellentiája bennünket, hogy menjünk bátran és senkitől ne féljünk
(1790 Héczei Dániel)
A matróz hiában ügyekezett magát a megtámadásra bátorítani
(1847 Peregriny Elek)
arczán mosoly szeretni bátorít
(1892 Lévay József ford.Burns)
Krisztus szavával bátorítalak, szegény inaszakadt: kelj föl és járj!
(1934 Móra Ferenc)
a mesterem bátorított, menjek csak nyugodtan Kolozsvárra
(1989 Börtön volt a hazám)
2a. (rég, átv is)
vhova v. vkihez menni, jönni, lépni biztat, buzdít, ösztökél vkit
oh vakmerség, a’ melly a’ nagy tengerre illyetén edényben bátorított, melly a’ tengeren nem egyéb, mint a’ haboknak ki-tétetett játék
(1780 Kónyi János ford.Gessner)
A’ Kuruczok idejében […] a’ pénznek nagyobb része el volt ásva; most ugyan ki van huzva megint egy része a’ földbül, de köztünk maradott kuruczi systemánk még nem bátorítá az egészet napvilágra
(1831 Széchenyi István)
Mondá a leány: ne félj míg engem látsz; s magához bátorítá Jánost
(1855 Magyar népmesegyűjtemény)
egy szép asszonyember jön hezza (hozzá), s édes mézes beszéddel magához bátoritva beviszi a firtosi aranypalotába, s 7 évig ott tartja
(1868 Orbán Balázs)
3.
〈cselekvést, szándékot stb.〉 támogat, ösztönöz, ennek megtételére buzdít, biztat
Mindenben a’ mihez kezdeſz, okos bizakodás bátorittsa igyekezetidet
(1776 Sófalvi József ford.Dodsley)
a’ társulati szellemnek kell kedvezni és az ipart bátorítni
(1842 Pesti Hírlap)
A császár ha nem is ellenezte, de nem bátorította ezeket a [II. Rákóczi György megbuktatását célzó] törekvéseket
(1891 Szilágyi Sándor)
[édesatyám] mindig bátorította irodalmi szándékaimat
(1933 Kosztolányi Dezső)
Csak bátorítani lehet az olyan kísérleteket, amelyek a gúny, a szatíra eszközével harcolnak hibáink ellen
(1954 Darvas József)
a különböző oktatási tevékenységstruktúrák különböző interakciókat bátorítanak a tanulók között
(1989 Szitó Imre)
ÖE: megbátorít, nekibátorít
Sz: bátorítás, bátorítgat
Vö. CzF. ~, bátorító; ÉrtSz.; TESz. bátor¹; ÉKsz.

Beállítások