bátrodik (12a) l. bátorodik

bátorodik tn ige 12abátrodik (rég, ritk)

1. (tárgyragos határozóval is) (átv is) ’bátrabbá válik’ ❖ A’ szelek élednek, bátrodnak (1777 Baróti Szabó Dávid C0823, 114) | Szép asszony, bátorodjál; nincs okod Rettegni tőlünk (1833 Vörösmarty Mihály C4536, 95) | ti kicsinyhitűek!… bátorodjatok! – Mint eddig zengett, ugy ezután is fog zengeni nyelvünk, halmokon és völgyeken, – örök időkig! (1859 Vasárnapi Újság CD56) | anyámasszony kamrába csukta Marist […]. Megírtam neki, hogy bátorodjék, mert kihozom onnan (1916 Babits Mihály CD10) | Nagy Tóth Dani, aki sokat bátorodott mellettünk tavasz óta, amikor leültünk, még eldörmögte […]: – Ejnye, pedig már készítettem az öklömet, hogy hova üssek (1951 Veres Péter 9771010, 95) | a [szerepe szerint] gyámoltalan gyermekből hódító férfivá bátorodó Máté Gábor (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈vmely tettre〉 félelmét, szorongását v. habozását legyőzve vállalkozik’ ❖ ott bátorodtak az napkeleti Indiának fel-találására (1783 Molnár János C0290, 18) | senkisem mozdulván, [Júlia] annyira bátorodék, hogy a fénytelen üveget megkoczogtatá (1863 Greguss Ágost ford.–Sand C1916, 22) | [a gyermekek] betyárságokra bátorodtak s a zaj általános lett (1919 Szabó Dezső 9623005, 244) | [az érintettek] talán már bátorodnak arra, hogy megszervezzék a maguk, saját falujuk téeszét (1994 Országgyűlési Napló CD62).

2a. (fn-i ign-i bővítménnyel) (rég) ’félelmét, szorongását v. habozását legyőzve van bátorsága megtenni vmit; bátorkodik’ ❖ azt bátorodván reményleni (1812 Kazinczy Ferenc C2563, 17) | a’ Trójaiak nyomakodva sietnek elej’kbe, ’S bátrodnak meg-víni (1813 Baróti Szabó Dávid ford.–Vergilius C0831, 160) | talán az ő távol-létét Tudván, bátorodott elkövetni vétkét? (1907–1915 Baksay Sándor ford.–Homérosz C0735, 313).

2b. (ritk) ’félelmét, szorongását v. habozását legyőzve megy v. jön, merészkedik vhova v. vkihez; bátorkodik’ ❖ az iróasztalomhoz bátorodtam (1895 Malonyay Dezső C3019, 45) | [a kis csirke] lassankint egyre közelebb és közelebb bátorodott (1922 e. Gárdonyi Géza C1848, 90) | ahogy közelebb bátorodtam hozzá, láttam is fehér hasadékokat rajta [ti. a fakanálon] (1934 Tamási Áron 9701011, 84).

Ö: fel~, meg~, neki~.

ÖU: elő~.

Vö. CzF.; TESz. bátor¹

bátrodik lásd bátorodik
bátorodik tárgyatlan ige 12a
bátrodik 12a (rég, ritk)
1. (tárgyragos határozóval is) (átv is)
bátrabbá válik
A’ szelek élednek, bátrodnak
(1777 Baróti Szabó Dávid)
Szép asszony, bátorodjál; nincs okod Rettegni tőlünk
(1833 Vörösmarty Mihály)
ti kicsinyhitűek!… bátorodjatok! – Mint eddig zengett, ugy ezután is fog zengeni nyelvünk, halmokon és völgyeken, – örök időkig!
(1859 Vasárnapi Újság)
anyámasszony kamrába csukta Marist […]. Megírtam neki, hogy bátorodjék, mert kihozom onnan
(1916 Babits Mihály)
Nagy Tóth Dani, aki sokat bátorodott mellettünk tavasz óta, amikor leültünk, még eldörmögte […]: – Ejnye, pedig már készítettem az öklömet, hogy hova üssek
(1951 Veres Péter)
a [szerepe szerint] gyámoltalan gyermekből hódító férfivá bátorodó Máté Gábor
(1998 Magyar Hírlap)
2.
〈vmely tettre〉 félelmét, szorongását v. habozását legyőzve vállalkozik
ott bátorodtak az napkeleti Indiának fel-találására
(1783 Molnár János)
senkisem mozdulván, [Júlia] annyira bátorodék, hogy a fénytelen üveget megkoczogtatá
(1863 Greguss Ágost ford.Sand)
[a gyermekek] betyárságokra bátorodtak s a zaj általános lett
(1919 Szabó Dezső)
[az érintettek] talán már bátorodnak arra, hogy megszervezzék a maguk, saját falujuk téeszét
(1994 Országgyűlési Napló)
2a. (fn-i ign-i bővítménnyel) (rég)
félelmét, szorongását v. habozását legyőzve van bátorsága megtenni vmit; bátorkodik
azt bátorodván reményleni
(1812 Kazinczy Ferenc)
a’ Trójaiak nyomakodva sietnek elej’kbe, ’S bátrodnak meg-víni
(1813 Baróti Szabó Dávid ford.Vergilius)
talán az ő távol-létét Tudván, bátorodott elkövetni vétkét?
(1907–1915 Baksay Sándor ford.Homérosz)
2b. (ritk)
félelmét, szorongását v. habozását legyőzve megy v. jön, merészkedik vhova v. vkihez; bátorkodik
az iróasztalomhoz bátorodtam
(1895 Malonyay Dezső)
[a kis csirke] lassankint egyre közelebb és közelebb bátorodott
(1922 e. Gárdonyi Géza)
ahogy közelebb bátorodtam hozzá, láttam is fehér hasadékokat rajta [ti. a fakanálon]
(1934 Tamási Áron)
ÖU: előbátorodik
Vö. CzF.; TESz. bátor¹

Beállítások