bátyjaura fn 10A1 (minden sz-ben) (rég v. nyj, átv is)

’〈idősebb férfi(testvér) udvarias megszólításaként v. megnevezéseként〉’ ❖ Kſznttetem tsém Uramat, Bátyám Uramat, Uram Bátyámat (1776 Klein Efraim 7182001, 222) | egy hosszú levelet írtam Péter bátyámuramnak, aki felől azt mondá az anyám, hogy vele fog tanácskozni (1803 u. Kazinczy Ferenc 7163023, 413) | De Istenem minek beszélek oly nagyon: Bátyádurad itt a másik házban vagyon (1846 Arany János 8014001, 122) | Megszántam a szegény öreget s tárczámat elővéve mondám: – Ha talán e szorultságában tiz-husz forinttal szolgálhatok, mig bátyámuramnak pénze érkezik (1882 Szathmáry Károly 8428011, 173) | Dicsértessél Uram, valamennyi teremtményeddel, különösen pedig bátyánk-urunkkal, a Nappal, ki ránk világosságot áraszt (1913 Babits Mihály CD10) | No de hát csak igazgasson a kedves bátyja-ura (1931 Sárközi György 9587011, 224).

Vö. ÉKsz. bátyámuram; ÚMTsz. bátyámuram

bátyjaura főnév 10A1 (minden sz-ben) (rég v. nyj, átv is)
〈idősebb férfi(testvér) udvarias megszólításaként v. megnevezéseként〉
Kſznttetem tsém Uramat, Bátyám Uramat, Uram Bátyámat
(1776 Klein Efraim)
egy hosszú levelet írtam Péter bátyámuramnak, aki felől azt mondá az anyám, hogy vele fog tanácskozni
(1803 u. Kazinczy Ferenc)
De Istenem minek beszélek oly nagyon: Bátyádurad itt a másik házban vagyon
(1846 Arany János)
Megszántam a szegény öreget s tárczámat elővéve mondám: – Ha talán e szorultságában tiz-husz forinttal szolgálhatok, mig bátyámuramnak pénze érkezik
(1882 Szathmáry Károly)
Dicsértessél Uram, valamennyi teremtményeddel, különösen pedig bátyánk-urunkkal, a Nappal, ki ránk világosságot áraszt
(1913 Babits Mihály)
No de hát csak igazgasson a kedves bátyja-ura
(1931 Sárközi György)
Vö. ÉKsz. bátyámuram; ÚMTsz. bátyámuram

Beállítások