bazár¹ fn 4A9

1. ’〈keleti (nagy)városokban:〉 üzletekkel teli városrész, kereskedelmi negyed, ill. árucsarnok’ ❖ [Tuniszban] sok mecsetek, közönséges ferdők, bazárok, vászon-, bársony-, tafota-, turbán és egyéb fábrikák [vannak]; nagy kereskedést űz (1831 Zádor Elek 8532009, 155) | [az isztambuli] bazárnak minden utczájában csak egy bizonyos czikket árulnak, egyikben papucsot, czipőt, csizmát, másikban szöveteket, kendőt (1862 e. Szemere Bertalan 8437007, 119) | [a szultán] egynéhány száz asszonya sohase mehet ki a bazárba (1901 Gárdonyi Géza C1835, 237) | bebarangoltuk újra a várost, a bazárt, s itt láttam valahol a csábító, harapásra ingerlő, gyönyörű gránátalmát (1981 Bodor Pál 1019031, 451).

2. (rég) ’üzletekkel beépített átjáróház v. passzázs’ ❖ A Parisi Bazar Januarius’ 1-ső napján […] öszsze égett (1825 Magyar Nyelv C5913, 494) | elismerőleg járandja végig szellős bazárjaink boltíveit, hol a hazai ipar és terményvilág gazdag választéka tanúskodik haladásunk felől (1854 Jókai Mór CD18) | a ferenciek bazárjában működő Holzwart-féle vendéglőben [ti. a mai Kárpátia étteremben] estélyt, bált rendez (1973 Csepregi Horváth János CD52).

3. ’olcsó tömegcikkeket, vegyes árukat árusító kis(ebb) üzlet, pavilon(sor) stb.’ ❖ Alulirtnak karácsoni bazarja megnyittatott; a miket a feltartóztathatlanul előrehaladó ipar gyakorlati és izlésszerű tárgyakat […] a legujabb időben előállitott, mindazok itt képviselve vannak (1859 Vasárnapi Újság CD56) | a mely bazárt öt és tiz forintos áruczikkek nélkül nem lehetett berendezni izléssel, ezeket pedig nem lehetett adni tiz krajczárért (1887 Tóvölgyi Titusz 8492005, 75) | Az órájára nézett. – Csak ez a régi maradt meg, de ezt nem bazárban vettem. – Látszik rajta. (1964 Domahidy Miklós 1035002, 365) | a józsefvárosi, a Fáy utcai, a rákospalotai piacon, illetve a kőbányai bazárban határozatlan ideig tartó, nagyszabású ellenőrzést indítanak a vámkommandósok (1999 Magyar Hírlap CD09).

4. ’rendsz. (kirakodó)vásárral egybekötött jótékonysági rendezvény’ ❖ Trencsénmegye hölgyei e hó 16-kán a trencséni fürdőben bazárt és sorsjátékot rendeztek az alföldi szűkölködők javára (1864 Magyar Sajtó 8648001, 556) | szobor-alap javára tervezett bazár (1893 Szilágy 8665001, 2) | a gyermekbarát-bazáron (1913 Lengyel Géza CD10) | A bazárt a budapesti Schöpf Merei Ágost Kórház Anyavédelmi Központja javára rendezik (1997 Magyar Hírlap CD09).

ÖE: ~cikk.

Sz: bazáros.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.; IdSz.

bazár¹ főnév 4A9
1.
〈keleti (nagy)városokban:〉 üzletekkel teli városrész, kereskedelmi negyed, ill. árucsarnok
[Tuniszban] sok mecsetek, közönséges ferdők, bazárok, vászon-, bársony-, tafota-, turbán és egyéb fábrikák [vannak]; nagy kereskedést űz
(1831 Zádor Elek)
[az isztambuli] bazárnak minden utczájában csak egy bizonyos czikket árulnak, egyikben papucsot, czipőt, csizmát, másikban szöveteket, kendőt
(1862 e. Szemere Bertalan)
[a szultán] egynéhány száz asszonya sohase mehet ki a bazárba
(1901 Gárdonyi Géza)
bebarangoltuk újra a várost, a bazárt, s itt láttam valahol a csábító, harapásra ingerlő, gyönyörű gránátalmát
(1981 Bodor Pál)
2. (rég)
üzletekkel beépített átjáróház v. passzázs
A Parisi Bazar Januarius’ 1-ső napján […] öszsze égett
(1825 Magyar Nyelv)
elismerőleg járandja végig szellős bazárjaink boltíveit, hol a hazai ipar és terményvilág gazdag választéka tanúskodik haladásunk felől
(1854 Jókai Mór)
a ferenciek bazárjában működő Holzwart-féle vendéglőben [ti. a mai Kárpátia étteremben] estélyt, bált rendez
(1973 Csepregi Horváth János)
3.
olcsó tömegcikkeket, vegyes árukat árusító kis(ebb) üzlet, pavilon(sor) stb.
Alulirtnak karácsoni bazarja megnyittatott; a miket a feltartóztathatlanul előrehaladó ipar gyakorlati és izlésszerű tárgyakat […] a legujabb időben előállitott, mindazok itt képviselve vannak
(1859 Vasárnapi Újság)
a mely bazárt öt és tiz forintos áruczikkek nélkül nem lehetett berendezni izléssel, ezeket pedig nem lehetett adni tiz krajczárért
(1887 Tóvölgyi Titusz)
Az órájára nézett. – Csak ez a régi maradt meg, de ezt nem bazárban vettem. – Látszik rajta.
(1964 Domahidy Miklós)
a józsefvárosi, a Fáy utcai, a rákospalotai piacon, illetve a kőbányai bazárban határozatlan ideig tartó, nagyszabású ellenőrzést indítanak a vámkommandósok
(1999 Magyar Hírlap)
4.
rendsz. (kirakodó)vásárral egybekötött jótékonysági rendezvény
Trencsénmegye hölgyei e hó 16-kán a trencséni fürdőben bazárt és sorsjátékot rendeztek az alföldi szűkölködők javára
(1864 Magyar Sajtó)
szobor-alap javára tervezett bazár
(1893 Szilágy)
a gyermekbarát-bazáron
(1913 Lengyel Géza)
A bazárt a budapesti Schöpf Merei Ágost Kórház Anyavédelmi Központja javára rendezik
(1997 Magyar Hírlap)
ÖE: bazárcikk
Sz: bazáros
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.; IdSz.

Beállítások