beboltoz ts ige 4a

1. ’〈épületet, építményt, helyiséget〉(íves kiképzésű) mennyezettel, boltozattal ellát’ ❖ pompás épleteket emeltetett-fel benne, úgymint … Circust, Porticusokat, az az, bé-bóltozott sétáló helyeket (1797 Gvadányi József ford. C1932, 31) | én illy házat építeték Széphalmon … ez 1791. már be vala zsindelyezve, 1792. be boltozva kevés szoba híján (1814 Kazinczy Ferenc C2565, 142) | egy nagy, száraz és beboltozott, 12 ágygyal ellátott szoba (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | a konyha, mely a régibb házaknál nincs beboltozva, hanem füstfogóval van befödve (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Eredetileg lapos famennyezet födte őket [ti. a Szepességben előforduló kéthajós típusú templomokat] s e famennyezetet, akár mert beégtek, akár más okból, később beboltozták (1939 Magyar művelődéstörténet CD43) | Nagyobb borkereskedő házaknál […] a teljes alsó traktust beboltozták, amiben helyet kapott ászokpince, présház és lakópince is (1997 Magyar néprajz CD47).

1a. ’〈vmely állat fészkét, várát stb.〉 kupola alakúra formálva a tetejét befedi’ ❖ [a hódok az ún. hódvárat] bé-bóltozván és fa-darabokkal bé-fedvén (1787 Mátyus István C3069, 163) | [Az őszapó a fészkét] néha gömbölyűsen rakja ágak hónaljába, melyek úgy fogják, mint az emberi kéz ujjai; de olyan is akad, mely valami fatönkre szabadon és úgy oda van állítva, mint valami piciny méhköpű, amelyhez ekkor hasonlít is. Szépen be van boltozva (1901 Herman Ottó 8183005, 202) | [a méheknél] a munkások teljesen elkészítik a bölcsőt és be is boltozzák, mielőtt még az álca teljesen kifejlődnék (1928 TolnaiÚjLex. C5728, 284) | A mókus a fák magasabb ágai között gömb alakú gallyfészket készít […]. Néha varjúfélék vagy ragadozók elhagyott fészkeit boltozza be (1995 Magyarország állatvilága CD14).

1b. ’〈folyó(medre)t, csatornát, árkot stb.〉(íves kiképzésű, boltozatos) fedéllel ellát, befed’ ❖ [Bécsben] 1753-ban megindúlt a beboltozott nyilvános és magáncsatornák építése (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | mikor a fundamentumot ásták, ráakadtak a beboltozott kutra (1892 Babay Kálmán C0693, 96) | [az Ördögárok] a Városmajortól kezdve be van boltozva (1929 TolnaiÚjLex. C5731, 8) | 1873-ban beboltozzák a Rák patak anyamedrét (1967 Boronkai Pál CD52).

1c. ’〈üreget, nyílást stb.〉 eltakarva elzár, fed vmi’ ❖ A barlang alakja azon képzeletet gerjesztette bennem, hogy az egykoron egészen beboltozott üreg lehetett, s valami rendkivüli természet ereje által a boltozat egyik része beomolván, a más része képezi jelenleg e barlangot (1858 Vasárnapi Újság CD56) | [a barlangjáratok] tulajdonképpen beboltozott patakvölgyek, a felszíni vízfolyások medrének föld alatti folytatásai (1987 Antalffy Gyula 1004001, 72).

2. (átv is) ’boltozatként fed, borít vmi vmit’ ❖ ’S [szemöldököd] imádólag boltozza be Eged’ két csillagát (1839 Remény C3611, 168) | Az urnákat faoszlopok boltozták be, ezek fölé termés mészkőből uj boltozat járult, s csak igy jött rá a közel 3 ölnyi magas földhantolás (1858 Vasárnapi Újság CD56) | a négyzetes vagy nyolcszögű alaprajzú teret beboltozó kupola (1925 MűvészetiLex. C6812, 618) | [László Gyula önéletrajzi írásainak utolsó ciklusa] látszatra vegyes tartalmú, nagyon eltérő tárgyú és műfajú cikkek laza csokra, ám ezeket is beboltozza egy eszme, a humanizmus, és összefogja a vallomásos hangvétel (1996 Új Könyvek CD29).

2a. ’ráhajolva vmire befedi, beteríti, beborítja azt vmi’ ❖ [a fekvő ágakat] nem egy helyütt gyönyörüen beboltozta … a lábrakelt iszalagvessző (1895 Tanos Pál C4089, 33) | [az ún. közönséges zergeboglár] csésze- és sziromlevelei ki nem terülnek, hanem úgy maradnak, mintha bimbóban volnának és a porzókat és termőket be boltozzák (1902 Wagner János CD35) | [a tengeri sünök egyik fajának] petéi az ivarnyílásokból közvetlenül a két hátulsó, bemélyedt ambulakrális [ti. lélegzést, illetve mozgást segítő] barázdába jutnak, amelyet rájuk boruló tüskék boltoznak be (1933 Az állatok világa ford. CD46).

3. (rég) ’〈koporsót〉 sír(bolt)ban elhelyez, ill. 〈sírboltot〉 lezár’ ❖ Koporsóját mikor hozzák ’S mikor azt béboltozom, Mások bár mint szidalmazzák; Szegényt én nem átkozom (1831 e. Teleki Ferenc ford.–Weisser C4106, 36) | sírja már most … végképen be van boltozva! (1880 Arany János C0643, 467).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

beboltoz tárgyas ige 4a
1.
〈épületet, építményt, helyiséget〉 (íves kiképzésű) mennyezettel, boltozattal ellát
pompás épleteket emeltetett-fel benne, úgymint … Circust, Porticusokat, az az, bé-bóltozott sétáló helyeket
(1797 Gvadányi József ford.)
én illy házat építeték Széphalmon … ez 1791. már be vala zsindelyezve, 1792. be boltozva kevés szoba híján
(1814 Kazinczy Ferenc)
egy nagy, száraz és beboltozott, 12 ágygyal ellátott szoba
(1848 Kossuth Hírlapja)
a konyha, mely a régibb házaknál nincs beboltozva, hanem füstfogóval van befödve
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Eredetileg lapos famennyezet födte őket [ti. a Szepességben előforduló kéthajós típusú templomokat] s e famennyezetet, akár mert beégtek, akár más okból, később beboltozták
(1939 Magyar művelődéstörténet)
Nagyobb borkereskedő házaknál […] a teljes alsó traktust beboltozták, amiben helyet kapott ászokpince, présház és lakópince is
(1997 Magyar néprajz)
1a.
〈vmely állat fészkét, várát stb.〉 kupola alakúra formálva a tetejét befedi
[a hódok az ún. hódvárat] bé-bóltozván és fa-darabokkal bé-fedvén
(1787 Mátyus István)
[Az őszapó a fészkét] néha gömbölyűsen rakja ágak hónaljába, melyek úgy fogják, mint az emberi kéz ujjai; de olyan is akad, mely valami fatönkre szabadon és úgy oda van állítva, mint valami piciny méhköpű, amelyhez ekkor hasonlít is. Szépen be van boltozva
(1901 Herman Ottó)
[a méheknél] a munkások teljesen elkészítik a bölcsőt és be is boltozzák, mielőtt még az álca teljesen kifejlődnék
(1928 TolnaiÚjLex.)
A mókus a fák magasabb ágai között gömb alakú gallyfészket készít […]. Néha varjúfélék vagy ragadozók elhagyott fészkeit boltozza be
(1995 Magyarország állatvilága)
1b.
〈folyó(medre)t, csatornát, árkot stb.〉 (íves kiképzésű, boltozatos) fedéllel ellát, befed
[Bécsben] 1753-ban megindúlt a beboltozott nyilvános és magáncsatornák építése
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
mikor a fundamentumot ásták, ráakadtak a beboltozott kutra
(1892 Babay Kálmán)
[az Ördögárok] a Városmajortól kezdve be van boltozva
(1929 TolnaiÚjLex.)
1873-ban beboltozzák a Rák patak anyamedrét
(1967 Boronkai Pál)
1c.
〈üreget, nyílást stb.〉 eltakarva elzár, fed vmi
A barlang alakja azon képzeletet gerjesztette bennem, hogy az egykoron egészen beboltozott üreg lehetett, s valami rendkivüli természet ereje által a boltozat egyik része beomolván, a más része képezi jelenleg e barlangot
(1858 Vasárnapi Újság)
[a barlangjáratok] tulajdonképpen beboltozott patakvölgyek, a felszíni vízfolyások medrének föld alatti folytatásai
(1987 Antalffy Gyula)
2. (átv is)
boltozatként fed, borít vmi vmit
’S [szemöldököd] imádólag boltozza be Eged’ két csillagát
(1839 Remény)
Az urnákat faoszlopok boltozták be, ezek fölé termés mészkőből uj boltozat járult, s csak igy jött rá a közel 3 ölnyi magas földhantolás
(1858 Vasárnapi Újság)
a négyzetes vagy nyolcszögű alaprajzú teret beboltozó kupola
(1925 MűvészetiLex.)
[László Gyula önéletrajzi írásainak utolsó ciklusa] látszatra vegyes tartalmú, nagyon eltérő tárgyú és műfajú cikkek laza csokra, ám ezeket is beboltozza egy eszme, a humanizmus, és összefogja a vallomásos hangvétel
(1996 Új Könyvek)
2a.
ráhajolva vmire befedi, beteríti, beborítja azt vmi
[a fekvő ágakat] nem egy helyütt gyönyörüen beboltozta … a lábrakelt iszalagvessző
(1895 Tanos Pál)
[az ún. közönséges zergeboglár] csésze- és sziromlevelei ki nem terülnek, hanem úgy maradnak, mintha bimbóban volnának és a porzókat és termőket be boltozzák
(1902 Wagner János)
[a tengeri sünök egyik fajának] petéi az ivarnyílásokból közvetlenül a két hátulsó, bemélyedt ambulakrális [ti. lélegzést, illetve mozgást segítő] barázdába jutnak, amelyet rájuk boruló tüskék boltoznak be
(1933 Az állatok világa ford.)
3. (rég)
〈koporsót〉 sír(bolt)ban elhelyez, ill. 〈sírboltot〉 lezár
Koporsóját mikor hozzák ’S mikor azt béboltozom, Mások bár mint szidalmazzák; Szegényt én nem átkozom
(1831 e. Teleki Ferenc ford.Weisser)
sírja már most … végképen be van boltozva!
(1880 Arany János)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások