beborít ts ige 4a4

1. ’〈üreges tárgyat, kül. edényt, ill. abban vmit〉 befed, letakar; betakar’ ❖ [a méhek a mézet a lépbe] takaritják, Viaſz boritékkal azt -is boritják (1774 Vesmás Márton 7374003, 56) | [amikor a fövő kávénak] tzitron ſzine kerül (el-vétetvén a’ tüztöl, ’s bé-borittatván jó formán) nád mézzel hörpögettetik (1783 Molnár János 7445004, 293) | Főzz-meg ugyan csak 6 lat ánizst egy fél meszely vízben […] – borítsd jól be, és tartsd ott fél óráig (1846 Zelena Ferenc 8534014, 236) | [A salátát tartalmazó] tál tetejét borítsd be alufóliával (1998 Magyar Hírlap CD09).

1a. (rég) ’〈nyílásával lefelé fordított üreges testtel〉 letakar, befed vmit’ ❖ A pondrókat egy rakásra tettem, a puppákat [= bábokat] egy másikba, mindegyik rakást üvegharanggal beboritván (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [tegyük] a lisztezett helyre a tésztát és boritsuk be egy nagy edénynyel (1892 Zilahy Ágnes C6079, 195).

2. (tárgy n. is) ’〈edény, szállítóeszköz tartalmát〉 az eszközt megdöntve vhova beönti’ ❖ [Petár] beborított vagy két üveggel [ti. magába] (1962 Népszabadság nov. 1. C4814, 6) | beborították az öt méter átmérőjű és több mint négyszáz méter mély nyugati aknába az utolsó billencs meddőhányó-rakományt (1994 Magyar Hírlap CD09).

3. ’〈felületet vmely anyag(gal)(összefüggő rétegben) bevon, befed’ ❖ a’ hóval be-borított Tóti mezben (1793 Pálóczi Horváth Ádám 7143007, 185) | [Svédországban az épületek tetejét] Kenötstsel [ti. petróleum és gyanta keverékével] boritják bé (1818 Nagyváthy János 8328009, 294) | ott egy magas templom áll, egészen beborítva vert arannyal (1857 Jókai Mór CD18) | Ha forró a zsir, tegyük bele a kacsákat, a melyeket szalonna szeletekkel boritsunk be (1892 Zilahy Ágnes C6079, 163) | a ki nem kövezett uccákat is be kellene borítani a többiek mintájára téglával, ha már kővel nem lehet (1933 Nagy Lajos 9472016, 37) | a vastag por egyenletesen beborított mindent (1964 Moldova György 9449003, 66).

3a. ’〈ráterített hajlékony, puha anyaggal〉 letakar, befed vmit’ ❖ A templom karzatait, szószékét, Urasztalát s több padjait fekete lepellel beboritva (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [a palló] tarka gyékénnyel volt beborítva (1882 Jókai Mór CD18) | [a szalon] bútorai szürke leplekkel vannak beborítva (1923 Krúdy Gyula CD54) | [az ún. koporsófedő ruhával] a dísztelen, nemegyszer festetlen koporsót borítják be a szertartás alatt (1980 NéprajziLex. CD47) | állványos fényképezőmasina, hatalmas fekete kendővel beborítva (1987 Márton László 1107003, 129).

3b. ’sokaságával v. sűrűségével (majdnem) teljesen elborít, befed vmit; betakar’ ❖ a’ kſziklák’ darabjaik bé borítják a’ mezket (1790 Péczeli József ford.–Hervey 7267024, 345) | [a hegyek] vannak erdőkkel borítva (1819 Magda Pál 8285006, 306) | Számlálhatatlan tündöklő csiga Boríta bé körűl földet, vizet (1851 Tompa Mihály CD01) | A szőlő egészen beborította a [kolostor] falait (1882 Jókai Mór CD18) | széles mellét végestelen-végig beborítják a kitüntetések (1942 Függetlenség 2203008, 7).

3c. ’〈ember testé(nek vmely részé)t ruhadarab(bal)〉 beburkolja; betakar’ ❖ Talárt viſel, melly tet talpig bé-boríttya (1795 Sándor István 7287063, 57) | Beboritjuk magunkat palástjainkkal (1805 k. Verseghy Ferenc 7373010, 13) | [az indián asszonyok a sálat] vagy nagy kendőként vállaikra kanyaritva viselik […], vagy azzal a fejüket is beboritják (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Gallérja buraszerűen borította be félig fejét (1926 Tersánszky Józsi Jenő 9706002, 182) | az omlatag prémek beborították a hölgyeket (1956 Bernáth Aurél 9052011, 165).

3d. ’〈élőlény vmely részét〉 természettől fogva fedi, körülveszi vmi; betakar’ ❖ [a borgyökér gyökerei] kivül feketéllö hártyával bé-borítva vagynak, belöl fejérek, és jó édes izüek (1775 Csapó József 7062001, 224) | Az embernek egész teste be van borítva igen finom bőrrel (1841 Bátky Károly 8033004, 56) | a fogak betegségei átterjednek és betegségeket okoznak […] az inyben, mely az állcsontokat beborítja (1894 PallasLex. CD02) | a pikkelyek a pofáját és a kopoltyúfedelét is beborítják [ti. a recés csukának] (1933 Az állatok világa ford. CD46) | hasűri szerveket beborító savós hártya (1961 Buga László 9075001, 178).

4. ’〈rá- v. eléhelyezett dolog(gal)〉 eltakar, elfed vmit; betakar’ ❖ Aszszonyom! boritsd-bé fátyoladdal ortzádat (1793 Boér Sándor ford.–Kotzebue C6195, 141) | a korcsma egy szobájában az ablakokat beboritották, s ott a hordókat vizzel feltöltögették (1859 Vasárnapi Újság CD56) | az egész falat beborító gobelinnel (1945 e. Szabó Dezső 9623003, 46) | hátul is beborítja a ruhát a bő kötény (1980 NéprajziLex. CD47).

4a. ’〈felhő, sötétség, füst stb.〉 elhomályosítva v. besötétítve láthatatlanná tesz vmit; betakar’ ❖ mind homályosabb setétséggel borittatnék a fld sziné (1777 Németh Antal¹ ford.–Morvan de Bellegarde C3321, 279) | est borít be völgyet és tetőt (1844 Tompa Mihály CD01) | a holdat a köd beborítja (1909 Tóth Árpád 9720036, 15) | az eget viharfelhők borítják be sebes hömpölygéssel (1937 Szentiványi Jenő 1145003, 143) | Az egész égboltot beborította a sűrű füstgomolyag (1995 Magyar Hírlap CD09).

5. ’〈vmely helyet, felületet, vmekkora területet vmely rajta levő dolog〉 betölt, elfoglal’ ❖ hegyektöl bé boritott szép környékek (1790 Báróczi Sándor C0801, 70) | A soproniak egyik főkereset- és élelmi forrását a szölőhegyek teszik, mellyek 1,920,000 négyszög ölet boritanak be (1858 Vasárnapi Újság CD56) | [a hím kétszárnyúak nagy recés szeme] nem ritkán egész fejüket beborítja (1933 Az állatok világa ford. CD46) | a teljes kaput beborító napsugár motívum (1971 Lóránt Ödön CD52).

6. ’〈víz, tűz, vér, fény, ill. ezzel vki〉 eláraszt, elönt vmit’ ❖ Octavius, Antonius. [!] be borittyák a földnek golyobiſſát tüzzel, vérrel (1779 Bessenyei György¹ 7044013, 24) | Nincs a varázs, mely a Zöld fák árnyába vont, S fénynyel boríta be Romot, csermelyt s pagonyt (1863 Tompa Mihály 8484055, 253) | A Melanie arczát piros láng borította be, de Gábor is zavarba jött (1908 Krúdy Gyula C2828, 159) | nap mint nap újabb területeket borított be a víz (1999 Magyar Hírlap CD09).

6a. (vál) ’〈romboló jelenség v. indulat, ill. rossz érzés, hangulat〉(terjedve) betölt és hatalmába kerít vkit, vmit’ ❖ Felibe emelték az ördögöt az isteni hatalomnak, igazság helyett hamisságot, jó helyett gonoszt, teremtő helyett teremtett dolgokat imádtak […]. Ilyen pokollal borittatott bé a föld (1779 Bessenyei György¹ C1085, 59) | Beborítana e kert májusának titkos melankóliája (1904 Ady Endre CD0801) | [a kontraszelekció] mindent beborít, és terjed és árad (1988 Beke Kata 1012001, 82) | mindent beborító indulatok (1995 Magyar Hírlap CD09) | erőszak boríthatja be az északír tartományt (2000 Magyar Hírlap CD09).

6b. (rég) ’〈vmely rossz állapottal〉 sújt, és ellene védekezni képtelenné tesz vkit’ ❖ [az árvák] ſzületésektöl fogva gyalázattal bé-borittatván, inséget, és kétségbe-eséſt nyernek atyai örökségül (1786 Osvald Zsigmond ford.–Möller¹ 7251002, 15) | El kerlt az ſz komor ſetétſéggel, Bé-borítvan mindent nagy kedvetlenſéggel (1795 Fábián Julianna 7125038, 8) | kiván némely büszke halandó az embereknek rettenetes sokasága közt magából ritkaságot csinálni, mely által különös magát közönséges nevetséggel borítja bé (1804 Bessenyei György¹ 7044052, 40) | [az ideiglenesség] micsoda hontalansággal, micsoda tanácstalansággal, micsoda gyámoltalansággal borította be őket, micsoda mondhatatlan gyalázatossággal! (1929 Szomory Dezső 9683001, 132).

7. (Vad) ’〈patás állat hímje nőstényt〉 megtermékenyít; befedez’ ❖ A szakemberek szerint a verekedések zömét azok a bikák kezdeményezik, amelyek saját teheneiket már beborították, és most új kalandokra vágyva kóborolnak (1995 Magyarország állatvilága CD14).

8. (szleng) ’nagyon megver, elver vkit; betakar’ ❖ a jó édesanyád, azt vágod te pofán, nem őtet, mert én úgy beborítalak, hogy a franc megesz tégedet (1973 László-Bencsik Sándor 9383001, 35).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beborított, beboríttatik, beboríttatott; ÚMTsz.

beborít tárgyas ige 4a4
1.
〈üreges tárgyat, kül. edényt, ill. abban vmit〉 befed, letakar; betakar
[a méhek a mézet a lépbe] takaritják, Viaſz boritékkal azt -is boritják
(1774 Vesmás Márton)
[amikor a fövő kávénak] tzitron ſzine kerül (el-vétetvén a’ tüztöl, ’s bé-borittatván jó formán) nád mézzel hörpögettetik
(1783 Molnár János)
Főzz-meg ugyan csak 6 lat ánizst egy fél meszely vízben […]borítsd jól be, és tartsd ott fél óráig
(1846 Zelena Ferenc)
[A salátát tartalmazó] tál tetejét borítsd be alufóliával
(1998 Magyar Hírlap)
1a. (rég)
〈nyílásával lefelé fordított üreges testtel〉 letakar, befed vmit
A pondrókat egy rakásra tettem, a puppákat [= bábokat] egy másikba, mindegyik rakást üvegharanggal beboritván
(1860 Vasárnapi Újság)
[tegyük] a lisztezett helyre a tésztát és boritsuk be egy nagy edénynyel
(1892 Zilahy Ágnes)
2. (tárgy n. is)
〈edény, szállítóeszköz tartalmát〉 az eszközt megdöntve vhova beönti
[Petár] beborított vagy két üveggel [ti. magába]
(1962 Népszabadság nov. 1.)
beborították az öt méter átmérőjű és több mint négyszáz méter mély nyugati aknába az utolsó billencs meddőhányó-rakományt
(1994 Magyar Hírlap)
3.
〈felületet vmely anyag(gal) (összefüggő rétegben) bevon, befed
a’ hóval be-borított Tóti mezben
(1793 Pálóczi Horváth Ádám)
[Svédországban az épületek tetejét] Kenötstsel [ti. petróleum és gyanta keverékével] boritják bé
(1818 Nagyváthy János)
ott egy magas templom áll, egészen beborítva vert arannyal
(1857 Jókai Mór)
Ha forró a zsir, tegyük bele a kacsákat, a melyeket szalonna szeletekkel boritsunk be
(1892 Zilahy Ágnes)
a ki nem kövezett uccákat is be kellene borítani a többiek mintájára téglával, ha már kővel nem lehet
(1933 Nagy Lajos)
a vastag por egyenletesen beborított mindent
(1964 Moldova György)
3a.
〈ráterített hajlékony, puha anyaggal〉 letakar, befed vmit
A templom karzatait, szószékét, Urasztalát s több padjait fekete lepellel beboritva
(1860 Vasárnapi Újság)
[a palló] tarka gyékénnyel volt beborítva
(1882 Jókai Mór)
[a szalon] bútorai szürke leplekkel vannak beborítva
(1923 Krúdy Gyula)
[az ún. koporsófedő ruhával] a dísztelen, nemegyszer festetlen koporsót borítják be a szertartás alatt
(1980 NéprajziLex.)
állványos fényképezőmasina, hatalmas fekete kendővel beborítva
(1987 Márton László)
3b.
sokaságával v. sűrűségével (majdnem) teljesen elborít, befed vmit; betakar
a’ kſziklák’ darabjaik bé borítják a’ mezket
(1790 Péczeli József ford.Hervey)
[a hegyek] vannak erdőkkel borítva
(1819 Magda Pál)
Számlálhatatlan tündöklő csiga Boríta bé körűl földet, vizet
(1851 Tompa Mihály)
A szőlő egészen beborította a [kolostor] falait
(1882 Jókai Mór)
széles mellét végestelen-végig beborítják a kitüntetések
(1942 Függetlenség)
3c.
〈ember testé(nek vmely részé)t ruhadarab(bal) beburkolja; betakar
Talárt viſel, melly tet talpig bé-boríttya
(1795 Sándor István)
Beboritjuk magunkat palástjainkkal
(1805 k. Verseghy Ferenc)
[az indián asszonyok a sálat] vagy nagy kendőként vállaikra kanyaritva viselik […], vagy azzal a fejüket is beboritják
(1859 Vasárnapi Újság)
Gallérja buraszerűen borította be félig fejét
(1926 Tersánszky Józsi Jenő)
az omlatag prémek beborították a hölgyeket
(1956 Bernáth Aurél)
3d.
〈élőlény vmely részét〉 természettől fogva fedi, körülveszi vmi; betakar
[a borgyökér gyökerei] kivül feketéllö hártyával bé-borítva vagynak, belöl fejérek, és jó édes izüek
(1775 Csapó József)
Az embernek egész teste be van borítva igen finom bőrrel
(1841 Bátky Károly)
a fogak betegségei átterjednek és betegségeket okoznak […] az inyben, mely az állcsontokat beborítja
(1894 PallasLex.)
a pikkelyek a pofáját és a kopoltyúfedelét is beborítják [ti. a recés csukának]
(1933 Az állatok világa ford.)
hasűri szerveket beborító savós hártya
(1961 Buga László)
4.
〈rá- v. eléhelyezett dolog(gal) eltakar, elfed vmit; betakar
Aszszonyom! boritsd-bé fátyoladdal ortzádat
(1793 Boér Sándor ford.Kotzebue)
a korcsma egy szobájában az ablakokat beboritották, s ott a hordókat vizzel feltöltögették
(1859 Vasárnapi Újság)
az egész falat beborító gobelinnel
(1945 e. Szabó Dezső)
hátul is beborítja a ruhát a bő kötény
(1980 NéprajziLex.)
4a.
〈felhő, sötétség, füst stb.〉 elhomályosítva v. besötétítve láthatatlanná tesz vmit; betakar
mind homályosabb setétséggel borittatnék a fld sziné
(1777 Németh Antal¹ ford.Morvan de Bellegarde)
est borít be völgyet és tetőt
(1844 Tompa Mihály)
a holdat a köd beborítja
(1909 Tóth Árpád)
az eget viharfelhők borítják be sebes hömpölygéssel
(1937 Szentiványi Jenő)
Az egész égboltot beborította a sűrű füstgomolyag
(1995 Magyar Hírlap)
5.
〈vmely helyet, felületet, vmekkora területet vmely rajta levő dolog〉 betölt, elfoglal
hegyektöl bé boritott szép környékek
(1790 Báróczi Sándor)
A soproniak egyik főkereset- és élelmi forrását a szölőhegyek teszik, mellyek 1,920,000 négyszög ölet boritanak be
(1858 Vasárnapi Újság)
[a hím kétszárnyúak nagy recés szeme] nem ritkán egész fejüket beborítja
(1933 Az állatok világa ford.)
a teljes kaput beborító napsugár motívum
(1971 Lóránt Ödön)
6.
〈víz, tűz, vér, fény, ill. ezzel vki〉 eláraszt, elönt vmit
Octavius, Antonius. [!] be borittyák a földnek golyobiſſát tüzzel, vérrel
(1779 Bessenyei György¹)
Nincs a varázs, mely a Zöld fák árnyába vont, S fénynyel boríta be Romot, csermelyt s pagonyt
(1863 Tompa Mihály)
A Melanie arczát piros láng borította be, de Gábor is zavarba jött
(1908 Krúdy Gyula)
nap mint nap újabb területeket borított be a víz
(1999 Magyar Hírlap)
6a. (vál)
〈romboló jelenség v. indulat, ill. rossz érzés, hangulat〉 (terjedve) betölt és hatalmába kerít vkit, vmit
Felibe emelték az ördögöt az isteni hatalomnak, igazság helyett hamisságot, jó helyett gonoszt, teremtő helyett teremtett dolgokat imádtak […]. Ilyen pokollal borittatott bé a föld
(1779 Bessenyei György¹)
Beborítana e kert májusának titkos melankóliája
(1904 Ady Endre)
[a kontraszelekció] mindent beborít, és terjed és árad
(1988 Beke Kata)
mindent beborító indulatok
(1995 Magyar Hírlap)
erőszak boríthatja be az északír tartományt
(2000 Magyar Hírlap)
6b. (rég)
〈vmely rossz állapottal〉 sújt, és ellene védekezni képtelenné tesz vkit
[az árvák] ſzületésektöl fogva gyalázattal bé-borittatván, inséget, és kétségbe-eséſt nyernek atyai örökségül
(1786 Osvald Zsigmond ford.Möller¹)
El kerlt az ſz komor ſetétſéggel, Bé-borítvan mindent nagy kedvetlenſéggel
(1795 Fábián Julianna)
kiván némely büszke halandó az embereknek rettenetes sokasága közt magából ritkaságot csinálni, mely által különös magát közönséges nevetséggel borítja bé
(1804 Bessenyei György¹)
[az ideiglenesség] micsoda hontalansággal, micsoda tanácstalansággal, micsoda gyámoltalansággal borította be őket, micsoda mondhatatlan gyalázatossággal!
(1929 Szomory Dezső)
7. (Vad)
〈patás állat hímje nőstényt〉 megtermékenyít; befedez
A szakemberek szerint a verekedések zömét azok a bikák kezdeményezik, amelyek saját teheneiket már beborították, és most új kalandokra vágyva kóborolnak
(1995 Magyarország állatvilága)
8. (szleng)
nagyon megver, elver vkit; betakar
a jó édesanyád, azt vágod te pofán, nem őtet, mert én úgy beborítalak, hogy a franc megesz tégedet
(1973 László-Bencsik Sándor)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beborított, beboríttatik, beboríttatott; ÚMTsz.

Beállítások