becikkelyez ts ige 4b

(Jog) ’〈törvény szövegébe〉 beilleszt, ill. törvényként elfogad, törvénybe iktat vmit’ ❖ Inarticulo […] törvénybe iktatni, bétzikkelyezni (1818 Márton József¹ C3044, 1815. hasáb) | a zsitva-toroki békekötés egyszerűen csak beczikkelyeztetett minden előzmény és záradék nélkül a törvénybe (1898 Várnai Sándor 8604001, 324) | a magyar törvényhozás is becikkelyezte a háborús bűncselekmények elévülhetetlenségét (1993 Országgyűlési Napló CD62).

a. (/Tört v. Jog) ’〈(köz)igazgatási egységet, kül. várost〉 előjogokkal felruház, és ezt törvénybe iktatva a vele egyenrangúak közé besorol’ ❖ be nem czikkelyezett királyi városok (1842 Pesti Hírlap CD61) | [az országgyűlés] a lugosi és szamosújvári új püspökségeket becikkelyezte (1868. XXXIX. t.-c.) (1896 PallasLex. CD02) | a 16 szepesi várost cikkelyezzék be (1989 Horváth Zoltán² CD52).

b. (/Tört v. Jog) ’〈személyt, csoportot〉 előjogokkal felruház, és ezt törvénybe iktatva a vele egyenrangúak közé besorol’ ❖ [mindazok, akik az országgyűlésben] választmányi rendes vagy helyettes tagokká megválasztatván, be is czikkelyeztetnek, később azonban kir. kinevezéstől függő hivatalokba lépnek át, kiküldetésökről határozottan lemondani tartoznak (1843 Pesti Hírlap CD61) | [az 1791. évi országgyűlés Born Ignácot] Magyarország nemesei sorába beczikkelyezte (1889 Szily Kálmán C4033, 102) | az 1498-ban becikkelyezett 18 régi arisztokrata családot (1994 Kubinyi András CD17).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

becikkelyez tárgyas ige 4b
(Jog)
〈törvény szövegébe〉 beilleszt, ill. törvényként elfogad, törvénybe iktat vmit
Inarticulo […] törvénybe iktatni, bétzikkelyezni
(1818 Márton József¹)
a zsitva-toroki békekötés egyszerűen csak beczikkelyeztetett minden előzmény és záradék nélkül a törvénybe
(1898 Várnai Sándor)
a magyar törvényhozás is becikkelyezte a háborús bűncselekmények elévülhetetlenségét
(1993 Országgyűlési Napló)
a. (/Tört v. Jog)
(köz)igazgatási egységet, kül. várost〉 előjogokkal felruház, és ezt törvénybe iktatva a vele egyenrangúak közé besorol
be nem czikkelyezett királyi városok
(1842 Pesti Hírlap)
[az országgyűlés] a lugosi és szamosújvári új püspökségeket becikkelyezte (1868. XXXIX. t.-c.törvénycikk)
(1896 PallasLex.)
a 16 szepesi várost cikkelyezzék be
(1989 Horváth Zoltán²)
b. (/Tört v. Jog)
〈személyt, csoportot〉 előjogokkal felruház, és ezt törvénybe iktatva a vele egyenrangúak közé besorol
[mindazok, akik az országgyűlésben] választmányi rendes vagy helyettes tagokká megválasztatván, be is czikkelyeztetnek, később azonban kir.királyi kinevezéstől függő hivatalokba lépnek át, kiküldetésökről határozottan lemondani tartoznak
(1843 Pesti Hírlap)
[az 1791. évi országgyűlés Born Ignácot] Magyarország nemesei sorába beczikkelyezte
(1889 Szily Kálmán)
az 1498-ban becikkelyezett 18 régi arisztokrata családot
(1994 Kubinyi András)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások