becsúszik tn ige 15a4

1. ’vmely erő hatására sima v. síkos felületen csúszva vmi alá, vminek a belsejébe v. közepébe csúszik vmi’ ❖ Végezvén beszédem épületes részét, Halljuk már a malac utolsó nyögését, Mellyel az élőktől örökre bucsúzik, Mielőtt gyomrunkba – végképen becsúszik (1856 Arany János CD01) | visszatologatja a szoba közepére becsúszott bútorokat (1998 Magyar Hírlap CD09).

1a. (átv is) ’vmely erő hatására sima, lapos v. síkos lévén vmely szűk nyíláson, résen át vminek a belsejébe(, számára kialakított helyre) csúszva bekerül vmi’ ❖ az Ékeſen-ſzóllás gyakorta abban áll, hogy ugyan azon igazſágot külömböz ábrázatokban ’s ki-mondáſokban adja-el, hogy az emberek-elméjekbe ’s ſzívekbe annál könnyebben bé-tsúſzhaſson (1792 Mindenes Gyűjtemény 7457086, 335) | Egy kis papir csuszott be az ajtó alatt (1843 Récsi Emil ford.–Sand 8389004, 15) | a nyitott ingen át becsúszott, s a kelleténél hosszabb ideig időzött a keze a forró, dús mellek között (1917 Réti Ödön CD10) | a trombitákból csak a becsúszott nyálat rázogatták a kifulladt hadimuzikantok (1960 Szentkuthy Miklós 9664003, 228) | a faretesz halk koppanásával becsúszott vájatába (1986 Nádas Péter 9466003, 216).

1b. ’〈ember, állat〉 a felszín síkos v. meredek volta miatt megállni v. akarata szerint mozogni képtelen lévén csúszva vminek a belsejébe kerül’ ❖ egyſzer meg-sikamodik a’ lába a’ partonn – bé-tsúsz a’ Dunába – többſzör ki se jött belölle (1796 Bécsi Magyar Merkurius 7396034, 763) | [a szegény katona] felmászott a vén fa elágazásaihoz, hogy a vidéket kikémlelje, a fa főtörzse belülről korhadt volt, a vitéz becsúszott (1899 Mikszáth Kálmán CD04) | [az autó]versenyző a bánfalvi kanyarnál becsúszott az út menti patakba (1979 Gimesi Szabolcs CD52) | a kicsiny szökőkút vízzel telt kőkelyhében egy zöld gyík fuldokol […], inni mászhatott be oda, becsúszhatott (1986 Nádas Péter 9466004, 444).

1c. (Sp) ’〈labdarúgásban: (védekező) játékos〉 a gyepen lendületből (két) lábán csúszik(, hogy a labdát elrúghassa, elsodorhassa az ellenfél játékosa elől)’ ❖ az egyik balhátvéd becsúszott, a becsúszás nem sikerült (1974 Zsolt István 9808001, 72) | Kuntics beverekedte magát a Vasas büntetőterületére, ahol átesett a becsúszó Juhár lábán (1996 Magyar Hírlap CD09).

1d. ’〈hüllő〉 kígyózó mozgással csúszva vminek a belsejébe bekerül, bejut’ ❖ Egy nagyon meg-vénhedett kígyó […] egy valamelly tóba be-tſúſza mellyben ſok békák laktak (1780 Patay Sámuel ford. C0710, 233) | [A kígyók] szépen becsúsztak a bársony alá (1871–1874 Arany János ford.–Arisztophanész C0660, 229) | [a sikló] a gyümölcsfára lógatott kalitkába csúszott be (1995 Magyarország állatvilága CD14).

2. ’〈ember v. állat〉 szűk nyíláson keresztül v. szűk helyre (kúszva) szándékosan bekerül, bejut (vhova)’ ❖ [aki a kisebbik barlang] belső üregeibe be nem csúszott (mert igen sok helyen csak így lehet áthatolni) az nem látta az almási barlang földalatti szépségeinek legremekebbjét (1868 Orbán Balázs CD22) | [a gyerek] hason becsúszott az ágy alá (1928 Kassák Lajos CD10) | a puli is addig spekulált, míg becsúszott az öreg lába közt az ajtónyiláson (1932 Szentivány József CD10) | Hagyj békén! – elrántottam magam, mélyen becsúsztam a takaró alá (1972 Nádudvari Anna 2021005, 876).

2a. (ritk) ’〈légáram szűk nyíláson, résen át〉 behatol vhova’ ❖ Az én szobámnak sem ajtója, sem ablaka nincs Bécs fele, azért nem félek, hogy a vastag falakon valaha bécsúszhasson lakomba a bécsi lég (1834 Ormós Zsigmond 8341008, 103) | Valami fujdogált, – ki tudja, merrül, Miféle szellő, mely vihar szele? De gallérunk s nyakunk között becsúszott Ingünk alá (1945 Heltai Jenő ford.–Bruant 9239055, 112).

2b. (kissé biz) ’〈vmely szűk körbe〉 a szükséges teljesítmény, eredmény minimumát elérve kerül be vki’ ❖ [a Szlovák Nemzeti Párt] éppen csak becsúszott a parlamentbe (1994 Magyar Hírlap CD09) | Két tempóra lett volna szükségem, és én csupán egyet bírtam megtenni. Úgy csúsztam be harmadiknak (1995 Magyar Hírlap CD09) | Kósa Ferenc éppen csak becsúszott az elnökségbe (1996 Magyar Hírlap CD09).

2c. ’〈számmal kifejezhető változó érték〉 vmely határt kevéssel átlépve más kategóriába kerül’ ❖ az átlagjövedelmek jövőre már becsúsznak a 44 százalékos sávba (1995 Magyar Hírlap CD09) | A keddi nap még nem hozott nagy áttörést a forintot illetően, szerdán azonban az árfolyam becsúszott a Magyar Nemzeti Bank intervenciós sávjának közepe alá (1998 Magyar Hírlap CD09) | zárásra a BUX a lélektani tíz ezer pontos határ alá is becsúszott (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. ’〈ember〉 óvatosan, a feltűnést kerülve (idegenként) bemegy, ill. bejut vhova; belopódzik’ ❖ Agiaris, és Télónis, a’ Játék-piatz fenekébe tsendesen be-tsúsznak (1772 Bessenyei György¹ C1076, 70) | pórgúnyába öltözve, hetivásár alkalmával becsúszok a várba (1869 Jókai Mór CD18) | az ajtó a nyárias meleg miatt nem volt bezárva s neki sikerült becsúsznia (1920 Móricz Zsigmond 9462009, 23) | az országunkba becsúszó idegenek (1964 Csatkai Endre CD52).

3a. ’〈vmely közösségbe, hivatalba, állásba〉 idegenként, kivételként v. véletlenül bejut, bekerül vki’ ❖ a’ Könyv-irok a’ Tzehbe-is bé-tsusztak (1785 Magyar Hírmondó C0273, 718) | [A barcasági tízfalusiak] papjai leginkább szászok voltak, vagy ha néha elvétve egy-egy magyar be is csúszott, az olyan volt, a kinek a brassai szász gymnasiumban – hol növekedett – kebléből a magyar rokonszenveket, a magyar nyelv szeretetét kiölték (1873 Orbán Balázs 8340021, 112) | sajnos pártunkba néha fasiszták is becsúsztak (1945 Rákosi Mátyás CD17) | a többnyire intézményi befektetőkből kikerülő jegyzőkör már megvan […]. Néhány magánszemély így is becsúszhat a jegyzők sorába (1995 Magyar Hírlap CD09).

3b. becsúszik vmibe (rég) ’erőszakkal, ravaszsággal stb. vmely, őt meg nem illető kiváltság, jog, vagyon haszonélvezőjévé v. birtokosává válik vki’ ❖ [mindazon személyeknek, akik] ezen Juſsba, a’ Pápai Udvar és ennek Nuntziusai által bé-léphetnének, vagy bé-tsúſzhatnának és a’ jó rendtartáſſal ellenkeznének, ellene állok (1785 Magyar Hírmondó C0273, 817) | a földes úrnak akár engedékenysége, akár elnézése, akár nem tudása mellett ezen jusnak használatába a jobbágy becsuszott (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | a mellétei, horkai és özörényi jószágok birtoklatába becsúszott […] leányág (1867 Nagy Iván CD31) | [álbirtokosnak nevezzük azt, aki erőszakkal, ravaszsággal stb.] csúszott be a birtokba (1911 RévaiNagyLex. C5697, 304).

3c. ’lopva, észrevétlenül v. apránként bekerül, bejut vhova, vmik közé vmi’ ❖ a’ forgásban levő papirospénzek közé gyakran igen mesterségesen utánzott, ’s mások és kivált az irást, betűket és jeleket nem ismerő köznép által az igazaktól megkülönböztetni nem tudott darabok csúsznak be (1844 Pesti Hírlap CD61) | gondolatai közé zavart okozón becsúszik a kétség (1911 Bán Ferenc CD10) | Tíz körül a lányok is megjelentek, és szép lassan becsúszott egy kis drog, egy kis fű (1998 Magyar Hírlap CD09).

4. ’idegenként, kivételként, véletlenül v. tévedésből bekerül vhova, vmibe, vmik közé vmi’ ❖ idegen asszonyi rendtűl kölcsönzött és országunkban bécsúszott módi cifra öltözetekben (1773 Rubicon CD17) | valljon némelly zsidó vagy pogány szertartások nem csusztak e be a’ keresztény anyaszentegyházba? (1842 Szilasy János 8450017, 10) | könnyűszerrel becsúszhattak neves protestáns költők versei is a katolikus gyűjteményekbe (1964 Bán Imre–Klaniczay Tibor CD53) | jeles érdemjegyei közé két kettes is becsúszott (1994 Kiss Lajos² CD30).

4a. ’〈nem oda való dolog, kül. hiba vmely műbe, tevékenységbe〉 tévedésből v. figyelmetlenségből bekerül’ ❖ [a Magyar Hírmondó kézbesítésébe] némelly hibák bé-tsuztak (1784 Magyar Hírmondó C0272, 816. oldalt követő melléklet 2) | micsoda borzasztó következetlenség csúszott be a mellékleti cikkbe és milyen egetverő nyomdahiba a tárcába! (1882 Mikszáth Kálmán 8312135, 116) | Egyik fordításomba valahogy becsúszott az „iperedik” szó (1953 Németh László² 9485053, 342) | Noha a regénybe egy-egy felesleges fejezet is becsúszik […], a Szerelem az Antillákon mégis becsületes írói erőfeszítés eredménye (1995 Magyar Hírlap CD09).

5. ’〈nemkívánatos esemény, ill. jelenség〉 megtörténik, ill. bekövetkezik, előáll’ ❖ a húsnak fogyatkozását, következendőképen a becsúszott drágaságot eltávoztatni (1804 Magyar írók élete CD27) | a’ két kormány közé ujabb feszültség csuszott be (1842 Pesti Hírlap CD61) | a Clevelandnek is becsúszott egy vereség (1995 Magyar Hírlap CD09) | Nem számít, ha időnként becsúszik egy-egy rosszabb jegy (1998 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF. becsúsz, ~; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

becsúszik tárgyatlan ige 15a4
1.
vmely erő hatására sima v. síkos felületen csúszva vmi alá, vminek a belsejébe v. közepébe csúszik vmi
Végezvén beszédem épületes részét, Halljuk már a malac utolsó nyögését, Mellyel az élőktől örökre bucsúzik, Mielőtt gyomrunkba – végképen becsúszik
(1856 Arany János)
visszatologatja a szoba közepére becsúszott bútorokat
(1998 Magyar Hírlap)
1a. (átv is)
vmely erő hatására sima, lapos v. síkos lévén vmely szűk nyíláson, résen át vminek a belsejébe(, számára kialakított helyre) csúszva bekerül vmi
az Ékeſen-ſzóllás gyakorta abban áll, hogy ugyan azon igazſágot külömböz ábrázatokban ’s ki-mondáſokban adja-el, hogy az emberek-elméjekbe ’s ſzívekbe annál könnyebben bé-tsúſzhaſson
(1792 Mindenes Gyűjtemény)
Egy kis papir csuszott be az ajtó alatt
(1843 Récsi Emil ford.Sand)
a nyitott ingen át becsúszott, s a kelleténél hosszabb ideig időzött a keze a forró, dús mellek között
(1917 Réti Ödön)
a trombitákból csak a becsúszott nyálat rázogatták a kifulladt hadimuzikantok
(1960 Szentkuthy Miklós)
a faretesz halk koppanásával becsúszott vájatába
(1986 Nádas Péter)
1b.
〈ember, állat〉 a felszín síkos v. meredek volta miatt megállni v. akarata szerint mozogni képtelen lévén csúszva vminek a belsejébe kerül
egyſzer meg-sikamodik a’ lába a’ partonn – bé-tsúsz a’ Dunába – többſzör ki se jött belölle
(1796 Bécsi Magyar Merkurius)
[a szegény katona] felmászott a vén fa elágazásaihoz, hogy a vidéket kikémlelje, a fa főtörzse belülről korhadt volt, a vitéz becsúszott
(1899 Mikszáth Kálmán)
[az autó]versenyző a bánfalvi kanyarnál becsúszott az út menti patakba
(1979 Gimesi Szabolcs)
a kicsiny szökőkút vízzel telt kőkelyhében egy zöld gyík fuldokol […], inni mászhatott be oda, becsúszhatott
(1986 Nádas Péter)
1c. (Sp)
〈labdarúgásban: (védekező) játékos〉 a gyepen lendületből (két) lábán csúszik(, hogy a labdát elrúghassa, elsodorhassa az ellenfél játékosa elől)
az egyik balhátvéd becsúszott, a becsúszás nem sikerült
(1974 Zsolt István)
Kuntics beverekedte magát a Vasas büntetőterületére, ahol átesett a becsúszó Juhár lábán
(1996 Magyar Hírlap)
1d.
〈hüllő〉 kígyózó mozgással csúszva vminek a belsejébe bekerül, bejut
Egy nagyon meg-vénhedett kígyó […] egy valamelly tóba be-tſúſza mellyben ſok békák laktak
(1780 Patay Sámuel ford.)
[A kígyók] szépen becsúsztak a bársony alá
(1871–1874 Arany János ford.Arisztophanész)
[a sikló] a gyümölcsfára lógatott kalitkába csúszott be
(1995 Magyarország állatvilága)
2.
〈ember v. állat〉 szűk nyíláson keresztül v. szűk helyre (kúszva) szándékosan bekerül, bejut (vhova)
[aki a kisebbik barlang] belső üregeibe be nem csúszott (mert igen sok helyen csak így lehet áthatolni) az nem látta az almási barlang földalatti szépségeinek legremekebbjét
(1868 Orbán Balázs)
[a gyerek] hason becsúszott az ágy alá
(1928 Kassák Lajos)
a puli is addig spekulált, míg becsúszott az öreg lába közt az ajtónyiláson
(1932 Szentivány József)
Hagyj békén! – elrántottam magam, mélyen becsúsztam a takaró alá
(1972 Nádudvari Anna)
2a. (ritk)
〈légáram szűk nyíláson, résen át〉 behatol vhova
Az én szobámnak sem ajtója, sem ablaka nincs Bécs fele, azért nem félek, hogy a vastag falakon valaha bécsúszhasson lakomba a bécsi lég
(1834 Ormós Zsigmond)
Valami fujdogált, – ki tudja, merrül, Miféle szellő, mely vihar szele? De gallérunk s nyakunk között becsúszott Ingünk alá
(1945 Heltai Jenő ford.Bruant)
2b. (kissé biz)
〈vmely szűk körbe〉 a szükséges teljesítmény, eredmény minimumát elérve kerül be vki
[a Szlovák Nemzeti Párt] éppen csak becsúszott a parlamentbe
(1994 Magyar Hírlap)
Két tempóra lett volna szükségem, és én csupán egyet bírtam megtenni. Úgy csúsztam be harmadiknak
(1995 Magyar Hírlap)
Kósa Ferenc éppen csak becsúszott az elnökségbe
(1996 Magyar Hírlap)
2c.
〈számmal kifejezhető változó érték〉 vmely határt kevéssel átlépve más kategóriába kerül
az átlagjövedelmek jövőre már becsúsznak a 44 százalékos sávba
(1995 Magyar Hírlap)
A keddi nap még nem hozott nagy áttörést a forintot illetően, szerdán azonban az árfolyam becsúszott a Magyar Nemzeti Bank intervenciós sávjának közepe alá
(1998 Magyar Hírlap)
zárásra a BUXBudapesti Értéktőzsde indexe a lélektani tíz ezer pontos határ alá is becsúszott
(2000 Magyar Hírlap)
3.
〈ember〉 óvatosan, a feltűnést kerülve (idegenként) bemegy, ill. bejut vhova; belopódzik
Agiaris, és Télónis, a’ Játék-piatz fenekébe tsendesen be-tsúsznak
(1772 Bessenyei György¹)
pórgúnyába öltözve, hetivásár alkalmával becsúszok a várba
(1869 Jókai Mór)
az ajtó a nyárias meleg miatt nem volt bezárva s neki sikerült becsúsznia
(1920 Móricz Zsigmond)
az országunkba becsúszó idegenek
(1964 Csatkai Endre)
3a.
〈vmely közösségbe, hivatalba, állásba〉 idegenként, kivételként v. véletlenül bejut, bekerül vki
a’ Könyv-irok a’ Tzehbe-is bé-tsusztak
(1785 Magyar Hírmondó)
[A barcasági tízfalusiak] papjai leginkább szászok voltak, vagy ha néha elvétve egy-egy magyar be is csúszott, az olyan volt, a kinek a brassai szász gymnasiumban – hol növekedett – kebléből a magyar rokonszenveket, a magyar nyelv szeretetét kiölték
(1873 Orbán Balázs)
sajnos pártunkba néha fasiszták is becsúsztak
(1945 Rákosi Mátyás)
a többnyire intézményi befektetőkből kikerülő jegyzőkör már megvan […]. Néhány magánszemély így is becsúszhat a jegyzők sorába
(1995 Magyar Hírlap)
3b. becsúszik vmibe (rég)
erőszakkal, ravaszsággal stb. vmely, őt meg nem illető kiváltság, jog, vagyon haszonélvezőjévé v. birtokosává válik vki
[mindazon személyeknek, akik] ezen Juſsba, a’ Pápai Udvar és ennek Nuntziusai által bé-léphetnének, vagy bé-tsúſzhatnának és a’ jó rendtartáſſal ellenkeznének, ellene állok
(1785 Magyar Hírmondó)
a földes úrnak akár engedékenysége, akár elnézése, akár nem tudása mellett ezen jusnak használatába a jobbágy becsuszott
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
a mellétei, horkai és özörényi jószágok birtoklatába becsúszott […] leányág
(1867 Nagy Iván)
[álbirtokosnak nevezzük azt, aki erőszakkal, ravaszsággal stb.] csúszott be a birtokba
(1911 RévaiNagyLex.)
3c.
lopva, észrevétlenül v. apránként bekerül, bejut vhova, vmik közé vmi
a’ forgásban levő papirospénzek közé gyakran igen mesterségesen utánzott, ’s mások és kivált az irást, betűket és jeleket nem ismerő köznép által az igazaktól megkülönböztetni nem tudott darabok csúsznak be
(1844 Pesti Hírlap)
gondolatai közé zavart okozón becsúszik a kétség
(1911 Bán Ferenc)
Tíz körül a lányok is megjelentek, és szép lassan becsúszott egy kis drog, egy kis fű
(1998 Magyar Hírlap)
4.
idegenként, kivételként, véletlenül v. tévedésből bekerül vhova, vmibe, vmik közé vmi
idegen asszonyi rendtűl kölcsönzött és országunkban bécsúszott módi cifra öltözetekben
(1773 Rubicon)
valljon némelly zsidó vagy pogány szertartások nem csusztak e be a’ keresztény anyaszentegyházba?
(1842 Szilasy János)
könnyűszerrel becsúszhattak neves protestáns költők versei is a katolikus gyűjteményekbe
(1964 Bán Imre–Klaniczay Tibor)
jeles érdemjegyei közé két kettes is becsúszott
(1994 Kiss Lajos²)
4a.
〈nem oda való dolog, kül. hiba vmely műbe, tevékenységbe〉 tévedésből v. figyelmetlenségből bekerül
[a Magyar Hírmondó kézbesítésébe] némelly hibák bé-tsuztak
(1784 Magyar Hírmondó)
micsoda borzasztó következetlenség csúszott be a mellékleti cikkbe és milyen egetverő nyomdahiba a tárcába!
(1882 Mikszáth Kálmán)
Egyik fordításomba valahogy becsúszott az „iperedik” szó
(1953 Németh László²)
Noha a regénybe egy-egy felesleges fejezet is becsúszik […], a Szerelem az Antillákon mégis becsületes írói erőfeszítés eredménye
(1995 Magyar Hírlap)
5.
〈nemkívánatos esemény, ill. jelenség〉 megtörténik, ill. bekövetkezik, előáll
a húsnak fogyatkozását, következendőképen a becsúszott drágaságot eltávoztatni
(1804 Magyar írók élete)
a’ két kormány közé ujabb feszültség csuszott be
(1842 Pesti Hírlap)
a Clevelandnek is becsúszott egy vereség
(1995 Magyar Hírlap)
Nem számít, ha időnként becsúszik egy-egy rosszabb jegy
(1998 Magyar Hírlap)
Vö. CzF. becsúsz, ~; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások