becsületbeli mn 1B3

1. (ritk) ’a becsülettel mint erkölcsi eszménnyel kapcs.’ ❖ a személyi és becsületbeli értékek a szovjet jogban is jogi védelem alatt állnak akkor is, ha nem közvetlenül vagyoni érdekűek (1957 Marton Géza 1106001, 44).

2. ’vmely személy v. közösség becsületébe vágó, azt érintő, ill. általa megkívánt’ ❖ becsületbeli kötelességemnek tartom általányosan ideáimat – eszméimet – a’ törvényekrül itt olly röviden, mint lehet ’s egyenesen kimondani (1830 Széchenyi István 8429004, 190) | becsületbeli sértegetést (1838 Kossuth Lajos CD32) | Minden üzem kollektívájának becsületbeli ügye, hogy harcoljon a gyár elsőségéért, dicsőségéért (1953 Szabad Nép aug. 5. C0400, 1) | a város becsületbeli erkölcsi kérdésnek tekinti, hogy segítse az emlékmű ügyét (1994 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’vmely személy becsületének sérelmével, ill. az így létrejött állapot helyreállításával kapcs.’ ❖ Ha valaki kedvesetekre kancsal szemmel néz, mindjárt becsületbeli dolgot csináltok belőle (1856 Szegfi Mór 8430004, 139) | a Rögös Máté és Tarczali Tamás közt fenforgott becsületbeli ügy a mai napon lovagias úton előttünk elintéztetett (1885 Tolnai Lajos C4201, 199) | [négyszáz korona adósság] miatt becsületügyi eljárást tettek folyamatba a főhadnagy ellen, ami miatt, minden jel szerint, a becsületbeli eljárás befejezése után rangjától fosztották volna meg (1910 Délmagyarország 2103001, 8) | Régen az emberek sokkal kényesebbek voltak a becsületbeli konfliktusokra, mint napjainkban (1981 Tárkány Szücs Ernő 1153009, 796).

3. ’vmely személy becsülete, ill. annak lehetséges elvesztése által szavatolt’ ❖ [Teréz] 10,000 ft becsületbeli adósságot csinált (1863 Lauka Gusztáv 8268036, 55) | táviratozott haza, hogy becsületbeli tartozások kiegyenlitésére rögtön ennyit és ennyit küldjenek (1893 Kozma Andor 8252009, 59) | [az eredeti tulajdoni állapot visszaállításáról való lemondás] ellentmondana a Kormány új agrárpolitikájának éppen úgy, mint a pártközi megállapodásokból adódó becsületbeli kötelezettségének (1990 Országgyűlési Napló CD62).

4. (rég) ’tiszteletből kapott, megbecsülésül adományozott, rendsz. javadalmazással és hatáskörrel nem járó 〈tisztség〉, ill. ilyen tisztséget viselő, tiszteletbeli, címzetes 〈személy〉’ ❖ ezen kívül légyenek Betsületbéli Tagok is (1781 Bessenyei György¹ C1092, 31) | a vármegye becsületbeli földmérője (1830 Irodalomtörténeti Közlemények C0211, 460) | Dubois Antal becsületbeli professor a’ párizsi orvosi karnál (1833 Jelenkor C0225, 342) | minden felekezet számára a község kebeléből világi tanoda felügyelőt tartoznak kinevezni, kinek hivatala becsületbeli (1856 Vasárnapi Újság CD56) | [Deák Ferencet] 1824. augusztus 9-én nevezte ki a megye adminisztrátora becsületbeli tiszti alügyésszé (1995 Molnár András² CD58).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

becsületbeli melléknév 1B3
1. (ritk)
a becsülettel mint erkölcsi eszménnyel kapcs.
a személyi és becsületbeli értékek a szovjet jogban is jogi védelem alatt állnak akkor is, ha nem közvetlenül vagyoni érdekűek
(1957 Marton Géza)
2.
vmely személy v. közösség becsületébe vágó, azt érintő, ill. általa megkívánt
becsületbeli kötelességemnek tartom általányosan ideáimat – eszméimet – a’ törvényekrül itt olly röviden, mint lehet ’s egyenesen kimondani
(1830 Széchenyi István)
becsületbeli sértegetést
(1838 Kossuth Lajos)
Minden üzem kollektívájának becsületbeli ügye, hogy harcoljon a gyár elsőségéért, dicsőségéért
(1953 Szabad Nép aug. 5.)
a város becsületbeli erkölcsi kérdésnek tekinti, hogy segítse az emlékmű ügyét
(1994 Magyar Hírlap)
2a.
vmely személy becsületének sérelmével, ill. az így létrejött állapot helyreállításával kapcs.
Ha valaki kedvesetekre kancsal szemmel néz, mindjárt becsületbeli dolgot csináltok belőle
(1856 Szegfi Mór)
a Rögös Máté és Tarczali Tamás közt fenforgott becsületbeli ügy a mai napon lovagias úton előttünk elintéztetett
(1885 Tolnai Lajos)
[négyszáz korona adósság] miatt becsületügyi eljárást tettek folyamatba a főhadnagy ellen, ami miatt, minden jel szerint, a becsületbeli eljárás befejezése után rangjától fosztották volna meg
(1910 Délmagyarország)
Régen az emberek sokkal kényesebbek voltak a becsületbeli konfliktusokra, mint napjainkban
(1981 Tárkány Szücs Ernő)
3.
vmely személy becsülete, ill. annak lehetséges elvesztése által szavatolt
[Teréz] 10,000 ftforint becsületbeli adósságot csinált
(1863 Lauka Gusztáv)
táviratozott haza, hogy becsületbeli tartozások kiegyenlitésére rögtön ennyit és ennyit küldjenek
(1893 Kozma Andor)
[az eredeti tulajdoni állapot visszaállításáról való lemondás] ellentmondana a Kormány új agrárpolitikájának éppen úgy, mint a pártközi megállapodásokból adódó becsületbeli kötelezettségének
(1990 Országgyűlési Napló)
4. (rég)
tiszteletből kapott, megbecsülésül adományozott, rendsz. javadalmazással és hatáskörrel nem járó 〈tisztség〉, ill. ilyen tisztséget viselő, tiszteletbeli, címzetes 〈személy〉
ezen kívül légyenek Betsületbéli Tagok is
(1781 Bessenyei György¹)
a vármegye becsületbeli földmérője
(1830 Irodalomtörténeti Közlemények)
Dubois Antal becsületbeli professor a’ párizsi orvosi karnál
(1833 Jelenkor)
minden felekezet számára a község kebeléből világi tanoda felügyelőt tartoznak kinevezni, kinek hivatala becsületbeli
(1856 Vasárnapi Újság)
[Deák Ferencet] 1824. augusztus 9-én nevezte ki a megye adminisztrátora becsületbeli tiszti alügyésszé
(1995 Molnár András²)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások