befog ige 2a6

1. ts ’〈nyílást, üreget〉 kézzel eltakar, elzár’ ❖ bé fogta […] horgos orra száját (1778 Faludi Ferenc ford. C1666, 149) | egy kard keresztülveri kebelét. […] Béfogott sebbel ment keresztül a hídon, s ott lerogyott (1812 Kazinczy Ferenc 7163017, 334) | befogtam a száját, hogy ne ordítson (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102006, 64) | Az asszony, akit Marie-nak neveztek, megmarkolta a bőrpoharat, tenyerével befogta a száját, megrázta, és a két kockát az asztal közepére borította (1936 Radnóti Miklós 9543008, 95) | [Szergej] hátul a kipufogócső végét mustrálgatta, ferdén odatartotta tenyerét, befogta a nyílást (1994 Magyar Hírlap CD09).

1a. (száj›beszédszerv‹ és más hasonló jelentésű tárggyal, ált. felsz módban, tárgy n. is) (rendsz. durva) ’elhallgat, nem beszél, ill. véleményét, tudását megtartja magának’ ❖ Fogd bé a szádat, Cservena (1813 Katona József 8226002, 104) | Legyen eszed hát s fogd be szájadat. A szolgának többet kell tudni, mint Beszélni (1885 Csiky Gergely ford.–Plautus 8088013, 61) | Fogjátok be a pofátokat, marhák! (1919 Szabó Dezső 9623004, 227) | fogd be a csuszalesődet (1926 Kassák Lajos 9314040, 20) | Nő: Maga fogja be – csak leskelődni tud! Apa: Hülye kurva (1985 Spiró György C6603, 365) | az elvhű szolgálat jegyében akkor is befogom a számat, amikor a gyakorlattal már nem értek egyet? (1995 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’〈orrot, fület, szemet〉 kézzel eltakar, hogy (vki más) ne tudjon vele érzékelni’ ❖ [Jupiter] ülepe oly felette Nagyot durranta hátúl, Hogy az elszédűlt istenek Egészen elréműltenek, S béfogták az orrokat (1791 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | Én befogtam szemeimet [a mutatványosok előtt] (1816–1824 Kazinczy Ferenc 8228110, 95) | ha rólad beszéltek, befogtam fülemet (1879 Sziklay János ford.–Sacher-Masoch 8447004, 7) | odalopózkodik s hátulról mosolyogva befogja a szemét (1915 Móricz Zsigmond CD10) | Kató szerette volna befogni a fülét (1955 Palotai Boris 9511001, 95).

1c. (rég, átv is) ’〈halott szemét〉 szemhéját a szemére húzva lezárja vki; lefog’ ❖ tsak egynéhány ſzempillantásig élhetek még, s azt akarom, hogy te fogjad-bé ſzemeimet (1783 Naláczy József ford.–Baculard d’Arnaud 7240005, 17) | Bolond anya, hat gyermeket szülél S szemed befogni nincsen senkid is (1843 Madách Imre 8284003, 372) | [Andrisné] azt akarja talán, hogy az ő szemét is befogja a halál (1918 Nagy Dániel CD10).

2. ts ’〈két oldalról kezébe〉 fog, szorít vmit, ill. 〈kezével〉 átfog, átér vmit’ ❖ A [királylány] derekát övező fekete szijjacskát be lehetne fogni egy összetett ember-arasszal (1907 Gárdonyi Géza 9173003, 230) | [Az öreg] megcsípi a Lisenka arcát. Befogja a tenyerébe az enyémet és így hozzásimogatja az ő arcát az enyémhez gyöngéden (1929 Tersánszky Józsi Jenő 9706003, 122) | [Anyám] felállított, s fejemet befogta a két tenyerébe (1956 Sánta Ferenc 9585003, 25).

2a. (Ipar is) ’〈tárgyat, nyersanyagot〉 munkaeszköz részei közé szorítva rögzít’ ❖ a’ fonalat a’ nyüstbe bé-fogni (1794 Gyarmathi Sámuel C1947, 189) | Gyalupad, […] tartószerszám, melybe a fát fürészelés, furás, gyalulás, vésés, ráspolyozás, csiszolás, polirozás stb. alkalmával erősen befogjuk (1894 PallasLex. CD02) | [Rezső] nagy zajjal kínlódott vele, hogy a fúrót a gépbe befogja (1924 Kassák Lajos CD10) | [Corrodininak] remegett a keze, mikor a késtartóba befogta a kését, s lenyomta az indítókart (1951 Örkény István 9500001, 177).

2b. (rég)(szorosan) körülvesz, körülfog vkit, vmit’ ❖ Elhúnyt élte hajnalában, Szűk sír fogta bé (1814 Kölcsey Ferenc CD01) | [Ulinnak] eggy kék sisak fogta-be fejét (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Macpherson 7163067, 4) | Az egész kis hegyláncz félkörben fogja be a Drávára dűlő síkot (1887 Baksay Sándor C0736, 214) | A bal parton a főbb közlekedési erek adják meg a város beosztásának vázát, magva a belső körut által befogott Belváros (1893 PallasLex. CD02).

3. ts ’〈(vadon élő) állatot〉 vmely célból megfogva hatalmába kerít’ ❖ [szerettünk volna] egynehányat az ott legelész apró lovak közl befogni (1817 Szájas Péter történetei ford. C3799, 132) | az anglius csirkém tévedett el, azt akarám a nehéz idő elől befogni (1885 Gyarmathy Zsigáné C1953, 149) | [a sintérek] be is fogtak vagy egy tucat ebet (1985 Grendel Lajos 1060003, 315) | A már repülőképes madarakat külön erre a célra kifejlesztett hálókkal fogják be. Az így befogott madarakat aztán gyűrűvel látják el (1998 Természet Világa CD50).

3a. ’〈méhrajt〉 kaptárba juttat’ ❖ Mitsodás edénybe legjobb, és leg-hasznosabb bé-fogni a’ Rajt (1794 Handerla György C2013, 43) | bokrok legyenek a méhház körül, mert magas fákról nehéz a rajt befogni (1857 Boross Mihály C1159, 147) | Fél óra sem telik bele, s az új raj befogva, házikója pedig: a puha gyékénysüveg (1972 Sütő András 9620018, 98).

3b. (/nyj) ’〈sertést, ludat〉(hizlalás céljából) elkülönít’ ❖ [A ludak közül] hizlalásra a’ seregből a’ legvékonyabb nyakuakat, legkissebb fejüeket kell befogni, mivel ezek tojók, gyengébb husok van, és leghamarébb meghiznak (1835 Némethy József 8333012, 104) | a Csáky-féle feketeszőrű sertés, noha ugyan nem nagy darabjára, de igen hizékony, elannyira, hogy ha belőle száz darab hizóba befogatik, ki nem válik közüle kettő sem, melly meg ne hizzék (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Nincs ilyen disznó még a gróf úrnál sem. […] Alig, hogy észreveszed, már törik is a tengerit, befogod hízóba, karácsonyra olyan zsírozó lesz abból, hogy na! (1923 Nagy Zoltán CD10).

4. ts (/ritk) ’〈keresett, vádlott stb. személyt〉 vmely tettéért elfog, letartóztat, ill. fogva tart’ ❖ Mártzius 14-kén 15-kére viradóra 15 személyeket fogott be a’ Frantzia katonaság (1808 Farkas Ferenc ford. C1696, 138) | A kassai börtönben egy ártatlanul befogott rab sohajtozik szabadság után (1857 Jókai Mór C2234, 13) | sokat ártott a vásárnak, hogy a rendőrség előzetesen befogott vagy húsz zsebmetszőt. Emiatt a vásár nem volt elég népes (1899 Ady Endre C0534, 201) | A pesti főkapitányságon néha, ha halálra kínozták a hóhérok a befogott elvtársakat, kidobták őket az utcára (1957 Gergely Sándor 9188003, 543).

5. ts (biz) ’〈versenyen előtte haladó személyt v. csapatot〉 utolér’ ❖ A már 10 méterrel lemaradt Smouha nagyszerűen finisel [!] és bár Magdicsiot befogni nem bírja, Ferenczyt két és fél méterrel megveri (1928 Nemzeti Sport ápr. 10. C6777, 14) | A másik manchesteri gárda, a United nem tudta befogni az élen álló Newcastle-t, mert otthonában csak egy döntetlenre futotta a londoni Chelsea ellen (1995 Magyar Hírlap CD09) | A Lillehammer után Naganóban is olimpiai bajnok Alsgård előbb befogta az olaszok befutóemberét, Faunert, majd hatalmas hajrában megverte (1998 Magyar Hírlap CD09).

6. ts ’〈igavonásra haszn. állatot, es. embert〉 jármű v. gép elé köt, hogy húzza azt; belefog’ ❖ az honn tartott bé-fogni való lovakat, a víz felett ki-álló nádak végével kénteleníttetnek tartani (1780 Magyar Hírmondó C0268, 521) | A’ jó Merániak legszebb lovon ficzánkolódnak, – tegnap egy kesej, ma szürke, holnap egy fakó: – nekünk Feleség, ’s porontyainkat kell befogni, ha veszni éhen nem kívánkozunk (1819 Katona József 8226027, 227) | a jeges tengernél lakó eszkimóknak a kutya egyetlen házi állatjok, s még lovak helyett szánkáikba is befogják (1848 Peregriny Elek 8360026, 62) | Pöhöly-apa befogta a lovat az ekébe (1910 Gárdonyi Géza 9173011, 18) | az egyik ló kidőlt a kocsiból, s mivel tartalék lovak nem voltak, hát két szamarat kellett befogni (1960 Tamási Áron 9701016, 133).

6a. ts ’〈járművet〉 igavonó állatot kötve elé útra kész állapotba hoz’ ❖ Két befogott szán áll a téli palota oszloptornáca alatt, az egyikbe hat ló fogva, a másikba három (1879 Jókai Mór CD18) | Befogják a kocsit (1928 Kosztolányi Dezső ford.–Mell CD10) | Küldj el a lakásomra, hogy fogják be hamar a háromlovas hintót (1952 Németh László² ford.–Tolsztoj² 9485065, 195).

6b. tn ’igavonó állatot kötve vmely jármű elé útra kész állapotba hozza’ ❖ A’ gazdagok akkor mondják, fogj-be kotsis, mikor nékik tetszik (1805 Hollósi Egyed C2095, 11) | ahogy maga befog, én már fölülök kocsimba (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102007, 188) | Nem volt férfi, aki befogjon, a városba szekerezzen a beteg gyermekkel (1956 Nők Lapja szept. 13. C1503, 12).

6c. ts ’〈természeti erő(ből származó energiá)t, kül. szelet〉 munkavégzésre felhasznál’ ❖ Gyakran a szelet fogják be […], – a szél a mozgatási erők legolcsóbbja lévén (1855 Vasárnapi Újság CD56) | No jó, befogom hát a szelet, az őröljön (1895 Mikszáth Kálmán CD04) | a molekulák a napfény energiájának mintegy 70%-át fogják be és alakítják elektromos árammá (1995 Természet Világa CD50).

7. ts (gyakr. létigével, hat-i ign-ként) ’〈személyt〉 keményen dolgoztat, ill. kevés szabad időt hagyva foglalkoztat’ ❖ erőm felett be vóltam fogva (1807 Kazinczy Ferenc C2558, 252) | Erősebben kell hát befogni őket, Dolgozzanak fél-éjjel gyárainkban (1863 Madách Imre 8284011, 644) | Csak a szegény kondás van mindétig befogva, örökösön (1895 Bársony István C0835, 166) | A diákok erősen be vannak fogva (1990 Hárs József CD52).

7a. ’vkit vmely munkára, tevékenységre igénybe vesz, ill. vmiként munkába állít’ ❖ Nem lehet ám már az ilyen felnőtt legényt szabóinasnak befogni, vasalómelegítéssel kínozni (1889 Mikszáth Kálmán CD04) | Majd befognak gyomlálni, öntözni (1937 Németh László² 9485039, 194) | Befogtak mosogatásra (1960 Nagy László² ford. 9473153, 235) | [Katalint Nóra] befogta a nőmozgalmi munkába (1964 Szabó Magda 9630002, 160).

8. ts (Űrh) ’〈műholdat〉 űrhajóhoz kapcsol’ ❖ az asztronautáknak a segéd-irányítórendszer segítségével kell befogniuk a műholdat (1994 Magyar Hírlap CD09) | [az űrhajósoknak] sikerült befogniuk a már két hete a Föld körül keringő […] Zárja űrállomás-modult (1999 Természet Világa CD50).

8a. (Csill) ’〈égitest anyagot v. másik égitestet〉 a gravitáció révén magához von, ill. maga körüli keringő pályára állít’ ❖ Valószínűleg a Plútó és a Charon csak később találkozott, befogták egymást egy harmadik test gravitációs hatásának segítségével (1995 Természet Világa CD50) | az Ida [nevű kisbolygó] stabil pályára foghatta be a kis testet [ti. holdját] (1996 Természet Világa CD50) | [a csillag] oly sok anyagot fogott be kísérőjétől, hogy túlságosan tömörré vált, és felrobbant (1999 Magyar Hírlap CD09).

8b. (Fiz) ’〈atommag rá irányított (nagy energiájú) elemi részecskét〉 magába épít’ ❖ [amikor] Szilárd Leó korábban figyelmen kívül hagyta a legnehezebb elemeket, ezt azért tette, mert hitt Ferminek: azt gondolta, hogy azok befogják a neutront, és még nehezebb atommag képződik (1997 Marx György CD30) | a víz hidrogénje maga is befog neutront a már említett deuteronképzés révén (2000 Természet Világa CD50).

9. ts (/ritk) ’〈felületet vmely anyag, tárgy stb.〉 bevon, beborít’ ❖ aranynyal béfogatott [viaszgolyócskák] (1780 Révai Miklós ford.–Makó 7283027, 65) | piros selyem szoknyája majd az egész zöld divánt befogta (1867 Tolnai Lajos C4216, 70) | Híg sár fogta be a cipőm talpát (1988 Lengyel Péter 9397009, 447).

9a. (rég) ’〈növény vmely felületet〉 nőve belep, beborít’ ❖ [a háznak] oldalát ’s fedelit a’ moha béfogta (1811 György László C1968, 105) | a lankás oldalokat sávolyosan fogta be a sárguló buza (1890 Harmath Lujza C2182, 63).

9b. ’vminek a színét külsőleg megváltoztatja, elszínez vmit’ ❖ [a kéményből omlott] a füst egész nap, s az épületet barnára fogta be (1863 Kazár Emil C2509, 123) | A fák lilák, a hó lila, a kezem lila. Mindent befog a furcsa felhő fénye (1929 Peéry Piri CD10) | Mátyás történetesen nagyon tisztán evett, még a sáfrányos sárga mártás sem fogta be az ujjait (1981 Sergő Erzsébet 2206040, 50).

10. ts (átv is) ’〈szem(mel) v. műszer(rel vki) vmely területet, ill. mindazt, ami ott látható〉 egész terjedelmében lát’ ❖ [a tengerszorosnak] széle hoszsza szemmel -nem fogható (1787 Mátyus István C3069, 324) | a végtelenséget hogyan fogná be a véges emberi elme! (1898 Gyarmathy Zsigáné C1957, 137) | Amerre a szem befogta a horizontot, fegyvereiket eldobálva, kitárt karokkal, sapkájukat a levegőbe hajitva, ujjongva, táncolva ömöltek az oroszok (1919 Szabó Dezső 9623005, 222) | [tudósaink] annyira rövidlátók, hogy csak abban hisznek, amit a pápaszemük, illetve a mikroszkópjuk befog és amit a lombikba szigeteltek (1956 Veres Péter 2005082, 750).

10a. ’〈vkinek a tevékenysége, ill. vmely mű〉 átfog, magában foglal vmit, kiterjed vmire’ ❖ [Schöpflin] regényírója a magyar irodalomnak, s a nyolcvan évet befogó irodalomtörténet, mely könyvének essayiből összealakul, történelmi regénye e korszak magyar irodalmának (1917 Ignotus CD10) | A kör, amit a regény befog, elég kicsi (1928 Illés Endre CD10) | Pais Dezső nyelvtudományi életművének egésze […] befogja a magyar nyelvtörténetnek minden szakaszát (1993 Benkő Loránd CD30) | Az olvasmányok témái befogják az üzleti élet legfontosabb területeit (1994 Új Könyvek CD29).

11. ts ’〈műszer (mozgó) tárgyat〉 bemérve észlel’ ❖ a pilóta észlelte, hogy gépét befogták a radarok (1999 Magyar Hírlap CD09).

11a. ’〈vevőkészülék(en vki)〉 vmely sugárzott jel vételére képes, ill. vételét megvalósítja’ ❖ [a repülőgépet] fölszerelték a legkorszerűbb navigációs és repülés-ellenőrző műszerekkel, így például […] egy 9600 csatornát befogó […] nagy teljesítményű rádió adó-vevővel (1996 Természet Világa CD50) | A televíziómon négy magyar adót fogok be (1996 Magyar Hírlap CD09) | Albánia elérhetetlen messze volt tőlünk, csak azt élveztük, ha néha esténként befogtuk Szokolunkon Tirana magyar hangját (1997 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; ÉKsz.; SzT. ~, befogat, befogattathatik, befogattatik, befoghat, befogott; ÚMTsz.

befog ige 2a6
1. tárgyas
〈nyílást, üreget〉 kézzel eltakar, elzár
bé fogta […] horgos orra száját
(1778 Faludi Ferenc ford.)
egy kard keresztülveri kebelét. […] Béfogott sebbel ment keresztül a hídon, s ott lerogyott
(1812 Kazinczy Ferenc)
befogtam a száját, hogy ne ordítson
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
Az asszony, akit Marie-nak neveztek, megmarkolta a bőrpoharat, tenyerével befogta a száját, megrázta, és a két kockát az asztal közepére borította
(1936 Radnóti Miklós)
[Szergej] hátul a kipufogócső végét mustrálgatta, ferdén odatartotta tenyerét, befogta a nyílást
(1994 Magyar Hírlap)
1a. (száj›beszédszerv‹ és más hasonló jelentésű tárggyal, ált. felsz módban, tárgy n. is) (rendsz. durva)
elhallgat, nem beszél, ill. véleményét, tudását megtartja magának
Fogd bé a szádat, Cservena
(1813 Katona József)
Legyen eszed hát s fogd be szájadat. A szolgának többet kell tudni, mint Beszélni
(1885 Csiky Gergely ford.Plautus)
Fogjátok be a pofátokat, marhák!
(1919 Szabó Dezső)
fogd be a csuszalesődet
(1926 Kassák Lajos)
Nő: Maga fogja be – csak leskelődni tud! Apa: Hülye kurva
(1985 Spiró György)
az elvhű szolgálat jegyében akkor is befogom a számat, amikor a gyakorlattal már nem értek egyet?
(1995 Magyar Hírlap)
1b.
〈orrot, fület, szemet〉 kézzel eltakar, hogy (vki más) ne tudjon vele érzékelni
[Jupiter] ülepe oly felette Nagyot durranta hátúl, Hogy az elszédűlt istenek Egészen elréműltenek, S béfogták az orrokat
(1791 Csokonai Vitéz Mihály)
Én befogtam szemeimet [a mutatványosok előtt]
(1816–1824 Kazinczy Ferenc)
ha rólad beszéltek, befogtam fülemet
(1879 Sziklay János ford.Sacher-Masoch)
odalopózkodik s hátulról mosolyogva befogja a szemét
(1915 Móricz Zsigmond)
Kató szerette volna befogni a fülét
(1955 Palotai Boris)
1c. (rég, átv is)
〈halott szemét〉 szemhéját a szemére húzva lezárja vki; lefog
tsak egynéhány ſzempillantásig élhetek még, s azt akarom, hogy te fogjad-bé ſzemeimet
(1783 Naláczy József ford.Baculard d’Arnaud)
Bolond anya, hat gyermeket szülél S szemed befogni nincsen senkid is
(1843 Madách Imre)
[Andrisné] azt akarja talán, hogy az ő szemét is befogja a halál
(1918 Nagy Dániel)
2. tárgyas
〈két oldalról kezébe〉 fog, szorít vmit, ill. 〈kezével〉 átfog, átér vmit
A [királylány] derekát övező fekete szijjacskát be lehetne fogni egy összetett ember-arasszal
(1907 Gárdonyi Géza)
[Az öreg] megcsípi a Lisenka arcát. Befogja a tenyerébe az enyémet és így hozzásimogatja az ő arcát az enyémhez gyöngéden
(1929 Tersánszky Józsi Jenő)
[Anyám] felállított, s fejemet befogta a két tenyerébe
(1956 Sánta Ferenc)
2a. (Ipar is)
〈tárgyat, nyersanyagot〉 munkaeszköz részei közé szorítva rögzít
a’ fonalat a’ nyüstbe bé-fogni
(1794 Gyarmathi Sámuel)
Gyalupad, […] tartószerszám, melybe a fát fürészelés, furás, gyalulás, vésés, ráspolyozás, csiszolás, polirozás stb.s a többi alkalmával erősen befogjuk
(1894 PallasLex.)
[Rezső] nagy zajjal kínlódott vele, hogy a fúrót a gépbe befogja
(1924 Kassák Lajos)
[Corrodininak] remegett a keze, mikor a késtartóba befogta a kését, s lenyomta az indítókart
(1951 Örkény István)
2b. (rég)
(szorosan) körülvesz, körülfog vkit, vmit
Elhúnyt élte hajnalában, Szűk sír fogta bé
(1814 Kölcsey Ferenc)
[Ulinnak] eggy kék sisak fogta-be fejét
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Macpherson)
Az egész kis hegyláncz félkörben fogja be a Drávára dűlő síkot
(1887 Baksay Sándor)
A bal parton a főbb közlekedési erek adják meg a város beosztásának vázát, magva a belső körut által befogott Belváros
(1893 PallasLex.)
3. tárgyas
(vadon élő) állatot〉 vmely célból megfogva hatalmába kerít
[szerettünk volna] egynehányat az ott legelész apró lovak közl befogni
(1817 Szájas Péter történetei ford.)
az anglius csirkém tévedett el, azt akarám a nehéz idő elől befogni
(1885 Gyarmathy Zsigáné)
[a sintérek] be is fogtak vagy egy tucat ebet
(1985 Grendel Lajos)
A már repülőképes madarakat külön erre a célra kifejlesztett hálókkal fogják be. Az így befogott madarakat aztán gyűrűvel látják el
(1998 Természet Világa)
3a.
〈méhrajt〉 kaptárba juttat
Mitsodás edénybe legjobb, és leg-hasznosabb bé-fogni a’ Rajt
(1794 Handerla György)
bokrok legyenek a méhház körül, mert magas fákról nehéz a rajt befogni
(1857 Boross Mihály)
Fél óra sem telik bele, s az új raj befogva, házikója pedig: a puha gyékénysüveg
(1972 Sütő András)
3b. (/nyj)
〈sertést, ludat〉 (hizlalás céljából) elkülönít
[A ludak közül] hizlalásra a’ seregből a’ legvékonyabb nyakuakat, legkissebb fejüeket kell befogni, mivel ezek tojók, gyengébb husok van, és leghamarébb meghiznak
(1835 Némethy József)
a Csáky-féle feketeszőrű sertés, noha ugyan nem nagy darabjára, de igen hizékony, elannyira, hogy ha belőle száz darab hizóba befogatik, ki nem válik közüle kettő sem, melly meg ne hizzék
(1856 Vasárnapi Újság)
Nincs ilyen disznó még a gróf úrnál sem. […] Alig, hogy észreveszed, már törik is a tengerit, befogod hízóba, karácsonyra olyan zsírozó lesz abból, hogy na!
(1923 Nagy Zoltán)
4. tárgyas (/ritk)
〈keresett, vádlott stb. személyt〉 vmely tettéért elfog, letartóztat, ill. fogva tart
Mártzius 14-kén 15-kére viradóra 15 személyeket fogott be a’ Frantzia katonaság
(1808 Farkas Ferenc ford.)
A kassai börtönben egy ártatlanul befogott rab sohajtozik szabadság után
(1857 Jókai Mór)
sokat ártott a vásárnak, hogy a rendőrség előzetesen befogott vagy húsz zsebmetszőt. Emiatt a vásár nem volt elég népes
(1899 Ady Endre)
A pesti főkapitányságon néha, ha halálra kínozták a hóhérok a befogott elvtársakat, kidobták őket az utcára
(1957 Gergely Sándor)
5. tárgyas (biz)
〈versenyen előtte haladó személyt v. csapatot〉 utolér
A már 10 méterrel lemaradt Smouha nagyszerűen finisel [!] és bár Magdicsiot befogni nem bírja, Ferenczyt két és fél méterrel megveri
(1928 Nemzeti Sport ápr. 10.)
A másik manchesteri gárda, a United nem tudta befogni az élen álló Newcastle-t, mert otthonában csak egy döntetlenre futotta a londoni Chelsea ellen
(1995 Magyar Hírlap)
A Lillehammer után Naganóban is olimpiai bajnok Alsgård előbb befogta az olaszok befutóemberét, Faunert, majd hatalmas hajrában megverte
(1998 Magyar Hírlap)
6. tárgyas
〈igavonásra haszn. állatot, es. embert〉 jármű v. gép elé köt, hogy húzza azt; belefog
az honn tartott bé-fogni való lovakat, a víz felett ki-álló nádak végével kénteleníttetnek tartani
(1780 Magyar Hírmondó)
A’ jó Merániak legszebb lovon ficzánkolódnak, – tegnap egy kesej, ma szürke, holnap egy fakó: – nekünk Feleség, ’s porontyainkat kell befogni, ha veszni éhen nem kívánkozunk
(1819 Katona József)
a jeges tengernél lakó eszkimóknak a kutya egyetlen házi állatjok, s még lovak helyett szánkáikba is befogják
(1848 Peregriny Elek)
Pöhöly-apa befogta a lovat az ekébe
(1910 Gárdonyi Géza)
az egyik ló kidőlt a kocsiból, s mivel tartalék lovak nem voltak, hát két szamarat kellett befogni
(1960 Tamási Áron)
6a. tárgyas
〈járművet〉 igavonó állatot kötve elé útra kész állapotba hoz
Két befogott szán áll a téli palota oszloptornáca alatt, az egyikbe hat ló fogva, a másikba három
(1879 Jókai Mór)
Befogják a kocsit
(1928 Kosztolányi Dezső ford.Mell)
Küldj el a lakásomra, hogy fogják be hamar a háromlovas hintót
(1952 Németh László² ford.Tolsztoj²)
6b. tárgyatlan
igavonó állatot kötve vmely jármű elé útra kész állapotba hozza
A’ gazdagok akkor mondják, fogj-be kotsis, mikor nékik tetszik
(1805 Hollósi Egyed)
ahogy maga befog, én már fölülök kocsimba
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
Nem volt férfi, aki befogjon, a városba szekerezzen a beteg gyermekkel
(1956 Nők Lapja szept. 13.)
6c. tárgyas
〈természeti erő(ből származó energiá)t, kül. szelet〉 munkavégzésre felhasznál
Gyakran a szelet fogják be […], – a szél a mozgatási erők legolcsóbbja lévén
(1855 Vasárnapi Újság)
No jó, befogom hát a szelet, az őröljön
(1895 Mikszáth Kálmán)
a molekulák a napfény energiájának mintegy 70%-át fogják be és alakítják elektromos árammá
(1995 Természet Világa)
7. tárgyas (gyakr. létigével, hat-i ign-ként)
〈személyt〉 keményen dolgoztat, ill. kevés szabad időt hagyva foglalkoztat
erőm felett be vóltam fogva
(1807 Kazinczy Ferenc)
Erősebben kell hát befogni őket, Dolgozzanak fél-éjjel gyárainkban
(1863 Madách Imre)
Csak a szegény kondás van mindétig befogva, örökösön
(1895 Bársony István)
A diákok erősen be vannak fogva
(1990 Hárs József)
7a.
vkit vmely munkára, tevékenységre igénybe vesz, ill. vmiként munkába állít
Nem lehet ám már az ilyen felnőtt legényt szabóinasnak befogni, vasalómelegítéssel kínozni
(1889 Mikszáth Kálmán)
Majd befognak gyomlálni, öntözni
(1937 Németh László²)
Befogtak mosogatásra
(1960 Nagy László² ford.)
[Katalint Nóra] befogta a nőmozgalmi munkába
(1964 Szabó Magda)
8. tárgyas (Űrh)
〈műholdat〉 űrhajóhoz kapcsol
az asztronautáknak a segéd-irányítórendszer segítségével kell befogniuk a műholdat
(1994 Magyar Hírlap)
[az űrhajósoknak] sikerült befogniuk a már két hete a Föld körül keringő […] Zárja űrállomás-modult
(1999 Természet Világa)
8a. (Csill)
〈égitest anyagot v. másik égitestet〉 a gravitáció révén magához von, ill. maga körüli keringő pályára állít
Valószínűleg a Plútó és a Charon csak később találkozott, befogták egymást egy harmadik test gravitációs hatásának segítségével
(1995 Természet Világa)
az Ida [nevű kisbolygó] stabil pályára foghatta be a kis testet [ti. holdját]
(1996 Természet Világa)
[a csillag] oly sok anyagot fogott be kísérőjétől, hogy túlságosan tömörré vált, és felrobbant
(1999 Magyar Hírlap)
8b. (Fiz)
〈atommag rá irányított (nagy energiájú) elemi részecskét〉 magába épít
[amikor] Szilárd Leó korábban figyelmen kívül hagyta a legnehezebb elemeket, ezt azért tette, mert hitt Ferminek: azt gondolta, hogy azok befogják a neutront, és még nehezebb atommag képződik
(1997 Marx György)
a víz hidrogénje maga is befog neutront a már említett deuteronképzés révén
(2000 Természet Világa)
9. tárgyas (/ritk)
〈felületet vmely anyag, tárgy stb.〉 bevon, beborít
aranynyal béfogatott [viaszgolyócskák]
(1780 Révai Miklós ford.Makó)
piros selyem szoknyája majd az egész zöld divánt befogta
(1867 Tolnai Lajos)
Híg sár fogta be a cipőm talpát
(1988 Lengyel Péter)
9a. (rég)
〈növény vmely felületet〉 nőve belep, beborít
[a háznak] oldalát ’s fedelit a’ moha béfogta
(1811 György László)
a lankás oldalokat sávolyosan fogta be a sárguló buza
(1890 Harmath Lujza)
9b.
vminek a színét külsőleg megváltoztatja, elszínez vmit
[a kéményből omlott] a füst egész nap, s az épületet barnára fogta be
(1863 Kazár Emil)
A fák lilák, a hó lila, a kezem lila. Mindent befog a furcsa felhő fénye
(1929 Peéry Piri)
Mátyás történetesen nagyon tisztán evett, még a sáfrányos sárga mártás sem fogta be az ujjait
(1981 Sergő Erzsébet)
10. tárgyas (átv is)
〈szem(mel) v. műszer(rel vki) vmely területet, ill. mindazt, ami ott látható〉 egész terjedelmében lát
[a tengerszorosnak] széle hoszsza szemmel -nem fogható
(1787 Mátyus István)
a végtelenséget hogyan fogná be a véges emberi elme!
(1898 Gyarmathy Zsigáné)
Amerre a szem befogta a horizontot, fegyvereiket eldobálva, kitárt karokkal, sapkájukat a levegőbe hajitva, ujjongva, táncolva ömöltek az oroszok
(1919 Szabó Dezső)
[tudósaink] annyira rövidlátók, hogy csak abban hisznek, amit a pápaszemük, illetve a mikroszkópjuk befog és amit a lombikba szigeteltek
(1956 Veres Péter)
10a.
〈vkinek a tevékenysége, ill. vmely mű〉 átfog, magában foglal vmit, kiterjed vmire
[Schöpflin] regényírója a magyar irodalomnak, s a nyolcvan évet befogó irodalomtörténet, mely könyvének essayiből összealakul, történelmi regénye e korszak magyar irodalmának
(1917 Ignotus)
A kör, amit a regény befog, elég kicsi
(1928 Illés Endre)
Pais Dezső nyelvtudományi életművének egésze […] befogja a magyar nyelvtörténetnek minden szakaszát
(1993 Benkő Loránd)
Az olvasmányok témái befogják az üzleti élet legfontosabb területeit
(1994 Új Könyvek)
11. tárgyas
〈műszer (mozgó) tárgyat〉 bemérve észlel
a pilóta észlelte, hogy gépét befogták a radarok
(1999 Magyar Hírlap)
11a.
〈vevőkészülék(en vki) vmely sugárzott jel vételére képes, ill. vételét megvalósítja
[a repülőgépet] fölszerelték a legkorszerűbb navigációs és repülés-ellenőrző műszerekkel, így például […] egy 9600 csatornát befogó […] nagy teljesítményű rádió adó-vevővel
(1996 Természet Világa)
A televíziómon négy magyar adót fogok be
(1996 Magyar Hírlap)
Albánia elérhetetlen messze volt tőlünk, csak azt élveztük, ha néha esténként befogtuk Szokolunkon Tirana magyar hangját
(1997 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; ÉKsz.; SzT. ~, befogat, befogattathatik, befogattatik, befoghat, befogott; ÚMTsz.

Beállítások