befolyás fn 4A

1. ’a befolyik igével kifejezett történés’ ❖ Tokaj, a’ Bodrognak a’ Tiſzába való bé-folyásánál, a’ Tiſzán való alkalmatos Hídjával (1796 Baranyi László 7016008, 162).

2. ’vmely kapcsolatban, viszonyban az egyik tényezőnek az a tulajdonsága, hogy a másik állapotában, helyzetében képes változást előidézni, ill. a másik fejlődésében, alakulásában közrejátszik; hatás’ ❖ a Bányas vizeknek [ti. gyógyvizeknek] nemeikrl, és az emberi testbenn való befolyásokról [kellene szólnom] (1782 A magyarországi orvosvizekről ford. C2880, 1) | Vallyon vagyoné valami béfolyása az illyen Személyek’ erköltsére a’ theátrumnak? (1809 Benke József 8044001, 19) | Jelen munkácskának czélja röviden előadni: mikép tarthatjuk fen egészségünket, s mikép kerülhetjük ki a veszélyes befolyásokat (1844 Zimmermann Jakab 8560002, 8) | Csak a gálaruha változott sűrűn […], rendesen a különféle külföldi befolyások ereje alatt (1901 Mikszáth Kálmán C3120, 32) | [Sarolt] az uralomban hű társa, erkölcseiben hű mása volt urának [ti. Géza fejedelemnek], kinek elhatározásaira döntő befolyást gyakorolt (1938 Hóman Bálint 9253001, 96) | A tüszőhormon a bőr működésére is befolyással van: a bőr hajszálerei kitágulnak (1986 Az emberi test 1114001, 434).

2a. (rég) ’vmely folyamatban v. tevékenységben betöltött szerep, ill. vállalt rész, közreműködés’ ❖ nagy bé-folyása van a’ kereskedésnek, Európának Politikai fenn állásába (1791 Mindenes Gyűjtemény C0370, 137) | mennél kevesebb mértékben használtatik a’ hamu és forró víz, annál több hely, üdő és üdöjárás befolyása kivántatik hozzá [ti. a vászon fehérítéséhez] (1835 Némethy József 8333012, 107) | a’ vád alatti személynek ezen nehéz bűntettek elkövetésében szinte [= szintén] befolyása volt (1841 Ormós Zsigmond 8341002, 197) | A fúrház czélszerű elrendezésének igen nagy befolyása lévén a fúrás jó sikerére, arra a legnagyobb gond fordítandó (1865 Zsigmondy Vilmos 8542004, 82).

3. ’vmely személynek, közösségnek v. intézménynek az a képessége v. lehetősége, hogy akaratát, érdekeit széles körben érvényesítse; hatalom’ ❖ Eggy ollyan Aſſzony, a’ kinek bé-folyása alatt a’ minden közönséges társaságok [ti. köztársaságok] között leg-nagyobb ſzabad társaság […] nyúgodalmas Monárkhiává változott (1792 Magyar Múzeum ford. 7448020, 357) | Két dolog van törvényeinkben, ami egymással kezet fogva, egyrészről a nemzet törvényhozási befolyását biztosithatja, másrészről a népet törvénykivüli adóztatástól oltalmazhatja (1836 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Ferdinánd kétségkivül ellenzi, s béfolyásával akadályozza Thurzónak, a protestansnak, az ország nádori székére kerülését (1861 Szalay László 8419012, 588) | A bányatársaságok befolyása a bányatelepeken korlátlan volt (1927 Weltner Jakab 9787007, 149) | Az Amnesty International lobbizott a nagy befolyással bíró államoknál, hogy elérje, a jogsértések egyetlen elkövetője se élvezhessen büntetlenséget (1994 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’vkinek (vagyoni) helyzetéből, kapcsolataiból, tekintélyéből stb. adódó képessége v. lehetősége, hogy vmely dolog alakulásába beleszóljon’ ❖ Uj évtöl kezdve minden befolyásomat arra fogom használni, hogy a lap jobb és a szerkesztö méltányosabb legyen (1850 Gyulai Pál 8173040, 65) | mindent meg fogok tenni, hogy ezen akadályokat pályájáról elmozdítsam, a helytartó is latba fogja vetni e czélra befolyását (1872 Hevesi Lajos 8184002, 160) | a falu legvagyonosabb emberei […] politikailag is érvényesítik vagyonukból eredő befolyásukat (1913 Braun Róbert 9072001, 38) | a Magyar Nemzeti Bizottmány mindent elkövetett, hogy a Szabad Európa Rádiót ellenőrzése alá vonja és műsorpolitikájában befolyását érvényesítse (1985 Borbándi Gyula 9811006, 101).

4. ’az a tény v. lehetőség, hogy vmely személy v. szervezet vmely (más) személy v. közösség dolgába, tevékenységébe (illetéktelenül) bekapcsolódik, beavatkozás, beleszólás’ ❖ [a szabad királyi] Város tanátsa az igasságot kiszolgáltathatja a’ Vgyének befolyása nélkűl (1819 Magda Pál 8285004, 151) | Ti a tömegnek béfolyást adván a közdolgokra, ezer érdeket ráztatok fel (1843 Kemény Zsigmond 8235030, 32) | [Magyarország] a népek önrendelkezési jogának alapjára helyezkedik, s perdöntő igazságnak e népeknek szabad, minden idegen befolyástól mentes akaratát tekinti (1920 Századok CD58) | [Széchenyi és Kossuth egyetértett abban, hogy maradjon meg a Habsburg Birodalom,] ezen belül Magyarország önállósága erősödjék, saját ügyeit maga intézhesse, minden külső, „bécsi” befolyástól mentesen (1998 Gergely András CD17).

Sz: befolyási.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.

befolyás főnév 4A
1.
a befolyik igével kifejezett történés
Tokaj, a’ Bodrognak a’ Tiſzába való bé-folyásánál, a’ Tiſzán való alkalmatos Hídjával
(1796 Baranyi László)
2.
vmely kapcsolatban, viszonyban az egyik tényezőnek az a tulajdonsága, hogy a másik állapotában, helyzetében képes változást előidézni, ill. a másik fejlődésében, alakulásában közrejátszik; hatás
a Bányas vizeknek [ti. gyógyvizeknek] nemeikrl, és az emberi testbenn való befolyásokról [kellene szólnom]
(1782 A magyarországi orvosvizekről ford.)
Vallyon vagyoné valami béfolyása az illyen Személyek’ erköltsére a’ theátrumnak?
(1809 Benke József)
Jelen munkácskának czélja röviden előadni: mikép tarthatjuk fen egészségünket, s mikép kerülhetjük ki a veszélyes befolyásokat
(1844 Zimmermann Jakab)
Csak a gálaruha változott sűrűn […], rendesen a különféle külföldi befolyások ereje alatt
(1901 Mikszáth Kálmán)
[Sarolt] az uralomban hű társa, erkölcseiben hű mása volt urának [ti. Géza fejedelemnek], kinek elhatározásaira döntő befolyást gyakorolt
(1938 Hóman Bálint)
A tüszőhormon a bőr működésére is befolyással van: a bőr hajszálerei kitágulnak
(1986 Az emberi test)
2a. (rég)
vmely folyamatban v. tevékenységben betöltött szerep, ill. vállalt rész, közreműködés
nagy bé-folyása van a’ kereskedésnek, Európának Politikai fenn állásába
(1791 Mindenes Gyűjtemény)
mennél kevesebb mértékben használtatik a’ hamu és forró víz, annál több hely, üdő és üdöjárás befolyása kivántatik hozzá [ti. a vászon fehérítéséhez]
(1835 Némethy József)
a’ vád alatti személynek ezen nehéz bűntettek elkövetésében szinte [= szintén] befolyása volt
(1841 Ormós Zsigmond)
A fúrház czélszerű elrendezésének igen nagy befolyása lévén a fúrás jó sikerére, arra a legnagyobb gond fordítandó
(1865 Zsigmondy Vilmos)
3.
vmely személynek, közösségnek v. intézménynek az a képessége v. lehetősége, hogy akaratát, érdekeit széles körben érvényesítse; hatalom
Eggy ollyan Aſſzony, a’ kinek bé-folyása alatt a’ minden közönséges társaságok [ti. köztársaságok] között leg-nagyobb ſzabad társaság […] nyúgodalmas Monárkhiává változott
(1792 Magyar Múzeum ford.)
Két dolog van törvényeinkben, ami egymással kezet fogva, egyrészről a nemzet törvényhozási befolyását biztosithatja, másrészről a népet törvénykivüli adóztatástól oltalmazhatja
(1836 Kossuth Lajos összes munkái)
Ferdinánd kétségkivül ellenzi, s béfolyásával akadályozza Thurzónak, a protestansnak, az ország nádori székére kerülését
(1861 Szalay László)
A bányatársaságok befolyása a bányatelepeken korlátlan volt
(1927 Weltner Jakab)
Az Amnesty International lobbizott a nagy befolyással bíró államoknál, hogy elérje, a jogsértések egyetlen elkövetője se élvezhessen büntetlenséget
(1994 Magyar Hírlap)
3a.
vkinek (vagyoni) helyzetéből, kapcsolataiból, tekintélyéből stb. adódó képessége v. lehetősége, hogy vmely dolog alakulásába beleszóljon
Uj évtöl kezdve minden befolyásomat arra fogom használni, hogy a lap jobb és a szerkesztö méltányosabb legyen
(1850 Gyulai Pál)
mindent meg fogok tenni, hogy ezen akadályokat pályájáról elmozdítsam, a helytartó is latba fogja vetni e czélra befolyását
(1872 Hevesi Lajos)
a falu legvagyonosabb emberei […] politikailag is érvényesítik vagyonukból eredő befolyásukat
(1913 Braun Róbert)
a Magyar Nemzeti Bizottmány mindent elkövetett, hogy a Szabad Európa Rádiót ellenőrzése alá vonja és műsorpolitikájában befolyását érvényesítse
(1985 Borbándi Gyula)
4.
az a tény v. lehetőség, hogy vmely személy v. szervezet vmely (más) személy v. közösség dolgába, tevékenységébe (illetéktelenül) bekapcsolódik, beavatkozás, beleszólás
[a szabad királyi] Város tanátsa az igasságot kiszolgáltathatja a’ Vgyévármegyenek befolyása nélkűl
(1819 Magda Pál)
Ti a tömegnek béfolyást adván a közdolgokra, ezer érdeket ráztatok fel
(1843 Kemény Zsigmond)
[Magyarország] a népek önrendelkezési jogának alapjára helyezkedik, s perdöntő igazságnak e népeknek szabad, minden idegen befolyástól mentes akaratát tekinti
(1920 Századok)
[Széchenyi és Kossuth egyetértett abban, hogy maradjon meg a Habsburg Birodalom,] ezen belül Magyarország önállósága erősödjék, saját ügyeit maga intézhesse, minden külső, „bécsi” befolyástól mentesen
(1998 Gergely András)
Sz: befolyási
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások